Bloem-logo LoveSharing

Diepgang van
‘Light of Being’-LoveSharing

- ontluiking van het spirituele hart -

Door

De LoveSharing verkent je spirituele hart, haar diepte, stroming, spiegelingen, rimpelingen en oevers en je wordt uitgenodigd om met de taal van je hart te leren spreken. Vergeving, tederheid, mededogen, toewijding, verbondenheid en genegenheid, zijn enkele van de liefdeskwaliteiten die daarbij steeds weer aan bod komen.

Anandajay

De ‘Light of Being’-Lovesharing heeft betrekking op de energie van het vierde chakra, op de energetische vibratie van liefde in al zijn facetten, als de oorsprong van alles, als de eigenschap van alles en als de enige zin van alles.

Omdat liefde niet te bereiken, te hanteren of te creëren is, met andere woorden niet door het ego te gebruiken of te benaderen is, kun je met deze energie niets anders doen dan haar de ruimte te geven. Ruimte geven, zodat ze in je mag bestaan, door jou heen mag stromen en vanuit jou naar alles om je heen mag stralen.

Deze vormen van ruimte geven, zijn echter niet zo voor de hand liggend als je op het eerste moment zou denken. Iedereen wenst weliswaar in liefde te zijn, maar niet iedereen wenst liefde in zichzelf waar te laten zijn.

Decoratie

Als je liefde de ruimte geeft om in jezelf waarlijk aanwezig te mogen zijn, dan betekent dat immers dat je bereid bent alles wat niet liefde is, te laten verdwijnen. Het is alsof je zegt, dat je wel in het licht wenst te leven, maar het niet helemaal licht in jezelf wenst te laten worden, omdat je dan al dat wat in het donker huist, verliest.

Licht in jezelf waar laten zijn, lijkt qua theorie wel leuk, maar de meeste mensen zijn meer gehecht aan het liefdeloze en donkere dan dat ze zouden wensen.

Als je liefde in je de ruimte geeft om waar te zijn, verlies je alle egobelangen en gedragingen, omdat zij dan verzachten en smelten, net zoals door licht het donkere niet kan blijven bestaan. Als liefde door alles van je heen mag stralen, zal het alles met zijn waarde beïnvloeden en veranderen. Als licht door alles heen mag stralen, zal het tot in de kleinste plekjes het donker verdrijven en alles met de kwaliteit van licht beïnvloeden.

Decoratie

Ook dit klinkt misschien wel als dat waar je naar verlangt, maar ben je wel bereid beïnvloed te worden door iets anders dan wat jij zelf bestuurt?

Als liefde door jou heen naar alles om jou heen mag stromen, betekent dat immers dat je elke vorm van grens, van bescherming, van ik-territorium loslaat. Als licht vanuit jou naar alles om je heen mag stromen, vervallen alle obstakels en verdichtingen om zo het licht door te laten en ook buiten jou lichtgevend te laten zijn.

Alweer klinkt dit theoretisch mooi, maar in de praktijk zijn we vaak beschermend en verdedigend in ons gedrag, omdat we bang zijn onze identiteit, eigenheid en veiligheid op te geven.

Decoratie

Juist aan de bovengenoemde moeizaamheden kun je aflezen dat het hier echt om liefde gaat. Liefde is immers vrij en niemands eigendom. Liefde is dat, wat alles dat vastgehouden wordt door een ik, teniet doet, om het in zijn heelheid op te nemen. Die heelheid is misschien wel je spirituele wens, maar die wens komt niet altijd overeen met datgene wat je ook echt tastbaar in je bestaan laat plaatsvinden.

Liefde toelaten is prachtig, maar zoals je in je levenswijze herkent, heb je blijkbaar ook nog andere wensen die je je gedrag en levensinhoud laat vormen.

LoveSharing nodigt je uit om ook alles wat niet in liefde en licht is, te omhelzen, toe te laten en welkom te heten. LoveSharing nodigt je uit om de bron van liefde in je weer te voelen, en haar water weer te laten stromen als een liefdesgebaar ten opzichte van je bestaan.

Decoratie

Je irrigeert dan de akkers van je aanwezigheid met het liefdeswater uit de bron van je 'er zijn' en laat zo elke korrel daarvan weer ontwaken voor de vruchtbaarheid van het leven. Elke korrel, dus ook die, waar liefde nog niet in bekend was of waar liefde lang niet was geweest of zelfs tijdelijk geweigerd werd.

Door LoveSharing deel je de liefde uit je zijnsbron weer met de cellen van elke ervaringslaag waar je uit bestaat. Dat brengt je in een kwaliteit, die vriendschappelijk en genegen is en die deze vriendschap wenst uit te breiden in alle ontmoetingen die zich in je leven voordoen.

LoveSharing zal je, vanuit dat verlangen, als een bloem organisch open laten gaan voor alles waar je mee in contact komt. Dan deel je de liefde, die altijd al in jou aanwezig was, met het leven, dat jij en alles om je heen samen zijn. Dan houdt het leven van zichzelf, en omhelst het liefdeswater uit de bron van je hart alles wat uit zijn vruchtbaarheid voortgekomen is en alle liefdesbronnen in de harten van anderen, waar het zichzelf steeds weer in herkent.

Decoratie