Bloem-logo MantraPrayers

Devotionele
(toegewijde) leefwijze

Door

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-MantraPrayers

Het thema devotionele leefwijze wordt bij ‘Light of Being’-MantraPrayers belicht, omdat je vanuit in gebed te zijn met het Grotere, zowel je verlangen voelt als ook de omhullende ondersteuning om vanuit die inbedding toegewijd met alle aspecten van de schepping om te gaan.

Anandajay

Binnen de spiritualiteit zijn mensen vaak vooral geïnteresseerd in andere denkwijzen en filosofieën, maar het begrijpen van visies is niet hetzelfde als ze tastbaar te ervaren in de levende relatie met alles om ons heen. Alhoewel de meeste levensfilosofieën over het leven gaan, zijn het vaak slechts overtuigingen waarmee mensen en groepen hun gedachten ordenen en waar met anderen over de juistheid ervan gediscussieerd wordt. Een levensfilosofie zou eigenlijk moeten doorwerken tot in de wijze waarop iemand leeft, in plaats van dat een filosofie leefregels voorschrijft, die als basisstructuur opgevolgd dienen te worden.

Vanuit ‘The Light of Being’ wordt er niet zozeer nadruk gelegd op iemands denkwijze, maar gaat het er juist om dat zijn persoonlijke zienswijze in directe relatie wordt gebracht met de daadwerkelijke, erdoor voortgebrachte levenskwaliteit. Het is immers deze daadwerkelijke, levende waarheid, die de vrucht is, die wij aan de wereld doorgeven en die de waarheid van ons leven ruimte geeft om echt plaats te vinden.

Decoratie

Ook ervaren we op deze manier of dat wat wij denken ook werkelijk zo uitpakt in het actuele leven. Zo worden we bewust van die gedachten, die in ons hoofd waardevol lijken, maar in werkelijkheid die waarde helemaal niet voortbrengen. Door zulke daadwerkelijke, aan de realiteit ontleende inzichten, raken we bevrijd van onze illusies en nemen we eindelijk het daadwerkelijke leven aan als uitgangspunt van onze spirituele ontwikkeling.

Spiritualiteit gaat over hoe je leeft en wat de kwaliteit van je leven is. Spiritualiteit gaat over de waarde van elke ontmoeting, want het leven is een constant in relatie zijn met dat wat jij ontmoet en waar je voor open staat. Afhankelijk van je leefwijze krijgt het leven dat jij ervaart een bepaalde inhoud. Een inhoud die het niet kan krijgen als je er alleen maar in je gedachten open voor bent. Honing proeven is immers iets anders dan te weten dat honing een bijzondere zoete smaak moet hebben.

Decoratie

Is je leefwijze vanuit je ego georiënteerd op wat jij wilt, dan is de inhoud, die je daardoor in je levenskwaliteit zult ervaren, doorvlochten met een mengeling van hoop en frustratie. Als je leefwijze devotioneel is, dat wil zeggen afgedaald uit het hoofd en in respectvolle omgang met de schepping die er is, dan zal de inhoud die je door die ontvankelijkheid ervaart, doorvlochten zijn met een sensitieve, liefdevolle en spirituele waarde.

Je leefwijze gaat over hoe je handelt in plaats van over hoe je denkt en is verbonden met de energie van het derde chakra van handelen. Vanuit de energie van het derde chakra kan je handelen plaatsvinden of vanuit je behoefte om ergens macht over te willen krijgen of vanuit je devotie om ergens je kracht en toewijding aan te geven.

Decoratie

Devotie vraagt je om uit je denkwijze af te dalen naar de ervaarbare realiteit, waar je tastbaar mee in relatie kunt gaan. Devotie vraagt je om toegewijd met die realiteit om te gaan, zodat je afdaalt uit je gewoonten en vanzelfsprekendheden. Devotie vraagt je om respectvol om te gaan met die realiteit, zodat je afdaalt uit je oplossingsgerichte en doelgerichte handelen. Devotie laat je handelen vanuit affectie en liefde voor dat wat ervaarbaar en daadwerkelijk in het nu plaatsvindt. Devotie maakt je leefwijze relationeel en dienstbaar, zodat een diepe wijsheid en invoelbaaheid, in plaats van het op macht gerichte ego je handelen meer en meer mogen bepalen.

Dat wat ‘The Light of Being’ je in deze context aanreikt, is dan ook bedoeld om je, vanuit je wens naar een spiritueler bestaan, te begeleiden bij het transformeren van je handelen van het doelgerichte willen naar een handelen, waarin je vanuit respect en liefde voor de schepping waar jij deel van uitmaakt, devotioneel met alles omgaat.

Decoratie

Alle werk van ‘The Light of Being’ ondersteunt mensen in een gevoelsmatiger open beleving van de wereld en jezelf en dat werkt alltijd door tot in iemands leefwijze. Leefwijze, is de wijze waarop je leeft, is de wijsheid van waaruit je leeft, is de waarheid van waaruit je leeft, is de ervaarbare waarde van waaruit je leeft. Vanuit ‘The Light of Being’ wordt die waarde o.a. benoemd als het innerlijke, de ziel, het hart of het wezenlijke.