Bloem-logo Meditatie

Diepgang van
Light of Being-Meditatie

- samen zijn met je Zelf -

Door

De stappen van deze meditatie, waarin het verlangen naar wezenlijkheid, de adem, een mantra, liefdesenergie en natuurlijk stilte een belangrijke rol spelen, worden gedetailleerd doorgenomen en er is in elke initiatie-week één dag waarop Anandajay de volledige meditatie individueel aan je doorgeeft en je energieveld er toegankelijker voor maakt.

Anandajay

In de 'Light of Being-Meditatie Initiatie' leer je op een manier met meditatie om te gaan, waarmee je de relatie met jezelf in het volle licht van je aanwezigheid plaatst. Het is een organische vorm van mediteren, die bij elke verinnerlijking plaastvindt en die het gevolg is van je aandacht voor wie of wat je wezenlijk bent.

Het verlangen om intiem samen te zijn met de meest wezenlijke waarde van je bestaan, begeleidt je door allerlei lagen van je ervaringen heen naar de ruimte waar het vanzelf stil wordt omdat je je dan zo dichtbij je zelf voelt.

Light of Being-Meditatie is het organische gevolg van je verlangen om stil te vallen en in vrede te komen, door in overeenstemming te zijn met dat wat is en met wat je daarin wezenlijk bent.

Decoratie

In deze initiatie krijg je, afhankelijk van of je het alleen voor jezelf doet of het ook aan derden wenst door te geven, de nodige inzichten in de waarden waarop deze meditatie gebaseerd is en doorgegeven kan worden.

De stappen van deze meditatie, waarin het verlangen naar wezenlijkheid, de adem, een mantra, liefdesenergie en natuurlijk stilte een belangrijke rol spelen, worden gedetailleerd doorgenomen en er is in elke initaitieweek één dag waarop Anandajay de volledige meditatie individueel aan je doorgeeft en je energieveld er toegankelijker voor maakt.

Er zijn vier inwijdingen waarmee Anandajay de meditatie aan je overdraagt. Ze maken je steeds dieper open voor de waarde van je Zelf en voor de zijnsgrond van je bestaan.

Decoratie

Voor hen die de Light of Being-Meditatie willen gaan doorgeven aan anderen, is er een aparte week, waarin naast het herijken van ieders eiegn meditatie, het doorgeven van deze meditatie aan anderen alle aandacht krijgt. Na daarvoor geïnitieerd te zijn, kun je de Light of Being-Meditatie gaan overdragen aan anderen. Er zijn daarvoor vier inwijdingsceremonies, die je minimaal twee weken en maximaal drie maanden na elkaar op individuele basis aan mensen kunt doorgeven.

Vóór die individuele inwijdingen kunnen er groepsbijeenkomsten zijn, waarin je zowel de nodige informatie en inzichten als de voorbereidingen voor deze meditatie doorgeeft.

Na de inwijdingen kun je in diverse groepbijeenkomsten hun ervaringen bespreken en ondersteuning geven aan de processen, die degenen die mediteren doormaken.

Decoratie

Net als bij andere vormen van meditatie, ontleent ook deze vorm van meditatie zijn waarde aan het regelmatig herhaald worden, want dan bekrachtig je steeds die vibraties in jezelf, die met je ziel en zielsbestemming samengaan en je voor Anandajaya (de vreugde van de zielsbeleving) laten ontwaken.

Zoals voorheen al genoemd, kun je aan deze initiatie ook deelnemen als je de meditatie alleen voor jezelf wenst te leren. Anandajay biedt diegenen, die bij hem de 'Genegenheid door Inzicht'-bijeenkomsten volgen de mogelijkheid om deze meditatie van hem overgedragen te krijgen.

Er is daarvoor een aparte initiatie-week, die ook jaarlijks een terugkomweek heeft. Daarin is er dan aandacht voor je ervaringen en hoe je nog waardevoller met je meditatie om kunt gaan. Ook is er in elke initiatie-week weer één dag waarop Anandajay de volledige meditatie weer individueel aan je doorgeeft en je energieveld er weer dieper toegankelijker voor maakt.

Decoratie