Bloem

Flowering

Door

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-PeaceBreathing

Het thema flowering wordt bij ‘Light of Being’-PeaceBreathing belicht, omdat zowel PeaceBreathing als LoveSharing belevingsgebieden zijn die zich vanuit het hart als een bloem openen.

Anandajay

‘Flowering’ is de benaming voor het tot bloei komen van je hart en wordt vooral aangesproken bij het omgaan met de ‘PeaceBreathing’, een speciale ademhaling en ‘LoveSharing’, een speciale manier van samen mediteren.

Zowel ‘PeaceBreathing’ als ‘LoveSharing’ maken je wegwijs in de kwaliteit van ‘Flowering’, die zich laat ervaren als een beleving van bloeiende, zoete geur verspreidende en nectar druipende liefde te midden van je zelfbeleving, je relatie met iets of iemand of te midden van groepen mensen waar je mee samen bent.

Decoratie

‘Flowering’ is de meest natuurlijke beweging van al wat leeft en geschapen is. Alles wenst immers tot bloei te komen, net zoals ook jij je Zelf wenst te zijn.

Alles is geschapen om te rijpen of te bloeien. Al die aspecten van het leven, die wij liever niet tot bloei zouden willen laten komen, zijn aspecten waar we niet vertrouwd mee zijn, maar die juist deze ‘Flowering’ nodig hebben om, in het licht en de warmte van de zon, tot bloei te mogen komen in plaats van vanuit afwijzing in het donker misvormd en vervreemd te raken.

Decoratie

‘Flowering’ is dan ook de meest vriendschappelijke relatie, die je met het leven en de schepping, aan kunt gaan.

‘Flowering’ verbindt je met de liefde, en haar verzachtende warmte, waar hardheid in oplost en met haar innerlijk licht, waar donkerte in verdampt. Het is in die openheid, dat je haar essentie ontmoet.

Honing druipt immers vanzelf naar buiten, waar het licht de bloem door haar warmte en helderheid heeft laten opengaan, en tot bloei heeft laten komen.

Decoratie

‘Flowering’ is de organische beweging waarmee de natuur ons laat zien wat bedoeling is van elk aspect van de schepping.

Alles wenst zich als teken van leven uit te breiden en te ver-vol-maken, alles wenst waar en werkelijk te laten worden wat het in essentie allemaal al lang aanwezig is.

Zo wens jij jezelf te zijn, wens je de wereld gelukkiger te maken, wens je gezond al je vaardigheden en talenten tot uitdrukking te brengen, en wens je je liefde voor anderen vorm te geven.

Decoratie

Zo wenst het zaadje de boom te worden, wenst de bloem tot bloei te komen, wenst de boom zijn vruchten af te geven, en wenst ook een nieuwe ziel geboren te worden.

‘Flowering’ behelst ook vrijheid. De vrijheid van het niet bang of gevangen te zijn, zodat je de verblijdende stroom van tot bloei komen, mag ervaren als de waarheid van een diep doordringende liefde.

Alles wat zich geliefd voelt, komt vanzelf in die prachtige vrijheid, waarin het kan groeien en zich kan uitbreiden om zo het tot bloei komen te ervaren.

Decoratie

‘Flowering’ gaat over het open gaan van de bloem van je hart, van je hart als je spirituele levensbron, waardoor liefde ervaarbaar wordt en de vrijheid krijgt om te stromen.

‘Flowering’ is de meest heel makende en vrede brengende beweging van het hart, van de adem en van de liefde. Jouw bereidheid daartoe is een gebaar van eerbied aan het leven. En het leven, dat ben jij.

Moge ook jij de waarde van ‘Flowering’ in je leven toelaten. Moge ook jouw hart als een bloem opengaan. Moge ook het hart van die bloem aan het licht komen En moge ook de nectar die uit dat hart komt jou de waarheid van je bestaan en het leven laten proeven.