Bloem-logo LightMessenger

‘Light of Being’
LightMessenger

– Een spirituele ingangsvorm tot het ervaren van je ziel –

Door

‘Light of Being’-LightMessenger is een vorm van relationele communicatie die, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, georiënteerd is op het overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede.

Anandajay
Mandala LightMessenger

Over de Light of Being-LightMessenger

De ‘Light of Being’-LightMessenger brengt je waardevolle wijsheid over de vrede die aan het leven ten grondslag ligt. Vrede die onderliggend aan de verscheidenheid die de schepping voortbrengt, elementair waar is. De ‘Light of Being’-LightMessenger verkondigt geen boodschappen die met meningen of overtuigingen te maken hebben, maar geeft aandacht aan de onderliggende waarheid, die voorbij gaat aan verschillen, belangen en interpretaties. Zoals het hart in iedereen de bron van liefde is, zo is vrede in iedereen de bron van zijn essentie.

De LightMessenger is een bode die je vanuit een diep respect voor jouw verlangen naar ontwikkeling wenst te ondersteunen met boodschappen van dragende waarheid. Een bode, die is aangeraakt door zijn essentie en de vrede en stilte die daar mee samengaan. Het is vanuit deze aangeraaktheid dat hij met hen, die dieper met hun essentie in verbinding wensen te komen, spreekt over echtheid, het verlangen naar liefde en de waarde van het leven.

Decoratie

Alhoewel spirituele aanwijzingen en religieuze overtuigingen in grote hoeveelheden voorhanden zijn, wenst de LightMessenger je echter alleen maar in contact te brengen met de zijnsgrond in jou. Vanuit deze grond kun je voelen dat alle leven hetzelfde fundament heeft en dat alles door dit fundament met elkaar verbonden is, ook al zijn de torens die erop gebouwd zijn vaak verschillend. Alleen als we elkaar via dit onderliggende fundament ontmoeten, zullen we vrede als onze ware oorsprong herkennen, en dit is de meest intieme boodschap die het leven ons aanbiedt (messenger).

Voor meer informatie over deze werkvorm,
klik op een van de bloembladeren.

Activiteiten

Bloem-logo LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger Initiatie

De LightMessenger Initiatie is een van de twaalf specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.