Bloem-logo Chakra-healing

Ontwikkelingsgebieden
‘Light of Being’-ChakraHealing

- Chakra resonanties (levensenergieën) waar de ChakraHealing op inwerkt -

Door

De ‘Light of Being’ ChakraHealing is vooral met de energie (resonantie) van het identiteits-chakra (tweede) verbonden, waardoor we ervaren dat ons diepe verlangen naar heelheid beantwoord kan worden via relationele, ontvankelijke openheid.

Anandajay

Chakra resonanties en hun ontwikkelingsgebieden

‘The Light of Being’ (het laten schijnen van het Zijn) is dat, waar elk mens, bewust of onbewust, naar verlangt en naartoe evolueert. Wie in het Licht van het Zijn leeft, ervaart de staat van Anandajaya, waarin je alles van en in jezelf als liefdevolle zegeningen van bezieling herkent. Vanuit deze staat zijn er bij Anandajay verschillende begeleidingsvormen ontstaan, die diverse ingangen tot een opener contact met het Levenslicht aanreiken. Ze zijn verbonden met de zeven belangrijkste chakra-resonanties (levensenergieën), via welke ieder mens zowel zijn persoonlijke als zijn spirituele ontwikkeling doorloopt.

De ‘Light of Being’ ChakraHealing is vooral met de energie (resonantie) van het identiteits-chakra (tweede) verbonden, waardoor we ervaren dat ons diepe verlangen naar heelheid beantwoord kan worden via relationele, ontvankelijke openheid.

Bloem

Svadhisthana (identiteit) chakra

Via de energie van dit chakra wordt men zich bewust van de identiteit (het anders zijn dan de ander in geslacht, vorm en beleving). Identiteit betekent ook bewustwording van dualiteit en polariteit en die zetten alles in beweging. Het is de plaats van het verlangen, verlangen vanuit de identiteit en dualiteit, naar éénzijn. Verlangen naar éénzijn kenmerkt van nu af aan ons handelen en zorgt voor beweging. De beweging is hier nog een onbewust verlangen naar het aanvullende en de tegenpool. Dit chakra is het gebied enkele centimeters boven de Muladhara chakra ter hoogte van het begin van de penis of clitoris en kan tot in de onderbuik voelbaar zijn. De voetchakra’s kunnen ook met dit chakra verbonden zijn als aarding voor spanningsregulatie.

Over chakra’s

  • Chakra’s zijn opslag- of verzamelplaatsen en ook distributieplaatsen van al deze energie (prana). Elk chakra heeft ook zijn eigen soort energie, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel.
  • Ze worden wielen genoemd vanwege de draaiende beweging die de energie erin heeft, maar ze worden ook als lotusbloemen aangeduid en dat slaat dan meer op de vorm n.l. geworteld in de wervelkolom en zich openvouwend naarmate het chakra met zijn specifieke energie duidelijker mee gaat doen in ons handelen en beleven.
  • Ze ontvangen hun energie vanuit het mentale, psychische lichaam en bemiddelen dus tussen manomaya kosha en pranayama kosha.
  • Er wordt van zeven belangrijkste chakra’s uitgegaan, maar sommige scholen gaan uit van zes, acht of nog meer; er zijn namelijk veel meer van deze energie opslagplaatsen in het lichaam.
  • Deze zeven liggen van beneden af aan langs de wervelkolom bij de belangrijkste zenuwcentra
  • De eerste zes chakra’s hebben allen bijbehorende psycho-somatische functies, de zevende vertolkt de doorgang naar het kosmische, universele.

Muziek die de chakra’s
reinigen en helen

Mahadevata & Chakra Puja

Prayer to the Four Lights of Creation & Prayer to the Seven Lights of Existence

Album art Mahadevata and Chakra puja

De Mahadevata puja opent je voor de vier basiskrachten van je bestaan: inspiratie, ontspanning, ondersteuning en expressie. De Chakra puja is een gebed om op het eind van de dag de verbinding met je elementaire energieniveau’s op te schonen.

Sounds of Silence: Mantra-Meditations

Sat Chid Ananda, Om Shanti Om, Om Mani Padme Hum, Kyrie Eleison, Being mantra & Amen

Album art Sounds of Silence - Mantra-Meditations

Deze mantra’s gaan over jou en je verlangen naar de waardevolle of bezielde bestaansgrond in je, je meest oorspronkelijke energie en de kracht die alles heeft doen ontstaan.

Chakra Resonance part 1

Tanpura Ragas in A-low

Album art Chakra Resonance part 1: Tanpura Ragas in A-low

De tanpura solo reinigt en heelt het basis- en identiteitschakra, helpt je om in een meer ontspannen relatie te komen met de aarde, je menszijn en de wereld om je heen. De tanpura male & female duet verbindt de energie van het seksualiteits- en maagchakra met die van het hartchakra, brengt seksualiteit, kracht en liefde in evenwicht.

Chakra Resonance part 2

Tanpura & Shruti Ragas in B

Album art Chakra Resonance part 2: Tanpura and Shruti Ragas in B

De tanpura male & shruti opent de achterkant van het voorhoofd-, keel- en hartchakra en maakt vastzittend sentiment los, zodat je weer aansluit op je voorvaderen, de evolutie en het geheel. Het tanpura male & female duet & shruti opent en ontspant de verbinding tussen het achterhoofd en de voorkant hart en maakt je mild naar je verleden en reikt je een hogere communicatievorm aan.

Chakra Resonance part 3

Tanpura & Swaramandala Ragas in C#

Album art Chakra Resonance part 3: Tanpura and Swaramandala Ragas in C#

Het eerste muziekstuk tanpura male 5-string solo reinigt en heelt het voorhoofdchakra en geeft je meer vertrouwen op sociaal gebied. Het tweede muziekstuk tanpura male in C# & swaramandala ontspant het kruinchakra en verzacht verhoogde mentale activiteit.

Chakra Resonance part 4

Nadatarangini Ragas in E

Album art Chakra Resonance part 4: Nadatarangini Ragas in E

Het eerste muziekstuk Nadatarangini solo reinigt en heelt het keelchakra, bevrijdt je van spanning en vasthoudendheid. Het tweede muziekstuk Nadatarangini duet reinigt het brein en heelt het hartchakra en werkt geruststellend bij ziekte en verdriet. Deze Ragas geven een healing van het hartchakra.

Chakra Resonance part 5

Tanpura & Swaramandala Ragas in F#

Album art Chakra Resonance part 5: Tanpura and Swaramandala Ragas in F#

Het eerste muziekstuk tanpura male 5-string solo reinigt en heelt het basischakra en helpt bij het leren ademen in de buik. Het tweede muziekstuk tanpura male 5-string in F# & swaramandala verbindt het basischakra met het kruinchakra en leert je erop te vertrouwen dat het leven goedaardig is.

Chakra Resonance part 6

Tanpura & Shruti Ragas in D en G

Album art Chakra Resonance part 6: Tanpura and Shruti Ragas in D and G

De Raga in D heeft een helend effect op het Anahatha-chakra (4e) aan de achterkant, vermindert de impact van conditionering en bevordert positieve verdraagzaamheid. De Raga in G heeft een helend effect op de vrijheid van het Visshudha-chakra (5e) aan de achterkant en bevordert creativiteit, verzacht het bekkengebied, helpt bij het leren uiten van tederheid en sensitieve gevoelens.

Chakra Resonance part 7

Tanpura Ragas in C# en F#

Album art Chakra Resonance part 7: Tanpura Ragas in C# and F#

Deze Raga in C# brengt de achter- en voorkanten van de chakra’s met elkaar in verbinding, verbindt het basischakra met het kruinchakra en heeft een reinigende werking op de wervelkolom. De Raga in F# opent je zenuwstelsel, verbindt alle chakra’s met elkaar tot een spirituele dimensie en laat het basischakra alle andere chakra’s ondersteunen en dragen.