Bloem-logo Chakra-healing

Diepgang van
‘Light of Being’-AngelGuidance

- zielsgeoriënteerde levensbegeleiding -

Door

‘Light of Being’-AngelGuidance nodigt je uit om, los van je doel, te voelen waar je op dit moment in je leven bent en wat daarin jouw realiteit is. Het doorvoelen hiervan brengt je in contact met je innerlijke kompas dat je leven richting geeft.

Anandajay

Deze vorm van begeleiding ondersteunt je in dit contact en heeft dan ook als enig doel jou zo te dienen, dat de richting van je levensproces weer overeenkomt met je ware bestemming zodat je kunt zijn wat je wezenlijk bent.

‘Light of Being’-AngelGuidance is een begeleiding vanuit relationele betrokkenheid en met een diep respect voor het leven, beseffend dat je iemands innerlijk niet kunt openbreken, maar dat daarvoor een liefdevolle bedding nodig is waarin het kan ontluiken.

De AngelGuidance helpt je weer te voelen dat je een bezield mens bent, waardoor je herinnerd wordt aan het licht van je Zijn, dat als essentiële liefdesbron in je aanwezig is. Hoe duidelijker dat licht mag schijnen, des te gemakkelijker lees je je innerlijke kompas en voel je het verwarmende verlangen om je innerlijke stem te volgen en jouw waardevolle levensweg te gaan.

Decoratie

‘Light of Being’-AngelGuidance geeft je, juist wanneer de relatie met je innerlijk door de gewoonte van ego-oriëntatie ondergesneeuwd dreigt te raken, verhelderende en liefdevolle bespiegelingen, waardoor je weer in verbinding met je oorsprong komt en kunt doorvoelen welke stappen van daaruit voor jou kloppend zijn.

‘Light of Being’-AngelGuidance gaat over het begeleiden van mensen, die wensen te leren leven vanuit een innerlijke gevoeligheid en in oprechte betrokkenheid bij hun ware bestemming. Dat vraagt om een transformatie van ik-georiënteerd willen naar devotioneel luisteren naar de stem van het innerlijk en de uitstraling van je levensbron.

Daar waar wilsgericht leven sterk verbonden is met het ego dat zich ijverig inzet en zijn doel nastreeft, helpt de AngelGuidance je om ontvankelijk te zijn voor de van binnenuit komende influisteringen en innerlijke openbaringen van je bezielde aanwezigheid.

Decoratie

Om mensen weer in verbinding te brengen met de omvattende waarde van hun levende bezieling is AngelGuidance nodig vanuit de existentiële grond van het Zijn, die bestraald wordt met het Licht van liefde. Daarmee kunnen mensen worden uitgenodigd om zich weer te openen voor de diepere en spirituele waarden van het leven, en zo te ervaren dat zij zelf ook dat leven zijn en deel uitmaken van die spirituele waarde.

Diegene die Light of Being-AngelGuidance geven zijn deze weg al gedeeltelijk gegaan. Zij bieden deze vorm van begeleiding aan, uit verwantschap met iedereen, die naar zingeving en de essentie van zichzelf verlangt en die door de warmte en wijsheid van liefde, het Licht van bezieling in zich wensen te laten ontwaken.

Decoratie