Bloem-logo PeaceBreathing

Diepgang van
‘Light of Being’-PeaceBreathing

- de vrede-brengende adem -

Door

Bovenal is ‘Light of Being’-PeaceBreathing een vorm van vredeboodschap die niet op een overtuiging, moraal of geloof is gebaseerd, maar het gevolg is van het weer bewust deelnemen aan de ruimte die ons verbindt en de adem die wij daarin, als gelijken, delen en als het ware bij elkaar in- en uitblazen.

Anandajay

De ‘Light of Being’-PeaceBreathing brengt je naar de kern van het ademen, naar de kern van het 'er zijn' En het 'er mogen zijn'. Ze laat je voelen of je de adem, die je steeds opnieuw gegeven wordt, ook werkelijk aanneemt, in plaats van zelf de adem te willen halen en sturen.

PeaceBreathing brengt de adem in vrede, brengt de ziel in vrijheid en maakt je relatie met het beginsel van je bestaan weer toegankelijk. PeaceBreathing attendeert je er op, dat de adem, die je vanaf je geboorte tot je dood begeleidt, alsmaar je hart zacht probeert te houden.

De adem laat je opleven en tot kracht komen, maar geeft ook aan dat je, om verbonden te blijven met je wezen, ook steeds weer dient los te laten en over te geven. Het is deze levensbeweging, die als eb en vloed onze lichamen doorwaad, waar we ons voor de PeaceBreathing voor openen om haar diepere wijsheid te verstaan.

Decoratie

De 'PeaceBreathing' nodigt je uit om vasthoudendheden van het ego te laten gaan en transparant te worden voor de bewegingen, die in je lichaam en energieveld ontstaan als gevolg van de bewegingen, die de adem in je maakt. Via PeaceBreathing voel je of de adem vrij in je plaats mag vinden, of de adembeweging alle cellen mag bereiken en beïnvloeden en of je energieveld de door de adem ontstane frequentie in je energieveld door laat stromen naar de ruimte om je heen.

Je voelt dan of de adem alle grenzen die ze tegenkomt mag strelen, zacht mag masseren, zodat ze zich geliefd voelen en daardoor verder weg komen te liggen of verdampen. Welke grenzen de adem ook tegenkomt, mogen ze liefdevol aangeraakt en gestreeld worden, zodat angsten zich geliefd voelen en vasthoudendheden weer open gaan voor het leven.

Decoratie

De adem drukt nergens met wilskracht doorheen, maar masseert met haar eb en vloed de beperkingen die zij tegenkomt, waardoor je niet meer onder je onbewust ontstane harnas lijdt, maar het met liefde omarmt. Je hoeft daarbij niet bang te zijn dat je niet genoeg liefde hebt om dat allemaal aan te gaan, want met elke uitademing leidt de adembeweging je weer terug naar waar ze ontspringt.

Dat is ook de plek waar jij 'bent', waar liefde woont, waar het leven ontspruit en waar jij je wezen weer ontmoet. Steeds weer word je naar dit beginsel teruggeleid om, vers geladen met het liefdeswater van je bron, met de zijnskracht van je adem en met de liefhebbende kracht van je aanwezigheid, weer met de ruimte van je adem in contact te gaan.

Decoratie

De beperkingen van je adem, en dus ook van je levensruimte, zullen door deze verzoenende bewegingen verzachten en verdwijnen. De adem, en dus ook jij, krijgt zo steeds meer vrijheid, waardoor ze ook door de huid heen in je energieveld doorbeweegt.

Zoals rimpelingen op het water van een erin vallende steen, zo beweegt de door de inademing veroorzaakte energie in een steeds weidsere vibrerende beweging door je energieveld heen. Zoals de verstilling van de zacht invallende nacht, zo vloeit door de uitademing je aandacht weer vanzelf terug naar de essentie van je bestaan. Zoals de organische beweging van een bloem, opent de vanzelf plaatsvindende en liefhebbende inademing je voor het leven en zijn schepping. En zoals de bloem zich voor de nacht met zijn wezen verbindt, zo begeleidt de uitademing je naar het middelpunt van de schepping, waar je je Zelf bent.

Decoratie

De bereidheid om dit zo te voelen, brengt je in een gevoel van werkelijke, innerlijke vrede, dat in jou ontstaat, naar buiten doorstroomt en je, na de schepping te hebben lief gehad, weer in de bron daarvan terugbrengt.

'PeaceBreathing' brengt de adem in vrede, brengt de ziel in vrijheid en maakt je relatie met het beginsel van je bestaan weer toegankelijk. Dit alles door open en voelend contact aan te gaan met de adem en haar wijsheid van dat je steeds diepgaander van het heilige leven bewust mag zijn, maar het dan ook weer volledig moet laten gaan om weer in de bron ervan thuis te komen, voordat je weer vanuit die essentiële waarde aan het volgende bloeimoment deel kunt gaan nemen.

Decoratie

Er is niets blijvend, alles is constant in verandering en er bestaat geen houvast. Het leven is een uitnodiging om in openheid met dat te zijn, wat werkelijk op dat moment waar is. Het enige wat op dat ene moment, in dat nu, waar is, is het 'aanwezig zijn' zelf. Het maakt niet uit of die aanwezigheid herkend wordt in de eindeloze reeks verschijningsvormen van de schepping of in de eindeloos uitreikende stilte van je Zelf, als bron van de schepping.

PeaceBreathing is de intimiteit met de vredesbeweging van de adem. Het is het bewust ervaren van hoe de adem, het leven, uit jouw wezen komt en hoe ze jouw bewustzijn er ook steeds weer naar terug en mee in verbinding brengt. (In de PeaceBreating is de essentie van alle ademtherapie en pranayama teruggebracht tot één vredegevende ademvorm.)

Decoratie