Bloem-logo Meditatie

Meditatie

Door

Uit: Leven in openheid

Uitgelicht bij de Light of Being-Meditatie

Meditatie is het open, vrije en liefdevolle bewustzijn dat ons, volledig in relatie met ‘al wat is’, lichtend, verwarmend en in verbondenheid begeleidt door ons dagelijkse ontwaken heen.

Anandajay
Tekening Energiestroming na meditatie

Het zijn is in ieder mens onvoorwaardelijk aanwezig en het is te ervaren door je te openen voor dat wat er is. Als je in die openheid ontvangt wat er werkelijk is, komt al het ik-gerelateerde willen even in rust.

Er ontstaat dan ruimte voor een andere beleving, voor een ander bewustzijn, voor het ‘magische’ andere. In die openheid ontstaan dan moeiteloos de inzichten waar wezenlijke veranderingen vanzelf uit voortvloeien.

Meditatie is er om de verbinding met je wezen te voelen en te ervaren, te voeden en te vieren. De hele schepping komt uit diezelfde levensbron voort en haar energie is in en achter alles aanwezig. Als je je voor deze spirituele bron opent wordt het zijn, de universele moederschoot van alle bestaan, toegankelijk. Dit zijn is niet gebonden aan voorwaarden maar is een universeel geboortegegeven, dat het uitgangspunt is van Universele Meditatie.

Decoratie

Meditatie ontspringt vanzelf vanuit respect voor dat wat er is. Jij bent daar het midden van, want zonder jou is er geen ervaren mogelijk. Meditatie is dan ook de uitnodiging om alles wat je bent er te laten zijn. Als alles er mag zijn ontstaat er vanzelf vrede door de afwezigheid van de strijd der polariteit. Deze geweldloosheid geeft vrijheid en ruimte waarin de essentie als een opkomende zon vanzelf tevoor- schijn komt. Als je vaker in innerlijke vrede bent dient de vraag zich aan of het wezenlijke je mag beïnvloeden.

Ben je bereid om je gerichtheid op het ik los te laten en je door het licht van het ‘magisch andere’ te laten gidsen? Je ervaart dan dat meditatie geen oefening kan zijn waarin je je op details richt, want dan raak je de heelheid die je bent alleen maar kwijt. Door dat inzicht vervalt de wilsinspanning. Dan mag alles er weer zijn en is je essentie weer ervaarbaar.

Decoratie

Meditatie is de uitnodiging om vanuit openheid contact aan te gaan met het zijn als de spirituele grond van je bestaan. Meditatie is dan jouw respectvolle ode aan jezelf en de gehele schepping, liefdevol, hier en nu. Door meditatie kom je, door los te laten wat je niet bent, weer in het midden (medi) van datgene wat in iedereen aanwezig is. Het sluiten van vrede met dat wat er is en dat wat je ervaart is steeds het uitgangspunt, want alleen vanuit vrede kan echt losgelaten worden. Alles wat je ervaart ervaar je omdat je mens bent en in een lichaam woont. Het lichaam is de tuin van je ervaren en fungeert als poort naar het wezenlijke.

Bron: Leven in openheid van Anandajay