Bloem-logo SacredDance

Vreugde

Door

Uit: Leven in openheid

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-SacredDance

Het thema ‘vreugde’ wordt bij ‘Light of Being’-SacredDance belicht, omdat de vrijheid van bewegen hier in verbinding wordt gebracht met de heilige (heelheid) kwaliteit van je wezen. Elke stroming die vanuit deze gewijde levensbron in jou vorm krijgt en door jou geproefd en vrijgegeven wordt, brengt je in diepe vreugde.

Anandajay

Het woord vreugde stamt van de woorden verheugen en heugen, die zich herinneren en troost betekenen. Dat zegt meteen al heel veel over dit wat zeldzaam geworden gevoel. Vreugde is niet de opwinding van de kermis of de blijdschap over een cadeau, maar het heeft te maken met iets wat je diep binnenin weet en wat je je op zo’n moment weer herinnert en wat je een troostend gevoel geeft.

Vreugde is verzorgend en omhullend, omdat het je weer in relatie brengt met je wezenlijke natuur. Vreugde gaat niet over iets wat bereikt is. Het is geen succes of overwinningsgevoel, maar vreugde raakt je ziel weer aan. Het is zo mooi dat zo’n intens diepe beleving van vervulling verbonden is met her-innering en troost. Geen sentimentele troost, maar de troost van de vermeende wees die zijn ouders weer voelt, van de persoonlijke ziel, die zijn universele oorsprong weer voelt.

Decoratie

Vreugde is vrede. Leeft vreugde nog in je of is dit gevoel overstemd geraakt door de gemakkelijker toegankelijke en maakbare persoonlijke bevredigingen die je ego najaagt als substitutie voor deze verloren waarde? Vreugde raakt. Vreugde ontboezemt. Vreugde neemt je boezembescherming weg en legt je hart bloot.

Vreugde is zielsgenot, in plaats van bevredigings- of persoonlijkheidsgenot. Niet dat daar iets tegen is, maar het is zo mooi om het verschil te ervaren en vreugde weer te herkennen in de diepte van je beleving. Vreugde is het je verheugen op de innerlijke geborgenheid van je wezenlijkheid, van je oorsprong, van je moeder Zijn en van je vader Schepper.

Vreugde is het je weer verbonden voelen met de oorsprong en essentie van je geboorte, van je er zijn, van je bestaan, van je menszijn en incarnatie. Vreugde helpt je om je incarnatie aan te nemen, iets wat velen hun hele leven proberen te voorkomen door zich, in zichzelf, achter allerlei maskers af te schermen en te hopen dat ze zo zonder al te veel kleerscheuren door het leven heen komen.

Decoratie

Maar waar naar toe dan? Naar een wereld zonder pijn? Naar een wereld zonder genuanceerde gevoeligheid? Je bent nu juist geïncarneerd, mens geworden, om te mogen en te kunnen ervaren wat het betekent om ziel te zijn, om bezield te zijn, om deel te zijn van het bezielde beginsel, dat leven heet. Juist het menszijn geeft je de mogelijkheid om die spirituele werkelijkheid van heel dichtbij, als de diepste intimiteit, te ervaren, er deel van te zijn.

Leven in een Nirwana, dat alleen maar uit liefde bestaat, is natuurlijk prachtig, maar het geeft je niet de mogelijkheid om alle kristallen van de schepping te ervaren, om de wonderbaarlijke genuanceerde creatie, die vanuit het zijn plaatsvindt, te ondergaan en te ervaren.

Decoratie

Mens zijn, is een antwoord op het verlangen liefde in creatie te ondergaan en in vol bewustzijn door je heen te voelen gaan. In liefde weet je wat de essentie van leven is en als mens ervaar je die essentie in al haar openbaringen en onbegrensde uitkristalliseringen.

Vreugde ervaar je in hoe het leven zich aan jou openbaart, in jouw openheid waardoorheen het leven baart. Het is deze diepe openheid, waardoor je weer verbonden raakt met dat diepe weten van dat je liefde bent, van dat je bezield bent. De omhullende troost van het zijn en de levende schepping die daardoor vrijkomt en tot creatie komt, laten je weer voelen dat je deel uitmaakt van een aan alles ten grondslag liggende essentie. Het in openheid beleven van de waarheid brengt vanzelf deze intense vreugde teweeg.

Decoratie

Als je het leven als een klus ziet en je ervan overtuigd bent (een tuig over je hebt) dat je er vanuit je ego iets van moet zien te maken of er aan moet zien te ontkomen, zul jij je energie vooral steken in het vinden van bevrediging. Wie denkt te moeten vinden zal gaan zoeken en wie zoekt, gelooft dat hij iets kwijt is en beseft niet dat de ziel zijn essentie is die hij al de gehele tijd bij zich draagt.

Daarnaast geeft het beleven van bevrediging je alleen maar een tijdelijk machtsgevoel of een verdovingspauze. Zoeken naar bevrediging heeft dan ook geen openend effect en werkt niet ontboezemend, zodat er geen ontvankelijkheid kan ontstaan, waarin het leven, je bezieling en de essentie die daarin huist, aan je geopenbaard kunnen worden.

Decoratie

Het leven, bezieling in creatie, is geen klus, maar een geschenk dat erop wacht toegelaten te worden, zich te mogen uitkristalliseren in jouw aanwezigheid, in jouw bewuste zijn. Het ervaren van die fontein, vanaf het beginsel van waaruit zij komt tot in elk detail van de vorm waarin zij zich veranderend openbaart, is de omhullende streling van vreugde; een vreugde die verlangt om naar anderen en de wereld te mogen doorstromen als een krachtig liefdevol mededogen. Laten wij deze vreugde samen ervaren. Laten wij erdoor worden gevoed en beïnvloed, zodat ze via ons handelen door mag stromen naar de wereld om ons heen.

Bron: Leven in openheid van Anandajay