Bloem-logo vervolgopleiding Yoga

Light of Being-Yoga
vervolgopleiding

– Exploring the peace of unity –

Bloem-logo ChakraHealing

Yoga vervolgopleiding

In het driejarige Intensieve Programma van de Yoga basisopleiding tot Meditatief Yogadocent zijn de basishoudingen van het lichaam aangereikt tot in hun meditatieve waarde en evolutionair gezien vanuit de ontwikkeling van het kind. Er is een basis gelegd om mensen groepsgewijs te begeleiden bij het vinden van een vreedzame rust, ontspanning en een nieuw lichaamsbewustzijn. Via eenvoudige lichaamshoudingen, ontspannende adembegeleiding en verdiepend lichaamsbewustzijn kun je dan mensen ondersteunen om bewuster te leven in relatie met hun lichaam en de realiteit waarin ze leven, waardoor hun basis voor een spiritueel leven breder en stabieler wordt.

Vanuit deze basis gaan we in de vervolgopleiding verder met de 12 basishoudingen van de yoga, hun spirituele ontwikkelingswaarde voor je menszijn en hun specifieke openingen tot het meditatief beleven van je existentie en bezieling. De diepgaande benadering van Light of Being-Yoga komt zo nog duidelijker naar voren, mede ook door het aan de houdingen en de manier van lesgeven toevoegen van verdieping gevende vakken, zes spirituele werkvormen die in de vervolgopleiding zijn geïntegreerd. De zes teachings zijn:

Bloem-logo LightMessenger

De ‘LightMessenger’, de boodschapper

De ‘Light of Being’-LightMessenger is een vorm van relationele communicatie die, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, georiënteerd is op het overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede. Deze Teaching geeft de basisboodschap van het ‘er zijn’ een plaats en laat deze doorklinken.

Bloem-logo PeaceBreathing

De ‘PeaceBreathing’, de vredesademhaling

De ‘Light of Being’-PeaceBreathing is een op vrede georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze ontvouwt. Deze helende ademhaling omvat de ruimte van alle andere vormen van pranayama (adem-beoefening) en werkt vreedzaam door tot in je energetische aanwezigheid.

Bloem-logo MantraPrayers

De ‘MantraPrayers’, devotionele gebaren en dankgebeden

De ‘Light of Being’-MantraPrayers zijn een vorm van mantra-gebed (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden en ondersteunt door gebaren, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt. Deze Teaching helpt je om vanuit een grotere diepgang en dankbaarheid met je lichaam en je bestaan om te gaan.

Bloem-logo Meditatie

De ‘Meditation’, de liefdesrelatie tussen jou en je ziel

De Light of Being-Meditation is een vorm van meditatie, die door het gebruik van een specifieke mantra wordt ondersteund en die georiënteerd is op je diepe verlangen naar contact met dat wat echt is. Door deze Teaching kan er meer verstilling in de houdingen komen en sluiten de houdingen weer aan bij hun oorspronkelijke betekenis van roerloosheid.

Bloem-logo HeartSinging

De ‘HeartSinging’, uitingen van je spirituele hart

De ‘Light of Being’-HeartSinging is het vanuit je hart en innerlijke bewogenheid zingen van mantra’s, die georiënteerd zijn op in je zelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid. De klank en mantra’s en de begeleidende adem daarbij, vergroten en helen zowel je lichamelijke als je emotionele openheid.

Bloem-logo Yoga

De ‘Surya Rituelen’, eerbied voor je innerlijke licht

Deze Teaching gaat in op zowel de Surya Namaskar, de Surya Puja en Surya Prabhana Pranayama, een allesomvattende spirituele lichaamsoefening, puja en ademoefening.

Al deze ervaringsgebieden, die het lichamelijke bewustzijn en het incarnatieproces van je aanspreken, worden in het doen en doorgeven van de 12 elementaire basishoudingen van de yoga als een spirituele verfijning ingebracht, waardoor je yogabeleving met alle chakra-energieën samen kan gaan en weer zijn spirituele diepgang kan krijgen.

Na het volgen van deze vervolgopleiding kun je lesgeven in Light of Being-Yoga. Dit betekent dat je mensen groepsgewijs kunt begeleiden in het vinden van stabiliteit en een beter contact met dat wat je lichaam en de realiteit waarin je leeft je spiegelen. Via lichaamshoudingen, ademoefeningen en ontspanningsvormen help je mensen via de Light of Being-Yoga om essentiële levensinzichten via het tastbare contact met hun lichaam en fysieke bestaan diepgaand te verstaan en in hun levenswijze te integreren. Na deze opleidingen blijft er een Intensief Programma op basis van Yoga bestaan voor verdere ondersteuning en supervisie.

Bloem-logo ChakraHealing

Praktische informatie

Structuur van de opleiding

  • Je kunt instromen in de vervolgopleiding na het afronden van de Yoga basisopleiding.
  • Het Yoga IP gaat in op de beginselen van de Light of Being-Yoga en het omgaan met de houdingen. Het laat je daardoor ervaren hoe jouw houding ten opzichte van alles wat het leven je aanreikt is en wat dat aangeeft over hoe je omgaat met jouw beleving van innerlijkheid en heelheid.
  • De Yoga vervolgopleiding start in september 2018. De data worden in maart 2018 bekend gemaakt.
  • De driejarige Yoga Opleiding bestaat jaarlijks uit tien maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ in Nederland of België en (optie 1) zeven ‘Yoga-opleidingsdagen’ in Nijmegen en een twaalfdaagse yogaretraite in België of (optie 2) drie Yoga-retraiteweken in België.
  • Na de vervolgopleiding te hebben gevolgd en met instemming van de school te hebben gekregen betreffende je ontwikkelingsproces, krijg je een certificaat voor Light of Being-Yoga leraar.

Data

Aanvang Tantra vervolgopleiding: september 2019

De data van de ‘Light of Being’-dagen en retraites worden in maart 2019 bekend gemaakt.

Locaties

Het Boeddhahuis

Locatie voor retraites

Igelmondermühle 1
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Boeddhahuis (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

€ 3500,- (incl. ‘Light of Being’-dagen en 3 retraite-weken of de Yoga-opleidingsdagen en Yogaretraite). Betaling in 12 periodieke overschrijvingen van € 295,- is ook mogelijk.

Als je aan zowel het YIP als het TIP deelneemt, is de bijdrage € 6000,- of € 500,- per maand (voor YIP, TIP en LoB-dagen).