Bloem-logo PeaceBreathing

Leven vanuit
energetisch bewustzijn

Door

Uit: Leven in het licht

Het thema energetisch bewustzijn wordt bij ‘Light of Being’-PeaceBreathing belicht, omdat de adem alleen maar daar stroomt waar de energie haar voor is gegaan. Hoe opener wij energetisch zijn, hoe vrijer de adem in ons energetisch veld kan spelen, wiegen, dansen en verstillen.

Anandajay

Als je iets beseft of bewust bent, wil dat nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk iets in je leef- of denkwijze verandert. Beseffen en bewust zijn, blijven vaak men- taal en hoe graag je die kennis ook, in het tastbare omgezet, waar zou willen heb- ben, je krijgt dat niet afgedwongen vanuit je hoofd.

Mentaal weten, beseffen of bewustzijn missen blijkbaar de energie die nodig is om werkelijke veranderingen in gang te zetten. Beseffen is wel een begin van ontwaken, maar iemand die net wakker geworden is, is niet meteen in de kracht van zijn handelen. Om te handelen heb je energie nodig en die ontstaat enkel door relatie en contact, door emotioneel ergens door aangeraakt te worden.

Decoratie

Je ergens door laten aanraken betekent dat je je gereserveerdheid, hoe subtiel dan ook, durft te laten vallen. Pas als iets echt dichtbij en aan je mag komen, kan het iets in je aanraken, in beweging zetten en dan ga je vanzelf over tot handelen. Alle ontmoetingen en aanrakingen beginnen steeds met het ‘zesde zintuig’, met het aanvoelen van de energie, die om een situatie of persoon heen aanwezig is. Die energie voel je, als je bijvoorbeeld niet naast een zwaarmoedig persoon gaat zitten als er genoeg plaats in de wachtruimte is, maar je bent je er tot nu toe niet van bewust dat het die energie is, die je zo laat handelen.

Als je van deze energetische waarden bewust wenst te worden, zul je dat wat tot nu toe onbewust verliep, in het licht, in je bewuste voelen moeten laten komen. Het leven en jij als mens behelzen zoveel meer dan dat je weet, ziet of tot nu toe voelt. Je verlangen om daar dieper voor open te gaan is alleen maar een kwestie van je verder durven openen voor hoe dingen in hun eigen waarde en energie aanvoelen. Omdat je ego zich door die openheid ontspant, ben je dan vanzelf niet meer zo vernauwd gericht op je eigenbelang.

Decoratie

Energetisch bewustzijn betekent, dat je het leven eerlijker wenst te ontmoeten, omdat je niet meer zo uitgaat van wat jij ziet of denkt te zien, maar respect krijgt voor de energie die iets vanuit zichzelf heeft en uitstraalt. Door die openheid kan datgene dichtbij komen en je aanraken en door de emotionele aanraking die dan plaatsvindt, word je in beweging gezet en krijg je de energie om te handelen. Het je laten aanraken door de energetische waarheid van iets is nog vaak een wat onontgonnen gebied en door je sterke ego-georiënteerdheid is de daarvoor benodigde subtiele gevoeligheid naar de achtergrond verdreven.

Energetisch bewustzijn is immers geen andere werkelijkheid, maar een andere laag van of kwaliteit in de ene werkelijkheid. Met energetisch bewustzijn raak je meer vertrouwd door de energie van jezelf en rondom jezelf vaker te voelen en ook door gevoeliger te worden voor hoe jij energetisch reageert op alles wat je in het leven ontmoet. Zo zou je eens kunnen voelen of rijkdom, seksualiteit, liefde of vrijheid zich bij jou thuis voelen en of frustratie, illusie of rationaliteit zich bij jou thuis voelen en bij welke mensen of situaties jij je wel of niet thuis voelt.

Decoratie

Energetisch bewustzijn geeft je de mogelijkheid om volledig in contact te zijn met de energie van alles wat je maar ontmoet en daar zowel door aangeraakt te worden als tot inzicht te komen, want als inzicht samengaat met aanraking, bewegen ze je tot handelen.

Energetisch bewustzijn kan op verschillende manieren ervaren worden. Sommigen ervaren het als een vorm van zien, anderen voelen verschillen in sferen en weer anderen hebben het gevoel dat het hun intuïtie is. Zonder energetisch bewustzijn wordt weten krachteloos, hard en koud door de wil van degene die dat besef in waarheid omgezet wil hebben.

Decoratie

Veranderingen in een menselijke ontwikkeling vinden enkel plaats vanuit verlangen naar heelheid en zullen door de van daaruit gegenereerde liefde worden aangegaan. Liefde is een gevolg van openheid, respect en de intimiteit die kan aanraken. Energetisch bewustzijn is mede door dit niet ego-georiënteerd zijn zo waardevol en rijk aan wijsheid die aanzet tot handelen. Het is de liefde om echt te ontmoeten, waardoor inzicht en aanraking ontstaan die uit zichzelf de benodigde energie voor de bijhorende handeling genereren.

Energetisch bewustzijn is onmisbaar als je uit de benauwdheid van je zoekende denken wenst te komen, als je niet steeds weer de pijn wenst te voelen van besef dat maar niet handelt. Maar energetisch bewustzijn is vooral onmisbaar als je het leven vanuit liefde wenst te ontmoeten en vanuit intimiteit wenst te leren kennen. Want alleen dan zul je door de waarheid van de aanraking in beweging worden gebracht, zodat je in plaats van te leven vanuit het mentale besef, eindelijk tastbaar met de echte waarden van het leven samen rijk, aanwezig en vervuld kunt zijn.

Bron: Leven in het licht van Anandajay