Bloem-logo MantraPrayers

Diepgang van
‘Light of Being’-MantraPrayers

- toegewijd zijn aan je Ziel -

Door

Puja’s (prayers) zijn momenten van eerbied, waarop je je verbondenheid met dat wat voor jou spiritueel waardevol is, op een ceremoniële manier vormgeeft, door middel van devotionele gebaren, gezangen en meditaties.

Anandajay

Alle puja's van Anandajay eren het wezenlijke in jezelf, laten je buigen voor de essentie in jezelf, verfijnen je relatie met de spirituele waarde in jezelf door het herhaald aanspreken en met kleine gebaren symboliseren van diverse ervaarbare aspecten van je menselijke waardigheid en bezielde aanwezigheid.

Puja's zijn een eenvoudige ingang tot je diepere gevoelslagen en kunnen je in je dagritme gemakkelijk toegankelijk tot verinnerlijking brengen.

Wie regelmatig ‘Light of Being’-weken volgt, kent ze want dagelijks zijn daarin vaste momenten, waarop er een puja gegeven wordt. Van velen heb ik dan ook gehoord, dat ze ze zeer verinnerlijkend vinden en dat ze ze thuis ook regelmatig, zelfs in dezelfde regelmaat, doen.

Decoratie

Als onderdeel van de ‘Light of Being’-MantraPrayers heb ik diverse puja's gemaakt. Ze zijn in meditatie uit mij tevoorschijn gekomen en voelen voor mij zeer innerlijk en 'Vedisch' aan. Ze kwamen naar boven tijdens het verlangen om wat ik als spirituele openbaring als en in 'mijn' Zelf ervaar, tot uitdrukking te brengen en te willen bekrachtigen.

Elk uitspreken van iets is immers een 'ja' zeggen tegen dat wat je ermee bedoelt en het ondersteunt de ervaren energie om vaste vorm te krijgen in de wereld der dingen, waarin we leven.

Het woord puja is Sanskriet voor elke handeling, waarmee jij je betrokkenheid en relatiewaarde tot een dieperliggende ervaring of waarheid gestalte geeft. In de door mij ontwikkelde puja's geef ik het vorm in gebedsachtige Sanskriet woorden (omdat ze zo in me opgekomen zijn en ik in hun klank en vibratie belangrijke toegevoegde waarde ervaar) samen met symboliserende arm- en handbewegingen, die ik erbij heb gevoeld.

Decoratie

Het is bevorderlijk en gebruikelijk om deze puja's uit te voeren als onderdeel van je meditatie- of yogamomenten. Om een verstillende plek uit te zoeken met eventueel een symbool voor je, dat jou aan je innerlijk herinnert, dat jou herinnert aan waarom je daar zit en er die tijd voor neemt.

Dat zijn de momenten in ons dagelijkse leven, die we wijden aan het contact maken en in relatie gaan met en het opengaan voor dat wat we als onze diepste werkelijkheid ervaren, hoe een ieder die zich dan ook maar herinnert, beleeft of benoemt.

Het zijn deze diepere en innerlijke ervaringen, die ons leven waarde, inhoud en zin geven Het via puja's uiten van onze dankbaarheid, toewijding of respect daarnaar ondersteunt ons om tijdelijk even los van de gewoonten en oppervlakkigheid van ons ego te zijn.

Decoratie