Bloem-logo SoulPainting

Mens-zijn:
een spirituele geboorte

Door

Uit: Leven in openheid

Het leven in je toelaten is de uitnodiging om spiritueel, op het meest essentiële niveau van het leven, geboren te worden, net als het zaadje, dat er fysiek soms al jaren is, maar pas opengaat als het leven erin mag binnentreden en er verandering mag ontstaan.

Anandajay

Het leven is eigenlijk zo eenvoudig als je het wenst te dienen, te ondersteunen en te eren. De moeilijkheden beginnen daar, waar we haar de vrijheid ontnemen, haar niet meer liefhebben en haar denken te kunnen verbeteren. Dan organiseert zich in ons een betweter; een systeem dat zich oriënteert op het machtsgevoel (het ik) als tegenhanger van onzekerheid en doodsangst.

Doodsangst is echter de angst dat het leven tot een einde komt. Als je werkelijk beseft dat deze angst je bepaalt, is het meest passende wat je kunt doen het leven gaan verzorgen en dienen door het de ruimte te geven jou vanuit zijn heelheid ongestoord te voeden en creatie door jou heen te laten uitkristalliseren.

Decoratie

Wat gebeurt er als je ten opzichte van elke cel in je lichaam, elke toon van je gevoel en elke millimeter van je bewustzijn, kortom, ten opzichte van elk aspect van je aanwezigheid je liefde en genegenheid toont?

Dan mogen zij onbelemmerd gevoed worden vanuit het leven zelf, dat als essentie in je ziel en als manifestatie om je heen is. Dan mogen zij vanuit alle kanten vrijelijk door je heen stromen om je te voeden, te helen en te verlichten (bekrachtigen).

Eigenlijk vindt dan pas de baring en geboorte plaats van dat wat Jij bent. Als je nu probeert om jezelf te begrijpen en te leren kennen, terwijl het leven niet onbelemmerd door je heen mag, oriënteer jij je op iets wat nog niet uitgekristalliseerd is, wat nog in een latente staat verkeert, wat nog gebaard moet worden. Dat is alsof je vanuit het zaadje dat je bent al wilt weten welke bloemen of vruchten je zult gaan dragen, zonder het zaadje lief te hebben, zodat het leven erin en erdoorheen toegelaten wordt.

Decoratie

Als het leven in de potentie van het zaadje toegelaten wordt, begint de geboorte van het plantje dat je bent en van de vruchten die je van daaruit zult bijdragen aan de wereld. Gebruik je echter je tijd om het zaadje te onderzoeken of vaardigheden te leren om een bepaalde groei te kunnen sturen of laat je het zaadje onwetend als een gegeven bestaan, dan ervaar je niet wat leven is, geboorte is en wat de levensvreugde is die daaraan verbonden is. Dan houd je onbewust het leven tegen.

Als je het leven niet kent omdat het niet vrijelijk door je heen mag stromen, ken je niets anders dan dat wat jij je ik noemt. Dan ken je niet die kracht die, heel anders dan macht, verbonden is met de oorsprong van alle schepping. Dan ervaar je niet de kwaliteit die lichtgevend, dragend en geruststellend is en die liefde wordt genoemd, want liefde behoort aan niemand toe, maar liefde is de basis van iedereen en alles.

Liefde is de essentie van levensvreugde en levenskracht. Meestal ga je met jezelf of het leven bezig, omdat je, door een gebrek aan liefde, erkenning en warmte, jezelf niet als heel, vol en waardevol ervaart. Ook dit onderzoeken geeft echter geen ruimte aan het leven, zodat het je kan doorstromen met en voorzien van dat wat je mist. Het kost zelfs veel energie en de teleurstellingen die je erdoor opdoet bevestigen de afwezigheid van waarde.

Decoratie

Daarom nodig ik je uit om, voordat je begint met jezelf te onderzoeken, eerst het leven in je toe te laten tot in alles wat je bent en pas als je er helemaal door verzadigd bent, te gaan voelen wie of wat je eigenlijk bent of wat leven eigenlijk is. Dan heeft het leven en dat wat jij bent zich pas kunnen tonen, ontvouwen en ont-spannen.

Doordat je fysiek geboren bent, denk je ook al te leven, maar vanuit fysieke aanwezigheid komt alleen maar een overleven voort. Leven begint daar waar het leven er ook in en erdoorheen toegelaten wordt.

Het leven in je toelaten is de uitnodiging om spiritueel, op het meest essentiële niveau van het leven, geboren te worden, net als het zaadje, dat er fysiek soms al jaren is, maar pas opengaat als het leven erin mag binnentreden en er verandering mag ontstaan. Dan kan in vrijheid en uit liefde de spruit, het plantje en de vruchtdragende bloem van binnenuit geboren worden.