Bloem-logo

Tantra
als ontmoetingsvorm

Door

‘Light of Being’-Tantra is een respectvolle, heelheid bevorderende en op vrede gebaseerde wijze van contact maken met je elementaire levensenergieën en hun spirituele waarde en die zo volwaardig mogelijk te leren delen met anderen.

Anandajay

Binnen de ‘Light of Being’-Tantra wordt uitgebreid ingegaan op de belangrijkste basisenergieën van je menselijke bestaan en daarbij ligt de nadruk op het steeds als eerste contact maken met je energieveld en het samen laten komen van alle energieën die je met je meedraagt, voordat je met iemand of een bepaalde situatie in relatie gaat. Je hoeft er dan niet op te letten of je aardig overkomt, want vanuit dit energetische voelen zijn je omgangsvormen vanzelf sensitief, relationeel en liefdevol, waardoor er volop ruimte is om het contact en de uitwisseling met de ander diepgaand te doorvoelen. Ook hoef je dan je ego niet te beheersen, want vanuit dit energetisch voelen is je ego vanzelf kalm en ondersteunend. Je zoekt dan veel meer het samengaan dan je belangen op en daardoor gebruik je geen subtiel, de ander overlopend, geweld, maar maak je dankbaar gebruik van de energetische ruimtelijkheid die o.a. de chakra’s en kosha’s je ter beschikking stellen.

Decoratie

‘Light of Being’-Tantra nodigt je uit om zo toegewijd met een ander mens of een situatie om te gaan, dat je daar zowel rustig als wakker in aanwezig kunt zijn en je van daaruit opent voor het licht (Light) van het zijn (Being), dat je volledig tot in jou toelaat om alle cellen ermee gevuld of door aangeraakt te laten worden. Dan ervaar je steeds meer de waarden van relatie en de energetische heelheid die deze levenskwaliteit teweegbrengt. Zo nodigt deze vorm van tantra je uit om wakker te worden voor de zijnsruimte waarin je samen met alles als deel van een groter geheel in vrede en harmonie op een natuurlijk wijze mag bestaan, en mag stralen vanuit dat wat je bent.

‘Light of Being’-Tantra ontstaat vanuit je verlangen naar een spirituele ontmoetingswijze en die ontstaat niet door je op bepaalde ingrediënten te storten in de hoop dat deze je die diepgang gaan geven. Een spiritueel georiënteerde ontmoetingswijze vraagt naar een bredere en diepere energetische openheid, waardoor onderliggende waarheden van jouw manier van omgaan met relaties zich aan je kunnen tonen en deze essentiëlere of wezenlijkere levenskwaliteit je relationele voelhoorns kunnen worden.

Decoratie

Dit is ook de reden waarom deze Tantra-opleiding, als ook alle andere activiteiten van The Light of Being, vooraf wordt gegaan en steeds samengaat met de bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’, waar de filosofische inbedding en de diepere achtergrond van persoonlijke innerlijke vrede steeds aan bod komt.

Tantra betekent weven, net als een weefgetouw twee verschillende draden samenbrengt en tot een stuk stof maakt, zo dient tantra jou wanneer het de energieën van je verlangen en je handelen, je oppervlakte en je diepgang, je menszijn en je bezieling met elkaar laat verweven. Toch kan het bezig gaan met je energetische en relationele belevingen je door die gerichtheid ook bij jezelf vandaan halen en je juist uit de beleving van heelheid halen, net zoals je in je dagelijkse leven herhaaldelijk door je functioneren de verbinding met je gevoel of diepere intenties verliest.

Decoratie

Tantra wenst alles te bekrachtigen wat je weer energetisch in heelheid brengt en je gevoeliger maakt voor het voelen van je wezen, essentie of zijnswaarde. Alleen vanuit heelheid, vanuit een tantrische samen laten gaan, voel je wanneer een levensbeweging of relationeel contact je die helende harmonie en vrede geeft en je daarmee vertelt dat je in overeenstemming bent met de diepere waarde of grond van je bestaan.

Tantra, het bewust voelend met je energetische aanwezigheid en verlangen omgaan, is een zoeken naar hoe de rijkdom van het ervaren van je chakra’s en andere menselijke energiebronnen en -stromingen samen mogen gaan met de meer essentiële levenswaarden van je bestaan. Het ontvankelijke voelen is daarin belangrijker dan het kunnen hanteren van je energieën, zodat er meer ruimte ontstaat om je menszijn bewuster, sensitiever en opener te beleven.

Decoratie

Iedereen leeft op een bepaalde manier en hoe jouw leven eruit ziet is een uitdrukking van jouw ‘state of being’. Elke ontmoeting in je leven en dus van wat je in een relatie met een ander of bepaalde situatie ervaart, is een spiegel van hoe jij wel of niet alles van wat jij bent samen laat gaan. Je kunt die spiegel echter niet veranderen door er op te gaan tekenen, maar je mag de spiegel aannemen om je van je feitelijkheden bewust te worden en er van te leren, zodat je je verder ontwikkelt. De spiegel van hoe jij omgaat met wat je energetische beleving je aan heelheid of verdeeldheid laat zien en ervaren, is een oprechte reflectie van hoe het op allerlei niveaus met je is gesteld. Deze spiegel is niet bedoeld om je te storen, maar om jou terug te brengen naar jezelf.

Door tantra laat elke ontmoeting, elke relatie en elke intimiteitsbeleving je zien, hoe vrij je op dat moment bent, waar je energetische bewustzijn nog donker is, waar je wel licht toelaat en wat je allemaal wel of niet wilt behouden waardoor je het samengaan van alles tot een heelheid daar tegenhoudt.

Decoratie

Als je je op deze manier opent voor jezelf en dus energetisch mag voelen hoe je op dat moment bent, dan geef je steeds meer tantrische healing aan jezelf. Ook heling is nooit het gevolg van inzet, maar is altijd het gevolg van volledige aanname, van volledig toelaten en het invoelend alles van jezelf als een geheel aan te nemen. Tantra is immers de uitnodiging om niet te scheiden, maar te ervaren wat de eerbied voor het geheel dat je bent, je geeft. Deze bereidheid is een gebaar van liefde. Tantra begeleidt je zo van verdeler naar heler, want tantra is bedoeld als een uitdrukking van samen komen, van heel zijn en een deel van de grotere heelheid wensen te zijn.

Je leeft waarschijnlijk met de intentie dat je aan jezelf wilt werken om zo een beter mens te kunnen worden. Dat is op zich heel erg mooi, maar dat houdt ook een constante afwijzing in van wat je nu bent en daarnaast bekrachtig je daarmee je overtuiging dat je met wilskracht de natuur die je bent kunt omvormen. Deze wilskracht laat je geloven in de oordelende en opsplitsende kracht van je ego.

Decoratie

Naast deze gewoonten van scheiden en kiezen bestaat er echter ook nog een andere, meer helende levensbeweging en die heet relatie. Relatie is het, vanuit de wens tot elkaar te komen en samen meer te zijn dan ieder op zich, gelijkwaardig met elkaar in contact, in verbinding en in uitwisseling gaan. Bijna niemand is opgevoed met het advies om in eerste instantie de relatie met zichzelf of de ander en de situatie aan te gaan en dat is ook waarom ook tantra vanuit gewoonte vaak door het ego wordt opgepakt en vooral tot het opzoeken van uitzonderlijke seksuele eenheid wordt gereduceerd. Tantra gaat echter alleen maar over de vrijheid om alle energieën samen te laten komen, met elkaar verweven te laten worden tot iets geheel anders en daar hoort, naast alle bijzondere energieën die het leven ons geeft, natuurlijk ook de prachtige energie van seksualiteit bij.