Bloem-logo AngelGuidance

Boeken & muziek

Ondersteunend voor AngelGuidance

Anandajay’s muziek & onderstaande boeken zijn begeleidingsvormen van de ‘Light of Being’-AngelGuidance en brengen je in contact met de gevoels- en bewustzijnsruimten van ‘The Light of Being’.

Boeken

Leven in openheid

Leven in openheid

Meditatieve teksten over menselijke echtheid, spirituele waarde, onderlinge verbondenheid en het ontmoeten en leren kennen van je eigen aanwezigheid. Thema’s die o.a. aanbod komen zijn waarheid, openheid, heelheid, meditatie, vrede, stilte, beheersing, mens zijn, relatie, seksualiteit, angst, ego, ontwikkeling etc.

Leven in het licht

Leven in het licht

Leven in het licht is leven in relatie met het innerlijke licht van je ziel. Het boek ondersteunt je om door al je levensvragen heen de essentie van je bestaan en leven te ontdekken en leren liefhebben, en zo bevrijd te raken van die conditioneringen en overtuigingen, die onbewust remmend inwerken op je verlangen om vanuit een meer spirituele levenskwaliteit te leven.

Muziek van Anandajay

Anandajay heeft meer dan 100 mantra’s, puja’s en raga muziekstukken gemaakt. De mantra’s en puja’ zijn een vorm van mantra en bhakti yoga, en de raga’s hebben een helende uitwerking op de chakra’s.

Cover art Anandajay's muziek albums

(selection of albums)