Bloem-logo Kosha-massage

Veranderen

Door

Uit: Leven in openheid

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-KoshaMassage

Het thema veranderen wordt bij ‘Light of Being’-KoshaMassage belicht, omdat de werkzaamheid van massage in grote mate bepaald wordt door de bereidheid van iemand om zich met een anders en nieuw geordende ruimte te verzoenen en zich daarin thuis te gaan voelen.

Anandajay

Verandering is blijkbaar zeer gewild als je ziet hoe je steeds weer van alles aan je omstandigheden probeert te veranderen en zoekt naar wat je in je leven zou willen vinden. Maar ben je wel bereid om echte verandering in jezelf te laten plaatsvinden? Natuurlijk zou je bepaalde eigenschappen willen veranderen en misschien werk je daar zelfs wel hard aan. Ook ben je bereid om anders te gaan denken als je overtuigd bent geraakt van een andere visie, maar dit gaat allemaal over de omstandigheden of over houdingen, die je ten opzichte van bepaalde omstandigheden hebt aangenomen.

De vraag of jij van jezelf en in jezelf echt mag veranderen, heeft betrekking op dat wat jij als jezelf, als je identiteit ziet of ervaart. Mag dat wat jij als eigen aan jezelf ervaart, wat je als jezelf gewend bent te ervaren, veranderen? Misschien heb je een bepaald gevoel over jezelf of ben je gesteld geraakt op en vertrouwd geraakt met jouw manier van doen, ervaren of omgaan met de dingen, zodat je daarin liever geen verandering wenst.

Decoratie

Ik stel je deze vragen omdat je, door dit boek te lezen, aangeeft, dat je dat wat je wezenlijk bent zou willen leren kennen en ontmoeten, maar hoe kun je voelen wat je wezenlijk bent als jij je steeds vasthoudt aan wat je niet wezenlijk, maar tijdelijk bent? Het wezenlijke kan zich niet openbaren of tot bloei komen, als je er steeds een bepaald etiket overheen plakt; een etiket waar je op gesteld bent, waar je aan vasthoudt en waar je jouw identiteit aan ontleent.

Je maakt daardoor de vergissing om jezelf een vaste vorm te geven, of dat nou een gevoelsmatige of een vastomlijnde vorm is.
Door jezelf een vaste vorm te geven, ontneem je jezelf de vrijheid om elk moment te mogen zijn wat je echt, wezenlijk bent. Een vrijheid waar je al zo lang zo naar verlangt, want je hebt last van het onnatuurlijk ingesnoerd zijn door de gevoelsmatige, psychologische of vormelijke identiteit die je gelooft te zijn. Door jezelf deze vrijheid te ontnemen verlies je ook de openheid om vanuit die vrijheid gevoed, geborgen en gedragen te worden.

Decoratie

Net zoals geen enkel moment hetzelfde is en dus voortdurend verandert, zo verandert ook steeds je zelfervaring. De voortdurend veranderende zelfervaring helpt je om je te realiseren dat jij in wezen de oningevulde ruimte bent, waar alles, ook je ego, in ervaren kan worden.

Als tonen niet mogen veranderen, ontstaat er geen muziek. Als momenten niet mogen veranderen, ontstaat er geen leven. Als jouw zelfbeleving niet mag veranderen, ontstaat er geen mens. Doordat de tonen mogen veranderen, kom je in contact met de eraan ten grondslag liggende gevoelswaarde, die in de muziek tot uitdrukking komt. Pas als de momenten steeds mogen veranderen, maakt dat je van de onderliggende essentiële stroom van het leven bewust. Zo ook word jij je bewust van de dragende zijnsondergrond die je in wezen bent, als je zelfbeleving constant mag veranderen.

Decoratie

Jij bent dit dragende en vervullende open bewustzijn, waarin alles kan en mag plaatsvinden. Het is niet zo belangrijk wat erin plaatsvindt, maar belangrijk is dat je daardoor van de waarde van je zijnsruimte bewust kunt zijn en ermee in verbinding bent. Deze open waardevol aanvoelende ruimte ben jij. Ze is je vrije, ongebonden en ongedefinieerde wezen, je Zelf. Het oneindige veranderen van het leven is er juist om je deze wezenlijke ondergrond te laten vinden, te laten ervaren en lief te hebben door met haar te zijn in wat je ook maar doet, zodat je in alles met je wezen bent, aan het wezen bent, aanwezig bent.

Mag ik je uitnodigen om van deze wezenlijke ruimte te genieten door je ervoor te openen en haar te ervaren, zodat het licht van liefde, dat er volop in aanwezig is, jou en alles om je heen mag beïnvloeden. We zullen elkaar dan in die vreugde en helderheid steeds weer ontmoeten.