Bloem-logo SoulPainting

Diepgang van
‘Light of Being’-SoulPainting

- de energetische resonantie van de Ziel -

Door

SoulPainting nodigt je uit, om vanuit je wens om het leven en je essentie te leren kennen, te gaan voelen hoe jij het licht van jouw ziel door je menszijn heen laat komen.

Anandajay

SoulPainting is schilderen of tekenen vanuit het directe ervaren van je bestaansruimte en je aanwezigheid daarin. Het is een heel mooie manier om met jezelf in verbinding te zijn en deze verbinding te laten duren, zodat die zich kan verdiepen en bewuster beleefd kan worden.

De essentie van SoulPainting is dat je innerlijke belevingswereld en je menszijn helemaal gevoeld mogen worden, precies zoals ze op dat moment zijn. Vervolgens wordt die werkelijkheid vertaald naar kleur, stroming of beweging op papier.

Dat betekent dat er allereerst aandacht is voor het open voelen van jezelf en alles wat zich daarin aandient, of dat nu prettige gevoelens zijn of minder prettige.

Decoratie

Door in de ruimte van je eigen zijn te rusten en vanuit die rust de verschillende gebieden in jezelf, in je lichaam of in je aura te voelen, zonder analyse of interpretatie, kunnen de daarónder liggende diepere zijnslagen zich voorzichtig kenbaar maken. Wanneer deze zijnskwaliteiten vertaald gaan worden naar een kleur en dus ook zichtbaar worden, krijgt dat wat je ervaart de bevestiging en de erkenning, de liefde en de ruimte om er werkelijk en voluit te zijn.

‘Light of Being’-SoulPainting is een prachtige manier om het onnoembare zichtbaar en waar te laten worden en je eigen werkelijkheid te herkennen en gereflecteerd te zien in kleuren. Pas als iets er werkelijk mag zijn, wat het ook maar is en hoe het ook maar aanvoelt, kan het zich verder ont-wikkelen en open-baren.

Wanneer je daarna op je in laat werken wat je op papier hebt laten ontstaan, door zacht en ontvangend te kijken, geeft de tekening of het schilderij je weer terug aan het gevoel van waaruit het ontstond en zo ontstaat er een wisselwerking tussen je gevoel en de kleur.

Decoratie

Je gevoel heeft de kleur opgeroepen en de kleur zal je op haar beurt weer in verbinding brengen met je gevoel. Op den duur kunnen zo schilderijen ontstaan vanuit het in openheid ervaren van het in verbinding zijn met je ziel.

De uitwerking van SoulPainting is bijzonder helend en vreugdevol, want doordat je alles wat je bent, volledig hebt uitgenodigd om er te mogen zijn en vervolgens uitgedrukt hebt op papier, wordt de beleving van je menszijn intenser en als zeer rijk en waardevol ervaren.

Om met SoulPainting te beginnen, zijn er basistekeningen van een bloemvorm, mensfiguur of auravorm, waarbinnen of waaromheen de kleuren aangebracht kunnen worden met kleurpotlood, krijt en later met verf. Door middel van een inleidende meditatie word je eerst uitgenodigd om te voelen hoe je jezelf op dat moment ervaart en hoe het bijvoorbeeld voor je is om een mens te zijn op deze aarde.

Decoratie

Na een tijdje ga je voelen waar dat, wat je door deze meditatie ervaart, allemaal samenkomt. Er ontstaat dan een stillere sfeer of een ruimtelijker gevoel in je en een verfijning, die heel essentieel voelt. Vanuit dit gebied maak je contact met bijvoorbeeld diverse lichaamsdelen, auralagen of andere levenswaarden, die je dan aan het 'woord' laat komen. Ook zou je je kunnen openen voor wat er in de verschillende chakra's voelbaar is.

Vervolgens vertaal je alles wat je daar 'hoort', 'ziet' of 'voelt' naar een voor jou passende kleur of beweging. Zo kunnen bijvoorbeeld de belangrijkste lichaamsgebieden een gekleurd blaadje worden van een bloem, die aan het eind van het proces een waarachtige weerspiegeling zal zijn van je zijnsgevoel van dat ene levensmoment.

Aan het eind van een sessie zal er een moment zijn, waarop we het ontstane kleurenveld volledig op ons in laten werken. Wanneer dan, dat wat je ziet op je papier, hetzelfde is als dat wat je binnenin ervaart, wanneer binnen en buiten samenvallen, kom je in een vredige overeenstemming met wat je bent en in die vrede ontstaat er meer openheid om je eigen ziel te ervaren.


De mens-figuren zijn door Willemien,
en de energie-weergaven zijn door Anandajay getekend.