Bloem-logo SoulPainting

Essentie

Door

Uit: Leven in openheid van Anandajay

Jij, bent die levende, liefdevolle, ware bron die een altijd nieuw en open geheim is.

Anandajay

JIJ bent de bron van alles wat er is. JIJ bent de bezieling van de mens, waarin je woont. Alles wat je ervaart, ervaar je, omdat Jij er bent. Alles wat je ervaart, komt samen in Jou. Alles wat je ervaart, wordt in je Wezen ontvangen.

Je Ziel is de verbinding met dat, waar je uit bent voortgekomen. Als je die waarde weer ervaart, voel je ook weer de waarden van het leven en je menszijn, die daaruit zijn voortgekomen.

Decoratie

Ontdek de waarde van je Zelf, zodat de levens- en liefdeskracht, die daarin aanwezig zijn weer alles wat je bent kunnen beïnvloeden en je zo de noodzakelijke en gewenste omarming geven. Dan beïnvloedt je Zelf je gehele menszijn en dus ook je ego, in plaats van dat de invloed van het ego je de toegang tot je Zelf ontneemt. Vanuit dit ervaren van dat Jij waardevol bent vervult je menszijn zich vanzelf en harmoniseert zich je handelen.

Anandajay begeleidt je vanuit zijn Light of Being om via inzicht tot onderscheiding (streep*) te komen tussen wat echt en relatief is, om door te ontvangen (schaal*) weer je Zelf (stip*), de bron van leven en liefde, te ervaren en om vervolgens de kwaliteiten van jouw Zijn (bloem*) te laten schijnen (Light*) op je menszijn en de wereld om je heen (Being*).

Decoratie

Sommige spirituele stromingen zeggen, dat er geen ik bestaat en dat je enkel de achterliggende oningevulde openheid bent. Zij hebben gelijk, maar wie herkent die openheid dan? Uit angst voor de valstrik van egogerichtheid met zijn emotionele ladingen en zijn verleidelijke illusies, brengt men zo de waarheid terug tot een open en veilige abstractie, maar men laat haar daardoor ook in een rationele kilte achter.

Anandajay nodigt je uit om verder te gaan en te voelen en achter deze abstracte waarheid een tedere aanraakbaarheid te ervaren, die dan de bron van het leven, van liefde, van je Zelf blijkt te zijn. Dan ben je aan de valstrik van ego-identificatie voorbijgegaan.

Decoratie

Die aanraakbaarheid noemt hij Jij. Jij, bent die levende, liefdevolle, ware bron die een altijd nieuw en open geheim is. Zonder deze liefdevolle bron als je wezenlijke Zelf te herkennen, is waarheid slechts afstandelijke kennis en het leven enkel een illusie. Je komt dan niet aan je bestaansgrond toe; het in relationele genegenheid tot uitdrukking brengen van levenskracht en liefde als een tastbare weerspiegeling van je essentie en wezenlijke Zelf.

Om vertrouwder te raken met die levensessentie, spelen gevoelsmatige betrokkenheid, affectieve openheid en mentale vrijheid een grote rol. Deze verbindingen vragen om een vriendschappelijke band.

Anandajay nodigt je daarom uit om het contact met hem aan te gaan vanuit een affectieve relatie, in kleine groepen en liever intensief in plaats van incidenteel, zodat je openheid voor het wezenlijke de gevoelsmatige toegang kan krijgen.

Bron: Leven in openheid van Anandajay