Bloem-logo LightMessenger

Spirituele relatie

Door

Uit: Leven in openheid

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-LightMessenger

Het thema spirituele relatie wordt bij ‘Light of Being’-LightMessenger belicht, om je de waarde te laten voelen van contact dat berust op het verlangen om vanuit de oorspronkelijke echtheid van je aanwezigheid met jezelf, de ander en je spirituele begeleider samen te zijn.

Anandajay

Spirituele relatie is een zeldzaam fenomeen. Natuurlijk zijn er altijd al wel spirituele relaties geweest, maar spiritualiteit, dat wat wezenlijk is, is voor velen vooral een kwestie van zienswijze en fascinatie.

Er zijn veel geestelijken, leraren en guru’s die terecht worden geacht vanwege hun visionaire kracht, inzichtelijkheid of het overtuigd belijden van hun diepe zielsbelevingen. Ze hebben vanwege die kwaliteiten dan ook vaak volgelingen, die hen daarvoor bewonderen.

Decoratie

Geestelijkheid die bewonderd en gevolgd wordt, is echter iets anders dan een spirituele relatie. Het aantal volgelingen laat dan vaak nauwelijks toe dat er substantieel individueel contact is. Je kunt je dan enkel laven aan de energie en inzichten van de leraar, maar je wordt niet via individueel contact direct begeleid om te ontwaken in je eigen realiteit.

De afwezigheid van persoonlijk contact leidt er vaak toe dat je probeert om met de wijsheden en inzichten van je leraar jouw eigen situatie te veranderen. Er is dan echter niemand die met je meevoelt of je, in plaats van tot jezelf te komen, je feitelijke situatie ermee verbloemt of geweld aandoet.

Decoratie

Het proberen te leven naar bepaalde visies of voorbeelden kan, vanwege het niet van binnenuit komen van die realisaties, alleen maar geweld en vervreemding tot gevolg hebben. Het eeuwenlang bestaan van wijze boeken en verlichte meesters heeft de wereld niet duidelijker laten gaan lijken op wat zij verkondigd hebben.

Het is tijd geworden dat je onderkent, dat het van buiten naar binnen proberen te wijzigen van wat je bent alleen maar betekent dat je afwijst wat je bent. Als je jezelf tot in je wezen herkent, komt er door die ontwaking iets van binnenuit tot verandering, maar als je de uiterlijke vorm met wilskracht probeert aan te passen aan je nieuwste overtuigingen, is dat meer een door het ego toegepaste plastische ingreep in je gedrag.

Decoratie

Je onderdrukt dan je spontaniteit en de stem van je innerlijk. Door de kracht van je overtuiging en geconcentreerdheid ben jij je van die onderdrukking vaak niet bewust, maar als je haar wel onderkent zul je geen neiging meer hebben tot het volgen van wat dan ook.

Dan wens je niet meer aan symptoombestrijding te doen, maar je tot in je wezen aan te laten raken, omdat je beseft dat alleen van daaruit wezenlijke spirituele veranderingen op gang gebracht kunnen worden. Door je opvoeding heb je juist geleerd om niet zo raakbaar te zijn, je aan te passen en niet altijd open en eerlijk te zijn, zodat je onprettige ervaringen zoveel mogelijk kunt mijden. De neiging om veranderingen vooral aan de buitenkant toe te passen is je dan ook zeer vertrouwd.

Decoratie

Dat maakt dat een relatie met een leraar, die zicht heeft op deze patronen en die de weg om van binnenuit te ontwaken is voorgegaan, onmisbaar wordt. Je gewoonten zijn immers zo onbewust, sterk en weerstand genererend, dat alleen de diepte van een spirituele relatie je daarbij kan begeleiden.

Dat een leraar zo diep met jou in jezelf afdaalt, om samen met je te voelen wat daar waar en echt is, geeft een bijzondere intimiteit. Het in volle spirituele naaktheid met elkaar samenzijn, ontdekken en aangeraakt worden door de waarheid en waarde daarvan, geeft een verdiepende dimensie aan je menselijke bestaan.

Decoratie

Het is deze dimensie van liefde en openheid die de mens zal begeleiden naar zelfrealisatie en spiritueel broederschap. Daar zijn veel leraren voor nodig, want hij of zij kan maar met een beperkt aantal leerlingen in zo’n relatie gaan.

Zoek daarom een leraar bij wie jij je goed voelt en van wie je bereid bent bespiegelingen te ontvangen, ook als ze niet zo leuk zijn. Zoek iemand van wie je de autoriteit en dus de begeleiding accepteert, want een spirituele relatie berust zowel op deze ongelijkheid, als op de medemenselijke gelijkwaardigheid.

Alleen een spirituele relatie kan jou, door je angsten, gewoonten en onhelderheid heen, naar het liefdevolle licht van je zijn brengen.

Bron: Leven in openheid van Anandajay