Bloem-logo HeartSinging

‘Light of Being’
HeartSinging

– Een spirituele ingangsvorm tot het ervaren van je ziel –

Door

‘Light of Being’-HeartSinging is het vanuit je hart en innerlijke bewogenheid zingen van mantra’s, die georiënteerd zijn op in je zelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid.

Anandajay
Mandala HeartSinging

Over de Light of Being-HeartSinging

De ‘Light of Being’-HeartSinging geeft je de mogelijkheid om je spirituele beleving een volwaardige plaats te geven in je leven en deze diepgaande gevoelens tot uitdrukking te brengen. Er is veel vrijheid in je leven om je op allerlei manieren te uiten, maar er is nog schroom en weinig zelfvertrouwen als het gaat over het uiten van je innerlijke aangeraaktheid. Via allerlei vormen van verinnerlijking maak je contact met je spirituele beleving, maar heb je ook de mogelijkheid om zulke niet alledaagse gevoelens te uiten op een manier die haar schoonheid onverbloemd weerspiegelt.

HeartSinging vraagt je om in verbinding te gaan met de sfeer van je hart en de essentie van jezelf. Ze nodigt je uit om daar toegewijd mee samen te zijn, iets wat vanzelf gebeurt als je er erg op gesteld bent. Mag je vervolgens door te zingen vanuit de naakte aanrakingen van je gevoel tot in de openheid van de buitenwereld, haarfijn laten horen hoe eerlijk jij je innerlijke waarde weergeeft.

Decoratie

In de HeartSinging nemen we de tijd om elke klank in zijn waarde te voelen, elke zang in zijn ademstroom te voelen, elke mantra in zijn raakbaarheid te voelen en het hart in zijn puurheid te voelen. Door je in je leven te openen voor je spirituele beleving en ruimte te geven aan het vrijelijk uiten daarvan, krijgt devotie een waardige plaats in je leven en verrijk je tevens de wereld met deze energieën.

De mantra's die we in de HeartSinging gebruiken gaan over spirituele waarden die in jou ervaarbaar zijn. HeartSinging gaat over de liefdesrelatie met je wezen en het toegewijd en zorgzaam zijn voor haar vrijheid. Door te zingen breng je deze devotionele kwaliteiten, als een vorm van heling, in jezelf en in de wereld.

Of je nu meezingt met bestaande mantra's of een mantra vanuit jezelf ten gehore brengt, het is pas heartsinging als het een vorm van toewijding is aan de schoonheid die je in je innerlijk ervaart. Devotionele mantra's hebben een gedegen lengte en opbouw nodig om je echt in contact te laten komen met de waarden van je innerlijk. Die tijd heb je nodig om het contact te laten uitgroeien tot toewijding en er zo vertrouwd mee te raken, dat je je vanuit die puurheid uit. Dan zing jij niet, maar zingt je hart (heartsinging).

Voor meer informatie over deze werkvorm,
klik op een van de bloembladeren.

Activiteiten

Bloem-logo HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging Initiatie

De HeartSinging Initiatie is een van de twaalf specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.