Bloem-logo PeaceBreathing

Vrede

Door

Uit: Leven in openheid

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-PeaceBreathing

Het thema vrede wordt bij ‘Light of Being’-PeaceBreathing belicht, omdat in het werk van 'The Light of Being' evenals in het proces van je eigen ontwikkeling, vrede je de stabiliteit geeft waardoor de muren van je eigen visies vervallen en je de relationele ruimte van liefde binnen gaat.

Anandajay

Vrede is de kwaliteit van leven,
die ons herinnert aan dat wat we wezenlijk zijn.
Vrede is geen ideaal,
maar het gevolg van het contact met het hier en nu,
met je aanwezigheid hier op aarde,
met de schepping die je bent,
met het lichaam waarin je woont,
met de levenskracht die je daarin voelt,
met de bezieling die je in je draagt,
met de wezenlijkheid die daaruit voortkomt.

Vrede is de intimiteit met dat wat er is,
met het nu,
met jezelf,
met de echtheid van de realiteit.
Vrede is geen doel dat ver in de toekomst ligt,
want dan leef je steeds in onvrede.
Vrede is vrijheid.
Vrede is eenheid.
Vrede is geen intellectueel idee,
maar een direct en open ervaren
van samenzijn met de feitelijkheid.

Decoratie

Vrede,
je schijnt er zo naar te verlangen,
dus kom en raak ontroerd door het ervaren
van haar tastbare eenvoud en bekoring.

Meditatie brengt vrede
en vrede brengt meditatie.
Meditatie is 'zijn in vrede'
en vrede is de zijnsgrond van meditatie.

Ook de adem brengt vrede,
want adem maakt je vrij van begrenzing.
Vrij door je begrenzingen lief te hebben,
want alleen dit liefhebben
brengt vrede.

Decoratie

Vrede is
dat alles zich onderling verstaat,
dat alles zich onderling respecteert,
dat alles zich onderling verrijkt,
dat alles zich onderling draagt,
dat alles zich onderling toelaat,
dat alles zich onderling ontmoet,
dat alles zich onderling ruimte geeft,
dat alles zich onderling herkent als schepping
dat alles zich onderling liefheeft.

Vrede is de levenssfeer,
die nodig is om de waarheid van het bestaan
te mogen en kunnen ervaren,
want zonder vrede ben je de heelheid kwijt
en bestaat je leven vooral uit denkbeelden en ideeën,
in plaats van uit de levende essentie,
die aan dit alles ten grondslag ligt.

Decoratie

Die levende, vredevolle essentie,
is alleen maar bedoeld om je,
in plaats van tegenover alles te blijven staan,
met alles te laten samenzijn
en je, in plaats van te voelen wat je daarvan vindt,
te verbinden met de vrede die dat alles draagt.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Bron: Leven in openheid van Anandajay