Bloem-logo Kosha-massage

Diepgang van
‘Light of Being’-KoshaMassage

- balanceren van de omhulling van je ziel -

Door

Een ‘Light of Being’-KoshaMassage ondersteunt het ontwaken. De massa's worden bewogen en daardoor wakker gemaakt, de mens wordt gewekt tot een vollediger leven, hij wordt uitgenodigd om op te staan en de ziel te herkennen als eeuwige essentie in dit voortdurend veranderende en tijdelijke bestaan.

Anandajay

Tijdens de ‘Light of Being’-KoshaMassage wordt er op de verschillende lagen van het menszijn, de kosha's (mantels van de ziel) gewerkt. Zo wordt er beweging gebracht in de massa van:

  1. • het stoffelijke, tastbare lichaam (het lichaam).
  2. • het energetische lichaam (de aura).
  3. • het emotionele lichaam (het bekken-, buik- en maaggebied, de handen en voeten en hun onderlinge lichamelijke, energetische en astrale (lichtweerkaatsende) verbindingen).
  4. • het mentale lichaam (het schouder-, keel- en schedelgebied, de wervelkolom en hun onderlinge lichamelijke, energetische en astrale verbindingen).
  5. • het zielslichaam (het borstgebied, de uiteinden van de wervelkolom en hun onderlinge lichamelijke, energetische en astrale verbindingen).
Decoratie

Via de ‘Light of Being’-KoshaMassage worden er naar alle mantels rondom de ziel signalen uitgezonden om ze meer in harmonie te brengen en zo weer meer met de ziel verbonden te raken en heelheid te ervaren. De openheid die daarvoor nodig is, komt uit iemands verlangen naar het in overeenstemming willen zijn met wat hij is.

KoshaMassage doet een beroep op de energie van het tweede chakra, de energie van het verlangen naar heelheid. Daarnaast doet de ‘Light of Being’-KoshaMassage ook een beroep op het eerste chakra. Elke aanraking vanuit een ‘Light of Being’-KoshaMassage plaatst namelijk een constante uitnodiging aan degene die haar ondergaat, om als menselijk wezen en dus als stoffelijke verschijning deel te gaan nemen aan het leven dat hij is.

Decoratie

Een ‘Light of Being’-KoshaMassage ondersteunt het ontwaken. De massa's worden bewogen en daardoor wakker gemaakt, de mens wordt gewekt tot een vollediger leven, hij wordt uitgenodigd om op te staan en de ziel te herkennen als eeuwige essentie in dit voortdurend veranderende en tijdelijke bestaan.

Je wordt tijdens deze massage uitgenodigd om je ogen, geest en hart te openen voor het 'Licht van het Zijn'. Daardoor open je je, vanuit je ontvankelijke aanwezig zijn, tot in alle lagen rondom zijn ziel, tot in alle lagen van zijn menszijn, tot in alle lagen die ervaarbaar zijn.

Decoratie

Alle lagen worden door deze massage in overeenstemming gebracht met de Ziel, met het Zelf. Pas dan worden alle lagen van je bestaan, ook door jou moeiteloos en lichtend aangenomen als een totaalbeleving van je Zijn.

De KoshaMassage is geen traditionele fysieke massage, maar een combinatie van energetische, haptonomische en fysieke massage. Naast je fysieke laag worden ook je energetische, je willende, je wetende en je gelukzoekende laag gemasseerd.

Decoratie

De lagen worden zacht aangeraakt, de energie ervan wordt zacht in stroming gebracht, de ladingen ervan worden liefdevoller gemaakt en ruimer over jou als geheel verdeeld, de bewustzijnsenergieën erin wordt licht gegeven en de esentiële waarden erin worden met je ziel in contact gebracht.

In de KoshaMassage wordt alles in je gemasseerd en word je weer zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met je bestemming als mens, met de waarde van het leven waar jij immers deel van bent.

Decoratie

Voor degene die deze massage ondergaat, is het zoals bij alle massages belangrijk om ontvangend te zijn. De massage kan aan alle kanten van het lichaam gegeven worden, overwegend liggend op zowel buik als rug, maar op het einde ook kort in de zittende of staande positie.

Ook kan een ‘Light of Being’-KoshaMassage vergezeld gaan van rustgevende, rituele handelingen, die hun uitwerking op het astrale evenbeeld van de gemasseerde hebben.

Decoratie