Bloem-logo vervolgopleiding Yoga

Light of Being-Yoga
vervolgopleiding

– Exploring the peace of unity –

Yoga vervolgopleiding

In het driejarige Intensieve Programma van de Yoga basisopleiding tot Meditatief Yogadocent zijn de basishoudingen van het lichaam aangereikt tot in hun meditatieve waarde en evolutionair gezien vanuit de ontwikkeling van het kind. Er is een basis gelegd om mensen groepsgewijs te begeleiden bij het vinden van een vreedzame rust, ontspanning en een nieuw lichaamsbewustzijn. Via eenvoudige lichaamshoudingen, ontspannende adembegeleiding en verdiepend lichaamsbewustzijn kun je dan mensen ondersteunen om bewuster te leven in relatie met hun lichaam en de realiteit waarin ze leven, waardoor hun basis voor een spiritueel leven breder en stabieler wordt.

Vanuit deze basis gaan we in de vervolgopleiding verder met de 12 basishoudingen van de yoga, hun spirituele ontwikkelingswaarde voor je menszijn en hun specifieke openingen tot het meditatief beleven van je existentie en bezieling. De diepgaande benadering van Light of Being-Yoga komt zo nog duidelijker naar voren, mede ook door het aan de houdingen en de manier van lesgeven toevoegen van verdieping gevende vakken, zes spirituele werkvormen die in de vervolgopleiding zijn geïntegreerd. De zes teachings zijn:

Bloem-logo LightMessenger

De ‘LightMessenger’, de spirituele boodschapper

De ‘Light of Being’-LightMessenger is een op relationeel contact georiënteerde vorm van communicatie die zich, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, toelegt op het zorgzaam overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede. Deze Teaching geeft de basisboodschap van het ‘er zijn’ en innerlijke vrede door. De door Anandajay uitgebrachte boeken Jnana Yoga, Leven in Openheid en Leven in het Licht, ondersteunen deze specialisatie.

Bloem-logo PeaceBreathing

De ‘PeaceBreathing’, de vredesademhaling

De ‘Light of Being’-PeaceBreathing is een op vreedzaamheid georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze in het lichaam ontvouwt. Ze heeft een diep helende ademhaling en omvat de ruimtelijke waarde van alle andere vormen van pranayama (adem-beoefening). Deze Teaching ondersteunt de boodschap van innerlijke vrede nog extra, omdat ze doorwerkt tot in je energetische aanwezigheid.

Bloem-logo MantraPrayers

De ‘MantraPrayers’, devotionele gebaren en dankgebeden

De ‘Light of Being’-MantraPrayers zijn een op traditionele mantra’s en devotionele gebaren georiënteerde vorm van gebeden (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt. Deze Teaching brengt een grotere diepgang en dankbaarheid teweeg in het omgaan met je bestaan. Het lijvige boek Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie en de twaalf op muziek uitgebrachte puja’s van Anandajay ondersteunen deze specialisatie.

Bloem-logo Meditatie

De ‘Meditation’, de liefdesrelatie van jou met je ziel

De ‘Light of Being’-Meditation is een op het diepe verlangen naar echtheid georiënteerde vorm van meditatie waarbij je, mede door het gebruik van een specifieke mantra, in eenheid met je inhoud komt. Deze Teaching geeft verstilling en verdiept zowel je incarnatie als je relatie met je bezieling. De ‘Light of Being’-dagen en de Meditatie-herijkingsdagen ondersteunen deze specialisatie

Bloem-logo HeartSinging

De ‘HeartSinging’, uitingen van je spirituele hart

De ‘Light of Being’-HeartSinging is een op de in jezelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid georiënteerde vorm van zingen waarbij je, vanuit de liefdesenergie van je hart chakra, de spirituele inhoud van mantra’s aan de wereld om je heen doorgeeft. Deze Teaching geeft het hele emotionele spectrum van je menszijn ruimte, openheid en verzachting. Alle veertig door Anandajay uitgebrachte mantra en muziek cd’s ondersteunen deze specialisatie.

Bloem-logo Yoga

De ‘Surya Rituelen’, bewegen vanuit eerbied voor je innerlijke licht

De ‘Light of Being’-SuryaRituals bestaan uit een op de traditionele Surya Namaskar georiënteerde allesomvattende spirituele lichaamsoefening, puja (Surya Puja) en ademoefening (Surya Prabhana Pranayama). Deze Teaching geeft, op een diep spirituele manier, elementaire bewegingsvrijheid aan je fysieke bestaan. Het lijvige boek Surya, je innerlijke Zon en de zes op muziek uitgebrachte oefenbegeleidingsstukken van Anandajay ondersteunen deze specialisatie.

Al deze ervaringsgebieden, die het lichamelijke bewustzijn en het incarnatieproces van je aanspreken, worden in het doen en doorgeven van de 12 elementaire basishoudingen van de yoga als een spirituele verfijning ingebracht, waardoor je yogabeleving met alle chakra-energieën samen kan gaan en weer zijn spirituele diepgang kan krijgen.

Na het volgen van deze vervolgopleiding kun je lesgeven in Light of Being-Yoga. Dit betekent dat je mensen groepsgewijs kunt begeleiden in het vinden van stabiliteit en een beter contact met dat wat je lichaam en de realiteit waarin je leeft je spiegelen. Via lichaamshoudingen, ademoefeningen en ontspanningsvormen help je mensen via de Light of Being-Yoga om essentiële levensinzichten via het tastbare contact met hun lichaam en fysieke bestaan diepgaand te verstaan en in hun levenswijze te integreren. Na deze opleidingen blijft er een Intensief Programma op basis van Yoga bestaan voor verdere ondersteuning en supervisie.

Praktische informatie

Structuur van de opleiding

  • Het Yoga IP gaat in op de beginselen van de Light of Being-Yoga en het omgaan met de houdingen. Het laat je daardoor ervaren hoe jouw houding ten opzichte van alles wat het leven je aanreikt is en wat dat aangeeft over hoe je omgaat met jouw beleving van innerlijkheid en heelheid.
  • De Yoga vervolgopleiding start in september 2018.
  • De Yoga vervolgopleiding bestaat jaarlijks uit tien maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ in Nederland of België en: (optie 1) 4 ‘Yoga-opleidingsdagen’ in Nijmegen en 1 yoga-weekend en 1 zevendaagse yogaretraite in België; of (optie 2) 3 Yoga-retraiteweken in België.
  • Na de vervolgopleiding te hebben gevolgd en met instemming van de school te hebben gekregen betreffende je ontwikkelingsproces, krijg je een certificaat voor Light of Being-Yoga leraar.

Data

YIP opleiding 2018-2019

Vierjarige YIP vervolgopleiding:
4 Yoga-opleidingsdagen in Nijmegen op 16 en 23 september 2018 en 20 en 27 januari 2019.
1 Yoga-weekend van 3 t/m 5 mei 2019
1 zevendaagse Yoga-retraite van 1 t/m 9 augustus 2019.

Driejarige YIP vervolgopleiding:
Week 1: 16 t/m 22 september
Week 2: 20 t/m 27 januari
Week 3: 19 t/m 26 mei

Light of Being-dagen 2018-2019 (1)/(2)/(4)

Zaterdagen in Nijmegen (Vuurvlieg):
8 en 29 september, 10 november, 8 december, 12 januari, 2 februari, 16 maart, 27 april, 11 mei en 1 juni.

Zondagen in Nijmegen (Vuurvlieg):
9 en 30 september, 11 november, 9 december, 13 januari, 3 februari, 17 maart, 28 april, 12 mei en 2 juni.

  • 1.) Deelnemers schrijven zich in voor de bijeenkomsten op zaterdag of zondag. Inhalen op de andere dag kan ook.
  • 2.) De dag-bijeenkomsten zijn van 12:00 uur tot 16:30 uur.
  • 3.) De deelnemers van Hergersberg nemen in december, januari, april en mei deel aan een ‘Light of Being’-dag in Nijmegen.
  • 4.) In verband met Anandajays retraite-periode zijn er in november en maart GdI video-dagen.

Bijdrage

Driejarige vervolgopleiding:
€ 3500,- (incl. ‘Light of Being’-dagen en 3 retraite-weken of de Yoga-opleidingsdagen en Yogaretraite). Betaling in 12 periodieke overschrijvingen van € 295,- is ook mogelijk.

Als je aan zowel het YIP als het TIP deelneemt, is de bijdrage € 6000,- of € 500,- per maand (voor YIP, TIP en LoB-dagen).

Vierjarige vervolgopleiding:
€ 2900,- (incl. de 10 ‘Light of Being’-dagen, 4 Yoga-opleidingsdagen, 1 Yoga-weekend en 1 zevendaagse Yoga-retraite). Betaling in 12 periodieke overschrijvingen van € 250,- is ook mogelijk.

Als je aan zowel het YIP als het TIP deelneemt, is de bijdrage € 5400,- of € 450,- per maand (voor YIP, TIP en LoB-dagen).

Contact

Om je op te geven en voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat:

[email protected]
+32 (0)80 548 638 (België)