Bloem-logo Kosha-massage

Kosha-resonantie
(uitstraling)

Tekeningen en meditaties op de vijf lagen rondom de ziel

Door

Annamaya kosha

Tekening Annamaya kosha

Om de annamaya kosha te voelen, maak je contact met je fysieke aanwezigheid, met je lichaam, om te voelen hoe de totaalheid van je lichaam aanvoelt. Het lichaam en alles wat met het lichaam te maken heeft; de bloeddoorstroming, de botten, het vlees, niet specifiek een bepaald gebied, maar als totaal.

De annamaya kosha is dat deel van onze existentie dat met het lichaam te maken heeft, dat uit moleculen bestaat, dat door voeding onderhouden wordt. 'Anna' betekent voeding, alles wat door voedsel onderhouden wordt. De annamaya kosha is de laag van het fysieke bestaan dat we, door voeding tot ons te nemen, in stand houden en verzorgen.

Als je dan het lichaam als geheel voelt, voel dan even zo'n 5 cm buiten het lichaam, om te voelen wat voor soort gloed er om jouw lichaam heen ligt in de eerste vijf centimeter buiten je huid. Mag er een gloed zijn, die afkomstig is van de uitstraling van het lichaam, van alles wat je door voeding in stand houdt?

Vooral als we spiritueel georiënteerd zijn, kunnen we daar een wat minderwaardig gevoel over hebben, omdat we het zo vaak als een gebied van gebrekkigheid of beperking ervaren en we het toch weer moeten achterlaten als we sterven.

Pranamaya kosha

Tekening Pranamaya kosha

Prana betekent levenskracht, levensenergie en kosha betekent laag, pranayama kosha is de laag die gevuld is door levensenergie.

In jou is altijd veel levensenergie, waar die ook maar naar toe gaat. Die levensenergie woont als het ware in de verschillende chakra's, is daar verzameld en wordt ter beschikking gehouden voor waar het nodig is. Maar je energie geeft je ook een constante doorstroming van leven. De pranamaya kosha is ook de totale uitstraling van levensenergie.

Deze uitstraling heeft ongeveer dezelfde vorm als het lichaam en eindigt uiteindelijk in een soort eivorm. Het is een dikke laag om je heen maar deze energie is ook in je. Om je heen is ze het meest herkenbaar als de uitstraling van al je energie.

Voel daarom maar al je energie die tegelijkertijd in jou aanwezig is, door jou heen stroomt en om je lichaam heen zijn uitstraling heeft, zoals een lamp haar straling heeft.

Voel al wat er in je stroomt, al het bestaan wat er in je bestaat, al het leven wat er in je leeft. Geef alles de vrijheid, zodat al die energie mag bestaan en voel hoe dit als totaal aanvoelt. Alle energie die je bij je hebt, alle energie die bij je hoort, alle energie die je bent, alle energie die er stroomt, alles wat energetisch van jou bestaat. Mag dat als geheel gevoeld worden in zijn uitstralingen? Mag dat een uitstraling hebben vanaf de annamaya kosha in de ruimte om je heen?

Manomaya kosha

Tekening Manomaya kosha

Voor het ervaren van de manomaya kosha voel je de energie in jou die met je handelen, je doen te maken heeft. Al die krachten die jou aanzetten om iets te doen en waar je je hele leven al vanuit handelt. Ga niet specifiek op dingen in, maar voel gewoon wat er allemaal bijdraagt aan handelen. Natuurlijk is je handelen aangezet door wat je denkt, maar dat wat je denkt is in grote mate aangezet door waar je naar verlangt, wat je wilt en hoe je met andere mensen en de wereld in relatie bent. Als je de manomaya kosha voelt, ervaar je de laag die zich bezig houdt met het denken, voelen en handelen. Er is zoveel handels-kracht. Er is zoveel doe-behoefte. Er is zoveel maak-neiging. Er is zoveel bepaal-intentie. Het heeft allemaal met de manomaya kosha te maken. Het is allemaal de energie van het handelen, die haar kern in het maaggebied heeft. Voel hoe het maaggebied als kern daarvan aanvoelt en hoe er een krans ligt om dat centrum van het maaggebied, het centrum van handelen. Deze krans ligt volledig symmetrisch om die kern heen.

Vijnanamaya kosha

Tekening Vijnanamaya kosha

De vijnanamaya kosha is de laag van wezenlijke kennis, van wezenlijke inzichten, van verfijning en het diepere weten en heeft te maken met het element lucht.

Deze diepere wezenlijke kennis is samengesteld uit intuïtie, levenservaring en het vermogen om je bewustzijn tot inzicht te laten worden. De gebieden aan de zijkanten zijn de energieën van de levenskennis en zorgen er voor dat je kennis niet alleen maar uit de hoogte komt maar altijd in relatie staat met wat je ervaren hebt door mens te zijn. Deze zijlobben staan ook min of meer gelijk aan je longen. Zoals je daar in ademt, zo zijn ook die zijgebieden van deze kosha als energetisch aspect te ervaren als de levenskennis, het gebied waarin het leven in- en uitgeademd wordt.

De ui heeft ook een vorm die met het gebaar van namaskar, met eerbied voor het hogere, verbonden is. Het is het gebied dat de andere drie verbindt met de binnenkant van je hoofd als een soort energetisch brein, een soort spiritueel brein dat zich verder boven de schedel uitstrekt, om in verbinding te staan met zowel intuïtieve kennis als de levenskennis en ons zo verbindt met onze inzichten. De vijnanamaya kosha, de laag van dat wat waar is achter alle onderscheid, achter alle verschillen, is energetisch in deze vorm ervaarbaar.

Mag er in dat gebied leven zijn? Mag het brein, niet meer door de schedel beperkt, vrijer, opener, iets breder en hoger zijn? En mag dat gebied verbonden zijn met de andere drie gebieden, zodat je brein, je hoofd en je schedel niet het dak van jezelf zijn, maar weer een ingang zijn voor een kwaliteit van omvattend en diep ‘weten’?

Anandamaya kosha

Tekening Anandamaya kosha

De anandamaya kosha is de laag waardoor de zegeningen van het hart, gelukzaligheid, in je leven en beleven een plaats kunnen krijgen. Voel daarom eerst die kolom vanaf je voorhoofd-chakra, door het midden van het lichaam heen met zijn verschillende energetische rondingen, tot en met het basis-chakra Als er iets van geluk in ons leven is, dan zal dat in alle chakra's aan moeten komen en waar moeten kunnen zijn. Pas als het geheel zich op deze wijze gezegend voelt, gaat het over het geluk van de anandamaya kosha, over gelukzaligheid. Zegen gaat immers altijd over het geheel en nooit slechts over de details of onderdelen.

Voel daarom het hele gebied waarin jij aanwezig mag zijn van voorhoofd-chakra tot basis-chakra. En voel daarin een smal gebied vanaf het voorhoofd-chakra, door het hoofd en de keel heen tot onder aan het hart-chakra (het midden van de borst). Alle kennis van de vijnanamaya kosha mag via die verbinding doorstromen naar het hart en kan daar herkend worden als de diepste waarheid van het leven en kan zo het bijhorende geluk voortbrengen in het hart. Mag het gebied van ajna chakra tot en met je hart-chakra open zijn, mag dat stromend zijn, mag dat lichtend zijn, mag dat gezegend zijn? Vaak houden we deze glans, deze zegeningen tegen, omdat we liever in ons ‘ik’ blijven. Mag je daarom eerst de ruimte vanaf het voorhoofd-chakra tot de basis-chakra voelen? En dan daarin de verfijnde verbinding tussen voorhoofd-chakra en hart-chakra, als een pendel in een grote staande klok? Mag je zo in contact komen met het gebied van anandamaya kosha en voelen hoe open jij daar voor bent op dit moment, hoeveel van de zegeningen je door dit voelen in je toelaat.

Volledige kosha-tekening

Tekening alle kosha's

De annamaya kosha is je warme omhulling, de pranamaya kosha is de uitstraling die je bent, de manomaya kosha is de kracht van je handelen, de vijnanamaya kosha is je verbinding met de grotere wijsheid van je mens-zijn. Daarbinnen ben je alle chakra’s, van onder de priesterhoed vandaan tot in het perineum. Laat dat in zijn volheid bestaan en sta toe dat er vanaf de ajna chakra een heel dun, lief stroompje tot in het midden van je hart loopt. Een teer, een beetje kronkelig, puur, wit stroompje tot in het midden van je hart. Vanuit dat midden van je hart ga je met je aandacht een beetje naar binnen en een beetje naar beneden en je geeft daar dan iets de ruimte om te schitteren als een kleine diamant. Dan voel je vanzelf wel het punt waar anandamaya kosha op je wacht, in je leeft en schittert.