Bloem-logo Chakra-healing

Ontwikkeling als
spiritueel antwoord

Door

Uit: Leven in het licht

Het thema ‘ontwikkeling als spiritueel antwoord’ wordt bij ‘Light of Being’-AngelGuidance belicht, omdat spirituele begeleiding altijd te maken heeft met het bevrijd raken van allerlei relatieve waarheden als antwoord op de versluiering waarin je jezelf in relatie tot je wezen aantreft.

Anandajay

Wat ik jullie graag mee zou willen geven is de uitnodiging om elke situatie die je tegenkomt eens met ‘ont-wikkeling’ te beantwoorden. Doorgaans treedt bij nieuwe situaties bijna automatisch een aanpakkende energie in werking. Je zoekt daarmee oplossingen, verdedigt je situatie of kijkt weg van die situaties die je liever niet tegenkomt. Hierdoor ga je eigenlijk helemaal niet in contact met datgene wat zich voordoet en zul je ook niet helder krijgen wat die situatie en de bijhorende bewustwordingen je werkelijk te zeggen hebben of willen aanreiken.

Decoratie

In plaats van in dat verdichtende doen of wegkijken te gaan, zou ik je willen vragen om op zo’n moment eens even ruimte te nemen zodat dat wat gebeurt zich kan ont-wikkelen, zich voor je mag ont-vouwen, en jij je kunt openen voor de kracht en waarde van de bewustwording die daarin plaatsvindt. Laat eens elke automatische doe-reactie vallen, wikkel eens niets ter verdediging om je heen, stel je eens niet gewapend op, maar open je voor de waarde van de bewustwording die je op dat moment overkomt, over je komt.

Het zal je op een heel andere manier, met een andere kracht dan je eigen inzet en met een meer open oor, contact laten maken met het leven zelf en de diepte van het zijn dat ten grondslag ligt aan elk waar moment. Durf dat eens, open je eens in plaats van positie te nemen, laat je harnas eens vallen in plaats van het te versterken, ontvouw je eens voor dat wat gebeurt en de bewustwordingen die daarmee gepaard gaan, in plaats van je juist steeds verder dicht te vouwen.

Decoratie

Als je werkelijk weer aan bewustwording zijn eigen kracht en werking wenst terug te geven, zul je vanzelf ervaren wat voor een totaal andere levensweg zich van daaruit voordoet. Een levensweg zonder doelen, zonder dat je de volgende stappen al weet. Een levensweg die, voorbij aan je eigen voorkeur, afkeur of belangen, gevormd wordt door de diepgang van een innerlijk kennen, van een kosmische inhoud, van een lichtend zijn of hoe je deze natuurlijke waarden ook maar wenst te noemen.

Een ding is dan zeker: je wordt aan de hand van deze waarde meegenomen tot voorbij jezelf, je gewoonten en je doelen, naar wat jij wezenlijk altijd al was, zult zijn en waarlijk bent. En als je dat doet, weet dan, dat ik daar ook ben, dat we samen in die openheid de waarachtigheid van het leven en het zijn delen en door er samen in te zijn erdoor gedragen en geleid worden.

Decoratie

Weet dan, dat we samen ontvankelijk zijn voor het leven dat zich aan ons ontvouwt, voor de echtheid die dan ruimte krijgt om zich te ont-wikkelen, voor de waarde van het essentiële in ons die dan in het licht komt, voor de liefdevolle antwoorden die dan uit onze essentie komen en ons weer met alles in overeenstemming en harmonie brengen. Weet dan, dat we daar samen zijn en je nooit meer alleen bent, dat je je daar geborgen voelt omdat het leven je dan draagt, dat je je in die spirituele waarde echt thuis voelt, dat je van daaruit communicerend diep met anderen verbonden bent en dat je, als je sterft, ook in die kwaliteit opgenomen zult zijn.

Mogen we zo vrienden zijn, samen het leven verkennen, samen over zijn waarden verbaasd zijn, samen in zijn harmonie zijn en elkaars aanwezigheid daardoor enorm op prijs stellen

Bron: Leven in het licht van Anandajay