Bloem-logo Chakra-healing

‘Light of Being’
ChakraHealing

– Een spirituele ingangsvorm tot het ervaren van je ziel –

Door

‘Light of Being’-ChakraHealing is een relationele en op een diep respect voor de levensenergie georiënteerde vorm van healing, die je weer verbindt met de kracht van het Zijn.

Anandajay
Bloem-logo Chakra-healing

Over ‘Light of Being’-ChakraHealing

De ‘Light of Being’-ChakraHealing benadert de mens als een op zich staande kosmos van energieën. Openheid en vrijheid zijn belangrijk om deze energieën in je kosmos tot hun volledige recht en bloei te laten komen. Het gevoel van heelheid, de wens naar healing, waar elk mens naar verlangt, is een gevolg van dat de energieën in jouw kosmos er naar verlangen zichzelf te mogen zijn, net zoals jij er ook naar verlangt om jezelf te mogen zijn. Vanuit respect voor hoe de levensenergie op een bepaald moment in jou stroomt, wordt er door de ‘Light of Being’-ChakraHealing dan ook niet in jouw energie ingegrepen, maar wordt je energie aangeboden.

Degene die jou een healing geeft, zal zich daarom eerst meditatief openen voor de kosmos die jullie beide omgeeft en daardoor duidelijker in overeenstemming komen met de zijnskwaliteit die daaraan ten grondslag ligt. Degene die de healing geeft, laat deze zijnskwaliteit met zijn wezen in verbinding komen en biedt deze zijnsenergie dan aan jou aan, door je op bepaalde punten aan te raken en je uit te nodigen je daar te openen.

Decoratie

Het aan jou aanbieden van deze gave van zijnsenergie en de bereidheid van jou, als ontvanger, om je daarvoor te openen, deze gaven te ontvangen en in je opgenomen te laten worden, maken deze vorm van uitwisseling tot een relationele manier van healing. Een relationele uitwisseling die niets anders teweegbrengt dan je in de aangeraakte gebieden, en van daaruit in jou als geheel, weer in overeenstemming te brengen met de levens- en zijnsenergie van jouw bestaan. Hierdoor zul je weer stabieler op je zijnsgrond rusten, evenwichtiger in je zijnskracht staan en vanuit verbinding met je zijnsgrond handelen. Iedere healing wordt uiteindelijk afgerond door je weer volledig terug te geven aan je eigen kosmos, zodat je weer met haar samen ademt en in haar thuiskomt (healing).

Voor meer informatie over deze werkvorm,
klik op een van de bloembladeren.

Activiteiten

Bloem-logo Chakra-healing

ChakraHealing sessie (individueel)

Je kunt voor een ‘Light of Being’-ChakraHealing terecht bij geïnitieerde leerlingen met een eigen praktijk in Nederland en in het ‘Light of Being’-centrum in België..

Bloem-logo Chakra-healing

Chakra-selfhealing (groepsbijeenkomsten & individueel)

Bij Chakra-selfhealing maak je contact met je zelf via aanrakingen van bepaalde energetische punten en je voor de aanrakingen te openen en je levensenergie dieper toe te laten, zodat je levensenergie weer vrij in je lichaam kan gaan stromen.

Bloem-logo Chakra-healing

‘Light of Being’-ChakraHealing Initiatie

De ChakraHealing Initiatie is een van de twaalf specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.