Bloem-logo SoulPainting

Genegenheid

Door

Uit: Leven in openheid van Anandajay

Het zijn het mededogen van genegenheid en het licht van inzicht, die je openen voor de diepte van je spirituele hart en zijn essentiële levenskracht.

Anandajay

Liefde is zo vaak en zo veel gebruikt voor van alles en nog wat, dat de inhoud ervan onhelder is geworden. Je bent niet steeds met de kwaliteit van liefde verbonden en je bent er dus ook niet echt vertrouwd mee, maar als je haar ervaart, voel je wel dat het een kwaliteit is, die veel pijn en strijd tot rust brengt. Juist daardoor schept liefde ook weer hoge verwachtingen. Liefde zou in een klap alles moeten helen en vervullen. Dat maakt de drang ernaar al snel tot een soort vlucht of drug.

Als de polariteit te groot wordt, tussen het gemis aan erkenning, bevestiging en liefde enerzijds en het willen vinden van bevrijding, vrede en liefde anderzijds, verlies je de gevoeligheid voor het moment. Dan bestaat de kans dat je alleen nog op zoek gaat naar een spectaculaire en intense ervaring, waardoor je over de ontmoeting met het nu en de liefde die in de echtheid daarvan aanwezig is, heen loopt.

Decoratie

Aangezien je in een grove wereld leeft, waarin je ego zich via houdingen en stellingen neer denkt te moeten zetten ben je om te overleven aan een bepaalde uiterlijke grofheid gewend geraakt. Het verlangen en zoeken naar liefde vindt dan vanuit die, vaak onbewuste grofheid plaats, waardoor je liefde alleen nog maar in zijn overweldigende vorm zoekt en niet meer in zijn ontluiking herkent.

Genegenheid is veel subtieler, omdat het de voorzichtige streling van pril ontwakende liefde is. Het is een sensitief begin, dat kan uitgroeien tot een diepe en waardevolle staat van zijn. Deze ontluikende beginfase van liefde maakt het je gemakkelijker om haar in je toe te laten en je in liefde thuis te gaan voelen. Liefde is immers zo'n andere kwaliteit dan van waaruit en waarin je leeft en het zou al heel wat pijn schelen, als je die realiteit zou onderkennen.

Wie onderkent dat liefde wel een verlangen is, maar nog niet helemaal eigen is aan zijn leefwijze, die onderkent ook eerder, dat hij er vaak overheen loopt en subtieler aanwezig zal moeten zijn om liefde weer echt te ervaren.

Decoratie

Die subtiliteit heet genegenheid. Genegenheid vraagt van je of je genegen bent, bereid bent om sensitief te zijn, zodat je ook de ontluiking van liefde in jezelf weer vaker herkent en voelt ontspruiten. Het vraagt van je of je herkent, dat je diep binnenin de natuurlijke neiging hebt om goed te doen en zachtaardig en liefdevol te zijn.

Genegenheid is het weer herkennen van die neiging die uit liefde opbloeide. Genegenheid geeft je bereidheid aan deze zachte neiging weer te voelen. De neiging om zachtaardig, barmhartig en vreugdvol met jezelf, anderen en het leven om te gaan, laat zien dat je weer in betrokkenheid durft te leven. Het is deze betrokkenheid die toont dat je op het waardevolle van het leven gesteld bent en er genegenheid voor voelt. Genegenheid zal dan vanuit het tastbaar ervaren van deze subtiele liefdesstreling uitgroeien tot medeleven, devotie en andere bloesems van liefde.

Juist het besef van de noodzaak om de relatie met liefde, vanuit deze subtiliteit, aan te gaan, maakt genegenheid tot een passende gevoelstrilling voor eenieder, die zijn onbewuste gevoelsmatige robuustheid onderkent. Genegenheid is daardoor de grond, waarop de eerste vruchtbare schreden van een spirituele relatie met je wezenlijke Zelf gezet kunnen worden.

Bron: Leven in openheid van Anandajay