Bloem-logo Chakra-healing

Openheid

Door

Uit: Leven in openheid

Uitgelicht bij de ‘Light of Being’-ChakraHealing

Het thema openheid wordt bij ‘Light of Being’-ChakraHealing belicht, omdat de mate van healing die iemand ervaart niet het gevolg is van wat hem gegeven wordt, want dat is eindeloos, maar het gevolg van wat hij bereid is te ontvangen.

Anandajay

Er zijn heel wat verwarringen omtrent het zo vaak gebruikte begrip openheid. Vaak wordt het gebruikt als een ideaal waar je aan moet zien te voldoen om niet bekrompen over te komen. Het wordt dan op één lijn gebruikt met tolerantie en verdraagzaamheid. Deze begrippen zijn eigenlijk vreemd, want het dulden en verdragen van iets impliceert, dat het niet van nature op je verwelkoming, je openheid kan rekenen.

Dulden en verdragen geven een belasting aan, een dan maar laten bestaan van een bepaald ongemak of ongenoegen, omdat dat sociaal wenselijk is en als goed beoordeeld wordt. Het tolereren van iets geeft aan dat je het zonder je er echt voor te openen, naast je laat bestaan omwille van de sociale positieve impact die dat zou hebben. Ook verdraagzaamheid betekent dat je iets draagt en je er niet tegen verzet, maar als jij je ervoor zou openen dan draag je niet maar deel je.

Decoratie

Je bent zo gewend geraakt aan afsluiting en verdragen dat je misschien niet eens goed weet hoe openheid en open met iets zijn aanvoelt. Je bent al blij als er geen strijd is en misschien noem je dat wel vrede. Fysiek en materieel gezien is dat ook wel zo, maar als het om de spirituele waarde van je menszijn gaat is dat niet zo. Dan is openheid je bereidheid om in de meest volledige betekenis toe te laten en deel te nemen, deel te zijn van dat wat er plaatsvindt. Je weet zelf wel hoe dat is als jij je wel eens opent voor de natuur, voor je geliefde of voor dat wat jij als schoonheid en echtheid ervaart. De diepte van zo’n ervaring die je een gevoel van heelheid of éénzijn geeft, laat een diepe indruk achter.

Uit dat soort ervaringen kan echter de neiging ontstaan om van openheid een nieuw ideaal of spiritueel sleutelbegrip te maken. Als je openheid tot een waardevol begrip maakt, verklaar je geslotenheid tot een ongewenste belevenis. Wat moet je dan vervolgens doen met al die geslotenheid die je, vanuit je angst, zelfbescherming of argwaan, steeds weer in jezelf tegenkomt?

Decoratie

Voordat je dat weer gaat veroordelen is het goed te beseffen dat openheid niet gaat over hoe je zou moeten zijn, maar of je de ruimte hebt te onderkennen en ervaren hoe je op een bepaald moment bent, ook al is dat gesloten. Het vrijelijk mogen ervaren van je geslotenheid betekent dat je open bent! Openheid is geen definitie van uiterlijk gedrag maar een bereidheid om te ontmoeten wat zich voordoet. Openheid is geen uiterlijk kenmerk van spiritueel gevorderd zijn, maar een kenmerk van je verlangen om dat wat is, om hoe het leven zich ook maar aan je laat zien, te willen ontmoeten.

Te ontmoeten om het te proeven, in je te laten om er deel van te zijn en het zo te leren kennen. Wie open is voor zijn geslotenheid en angst is bereid deze kwaliteiten te ontmoeten. Wie bereid is ze te ontmoeten, moet er niets meer mee, maar wenst ze te leren kennen. Wie ze leert kennen, voelt door de uiterlijke vorm heen naar de inhoud. Wie de inhoud ervaart, ont-dekt dat ook hier dezelfde levensenergie aan ten grondslag ligt, als aan alles en aan hemzelf.

Decoratie

Wie dat ervaart, is plotseling in volheid samen met zichzelf. Dan ontmoet het leven het leven, dan ontmoet levensenergie, zijnsenergie, aanwezigheid, zichzelf. Deze diepe zelfervaring begon met het in openheid ervaren van je geslotenheid en ontpopte zich vanuit jouw verlangen om te ontmoeten wat echt is.

Bron: Leven in openheid van Anandajay