Bloem-logo HeartSinging

De waarde van expressie

Door

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-HeartSinging

Expressie is het leven, dat zich steeds herschept als door openheid de ziel aangeraakt wordt, als door innerlijke aanraking liefde vrijkomt, als door liefde schoonheid ontluikt en in vorm, kleur, klank en beweging tot uitdrukking komt

Anandajay

Het leven kan intens zijn, als je je opent voor haar openbaringen en de daardoor ervaarbare diepgang in jezelf. Leven in openheid is rijk, liefdevol en verstillend en in die sensitiviteit brengt dat heel wat levendige potenties in ons in beweging.

Door steeds maar weer alles te ontmoeten wat het leven ons geeft en daardoor de diepte in onszelf te ervaren, ontstaat een enorme vervulling. Deze vervulling zal vroeg of laat steeds weer transformeren in de een of andere vorm van expressie.

Decoratie

Door alle aanrakingen wordt het leven in ons in beweging gebracht en dat genereert energie, die dan op de een of andere manier tot uitdrukking zal komen. De aanrakingen hebben dan nieuw leven tot gevolg en zo leeft de schepping vanuit zichzelf voort. Ze bestuift zichzelf.

Alles wat gecreëerd is, raakt ons op een bepaalde manier aan en zet iets in beweging, waar dan weer een volgende creatie uit voortkomt. Daarom is het zo waardevol om in openheid te leven, zodat het leven zich door jou heen kan herscheppen en verfijnen.

Decoratie

Hoe sensitiever wij zijn, hoe dieper we aangeraakt worden, hoe meer de aanrakingen van het leven tot in onze ziel mogen doordringen, des te waardiger is dat wat in beweging wordt gebracht en hetgeen daardoor tot stand komt.

Het is dan ook noodzakelijk, dat er in deze spirituele context, naast de uitnodigingen tot openheid, ontvankelijkheid en raakbaarheid, ook mogelijkheden worden aangeboden om vanuit diezelfde diepgang en verfijning de gevolgen van die aanrakingen vorm te kunnen en mogen geven. Anders zou onze belevingswereld door alle aanrakingen overvol of prikkelbaar raken en dat zou de openheid voor de ziel of voor het volgende moment kunnen verlammen of vertroebelen.

Decoratie

Expressie is verbonden met de energie van het vishuddha-chakra, dat met zuiveren, verfijnen en bekrachtigen van ons bewustzijn te maken heeft en zo onze levenskwaliteit bepaalt.

Alles wat in het bewustzijn plaatsvindt, bepaalt de inhoud, sfeer en waarde ervan, en alles wat vaak in het bewustzijn plaatsvindt, bekrachtigt het bewustzijn en bepaalt daardoor de energie waar iemand in leeft, van waaruit iemand denkt en handelt en hoe hij zich van daaruit uitdrukt.

Oprechte expressie werkt zuiverend en brengt ons dichter bij de ziel, waardoor onze relatie met de ziel bekrachtigd wordt. Hoe vaker we onze innerlijke beleving op die manier tot uitdrukking brengen, des te vrijer wordt ons bewustzijn en des te opener wordt de relatie met onze essentie. Zo wordt onze expressie steeds devotioneler.

Decoratie

Alle expressievormen van ‘The Light of Being’ geven je de mogelijkheid om het leven te ervaren als een grote stroom van spirituele openbaring. Je mag in openheid ervaren hoe het zichzelf bestuivende leven vanaf aanraking tot uitdrukking door jouw aanwezigheid heen plaatsvindt.

Expressie is het leven, dat zich steeds herschept als door openheid de ziel aangeraakt wordt, als door innerlijke aanraking liefde vrijkomt, als door liefde schoonheid ontluikt en in vorm, kleur, klank en beweging tot uitdrukking komt.