Bloem-logo Yoga

Genegenheid door Inzicht

– Ontwaken voor de innerlijke waarden van je bestaan –

Door

Als het spirituele licht van inzicht door je bewustzijnshemel heen breekt, opent dat je hart. De genegenheid die dan ontluikt, is ontsprongen vanuit je bereidheid om een andere kwaliteit van leven te ontmoeten dan die die je kende en kan door jouw toestemming uitgroeien tot begenadigde liefde en toewijding.

Anandajay
Mandala 'Genegenheid door Inzicht'

Mandala ‘genegenheid door inzicht’

De ‘Genegenheid door Inzicht’-bijeenkomsten zijn, binnen een context van gevoelige openheid, zowel eerlijk en ontnuchterend als krachtig en inspirerend. Ze zijn een intense ondersteuning voor je zelfontwaking en brengen je vanuit je gewoonte terug naar je wezenlijke basis. Het is voor Anandajay belangrijk dat er een duidelijke verbinding kan ontstaan tussen de ervaringen van innerlijke waarde en diepgang en het dagelijkse leven.

De vruchten van diepe gevoeligheid en openheid zullen immers door moeten werken tot in je gedrag en leefwijze, want anders leidt meditatie en inzicht tot een tweedeling in je. De bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’ zijn juist bedoeld om meer overeenstemming te laten ontstaan tussen je gedrag en je innerlijke beleving, zodat je weer vanuit helderheid en innerlijke openheid zult handelen.

Tijdens de bijeenkomsten nodigt Anandajay je steeds weer uit om de relatie met dat wat is, met jezelf en het leven, niet uit de weg te gaan, maar om dat juist open en gevoelig te ontmoeten en de relatie daarmee volledig aan te gaan. Immers, alleen door met iets in relatie te gaan, ergens in binnen te gaan, kun je de essentie ervan ontmoeten en leren kennen.

Decoratie

In zijn begeleiding neemt hij ook jouw relatie met hem steeds weer als voorbeeld, want als de vruchten van die innerlijke openheid voor elkaar en de inzichten die daaruit voortkomen tot genegenheid mogen leiden, kom je vanzelf weer in contact met de diepte van je essentie en van je menselijke bestaan. In de bijeenkomsten worden onderwerpen uit het dagelijks leven belicht, die volgens Anandajay elementair zijn voor het ervaren van een ander bewustzijn.

Het woord genegenheid stamt van neigen en genegen zijn tot. Neigen betekent dat je je steeds weer aangetrokken voelt tot iets waar je vanuit je diepte naar verlangt. Genegen zijn heeft te maken met je bereidheid om het contact met jezelf aan te gaan en je inzichten waarheid te laten worden. Via meditatie, darshan en liefdevolle aandacht, stilte en mantra’s, spirituele lichaamsbeleving en geïnspireerd gesprekken zal hij zijn onderwerpen aanreiken. Hij let er in zijn begeleiding op dat inzicht niet slechts intellectueel en afstandelijk blijft en dat genegenheid niet gereduceerd wordt tot een sentiment, want dan zouden ze hun werkelijke kracht en zegening missen.

Decoratie

Maar als genegenheid als gevolg van werkelijk inzicht ervaarbaar wordt, ben je aan die valkuilen voorbijgegaan. Dan besef je dat alleen liefde voor de gehele schepping, en daar ben ook jij een onderdeel van, je de ruimte kan geven om er helemaal te mogen zijn. Als je de heelheid die je bent ervaart ontstaat er weer genegenheid voor je menszijn in plaats van waardering voor je prestaties.

‘Genegenheid door Inzicht’ is de beleving van de levenskwaliteit, die Anandajay vanuit zijn hart doorgeeft aan hen, die zich daar voor openen. Het tot inzicht komen en je voor andere levensruimten openen, zal altijd het gevolg zijn van jouw openheid voor dat wat je aangeboden wordt. Een levende relatie met een leraar is hiervoor de meest directe uitnodiging om tot een uitwisseling te komen waarbij het essentiële weer helemaal in het licht komt te staan.

Decoratie

Niemand kan immers een bloemknop onbeschadigd openmaken, maar door de openheid voor het liefdevolle licht gaat ze vanzelf tot ontluiking en bloei over. De bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’ openen je voor je bron en het levenslicht of zijnslicht, waar jij je dan door gevoed kunt laten worden.

Soms geeft Anandajay in de bijeenkomsten darshan voor de groep als geheel of gaat hij rond om iedereen te omhelzen. Darshan is het in openheid ervaren van je eigen wezenskracht door directe openheid voor de energie van je leraar.

Darshan is de uitnodiging tot de concrete ontmoeting met het zijnsaspect, dat in hem en ook in jou als basis aanwezig is. In deze ontmoeting geeft Anandajay je zijn licht, buigt hij voor je uit waardering voor de ziel die je bent en laat hij je via zijn energie in contact komen met zijn essentie. Hij her-innert je zo aan de essentie in jou en nodigt je uit er weer mee in relatie te gaan.

Decoratie

In zijn bijeenkomsten is Anandajay toegewijd en innerlijk bewogen, maar ook concreet en helder. Hij heeft een relativerende humor en brengt complexe vragen weer terug tot de eenvoud van de werkelijkheid. Hij gaat steeds persoonlijk op mensen in zonder therapeutisch te worden. Hij voelt zich met iedere deelnemer en zijn of haar bezieling verbonden, maar is daarbij niet blind voor persoonlijke belangen.

Daarbij heeft hij de vrijheid om zich voor alles te openen wat de deelnemers bezig houdt en brengt hij deze thema’s steeds weer terug tot hun kern. Ook nodigt hij je steeds weer uit om te ervaren dat je geboorte dit leven naar je toe brengt en je in iedere situatie de mogelijkheid geeft om de echtheid ervan te ontmoeten.

Via zijn begeleiding vraagt hij je steeds weer of je bereid bent om het leven aan te nemen en te ervaren dat ieder moment een weerspiegeling is van hoe jij met de werkelijkheid van het leven omgaat. Als je bereid bent om in openheid te ervaren wat het dagelijks leven met je doet en wat jij met het leven dat naar jou toe komt doet, ontstaat er ruimte voor inzicht.

Decoratie

Werkelijk inzicht onthult wat je tot dan toe onbewust gesloten heeft gehouden en geeft je daardoor opnieuw de vrijheid om je vanuit affectie voor het leven te openen. Want als het spirituele licht van inzicht door je bewustzijnshemel heen breekt, opent dat je hart. De genegenheid die dan ontluikt, is ontsprongen vanuit je bereidheid om een andere kwaliteit van leven te ontmoeten dan die die je kende en kan door jouw toestemming uitgroeien tot begenadigde liefde en toewijding. Het is deze liefde uit ontvankelijkheid, die heelt wat doorgaans is verdeeld en die je met je wezen verbindt, zodat je je thuis weer vindt.

Genegenheid en Inzicht helpen je om liefde en licht weer als je essentie te herkennen. De werkelijkheid waarin je leeft, ontplooit zich daardoor tot een nieuwe realiteit; een andere en meer wezenlijke realiteit die, alhoewel die er altijd al was, steeds weer als nieuw ervaren zal worden. Het mededogen van genegenheid en het licht van inzicht openen je voor de diepte van je spirituele hart en zijn essentiële levenskracht. In die openheid, waarmee je dan jezelf en het leven ervaart, zal vanuit het wezenlijke dat je bent liefde helend aanwezig zijn voor zowel jou als voor alles waar je mee omgaat.