Bloem-logo

Voelen

Door

Uit: Leven in openheid van Anandajay

Voelen is de ruimte hebben om alles in jou te laten bewegen en je te laten aanraken. Voelen is de ruimte om zonder enig ingrijpen te horen wat voor een klank een bepaalde aanraking, een bepaalde relatie, voortbrengt, als jij je sensitieve klankkast volledig vrijgeeft.

Anandajay

Het begrip voelen blijkt verwarrend. Er zijn zoveel interpretaties van voelen, gevoel en gevoelens. Vooral emoties schrikken de spiritueel gerichte mens vaak af. Emoties brengen volgens hen onrust, disharmonie en onprettige gevolgen.

Wat ik met voelen bedoel heeft te maken met een beweging van ontvankelijk zijn, aanraakbaar zijn, een open klankkast hebben om dat wat je voelt in je te laten resoneren, en met het ervaren van wat dat voor een klank, kleur of waarde voortbrengt.

Dit voelen is tegelijk ook een weten en verstaan van wat er echt gebeurt. Verstaan betekent dat je anders in het leven komt te staan door dit nieuwe ervaren, dat nieuw inzicht en nieuwe waarde met zich meebrengt.

Decoratie

Vaak vertellen mensen me, dat ze bij het voelen alleen maar een leegte aantreffen. Die leegte klopt, want je bent immers een open bewustzijn en een vrije ziel, maar als die leegte gevoeld wordt, is ze vol. Ze is dan helemaal gevuld met Jou, met je bezielde aanwezigheid.

Dat je in eerste instantie alleen maar een leegte aantreft, geeft aan dat je afstandelijk neigt te blijven, dat je naar die leegte kijkt in plaats van haar te bewonen en erin aanwezig te zijn.

Voelen is dat wat er plaatsvindt als je dat wat er is gaat bewonen, als er een klankkast mag bestaan waarin aanwezigheid vrijelijk mag bewegen en met alles van dat moment in aanraking mag komen. Een klank komt niet voort uit het aanraken van de snaar, maar uit de klankkast die erachter zit en waarin de aanraking vrijelijk mag bewegen en met alle wanden en rondingen in contact mag komen.

Decoratie

Voelen is de ruimte hebben om alles in jou te laten bewegen en je te laten aanraken. Voelen is de ruimte om zonder enig ingrijpen te horen wat voor een klank een bepaalde aanraking, een bepaalde relatie, voortbrengt, als jij je sensitieve klankkast volledig vrijgeeft.

Dan geef jij niet aan wat de waarde en waarheid van een bepaalde aanraking inhoudt, maar dat doet de aanraking zelf, de relatie zelf. Voelen is een open, door jou als instrument heen, toelaten van dat wat is. Er wordt dan door elk moment, dat je ergens een relatie mee aangaat en je er dus door aangeraakt laat worden, met je aanwezigheid gespeeld.

In die openheid kun je alleen maar wachten om te horen, te zien of voelen wat iets met jou doet, wat die relatie en aanraking voortbrengt, wat voor een klank er uit jou komt.

Decoratie

Voelend ontmoet je jezelf dan elke keer opnieuw. Elk moment is dan verrassend en dan leer je jezelf kennen als een gevoelig bespeelbaar instrument, waardoor de waarden van dat wat is ervaarbaar worden.

Tot nu toe heb je misschien het idee dat je jezelf wenst te zijn door zoveel mogelijk te doen wat je zou wensen, maar dan merk je opeens dat jezelf zijn een open attitude is, waarin je constant verrast bent door hoe jouw aanwezigheid zich telkens weer anders uitkristalliseert.

Jezelf leren kennen door te voelen betekent een open en vrij afwachten van wat er, door deze bespeling van je aanwezigheid, onbeheerst en ongeremd uit jou voortkomt. Dan besef je dat je geen identiteit hebt, maar een aanwezigheid bent, die in openheid reflecteert wat tijdelijk is.

Decoratie

Dan komt er een eind aan alle identificatie met wat voor idee over jezelf dan ook. In die vrijheid ervaar je, dat het enige stabiele in dit levende creatieproces jouw oningevulde aanwezigheid is.

Wie mijn aanwezigheid opzoekt zal door mij dan ook tot op het eind van mijn leven steeds weer worden uitgenodigd om deze oningevulde aanwezigheid te voelen en door haar waarheid verblijd te worden.

Als je dat ervaart, wordt vanzelf de stap gezet om jezelf, de klankkast die je als mens bent en de bewonende ziel die je daarin wezenlijk bent, te eren, te respecteren en te verzorgen. Dan voel je hoe waardevol jij bent en buig je, toegewijd, steeds voor jezelf en alle anderen, die precies zo zijn.

Bron: Leven in openheid van Anandajay