Gebergte op La Palma

De ‘Light of Being’ teachings

‘Light of Being’-Teachings

Twaalf teachings voor het ervaren van je ziel

Al de twaalf werkvormen die in deze retraite aan bod komen, zijn liefdevolle en de schepping erende ingangen tot zelfbewustzijn en maken de essentiële levens- en zijnswaarde, die in ieder mens van nature aanwezig is, duidelijker ervaarbaar, zodat deze waarde als innerlijke leidraad je dagelijkse leven kan gaan verrijken.

Zonnestralen door de bomen

Hieronder staat een korte beschrijving van de twaalf Light of Being-Teachings waarmee Anandajay heel concrete ingangen biedt tot het spirituele ontwaken.

Vanuit zijn diepe betrokkenheid bij degenen die hij begeleidt, alsook vanuit zijn diepe betrokkenheid bij de wereld als geheel, ontstonden deze werkvormen. Het zijn speelse ingangen om spiritualiteit tot in de mens, tot in jou, te laten indalen. Ze helpen om bewustwordingen en inzichten niet mentaal te laten blijven maar levensvatbaar te laten worden. Ze kunnen ertoe bijdragen dat ervaringen van liefde, licht en vrede die we kennen van speciale momenten van meditatie, bij muziek, in het bedrijven van de liefde, of in de natuur, kunnen incarneren. Zodat die essentiële kwaliteiten in je dagelijkse leven plaats kunnen krijgen en jij door je aanwezigheid en met je handelen, ook licht en vrede doorgeeft aan de wereld en anderen ermee kunt inspireren. Niet zweverig, niet als een ideaal, of beeld, maar heel concreet en tastbaar.

Anandajay zegt daarover: “Al zolang ik leef, voelt het als mijn diepste wens om mensen te laten ervaren dat een vredig leven met jezelf en anderen (en wat heeft de wereld dat nodig!) zeker mogelijk is. Vrede houdt eenvoudigweg verband met het respectvol omgaan met je echtheid en het steeds vanuit je vertrouwen daarin overeenkomstig daarmee handelen. Dan zijn er in ieder geval in jou geen wrijvingen en discrepanties meer en dat geeft rust aan je leven, waarin verschillen altijd zullen voorkomen als bewijs van de, aan haar eigen, constante stroom van creatie.

Mijn boodschap van vrede houdt zich dan ook bezig met het ervaren van je diepste authenticiteit, die met zowel je spirituele bezieling als menselijke identiteit en seksualiteit te maken heeft. Alle werkvormen en de manier waarop ik die heb vormgegeven, dienen enkel als ingangen tot die essentiële waarheden van je bestaan en werpen, als je ze speels ontdekt, een vreedzaam licht op jouw specifieke manier van zijn en het leven als de speelplaats tot bewustwording daarvan.

Bloem-logo Yoga

Harmonie van de Yoga

Light of Being-Yoga

bewegen vanuit eerbied voor je innerlijke licht

De Light of Being-Yoga begint bij het voelen van de relatie met jezelf en je lichaam en nodigt je uit om daar met affectie in aanwezig te zijn, voordat je er iets mee gaat ‘doen’.

Deze warmhartige betrokkenheid is relevant om werkelijk de verbinding aan te gaan. In deze yogavorm beginnen we dan ook met eerst in yoga (verbinding) te zijn, in plaats van naar yoga toe te werken. Hierdoor verloopt het proces van omgaan met een houding vanzelf op een rustige en meditatieve wijze en geeft reflecties die vanzelf veranderingen teweeg brengen in je bewustzijn en je openen voor zowel je lichamelijke aanwezigheid als voor je zijnsgrond achter alle veranderingen (yoga).

Mandala 'Harmonie van de ChakraHealing'

Harmonie van de ChakraHealing

Light of Being-ChakraHealing

een relationele vorm van heling voor je chakra’s

De ChakraHealing is een relationele en op een diep respect voor de levensenergie georiënteerde vorm van healing, die je weer verbindt met de kracht van het Zijn.

In de healing-sessie raakt degene die de healing geeft, verschillende energetische punten aan om je levensenergie in stroming te brengen, waardoor je jezelf weer meer als een bezielde heelheid gaat ervaren. Het gevoel van heelheid, de wens naar healing, waar elk mens naar verlangt, is een gevolg van dat de energieën in jouw kosmos er naar verlangen zichzelf te mogen zijn, net zoals jij er ook naar verlangt om jezelf te mogen zijn.

Bloem-logo PeaceBreathing

Harmonie van de PeaceBreathing

Light of Being-PeaceBreathing

de vredesademhaling

De PeaceBreathing is een op vrede georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze ontvouwt.

Het is een ademhalingsvorm die zich vanuit je meest innige verlangen om met dat wat je omgeeft in harmonie te zijn, organisch en waarlijk vredig ontvouwt, zonder enig ingrijpen van het ik, zoals het tot bloei komen van een bloem.

Mandala 'Harmonie van de KoshaMassage'

Harmonie van de KoshaMassage

Light of Being-KoshaMassage

een hapto-energetische massage van je zielsenergieën

De KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de vijf energetische lagen (kosha’s) rondom je ziel en daar helend op inwerkt.

Via harmonische en stroming-geleidende bewegingen brengt de massage-gever je in contact met een andere kwaliteit waarin je lichaam meer ontspannen raakt, je energieën weer gaan stromen, je handelen weer in overeenstemming wordt gebracht met je denken en voelen, je weer gaat vertrouwen op je diepere weten, en je je weer bewust wordt van de ruimte waarin het meest wezenlijke van je, je ziel en haar zo vertrouwde kwaliteit van gelukzaligheid, ervaarbaar is.

Bloem-logo MantraPrayers

Harmonie van de MantraPrayers

Light of Being-‘MantraPrayers’

devotionele gebaren en dankgebeden

De ‘Light of Being’-MantraPrayers zijn een op traditionele mantra’s en devotionele gebaren georiënteerde vorm van gebeden (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt.

Bloem-logo HeartSinging

Harmonie van de HeartSinging

Light of Being-HeartSinging

de vredesademhaling

De ‘Light of Being’-HeartSinging is een op de in jezelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid georiënteerde vorm van zingen waarbij je, vanuit de liefdesenergie van je hart chakra, de spirituele inhoud van mantra’s aan de wereld om je heen doorgeeft.

Mandala 'Harmonie van de SoulPainting'

Harmonie van de SoulPainting

Light of Being-SoulPainting

de uitstraling van de ziel en aura lezen

De SoulPainting is een vorm van energie tekenen, waarin je, door je te openen voor je aura, sensitiever wordt voor de energieën die in jou werkzaam zijn en alle nuances daarvan op trillings- en kleurgebied.

Door deze energieën op bestaande tekeningen in te kleuren, ontstaat er een schildering van hoe jouw energetische waarheid er op dat moment uitziet, die je vervolgens meditatief tot in jouw wezen toelaat. Door dit ontvankelijk en diepgaand op je in te laten werken, worden er, vanuit een innerlijk weten en aangedreven door je verlangen naar heelheid, harmoniserende energieën in je werkzaam.

Mandala 'Harmonie van de SacredDance'

Harmonie van de SacredDance

Light of Being-SacredDance

helend bewegen in toegewijde dans

De ‘Light of Being’-SacredDance is een, op verinnerlijking en emotionele harmonie georiënteerde vorm van dansen waarbij, vanuit zowel innerlijke als onderlinge verbondenheid, ruimte wordt gegeven aan de vrijheid van expressie, seksualiteit en energetische doorstroming.

Bloem-logo Meditation

Harmonie van de Meditation

Light of Being-Meditation

de liefdesrelatie van jou met je ziel

De ‘Light of Being’-Meditation is een op het diepe verlangen naar echtheid georiënteerde vorm van meditatie waarbij je, mede door het gebruik van een specifieke mantra, in eenheid met je inhoud komt.

Mandala 'Harmonie van de AngelGuidance'

Harmonie van de AngelGuidance

Light of Being-AngelGuidance

de spirituele gids in jou

De ‘Light of Being’-AngelGuidance is een op spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van begeleiding waarbij je, vanuit liefde voor de diepste waarden van de ander, deze in overeenkomst leert leven met zijn zielsbestemming.

Bloem-logo LightMessenger

Harmonie van de LightMessenger

Light of Being-LightMessenger

de spirituele boodschapper

De ‘Light of Being’-LightMessenger is een op relationeel contact georiënteerde vorm van communicatie die zich, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, toelegt op het zorgzaam overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede.

Mandala 'Harmonie van de LoveSharing'

Harmonie van de LoveSharing

Light of Being-LoveSharing

de helende kracht van relatie

De ‘Light of Being’-LoveSharing is een op liefde georiënteerde vorm van in relatie gaan, waarbij je, vanuit het licht en de liefde van je bezieling en hart-chakra, degene(n) waarmee je samen bent, ondersteunt in het vrij tot bloei laten komen van zijn/hun innerlijk.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de 12 Teachings,
zie de folder van de Teachings-Retraite (PDF).

Spiritualiteit heeft echt niets te maken met moeizame doelen, ingewikkelde verworvenheden of bijzondere prestaties, maar spiritualiteit is het eenvoudigweg deelnemen aan de vrijheid om het zijn, God, het wezen, de essentie of hoe je het ook maar wenst te noemen, in je toe te laten en in je waar te laten zijn. Dit toelaten is enkel het gevolg van jouw bereidheid om de plaats die je zelf al steeds inneemt en bezet houdt door met van alles geïdentificeerd te zijn, open te stellen voor de waarde van de essentie, die aan jou en iedereen ten grondslag ligt en die altijd, overal en oneindig in je aanwezig is.

Anandajay

Terug naar hoofdpagina