Logo Light of Being School

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. School of Spiritual Awareness, maatschap gevestigd in Hergersberg/België met ondernemingsnummer: BE 0794.961.817
 2. Diensten: Cursussen, retraites, trajecten, bijeenkomsten en individuele sessies voor lichamelijk en spiritueel welzijn.
 3. Deelnemer: afnemer van één van de diensten van de School of Spiritual Awareness.
 4. Overeenkomst: aanmelding en bevestiging van deelname aan een dienst van de School of Spiritual Awareness.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten tussen de School of Spiritual Awareness en de deelnemer.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen de School of Spiritual Awareness en de deelnemer komt tot stand door aanmelding via het reserveringsformulier op de website lightofbeing.org of per e-mail dan wel telefoon. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de deelname per e-mail.
 • De inschrijving wordt definitief:
  • Wanneer de bijdrage is voldaan
  • Wanneer er voldoende inschrijvingen Het minimaal aantal deelnemers wordt per activiteit door de begeleider vastgesteld. Richtlijnen hierbij zijn: online cursus minimaal 2 deelnemers, live cursussen en dagretraites minimaal 4 deelnemers, meerdaagse retraite minimaal 5 deelnemers. Van deze richtlijnen kan door de school worden afgeweken
  • Wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus of retraite.
  • Wanneer - dit geldt alleen in geval van onze opleidingen en begeleidingstrajecten- een intake gesprek heeft aangetoond dat de beoogde opleiding of het traject (zoals bijvoorbeeld soulguidance en bezinningstraject) passend is. Ook de kennismaking op een introductieavond kan tot een intakegesprek worden gerekend.
 • De deelnemer schrijft zich in voor de gehele retraite, dan wel opleiding of begeleidingstraject.
 • Bij (online) cursussen schrijft de deelnemer zich in voor de gehele cursus, na de eventueel voorafgaande proefles.
 • Met de inschrijving via het formulier op de website is de deelnemer akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Is inschrijving via email dan wel telefoon geschied, dan dient bij de bevestiging per email van de annuleringsvoorwaarden melding te worden gemaakt.
 • Meerdaagse retraites in het Lighthouse: Bij bevestiging van de aanmelding voor de meerdaagse retraites worden de algemene voorwaarden bijgevoegd. Ook al is de aanmelding via de website geschied.

Artikel 4. Overmacht

 • Als de School of Spiritual Awareness de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen door overmacht (zoals ziekte, ongevallen,d.) dan heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag of het in overleg verplaatsen van de geplande afspraak,
 • Als de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen door overmacht (zoals ziekte, ongevallen,d.) dan heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag of het in overleg verplaatsen van de geplande afspraak, mits er een verklaring van een arts wordt overhandigd.

Artikel 5. Betaling

 • Na ontvangst van de bevestigingsmail voor de activiteit is de deelnemer binnen een week de gehele bijdrage voor de activiteit aan de school verschuldigd.
 • In specifieke gevallen kan tot contante betaling worden overeengekomen.
 • Bij individuele sessies vindt betaling achteraf plaats
 • Cursussen: de deelnemer is na de proefles de gehele bijdrage van de cursus aan de school verschuldigd,  tenzij de deelnemer na de proefles van deelname afziet, dan betaalt hij  alleen voor de proefles.

Artikel 6. Annulering

 • Meerdaagse retraites. Bij annulering korter dan een week van tevoren wordt 50% van de bijdrage in rekening Bij annulering vanaf drie dagen van tevoren wordt 100% in rekening gebracht.
 • Soloretraites Bij annulering korter dan een week van tevoren wordt 50% van de bijdrage in rekening Bij annulering op de dag zelf wordt 100% in rekening gebracht.
 • Dag Retraites. Bij annulering korter dan een week van tevoren wordt 50% van de bijdrage in rekening Bij annulering op de dag zelf wordt 100% in rekening gebracht.
 • Cursussen (live en online) worden aangeboden in blokken van 4 tot 20 bijeenkomsten,
  Zij zijn per blok te betalen. De duur van het blok is door de docent in de bevestigingsbrief of het dataoverzicht beschreven en gecommuniceerd. Bij annulering op de dag zelf wordt 50% van de bijdrage in rekening gebracht.
  Wanneer een deelnemer voor een les is verhinderd kan deze worden ingehaald bij een collega docent, of de school kan van die les een opname verstrekken, voor exclusief gebruik en niet ter verspreiding aan anderen.
 • Bijeenkomsten (live en online) per keer in te schrijven (zoals bv inspiratie bijeenkomsten) Bij annulering op de dag zelf wordt 50% van de bijdrage in rekening gebracht.
 • Opleidingen (bijscholing), en andere langer durende trajecten (zoals onder andere verdiepingstraject, bezinningstraject en soulguidance traject)
  Bij annulering korter dan een maand van tevoren wordt 50% van de bijdrage in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 week van tevoren wordt 100% in rekening gebracht.
 • Individuele sessies
  Bij annulering vanaf 24 uur van tevoren wordt 100% in rekening gebracht.
 • De school kan incidenteel en in voorkomende gevallen, in overleg met betrokkene besluiten tot een wijziging van bovenstaande annuleringsregeling.
 • Bij annulering door de school anders dan door overmacht zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald. (Zie ook artikel 4)

Artikel 7. Prijswijziging

 • Eventuele prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op de overeengekomen prijs van de activiteit waarvoor de deelnemer zich al heeft aangemeld.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

 • Dat de deelnemer de gevraagde informatie naar waarheid invult en verstrekt aan de school.
 • De door deelnemers verstrekte informatie wordt door de school en haar medewerkers vertrouwelijk De school conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
  De school vindt de privacy van iedere deelnemer erg belangrijk. Het is daarom alleen in overleg met alle deelnemers mogelijk om geluid- en/of filmopnames te maken voor, tijdens en na een cursus, retraite of andere activiteit.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • De deelnemer draagt zelf de verantwoording voor deelname aan de activiteit en deelname is geheel op eigen risico.
 • Indien de deelnemer met eigen vervoer reist, is dit geheel op eigen
 • De deelnemer wordt geacht de richtlijnen van de school te volgen.
 • De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemers.
 • De school is niet aansprakelijk voor fysieke klachten die zijn ontstaan tijdens deelname aan activiteiten van de school.

Artikel 10. Huisregels

 • Het Lighthouse is rookvrij, ook het gebruik van alcoholische dranken is niet toegestaan.
 • Op de gastenkamers kamers worden geen kaarsjes, waxinelichtjes of wierook gebrand.
 • In het huis worden geen straatschoenen gedragen.
 • De meditatiezaal wordt alleen met schone, licht gekleurde sokken betreden.
 • De deelnemers gaan respectvol met elkaar en met het huis om en ruimen zorgvuldig alle sporen na het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes (meditatiezaal, keuken, lounge, en sanitaire voorzieningen) op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang je onze nieuwsbrief al? Blijf op de hoogte en schrijf je in.
Nieuwsbrief inline

Anandajay

Anandajay is de grondlegger van de Light of Being en de School of Spiritual Awareness, waar hij al tientallen jaren zijn vredesboodschap via talloze programma’s, bijeenkomsten en opleidingen doorgeeft. Tevens is hij de bron en ontwikkelaar van de twaalf unieke Light of Being werkvormen, die wij in ons werk gebruiken.

Lees en beluister meer over hem, zijn Teachings, zijn boeken en muziek.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram