Bloem-logo SoulPainting

Ontwikkelingsgebieden
‘Light of Being’-SoulPainting

- Chakra resonanties (levensenergieën) waar de SoulPainting op inwerkt -

Door

Deze werkvorm is vooral met de energie (resonantie) van het integriteits- en inzichts-chakra verbonden, waarbij we, vanuit het ontvankelijk voelen van onszelf, de in ons ervaarbare energieën inkleuren in de beeltenis van de ‘Light of Being’-bloem of in diverse beeltenissen van energetische waarden van ons menszijn.

Anandajay

Chakra resonanties en hun ontwikkelingsgebieden

‘The Light of Being’ (het laten schijnen van het Zijn) is dat, waar elk mens, bewust of onbewust, naar verlangt en naartoe evolueert. Wie in het Licht van het Zijn leeft, ervaart de staat van Anandajaya, waarin je alles van en in jezelf als liefdevolle zegeningen van bezieling herkent. Vanuit deze staat zijn er bij Anandajay verschillende begeleidingsvormen ontstaan, die diverse ingangen tot een opener contact met het Levenslicht aanreiken. Ze zijn verbonden met de zeven belangrijkste chakra-resonanties (levensenergieën), via welke ieder mens zowel zijn persoonlijke als zijn spirituele ontwikkeling doorloopt.

De ‘Light of Being’-SoulPainting is vooral met de energie (resonantie) van het integriteits-chakra en inzichts-chakra verbonden, waarbij we, vanuit het ontvankelijk voelen van onszelf, de in ons ervaarbare energieën inkleuren in de beeltenis van de ‘Light of Being’-bloem of in diverse beeltenissen van energetische waarden van ons menszijn.

Bloem

Vishuddha (integriteit) chakra

Via de energie van dit chakra worden we aangezet te zoeken naar het trans-persoonlijke, het universele, hetgeen achter alle vergelijkingen ligt (vi-), het zuivere (shuddha). Ook zullen we er dan meer over gaan praten en ons spreken op waarheid onderzoeken. Door het hart zijn we bewust geworden van de waarheid die werkelijke liefde inhoudt en zijn we nog duidelijker aangezet tot integer gedrag. Vanuit die integriteit gaan we inhoudelijk zuiverder spreken. We zuiveren ons van onze persoonlijke belangen, drijfveren en identificaties, door vanuit een steeds diepere integriteit te spreken of ons op andere manieren te uiten. We voelen ons daardoor eerlijker, opener, zuiverder en warmer. We zuiveren ons ‘slechte’ en egogestuurde geweten, gaan over tot werkelijke communicatie (samen delen) en er ontstaat in die ruimte meer creativiteit. De kracht van de liefde die we in het vorige chakra leerden kennen, wordt nu zo sterk dat we die liefde niet alleen maar voelen in geven en nemen, maar er ook vanuit en over gaan praten, ons spreken en uitdrukken erdoor laten leiden. Dit chakra is voelbaar onderaan het keelgebied, in het midden tussen hals en nek.

Bloem

Ajna chakra

Via de energie van dit chakra worden we ons steeds verder bewust van het oningevulde, open bewustzijn dat achter alle veranderingen altijd was, is, en zal zijn. Hier groeit het besef van het ‘meditatieve bewustzijn’, en worden we ons bewuster van het onveranderlijke achter het veranderlijke, van het ware achter het onware. Door dit meer meditatieve bewustzijn wordt het zicht op ons ego en de veranderingen van het leven en in onszelf steeds helderder. We zien meer het geheel van alles, begrijpen alles vollediger en krijgen meer werkelijke inzichten.

Als voortgang op de ontwikkeling van de voorgaande chakra’s veranderen we door deze wijze inzichten waar dat nodig is. Hier is het ego niet meer de doener en veranderaar maar vervullen de inzichten zichzelf. Er ontstaat wijsheid en intuïtie in plaats van louter intellectuele kennis omdat ook het hart ontwikkeld is en haar plaats heeft. Als het hart overgeslagen zou zijn in de ontwikkeling, dan kan hier geen echte wijsheid ontstaan. Dit is de plaats van het zien en helder zien, waarvoor ook het vijfde chakra ontwikkeld moet zijn zodat de behoefte aan integriteit en zuiverheid de geziene wijsheid tot uitdrukking kan brengen in zijn ware zuiverheid. Het Ajna Chakra bevindt zich op het midden van het voorhoofd, iets boven de lijn van de wenkbrauwen.

Wat zijn chakra’s?

  • Chakra’s zijn opslag- of verzamelplaatsen en ook distributieplaatsen van al deze energie (prana). Elk chakra heeft ook zijn eigen soort energie, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel.
  • Ze worden wielen genoemd vanwege de draaiende beweging die de energie erin heeft, maar ze worden ook als lotusbloemen aangeduid en dat slaat dan meer op de vorm n.l. geworteld in de wervelkolom en zich openvouwend naarmate het chakra met zijn specifieke energie duidelijker mee gaat doen in ons handelen en beleven.
  • Ze ontvangen hun energie vanuit het mentale, psychische lichaam en bemiddelen dus tussen manomaya kosha en pranayama kosha.
  • Er wordt van zeven belangrijkste chakra’s uitgegaan, maar sommige scholen gaan uit van zes, acht of nog meer; er zijn namelijk veel meer van deze energie opslagplaatsen in het lichaam.
  • Deze zeven liggen van beneden af aan langs de wervelkolom bij de belangrijkste zenuwcentra
  • De eerste zes chakra’s hebben allen bijbehorende psycho-somatische functies, de zevende vertolkt de doorgang naar het kosmische, universele.

Muziek die de chakra’s
reinigen en helen

Mahadevata & Chakra Puja

Prayer to the Four Lights of Creation & Prayer to the Seven Lights of Existence

Album art Mahadevata and Chakra puja

De Mahadevata puja opent je voor de vier basiskrachten van je bestaan: inspiratie, ontspanning, ondersteuning en expressie. De Chakra puja is een gebed om op het eind van de dag de verbinding met je elementaire energieniveau’s op te schonen.

Sounds of Silence: Mantra-Meditations

Sat Chid Ananda, Om Shanti Om, Om Mani Padme Hum, Kyrie Eleison, Being mantra & Amen

Album art Sounds of Silence - Mantra-Meditations

Deze mantra’s gaan over jou en je verlangen naar de waardevolle of bezielde bestaansgrond in je, je meest oorspronkelijke energie en de kracht die alles heeft doen ontstaan.

Chakra Resonance part 1

Tanpura Ragas in A-low

Album art Chakra Resonance part 1: Tanpura Ragas in A-low

De tanpura solo reinigt en heelt het basis- en identiteitschakra, helpt je om in een meer ontspannen relatie te komen met de aarde, je menszijn en de wereld om je heen. De tanpura male & female duet verbindt de energie van het seksualiteits- en maagchakra met die van het hartchakra, brengt seksualiteit, kracht en liefde in evenwicht.

Chakra Resonance part 2

Tanpura & Shruti Ragas in B

Album art Chakra Resonance part 2: Tanpura and Shruti Ragas in B

De tanpura male & shruti opent de achterkant van het voorhoofd-, keel- en hartchakra en maakt vastzittend sentiment los, zodat je weer aansluit op je voorvaderen, de evolutie en het geheel. Het tanpura male & female duet & shruti opent en ontspant de verbinding tussen het achterhoofd en de voorkant hart en maakt je mild naar je verleden en reikt je een hogere communicatievorm aan.

Chakra Resonance part 3

Tanpura & Swaramandala Ragas in C#

Album art Chakra Resonance part 3: Tanpura and Swaramandala Ragas in C#

Het eerste muziekstuk tanpura male 5-string solo reinigt en heelt het voorhoofdchakra en geeft je meer vertrouwen op sociaal gebied. Het tweede muziekstuk tanpura male in C# & swaramandala ontspant het kruinchakra en verzacht verhoogde mentale activiteit.

Chakra Resonance part 4

Nadatarangini Ragas in E

Album art Chakra Resonance part 4: Nadatarangini Ragas in E

Het eerste muziekstuk Nadatarangini solo reinigt en heelt het keelchakra, bevrijdt je van spanning en vasthoudendheid. Het tweede muziekstuk Nadatarangini duet reinigt het brein en heelt het hartchakra en werkt geruststellend bij ziekte en verdriet. Deze Ragas geven een healing van het hartchakra.

Chakra Resonance part 5

Tanpura & Swaramandala Ragas in F#

Album art Chakra Resonance part 5: Tanpura and Swaramandala Ragas in F#

Het eerste muziekstuk tanpura male 5-string solo reinigt en heelt het basischakra en helpt bij het leren ademen in de buik. Het tweede muziekstuk tanpura male 5-string in F# & swaramandala verbindt het basischakra met het kruinchakra en leert je erop te vertrouwen dat het leven goedaardig is.

Chakra Resonance part 6

Tanpura & Shruti Ragas in D en G

Album art Chakra Resonance part 6: Tanpura and Shruti Ragas in D and G

De Raga in D heeft een helend effect op het Anahatha-chakra (4e) aan de achterkant, vermindert de impact van conditionering en bevordert positieve verdraagzaamheid. De Raga in G heeft een helend effect op de vrijheid van het Visshudha-chakra (5e) aan de achterkant en bevordert creativiteit, verzacht het bekkengebied, helpt bij het leren uiten van tederheid en sensitieve gevoelens.

Chakra Resonance part 7

Tanpura Ragas in C# en F#

Album art Chakra Resonance part 7: Tanpura Ragas in C# and F#

Deze Raga in C# brengt de achter- en voorkanten van de chakra’s met elkaar in verbinding, verbindt het basischakra met het kruinchakra en heeft een reinigende werking op de wervelkolom. De Raga in F# opent je zenuwstelsel, verbindt alle chakra’s met elkaar tot een spirituele dimensie en laat het basischakra alle andere chakra’s ondersteunen en dragen.