Bloem-logo SoulPainting

Bezieling

Door

Uit: Leven in openheid van Anandajay

Je ervaart misschien niet meer, dat de vorm en uitdrukking die jij jezelf noemt, eigenlijk alleen maar een uitkristallisering is van de bezieling, die eraan ten grondslag ligt.

Anandajay

De werkelijkheid, de feitelijkheid is zo fascinerend. Ze is waarlijk een wonder. We zijn altijd zeer onder de indruk van de schoonheid van een edelsteen, maar is het leven in zijn verschijningsvorm niet nog ongelooflijk veelzijdiger en spectaculairder?

Het is niet te vatten in hoeveel ontelbare verschijningsvormen het leven zich uitkristalliseert. Geen wonder dat het ons zo bezig kan houden. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat we al die wonderbaarlijkheid zien, ervaren, erkennen en ervan onder de indruk zijn, maar het lijkt net alsof we vergeten, dat er een oorsprong aan voorafgaat.

Die wonderbaarlijkheid komt ergens uit voort, is een uitdrukking van iets, is een boodschap ergens van. Doordat je de gebeurtenissen van het leven niet meer als een uiting van iets anders ervaart, ben je op ze gericht, alsof dat het enige is wat er bestaat en ben je gaan geloven dat je er mee aan de slag moet om ze aan jou aan te passen en naar je hand te zetten.

Decoratie

Voor een gedeelte kan dat ook, maar zonder het besef dat ze een uiting van iets anders zijn, krijg je daardoor alleen maar het gevoel van er macht over te kunnen hebben. Je ervaart dan niet meer de relatie met het leven zelf achter al zijn uitingsvormen. Je loopt dan al snel over die relatie heen en dat verkleint je openheid.

Datzelfde beeld ontstaat dan ook met betrekking tot jezelf. Je ervaart niet meer, dat de vorm en uitdrukking die jij jezelf noemt, eigenlijk alleen maar een uitkristallisering is van de bezieling, die eraan ten grondslag ligt. Je verlaat dan de relatie met je bezieling, je bron, je wezen.

Dan is het natuurlijk niet vreemd dat je over die wezenlijkheid heenloopt en dat je stabiliteit denkt te kunnen vinden in het machtsprincipe, dat uit het domineren en bepalen van de gebeurtenissen voortkomt.

Decoratie

Daarom nodig ik je uit om te ervaren hoe alles wat jij fysiek, psychisch en emotioneel bent er alleen maar kan zijn, omdat jij bestaat, omdat jij er bent, dat de schepping er alleen kan zijn, omdat er een schepper, een oorsprong van creatieve aard is.

Het is hetzelfde als dat jij in je menselijk vorm er alleen maar kunt zijn, omdat er ruimte is waarin je bestaat, dat de tekening er alleen kan zijn, omdat er een blanco vel papier of andere egale ondergrond is, dat liefde er alleen maar kan zijn, omdat er andere aspecten zijn om mee in relatie te zijn. Het ene heeft het andere nodig, geeft het andere de mogelijkheid te bestaan en ervaren te worden.

Vaak ben je volledig gericht en daardoor vernauwd met je gedachten, gevoelens en levensomstandigheden bezig. Het lijkt alsof je erin bent en er overzicht en meesterschap over moet zien te krijgen. Maar wat gebeurt er, als je beseft dat al deze gedachten en gebeurtenissen er alleen maar kunnen zijn, omdat er een ruimte omheen is die ze ervaart? Ben Jij, die dat alles ervaart, waarin dat alles ervaren wordt, niet net zo waar als datgene wat erin gebeurt?

Decoratie

Toch ben je meestal alleen open voor de gebeurtenissen, omdat je blijkbaar alleen die waarheid kent. Mag ik daarom uitnodigen de relatie met de oorsprong van wat je ervaart weer aan te gaan, weer in relatie te gaan, in plaats van in een machtsspel met de gebeurtenissen verstrikt te raken, weer de ruimte te ervaren waarin de gebeurtenissen plaatsvinden?

Dan voel je weer hoe alles omgeven is door ruimte, zachtheid en stilte, dat alles een uitingsvorm is van een diepere spirituele waarheid, die de, vaak niet te begrijpen, fysieke werkelijkheid complementeert en die de glans van liefde teruggeeft. Dan besef je waarom je zonder deze ruimte het leven soms niet meer als zinvol, waardevol en respectvol ervoer. Zonder het licht vervalt immers de schittering van de edelsteen.

Bron: Leven in openheid van Anandajay