Bloem-logo Kosha-massage

Mens zijn

Door

Uit: Leven in openheid

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-KoshaMassage

Het thema mens zijn wordt bij ‘Light of Being’-KoshaMassage belicht, omdat de kosha's de vijf lagen rondom de ziel zijn, waarin alle aspecten van je mens zijn vanaf de oppervlakte tot in de diepste diepte door reflectie ervaarbaar zijn.

Anandajay

Mens te zijn is een wonder van creatie, waardoor de ziel de mogelijkheid krijgt om zich van zichzelf bewust te zijn. Zolang er alleen maar essentie is, is zij weliswaar puur, maar niet te kennen. Om de ziel zichzelf te laten ontmoeten, kennen en bewust te laten zijn, is via allerlei processen en ontwikkelingen uit het niets de mens ontstaan om hem te kunnen laten ervaren dat hij alles is.

Dit gegeven is echter voor velen niet echt duidelijk, omdat zij zich vanuit hun nog primitieve ontwikkelingsfase niet bewust zijn van hun diepere waarde. Je bent dan nog zo bezig met je doodsangst en het overlevingsprincipe dat je de openheid om je werkelijke waarde te kennen nog niet durft toe te laten. Je bent dan nog te druk met angstvallig alles in de gaten houden en je veilig proberen te stellen.

Decoratie

Voor menigeen is dat ook nog echt nodig, maar voor vele anderen, zoals jij, begint langzaam een besef te gloren dat er meer zou kunnen zijn dan dat wat vanuit gewoonte op de voorgrond staat. Om je in je prille ontwaken te ondersteunen zijn er volgens mij een paar elementaire aandachtspunten zinvol.

Ten eerste dat je niet alleen bestemd bent om je, als een zaadje met een harde schil, te beschermen tegen allerlei onheil, maar dat het de bedoeling is dat die harde schil openbarst en er uit dat zaadje iets tot groei en bloei mag, kan en zal komen; iets wat veel verder reikt dan de vorm van het met geheimen gevulde zaadje, iets wat helemaal niets meer met die zaadvorm te maken heeft en die vorm zelfs ontelbare malen overtreft. Net zoals een piepklein mosterdzaadje iets totaal anders is als de immense boom die er uit mag, kan en zal voortkomen Ten tweede dat jij jezelf toestaat, dat je zelfbeeld drastisch mag veranderen. Als je blijft vasthouden aan het idee dat je een zaadje bent en dat jij je schil zo hard mogelijk moet blijven maken om onheil af te kunnen weren, houd jij je verdere ontwikkeling tegen.

Decoratie

Is de wereld werkelijk alleen maar een plaats van onheil of wijken door het ontwaken die onheilsfactoren in zulke mate, dat ze weer tot de normale weersomstandigheden van het leven behoren? Je hebt immers een dak boven je hoofd, genoeg te eten en je onveiligheid is redelijk overzichtelijk, ook al kan het altijd plotseling onweren, stormen of vriezen. Deze realisatie houdt in, dat je de diepgewortelde beveiligingsneiging uit de voorgaande eeuwen van evolutie onderkent als niet meer terecht, dat je uit die conditionering en fantasie ontwaakt en dat je je ogen opent voor wat de feitelijke situatie is.

Ten derde dat je als gevolg van je bewustwording, dat je je op basis van fantasie en valse overtuigingen hebt beziggehouden met overleven, wakker wordt voor je verlangen om weer te ontdekken, te ervaren en te weten wat het betekent om echt te leven. Dit verlangen zorgt ervoor, dat je bereid bent om dat wat er is naar je toe te laten komen in plaats van je, vanuit gewoonte, op het leven als vijand te richten en het te bevechten. Hierdoor komt er ruimte voor ontvankelijkheid en openheid. Openheid om voeding, licht en warmte te ontvangen, zodat er verandering, groei, ontwikkeling en transformatie mag gaan plaatsvinden. Van nu af aan blijft niets meer hetzelfde, want elk ontvangen en in je toelaten betekent dat er veranderingen zullen plaatsvinden.

Decoratie

Ten vierde dat je vanuit je verlangen om te ervaren wat het leven echt is, dat wat je in openheid ontvangt ook werkelijk tot in alles wat je bent toelaat en laat resoneren, zodat je de diepere totaalbetekenis en essentie die achter al die vormen echt en wezenlijk aanwezig is, wenst te leren kennen. Als je deze essentie ervaart, besef je welke bloem in je opgesloten ligt en op openbaring en bloei wacht. Dan besef je dat je mens bent geworden om je van die bloei en van jezelf als openheid voor die bloei, bewust te worden. Mogen deze levenseigen processen in jou tot uiting komen, zodat je samen met mij bereid bent te ervaren wat schepping en de essentie ervan zijn.

Deze vier fundamenten komen naar voren in het logo van The Light of Being als de streep van het onderscheidingsvermogen tussen realiteit en fantasie, de schaal als teken van open ontvankelijkheid, de stip als de essentiële kern die mee ontvangen wordt vanuit vrijheid en de bloemvorm waarbinnen dat allemaal gebeurt als vorm van het tot bloei komen van dat wat de mens is. Je hebt daarvoor, als buitenste bloembladeren, de zintuigen en als kroonbloembladeren de chakra’s (energiecentra) tot je beschikking.

Decoratie

Anders gezegd zijn er vijf lagen of omhulsels (kosha’s) van de ziel die tot ontwaking komen: het annamaya-kosha (het tastbare) via de zintuigen, het pranamaya-kosha (het energetische) via de chakra’s, het manomaya-kosha (het psycho-emotionele) via het handelen (vanuit realiteit of fantasie), het vijnanamaya-kosha (het inzichtelijke) via het open ontvangen van wat waar is, en het anandamaya-kosha (het gelukzalige) via het realiseren van de ziel.