Bloem-logo Chakra-healing

Diepgang van
‘Light of Being’-ChakraHealing

- spirituele energieën van je mens-zijn -

Door

De ‘Light of Being’-ChakraHealing betekent zowel, dat de schepping door echte openheid geheeld wordt, als dat er een waarlijke heling plaatsvindt als we alles in de volheid van ‘het er mogen zijn’ laten baden.

Anandajay

De ‘Light of Being’-ChakraHealing is een healingvorm, bestaande uit een combinatie van vooral meditatieve aanraking en stroming van liefdesenergie met eventueel eenvoudige lichaamshoudingen, waarbinnen de zijnsenergie direct wordt overgedragen.

De meditatieve aanraking is een aanraking met beide handen. Dat kan zowel de volle hand zijn, als dat de vingers in een speciale positie worden gebracht voor een specifieke stroming van de overdrachtelijke energie.

De punten die aangeraakt worden, zijn een zestigtal energetische poorten, die Anandajay heeft geduid en benoemd, en waar energie, op een tot in de ziel doorwerkende wijze, aangenomen of afgegeven kan worden.

Decoratie

De relationele energiestroming is de liefdesenergie die door het genegenheidskanaal, de liefdesverbinding met zowel je ziel als de ander, naar de ander overstroomt als gevolg van dat degene, die de healing geeft er volledig door gevuld is. Alleen dan verkeert de gever in de zuiverheid van de zijnsenergie.

In feite is er dan geen gever, want de gever heeft zich eerst zelf helemaal opengesteld voor de zijnsenergie en zich er geheel mee laten vullen, zodat hij de ander enkel die energie aanbiedt waar hij of zij van voorzien is en in is. Dit voorkomt het sturen en willen bereiken van de ander, hetgeen een ego-handeling is en geen heelheid voort kan brengen.

De eenvoudige lichaamshoudingen zijn posities uit de yoga, die zelf ook al voor een bepaalde energiestroming door het lichaam heen zorgen en de healing daardoor ondersteunen of zelfs pas mogelijk maken.

Decoratie

Deze houdingen zijn gemakkelijk aan te nemen, want onderwijl wordt je openheid gevraagd. Ook kan een eenvoudige houding gevraagd worden om daardoor alerter te blijven tijdens de healing. Degene die de healing ontvangt wordt weliswaar door de gever voorzien van de zijnsenergie, maar zal zelf de bereidheid moeten tonen deze energie aan te nemen en in zijn lichaam hun werk te laten doen. Een ‘Light of Being’-ChakraHealing is dan ook een relationele, op genegenheid berustende vorm van healing.

Als je via je lichaam zo aangeraakt wordt dat de zijnskwaliteit en 'het er mogen zijn' erin afdaalt en plaatsvindt, dan ben je door het zijn geheeld en wordt dat wat je bent weer als een heelheid ervaren en werkt het vanzelf door tot in alle lagen van je bestaan.

Decoratie

Binnen ‘Light of Being’-ChakraHealing zijn er drie mogelijkheden, waarop er met healing omgegaan kan worden. De eerste is dat je al de poorten met een of beide handen bij jezelf aanraakt. Je kunt dan voelen welke energiestromen daardoor ervaarbaar worden en welke gevoeligheden doorgaans ondergesneeuwd zijn in de manier waarop je leeft, voelt en waarneemt. We noemen dat de Portal Touch en dat kan ook aan groepen gegeven worden als selfhealing.

De tweede mogelijkheid is, dat de ontvanger steeds door twee handen aangeraakt wordt, zodat er een stroming tussen de handen van de gever in het lichaam van de ontvanger op gang komt. Dit noemen we de Portal Wave en dat is wat doorgaans gebeurt in een individuele healing.

De derde mogelijkheid is, dat de ontvanger met één hand aangeraakt wordt en dat de andere hand in de aura een energieveld aanraakt of dat beide handen velden in de aura aanraken, zodat er een stroming tussen de handen van de gever door het energieveld op gang komt. Dit noemen we Portal Field en dat is wat aan een individuele healing toegevoegd kan worden.

Decoratie

Chakra-selfhealing

Alles wat onder de eerste mogelijkheid van healing aangegeven werd, kan ook als zelf-healing dienst doen. De Portal Touch kan misschien niet op alle portals toegepast worden, maar een hele hoop portals zijn goed bereikbaar met je eigen hand.

Zo kun je je zelf een healing geven op dezelfde wijze als dat naar een ander toe beschreven is. Ook hier is het belangrijk dat je de relatie met jezelf echt aangaat en dat je jezelf eerst goed gevuld laat worden met de energie die je vervolgens via je hand of je vinger naar jezelf laat gaan, daar aanbiedt, aanneemt en in jezelf opgenomen laat worden. Bij jezelf is doorgaans de wijsvinger het beste, tenzij dat te heftig voelt, dan neem je de middelvinger.

Geef jezelf niet pas een healing als je je niet goed voelt, want dan is de kans groot dat je niet in relatie gaat en iets wilt vanuit je ego. Zelf-healing geeft je de mogelijkheid om jezelf te geven waar je naar verlangt en de relatie met jezelf via deze portals intenser en intiemer aan te gaan. Zelf-healing geeft je daarnaast ook de mogelijkheid om meer ervaring op te doen die gebruikt kan worden bij het geven van healing aan een ander.

Decoratie

Verloop van een sessie

Een ChakraHealing sessie begint met een moment van stilte, waarin de begeleider zich op jou afstemt en op het Zijns- of levenslicht, dat altijd en overal aanwezig is en als energie voelbaar is. Je wordt daarna uitgenodigd om te gaan liggen, staan of zitten of om een andere yogahouding aan te nemen.

Door zich te openen voor de ondersteuning van het Zijnslicht, voelt de begeleider op welke plekken van je lichaam zij haar handen zou kunnen leggen om daar meer zijnsenergie toe te laten of 'vaste' energie uit te nodigen weer te gaan stromen.

De begeleider legt haar handen op je lichaam op de door je energie aangegeven plekken en je wordt uitgenodigd om naar deze plekken te gaan, ze te voelen en je te openen voor de helende energie, die in jou wenst te stromen. De sessie wordt afgerond door samen te zitten in stilte, maar er is ook ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Decoratie