Bloem-logo SoulPainting

Mens-zijn:
een spirituele uitstraling

Door

Uit: Leven in openheid

Mag ook jij de uitstraling krijgen die het leven, als jij het door je heen toelaat, aan alles wat zich te zijner beschikking stelt, geeft.

Anandajay

Als een bloem niet alle levenskracht in zich toe zou laten omdat ze zich schaamt, bang is of zich niet als waardevol ervaart, omdat ze zich vergelijkt met andere bloemen of met wat ze zou willen zijn, dan zou ze niet de kracht hebben om echt bloem te zijn.

Ze zou haar bloemen dan met minder perfectie en gratie laten zien, haar geur zou minder sterk zijn en haar honing minder zoet, als ze tenminste nog haar bloemen zou durven laten zien en ze niet veiligheidshalve in de knop zou houden, om er niet op beoordeeld of afgekeurd te kunnen worden.

Bloemen die om wat voor reden dan ook aan zichzelf zouden twijfelen, zouden minder schoonheid en extase aan de dag leggen en ons minder vreugde schenken. Hun uitstraling is gelukkig niet het gevolg van dat ze trots zijn of dat ze met hun schoonheid of bijzonderheid anderen wensen te overtreffen of de loef af willen steken.

Decoratie

Hun schoonheid en pracht zijn niet door een machtsprincipe overgenomen, maar zijn het gevolg van het dienen van het leven. Zij stellen immers alles wat ze zijn open voor het leven dat zich dan, door de mogelijkheid die zij zijn heen, kan uitdrukken in wat het in wezen is: schoonheid, perfectie en alles.

Zij dienen enkel het leven door alles wat zij mogelijk kunnen zijn ter beschikking te stellen aan de essentie van het leven, zodat die zich erin kan uitleven en tonen en zo haar vreugde kan verspreiden.

De vraag die het leven aan jou als mens heeft, is, heel eenvoudig, precies dezelfde. Tenslotte is de oorsprong en essentie van het stukje schepping dat jij bent precies dezelfde als dat van alles wat leeft, in welke uitdrukkingsvorm dan ook.

Decoratie

Mag ook jij de uitstraling krijgen die het leven, als jij het door je heen toelaat, aan alles wat zich te zijner beschikking stelt, geeft. Een uitstraling die niet het gevolg is van de opgepepte zelfwaarde van het ego, van een gevoel van geslaagdheid of van een meerwaarde als gevolg van het vergelijken met anderen, maar een uitstraling omdat je het leven de vrijheid geeft om door je heen dat uit te stralen wat het door jouw potentie heen is.

Een uitstraling die het machtsprincipe in je rust geeft en je cellen, gevoel en bewustzijn liefheeft, verzorgt en heelt, die je laat ervaren hoe de essentie van het leven, die met de stroom meekomt, je aanraakt, transformeert en ontroert.

Ont-roering als een niet meer in onrust en in de beweging van angst of zorgelijkheid te hoeven zijn, zodat je eindelijk in de innerlijke stilte van echtheid en waarheid terechtkomt.

Decoratie

Een uitstraling die alles in je laat stromen, leven en veranderen en je juist daardoor het blijvende essentiële en dat andere dan dat wat je denkt te zijn, laat ervaren.

Mens zijn is dit uit jezelf geboren worden, uit je geboorte opstaan en in die openheid het leven, dat wat je wezenlijk bent, door alles heen naar buiten laten uitstralen.

Elk moment van je leven vormen deze levensgebaren de kern van je waarheid en jouw verbinding daarmee. Zoals het zaadje dat openbarst, de kiem die groeit en de bloemen en vruchten die de rijpheid tentoonspreiden, zo zal elk moment waarop jij je voor het leven opent, je door deze levensprincipes heen leiden en je de onveranderlijke achtergrond van liefde steeds weer laten herkennen, ervaren en laten zijn.

Ik nodig je dan ook van harte uit om het leven in je toe te laten en haar diepe waarheid en essentie te ont-moeten, want ze wordt je dan moeiteloos en in alle eenvoud eindeloos aangereikt.

Bron: Leven in openheid van Anandajay