Bloem-logo

Zijn

Door

Uit: Leven in het licht van Anandajay

Zijn vraagt je om tastbaar mens op aarde te zijn en door alle inzichten die je daarin tegemoetkomen heen te gaan en zo te ontdekken wat onder deze fascinerende buitenkant voor innerlijke en wezenlijke waarheid schuilgaat.

Anandajay

Het spirituele begrip zijn geeft aan dat het over een voortdurend bestaan van een diepgaande kwaliteit gaat, die er steeds is, ondanks dat alles alsmaar verandert. Zijn is een alles doordringende kwaliteit, die zowel altijd blijft als dat ze alles de ruimte geeft om in haar of door haar heen, vrijelijk plaats te vinden. Zo’n bijzondere kwaliteit, die alle beperkingen doorbreekt, geeft de grootsheid en diepgang van het leven aan. Zijn is er altijd al geweest, is er de gehele tijd en zal er steeds zijn, ook al was of ben jij je daar niet van bewust. Zijn is de grond onder en in alle bestaan en dus ook onder en in alles van jou en in alles waar jij je van bewust bent.

De kwaliteit die we zijn noemen, wordt pas in je bewustzijn ervaarbaar als je begint te erkennen dat je leeft. Naarmate je dat wat je allemaal ervaart en meemaakt steeds openhartiger en vrijer door je heen laat gaan, wordt deze kwaliteit steeds duidelijker ervaarbaar als de alles dragende levenswaarde. Met andere woorden, er is de beleving van zijn in de zin van dat je beseft dat je bestaat: ik ben. En er is de beleving van zijn waarin je het volledige spectrum van je menszijn, de heelheid die je bent, beseft: ik ben alles.

Zijn is zowel ontwaken in dat je er bent: ik besta, als het in meditatie volledig de ruimte geven aan de glorie van alles wat jij en het leven samen zijn: er zijn. Zijn impliceert ook dat je niet meer iets hoeft te worden, want zijn gaat over wat je al en allemaal al bent. Als zijn de waarde is die je al hebt en bent, hoef je niet met de buitenkant bezig te zijn in de hoop die zo te schikken dat je dan pas iets voorstelt, iets bent. Zijn laat je ervaren dat er al een allesomvattende kwaliteit in je bestaat, die je alsmaar uitnodigt om met je samen te zijn.

Veel mensen hebben het spirituele verlangen om die alles omvattende waarde te ervaren. Ze willen graag weer heel zijn, een heelheid zijn, maar kunnen daarbij maar moeilijk accepteren dat ze een mens op deze aarde zijn. De spirituele waarde, die ze toekennen aan het weer een geheel zijn, aan het zijn, wordt dan juist opgezocht om het ontwaken in de feitelijkheid van dat ze een mens op aarde zijn, over te willen slaan, waardoor heelheid juist onmogelijk wordt.

Om als mens een heelheid te zijn, zul je eerst bereid moeten zijn om je feitelijke en fysieke menszijn echt en volledig aan te nemen, want pas dan kun je daarin het leven volledig toelaten en de inhoud en waarde daarvan beleven. Zijn vraagt je om eerst tastbaar mens op aarde te zijn en, door alle levenservaringen heen, te ontdekken, wat onder deze fascinerende steeds veranderende buitenkant voor innerlijke en wezenlijke waarheid schuilgaat. Een waarheid die op je ligt te wachten, tot je je van al je illusies bewust bent geworden en je beseft dat, net zoals een bloem, die opkomt, bloeit en vergaat, alleen de grond van het zijn steeds overblijft en is wat je echt bent.

Zijn is de wezenlijke waarheid van alles en iedereen, waarop de tijdelijke waarheid van gebeurtenissen onafgebroken kan plaatsvinden en veranderen, om je steeds weer bewust te laten worden van dat daardoorheen het zijn alsmaar aanwezig en over blijft.

Meditatie ondersteunt deze bewustwordingsprocessen van door het veranderlijke heen open gaan voor het wezenlijke, voor de inhoud van het zijn, voor het licht van het zijn. Meditatie kan dan ook je antwoord zijn op de uitnodiging van het wezenlijke, van het zijn om met je samen te zijn. Meditatie opent je voor de energie en kwaliteit van het zijn, zodat je je door de inhoud van dat wat in het zijn ervaarbaar is, laat voeden, vullen en beïnvloeden. Meditatie laat je zo thuiskomen in wat je wezenlijk bent, in de heelheid die je bent, in de inhoud van het zijn.

Zijn is de poort naar diepgang en inhoud.
Zijn is de enige dragende waarheid.
Zijn is de adem van God.
Zijn is de vrijheid van de schepping.
Zijn is liefde in beweging.
Zijn is de bereidheid tot openheid.
Zijn is de bevrijding van oordelen.
Zijn is de bekrachtiging van je bestaan.
Zijn is de troostende ondergrond voor je ziel.
Zijn is de vergevende streling van het liefdevolle leven.
Zijn is de eerbiedige buiging voor al wat leeft.
Zijn is de onbegrensde stroming van levende energie.
Zijn is de essentie onder alle vorm. Zijn is de bron van vreugde.
Zijn is de hand van vrede.
Zijn geeft ruimte aan het spirituele licht
om in je op te komen en te gaan stralen.
Laat het zijnslicht stralen
en ervaar het Licht van het Zijn:

The Light of Being.

Om Shanti Om

Bron: Leven in het licht van Anandajay