Bloem-logo SoulPainting

Jezelf liefhebben

Door

Uit: Leven in openheid

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-SoulPainting

Dat wat er mag zijn, wordt liefgehad en voelt zich geliefd. Mag je daarom jezelf weer voelen in openheid, voelen tot in elk aspect van wat je bent, om zo je incarnatie, je geboorte, je aanwezigheid werkelijk aan te nemen, uit dank en respect voor de waarde die het in zich draagt.

Anandajay
Tekening Zelf-liefde

Jezelf liefhebben zou eigenlijk het meest natuurlijke moeten zijn en dat is het misschien ook wel, ook al ben je daar niet altijd openlijk in. Het is immers heel natuurlijk om jezelf te beschermen tegen gevaar en te verlangen naar welvaart en geluk. Als je openlijker zou accepteren dat je jezelf waardevol vindt, zonder terug te deinzen voor de veroordeling dat dit egoïstisch of egocentrisch zou zijn, dan zou je gemakkelijker de vruchten van liefde kunnen ervaren.

Jij bent het belangrijkste dat er is. Als jij er niet zou zijn, als jij niet zou bestaan, zou er voor jou niets bestaan, want alles bestaat enkel door jouw aanwezigheid heen. Jij bent de levens- en bewustzijnsruimte waarbinnen alles kan en mag plaatsvinden en de kwaliteit van je levensruimte bepaalt hoe je alles wat daarin gebeurt ervaart en interpreteert. Als jij je niet goed voelt, ervaar je alles vanuit die bedrukking en als jij je gelukkig voelt, lijkt het leven prachtig. Jij bent daarom het belangrijkste.

Decoratie

Het is heel natuurlijk dat je dat wat je als waardevol ervaart met veel liefde en toewijding verzorgt. Niet alleen omdat jij je dan beter voelt, maar ook omdat je daardoor de wereld en alles wat er in je gebeurt anders beleeft en begrijpt en daardoor adequater handelt. Hoe opener, door de liefde voor jezelf, je belevingsruimte is, des te opener en holistische zullen je inzichten en de daaruit voortkomende handelingen zijn, zodat er meer harmonie in jezelf en in de wereld om je heen kan ontstaan.

Als je liefde voor iemand voelt, wens je die ander de ruimte om zich volledig gelukkig te voelen en volledig in overeenstemming te mogen komen met dat wat het, hij of zij in wezen is. Hoe je het ook zegt, je wenst diegene vrije ruimte toe. Liefhebben is vrijheid en ruimte geven om te zijn. Jezelf liefhebben, is jezelf vrijheid en ruimte geven om te zijn wat je bent vanaf de meest triviale oppervlakte tot in de diepste waarden van het innerlijke.

Decoratie

In plaats van om je heen zoveel mogelijk manifestatieruimte te creëren, is jezelf liefhebben een uitnodiging om die ruimte te geven aan dat wat je bent en wat er in je, door je en met je plaats vindt. Ruimte die je, uit liefde voor je aanwezigheid (aan het wezen zijn). geeft aan wat daarin allemaal plaatsvindt en waar is.

Liefhebben verlangt van nature naar een diepe verbondenheid, een dicht bij elkaar zijn, het een geheel willen zijn. Om die verbondenheid en heelheid met jezelf aan te gaan, nodig ik je uit om jezelf in alle openheid te ervaren en te voelen. Voelen in de zin van ontvangend open zijn voor dat wat je bent en voor wat jij ervaart als jezelf. Ontvangend, zodat jij je niet afstandelijk op jezelf richt, maar in jou toelaat wat jij op dit moment als jezelf ervaart. Dat wat je dan voelt, krijgt in je ervarings-ruimte de vrijheid om er te mogen zijn. Dat wat er mag zijn, wordt liefgehad en voelt zich geliefd. Mag je daarom jezelf weer voelen in openheid, voelen tot in elk aspect van wat je bent, om zo je incarnatie, je geboorte, je aanwezigheid werkelijk aan te nemen, in je toe te laten, je erdoor aangeraakt te laten worden en het zo lief te hebben uit dank en respect voor de waarde die het in zich draagt.

Decoratie

De behoefte aan liefde in je is immens groot en het via allerlei vormen van prestatie proberen te halen van bevestiging bij anderen kan je diepe behoefte aan liefde bij lange na niet vervullen. Je behoefte aan liefde is het onophoudelijke meegeboren verlangen om thuis te mogen zijn in wat je wezenlijk bent. Een onophoudelijk verlangen in de vorm van een soort heimwee dat je steeds weer naar huis roept en begeleidt, om je thuis aangekomen te laten ervaren dat je vergeten was dat liefde je thuis, je wezen, je Zelf is.

Mag ik je daarom uitnodigen om samen met mij en steeds meer anderen, jezelf te gaan voelen en daardoor lief te hebben. Dan hoef je niet langer verstoken te blijven van de vrede, als gevolg van het thuis zijn in liefde, waar jij en de gehele wereld zo naar verlangen.

Bron: Leven in openheid van Anandajay