Bloem-logo MantraPrayers

‘Light of Being’
MantraPrayers

– Een spirituele ingangsvorm tot het ervaren van je ziel –

Door

‘Light of Being’-MantraPrayers is een vorm van mantra-gebed (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden en ondersteunt door gebaren, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt.

Anandajay
Mandala MantraPrayers

Over de Light of Being-MantraPrayers

De ‘Light of Being’-MantraPrayers zijn mantra-gebeden die ontstaan zijn vanuit de behoefte om gehoor te geven aan de waarde die jij voelt, die jij als de rijkdom van je ervaringen voelt, die jij als dankbaarheid voor je bestaan voelt. Dankbaarheid is een van de meest helende gevoelswaarden, omdat je er mee aangeeft wat je allemaal wèl ervaart, wèl voelt en wèl beseft. Dankbaarheid opent je voor de waarheid van het bestaan. Als je eenmaal de werkelijke waarden van jouw bestaan en jouw aanwezigheid ervaart, geeft dankbaarheid je de mogelijkheid om die aangeraaktheid tot uiting te brengen in termen van blijdschap, verstilling, ontroering, ontzag en nederigheid.

Het bijzondere van deze gebeden is dat ze niet op een waarde of autoriteit boven je gericht zijn, maar een expressie zijn van waarden die binnenin je leven. Het voelen van dankbaarheid nodigt liefde uit om in je plaats te nemen en ontheft je van het om liefde moeten vragen. In de ‘Light of Being’-MantraPrayers is het uit dankbaarheid uitdrukking geven aan je innerlijke beleving een belangrijk uitgangspunt om je bewust te maken van dat jij zelf waardevol bent, en dat enkel vanwege dat je bestaat.

Decoratie

De gebruikte gebeden bestaan uit korte Sanskriet mantra’s en zijn omhuld met ondersteunende muziek. Deze mantra’s verwijzen steeds weer naar jou en de bijbehorende gebaren ondersteunen je daarbij op energetisch en devotioneel gebied.

Er zijn twaalf van deze mantra-gebeden waarmee je uitgenodigd wordt om je toewijding aan de essentie in jezelf en zodoende aan de spirituele kwaliteit van het leven vanuit eerbied vorm te geven (prayers). Door deze mantra-gebeden vaker te doen en te doorvoelen, helpen ze je om steeds dieper met het gevoel van blijdschap voor je eigen bestaan in contact te komen. Iedere keer als je dankbaar bent voor dat wat je in dit leven ervaart, breng je daarmee op een devotionele manier tot uitdrukking dat je blij bent met je geboorte als mens op deze aarde, en dat is het meest waardevolle gebed dat mogelijk is.

Voor meer informatie over deze werkvorm,
klik op een van de bloembladeren.

Activiteiten

Bloem-logo MantraPrayers

Bijeenkomsten ‘Leven in openheid’

In deze groepsbijeenkomst maak je via een geleide meditatie, een puja (Indiase mantra-gebeden) en een spirituele tekst, contact met diepere lagen in jezelf waar je meestal niet uit gewend bent te leven, terwijl je daar wel naar verlangt.

Bloem-logo MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers initiatie

De MantraPrayers Initiatie is een van de twaalf specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.