Bloem-logo Chakra-healing

Verlangen naar heelheid

Door

Uit: Leven in openheid

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-ChakraHealing

Het thema ‘verlangen naar heelheid’ wordt bij ‘Light of Being’-ChakraHealing belicht, omdat healing niet het gevolg is van iets wat je bereikt, maar het gevolg is van een diep verlangen in jou, om alles wat jou opdeelt en niet met je in overeenstemming is, los te laten.

Anandajay

Als er iets is dat de mensheid verbindt, dan is dat wel het gegeven dat iedereen diep van binnen verlangt om weer die heelheid te zijn, die men zich onbewust herinnert te zijn. Een heelheid die jij fysiek en onbewust ook ervaren hebt toen je in de buik van je moeder groeide en met haar lichaam een geheel vormde. Tot aan de geboorte vormden jullie een geheel om vervolgens een scheiding (partus) te laten plaatsvinden. Een fysieke scheiding die ervoor zal zorgen, dat je ook op fysiek gebied de drang naar heelheid kent en blijft voelen.

Die drang, dat verlangen, zal nooit tot een einde komen. Het verlangen om verlicht te raken, seksualiteit te beleven of gelukkig te worden zijn allemaal diezelfde drang, zijn allemaal datzelfde oerverlangen naar de heelheid die diep binnenin door iedereen gekend wordt.

Decoratie

Het is niet de bedoeling dat dit verlangen tot een einde komt, want dan zou je je heimwee naar wat je wezenlijk bent kwijtraken. Misschien ben je dit verlangen nu ook kwijt en hoor je haar roep en begeleiding niet meer, waardoor je verward bent over waar je met je leven naar toe moet. Je zoekt dan koortsachtig naar antwoorden op het leven, naar de diepte en het echte om te weten waar die heelheid te vinden is.

Dit verlangen, dat onderliggend altijd blijft bestaan, zorgt ervoor dat jij je met zoeken bezighoudt. Steeds zal dat verlangen je laten nadenken, onderzoeken, proberen, leren en ontdekken. Wat je ook in je leven doet en probeert of waar je ook aan werkt, het zal in de diepte altijd geïnspireerd zijn door het verlangen om weer heel te worden.

Decoratie

Degene die naar een prostituee gaat of drugs neemt, verlangt net zoveel naar heelheid als degene die naar de kerk, tempel of moskee gaat.
Degene die een groot gezin voortbrengt, doet dat vanuit hetzelfde verlangen als degene die veel mediteert en zich in eenzaamheid terugtrekt.
Degene die zich tot oppervlakkigheid beperkt, doet dit uit hetzelfde verlangen als degene die zich totaal op diepgang richt.
Allen geloven onbewust door dat wat ze doen gelukkiger en heler te worden, dichter te komen bij dat wat ze wezenlijk zijn. Het enige verschil is hun interpretatie van dat onbewust verlangde gevoel van heelheid.

Daarom is het zo belangrijk dat jij je opent voor het leven, zodat jij je van dat onbewuste verlangen bewust wordt en daardoor duidelijker voelt waar je heimwee naar hebt, wat je echte thuis is, wat je echte wezen is. Hoe bewuster en opener je dat ervaart, des te duidelijker weet je wat wel en niet een juist antwoord erop is.

Decoratie

Als je de supermarkt ingaat wetende dat je zin hebt in chocolade, dan weet je ook wat je en waar je dat kunt vinden. Dan voorkom je dat je, omdat je niet weet waar je naar verlangt, bij het toiletpapier gaat zoeken. Menig spiritueel geïnteresseerd mens shopt aardig wat af en benadert dit wezenlijkheidsvraagstuk op de bekende ego-georiënteerde en materialistische manier.

Het verlangen naar heelheid is echter niet bedoeld om bevredigd te worden, want dan beëindig jij je levensdrang, je gids tot heelheid. Het verlangen naar heelheid is bedoeld als oriëntatie en richtingaanwijzer naar wat je echt bent. Je kunt immers het gevoel van thuis zijn niet namaken, maar als de heimwee ernaar onbeperkt ervaren mag worden, zul je er op den duur vanzelf naartoe gaan.

Decoratie

Daarom vraag ik je om je verlangen weer ongeremd te mogen ervaren, het niet te willen bevredigen via het ego, maar het bewust te ervaren als een eindeloze vingerwijzing naar dat waar het in het leven werkelijk om gaat.
Zoals alle vingerwijzingen is het daardoor niet te pakken; net zoals een vingerwijzing naar een vogel in de lucht die vogel niet kan aanraken of pakken, geeft die je wel de richting aan via welke je er deelgenoot van kunt worden.

Bron: Leven in openheid van Anandajay