Bloem-logo SacredDance

Sri Ananda mantra

Door

Een ode aan de bron van de gelukzalige zegeningen van het hart.
Mijn leven is verlangen.

De beek: Het water geeft steeds weer de voortdurende en nooit ophoudende stroom aan van mijn verlangen naar en dus ook mijn verbondenheid met mijn ziel. Het stroomt, sprankelt, kolkt, vloeit en beweegt vanzelf naar het laagste punt.

De violen: Zij vertolken mijn gevoelens van verlangen en diepe bewogenheid ten aanzien van mijn ziel. Het verlangen wordt in me geroerd door deze heimweeklanken. Mijn verlangen om met mijn ziel te zijn is zoet en warm. Ik voel de verbinding altijd en juist daarom voel ik ook het verlangen om er zo dicht bij te zijn. Altijd. Het verlangen naar samenzijn houd mij warm, liefdevol, sensitief en open. Het verlangen laat mij verlangen naar mijn geliefde.

Decoratie

Gebed: Dat alles voelend opent zich mijn hartstreek en breidt die openheid zich uit tot in mijn bekken. Voor het dierbaarste wat ik ken leg ik een liefdesverklaring af. Een liefdesverklaring naar dat waar ik zo naar verlang, naar dat wat in mij is en waar ik dicht bij wenst te zijn.

Oh mijn innerlijke geliefde, jij bent de liefste en schitterendste, jij bent de gelukzaligste, vredevolste waarheid en echtheid die ik ken. Naar jou verlang ik met alles wat ik ben. Ook al ben je er altijd, ook al voel ik je altijd, het verlangen verbindt ons en zal nooit verdwijnen, maar zal onze verbinding steeds ervaarbaar houden. Oh mijn liefste geliefde, alles in mij verlangt naar een samenvallen met jou. In dit mensenleven is onze verbinding het diepst ervaarbaar als dit grote verlangen. Daarom geef ik je deze liefdesverklaring, daarom ben ik met jou.

Decoratie
Bloem-logo

1e mantra

Oh mijn geliefde ziel, mijn geliefde bloem van gelukzaligheid, ik voel hoe de verbinding van het verlangen mij zo laat hunkeren naar je zijn en oorsprong. Ik voel wat jij bent en voel de wens dat met je te delen en door die behoefte oh mijn geliefde ziel, ben ik diep met je samen in alles wat ik doe, denk en voel. Mijn verlangen laat mij zingen over je schoonheid die ik ook in mij voel en over je diepgang en waarde die ik ook in mij voel. Ik bezing onze relatie, ik bezing onze verbinding, ik bezing mijn ervaren dat ik uit je voortkom. Dat gevoel is zo teder en wijs.

Decoratie
Bloem-logo

2e mantra

Ik raak zo gepassioneerd als ik mijn verlangen naar je voel. Ik voel me zo warm worden als ik dat verlangen helemaal in mij toelaat. Hoe mijn verlangen door mijn hele lichaam en gevoel stroomt, hoe het mij opent, me naar jou toe laat openen om van je te ontvangen, hoe ik mij naar jou uitreik. Ik voel mijn heimwee naar je. Ik voel ook de heelheid waar we samen in thuishoren en waar ik als ik doodga weer in bij je terug kom. Oh liefste Ananda, je bent mijn mooiste bloem, mijn zuiverste nectar, mijn dierbaarste waarheid, mijn hemelse vader, mijn oerbron. Mijn verlangen naar jou maakt het leven zo waardevol. Waardevol vanwege al die innerlijke vrede die ik door al dat verlangen met jou ervaar in mij en in ons.

Decoratie
Bloem-logo

3e mantra

Mijn geliefde Ananda, mijn geliefde gelukzalige ziel, mijn geliefde bron van echtheid, onze verbondenheid door het ervaren van het verlangen naar elkaar stroomt steeds sterker door mijn lichaam en gevoel en ook mijn bewustzijn wordt meer en meer door het verlangen verzacht en vloeibaar. Ik zing over je, ik roep je, ik praat over je, ik ervaar je. Ik ken je door mijn verlangen, door mij heimwee naar jou, naar ons, naar ons samenzijn. Wat ben ik blij dat ik op deze wijze bewust mag zijn van jou als mij oorsprong, waarheid en bestemming. Wat is het fijn te mogen verlangen, om naar jou te mogen verlangen. Alles in mij wordt door al dat stromen van verlangen opener en opener. Vanuit mijn hart opent zich alles tot in mijn bekken en mijn kruin, lieve ziel ik ben met je.

Decoratie
Bloem-logo

4e mantra

Mijn verlangen begint steeds duidelijker rond te draaien in me. Vanuit mijn hart draait de liefdesstroom als een draaikolk door mijn lichaam heen en alles wordt nog opener voor de liefdesenergie van mijn verlangen, van onze verbondenheid. Het gaat gepaard met een intense vrede die ook doortintelt tot in al mijn cellen. Mijn lichaam is vol van verlangen, mijn gevoel is zacht van verlangen en mijn bewustzijn is open vanuit verlangen. De openheid van dit verlangen laat mij dichter bij je komen, omdat je gelukzaligheid nu in mij kan gaan stromen en we nog intenser samen verbonden zijn door het verlangen van onze liefde. Oh mijn geliefde ziel, je stelt me met je gelukzaligheid gerust om in mijzelf te rusten en je vervult al mijn wensen nu je in mij stroomt door de bedding van mijn verlangen. Oh geliefde dank je, stroom in me en vul me.

Gitaar: De gitaar geeft de aanrakingen, sidderingen, beroeringen en diepere verzachtingen aan die ik, door het in mij binnen laten stromen van de nectar van de ziel, ervaar. De gelukzaligheid van Ananda stroomt via de bedding van mijn verlangensrivier in mij en raakt mij aan. Ze laat van alles in mij openspringen en ze laat van alles in mij aangeraakt en bevrijd worden. Oh liefste Ananda, kom en stroom in me, mijn verlangen is groot en heeft een rivier gevormd via welke bedding jij naar mij toe kunt stromen. Dank je voor alles wat je me via mijn openheid van verlangen op dit moment geeft. Ik ben open voor je en ontvang je met uit eerbied gebogen waarde. Ik bid terwijl ik je toelaat, je vruchten ervaar en me aan onze gelijkheid herinner. Oh mijn geliefde Ananda, je bent met me, verbonden met me en nu via mijn verlangen met mij in uitwisseling.

Decoratie
Bloem-logo

5e mantra

In dank ben ik met wat gebeurt. In dank ben ik met de waarheid die is. In dankbaarheid voel ik onze verbondenheid. Ik ben dankbaar omdat mijn verlangen ons zo diep verbindt. Ik bezing je, ik overgooi je met bloemen, ik overgiet je met melk en honing, ik buig voor je, ik geef je eten, ik brand wierook voor je, ik houd je met beide handen vast, ik leg mijn voorhoofd op je borst, ik kus je voeten, ik loop biddend om je heen, ik besprenkel je met wijwater, ik steek kaarsen voor je aan, ik speel voor je op de drumbowl, ik sla de bellen van de manjeera voor je op de maat, ik leg oranje poeder aan je voeten en teken met rood poeder een punt op je chakra’s, ik kus je voorhoofd en besprenkel je met geur van jasmijn. Oh mijn geliefde. Ik leg je op een bed van bloemen, ik waaier koele wind rond je hoofd, ik geef je zoete vruchten te eten, ik roep je aan, ik overspoel je met mantra’s van vrede, ik juich mijn gevoel van vrede over jou uit, ik dans uit vrede om je heen, ik houd van je oh geliefde ziel ik houd zo van je en van mijn verlangen dat mij eindeloos met jou verbindt en de opening creëert via welke jij mij met je gelukzaligheid overlaadt.

Decoratie
Bloem-logo

6e mantra

Oh geliefde, neem mijn overgave van mij aan en vul mijn menselijke gedaante die dit samenzijn met jou ervaarbaar maakt. Ik ben in extase door jouw overdadige volheid en kan alleen vanuit overgave nog zingen. Oh mijn geliefde, ik weet niet hoe te zeggen, maar ik houd zielsveel van je. Ik houd zo veel van je dat ik dat alleen maar kan herhalen. Liefste ziel, liefste, liefste ziel, ik hou van je en van het verlangen dat ons zo diep verbindt. Ik hoor in deze openheid en vervulling mijn innerlijke waarde en echtheid jubelen van genot. Zij roept het uit van volkomenheid, zij uit haar beleving van éénzijn, zij geeft zich volledig over aan haar expressie van geluk, zij laat alles gaan en is volmaakt gelukkig, zij is in opperste staat van zijn, zij is één met wat zij in wezen is, zij is door de ziel, door Ananda gevuld. Langzaam gaat de overgave over in diepe en geheelde rust. Alles komt terug naar een rust waarin mijn verlangen naar de ziel als vervulde verbinding overblijft. Door de stroming van het verlangen blijft de verbinding met de ziel altijd en levendig bestaan. In die stilte verblijf ik in de zegeningen van Ananda, in verbondenheid met mijn ziel, in relatie met mijn oorsprong.