Gebergte op La Palma

De ‘Light of Being’ teachings

‘Light of Being’-Teachings

Twaalf teachings voor het ervaren van je ziel

Al de twaalf werkvormen, zijn liefdevolle en de schepping erende ingangen tot zelfbewustzijn en maken de essentiële levens- en zijnswaarde, die in ieder mens van nature aanwezig is, duidelijker ervaarbaar, zodat deze waarde als innerlijke leidraad je dagelijkse leven kan gaan verrijken.

Zonnestralen door de bomen

Hieronder staat een korte beschrijving van de twaalf Light of Being-Teachings waarmee Anandajay heel concrete ingangen biedt tot het spirituele ontwaken.

Wil je één of meerdere teachings aan den lijve ervaren, dan kun je terecht bij verschillende begeleiders van de Light of Being, zie daarvoor het aanbod op de pagina cursussen en consulten

Vanuit zijn diepe betrokkenheid bij degenen die hij begeleidt, alsook vanuit zijn diepe betrokkenheid bij de wereld als geheel, ontstonden deze werkvormen. Het zijn speelse ingangen om spiritualiteit tot in de mens, tot in jou, te laten indalen. Ze helpen om bewustwordingen en inzichten niet mentaal te laten blijven maar levensvatbaar te laten worden. Ze kunnen ertoe bijdragen dat ervaringen van liefde, licht en vrede die we kennen van speciale momenten van meditatie, bij muziek, in het bedrijven van de liefde, of in de natuur, kunnen incarneren. Zodat die essentiële kwaliteiten in je dagelijkse leven plaats kunnen krijgen en jij door je aanwezigheid en met je handelen, ook licht en vrede doorgeeft aan de wereld en anderen ermee kunt inspireren. Niet zweverig, niet als een ideaal, of beeld, maar heel concreet en tastbaar.

Anandajay zegt daarover: “Al zolang ik leef, voelt het als mijn diepste wens om mensen te laten ervaren dat een vredig leven met jezelf en anderen (en wat heeft de wereld dat nodig!) zeker mogelijk is. Vrede houdt eenvoudigweg verband met het respectvol omgaan met je echtheid en het steeds vanuit je vertrouwen daarin overeenkomstig daarmee handelen. Dan zijn er in ieder geval in jou geen wrijvingen en discrepanties meer en dat geeft rust aan je leven, waarin verschillen altijd zullen voorkomen als bewijs van de constante stroom van creatie, die eigen is aan het leven.

Mijn boodschap van vrede houdt zich dan ook bezig met het ervaren van je diepste authenticiteit, die met zowel je spirituele bezieling als je menselijke identiteit en seksualiteit te maken heeft. Alle werkvormen en de manier waarop ik die heb vormgegeven, dienen enkel als ingangen tot die essentiële waarheden van je bestaan en werpen, als je ze speels ontdekt, een vreedzaam licht op jouw specifieke manier van zijn en het leven als de speelplaats tot bewustwording daarvan.

Bloem-logo Yoga

Harmonie van de Yoga

Light of Being-Yoga

bewegen vanuit eerbied voor je innerlijke licht

De Light of Being-Yoga begint bij het voelen van de relatie met jezelf en je lichaam en nodigt je uit om daar met affectie in aanwezig te zijn, voordat je er iets mee gaat ‘‘doen’.

Deze warmhartige betrokkenheid is relevant om werkelijk de verbinding aan te gaan. In deze yogavorm beginnen we dan ook met eerst in yoga (verbinding) te zijn, in plaats van naar yoga toe te werken. Hierdoor verloopt het proces van omgaan met een houding vanzelf op een rustige en meditatieve wijze en geeft de houding je reflecties die vanzelf veranderingen teweegbrengen in je bewustzijn en je openen voor zowel je lichamelijke aanwezigheid als voor de zijnsgrond achter alle veranderingen (yoga).

Mandala 'Harmonie van de ChakraHealing'

Harmonie van de ChakraHealing

Light of Being-ChakraHealing

een relationele vorm van heling voor je chakra’s

De ChakraHealing, is een relationele en op een diep respect voor de levensenergie georiënteerde vorm van healing die jou weer verbindt met de kracht van het Zijn.

Daarbij bepaalt de verfijnde en respectvolle relatie tussen de gever en de ontvanger de diepgang van de healing en de daaruit voortkomende bewustzijnsveranderingen. Deze Teaching opent je energetische vrijheid en gevoeligheid, waardoor jij jezelf weer al een bezielde heelheid kunt gaan ervaren. De zeven door Anandajay uitgebrachte Chakra Resonance cd’s (raga’s) ondersteunen deze specialisatie.

Bloem-logo PeaceBreathing

Harmonie van de PeaceBreathing

Light of Being-PeaceBreathing

de vredesademhaling

De PeaceBreathing is een op vreedzaamheid georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze in het lichaam ontvouwt. Het is een ademhalingsvorm die zich vanuit je meest innige verlangen om met dat wat je omgeeft in harmonie te zijn, organisch en waarlijk vredig ontvouwt, zonder enig ingrijpen van het ik, zoals bij het tot bloei komen van een bloem. Ze heeft een diep helende werking en omvat de ruimtelijke waarde van alle andere vormen van pranayama (adem-beoefening).

Deze Teaching ondersteunt de boodschap van innerlijke vrede nog extra, omdat ze doorwerkt tot in je energetische aanwezigheid.

Mandala 'Harmonie van de KoshaMassage'

Harmonie van de KoshaMassage

Light of Being-KoshaMassage

een hapto-energetische massage van je zielsenergieën

De KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de vijf energetische lagen (kosha’s) rondom je ziel en daar helend op inwerkt. Via harmonische en stroming-geleidende bewegingen brengt de massage-gever je in contact met een andere kwaliteit waarin je lichaam meer ontspannen raakt, je energieën weer gaan stromen, je handelen weer in overeenstemming wordt gebracht met je denken en voelen, je weer gaat vertrouwen op je diepere weten, en je je weer bewust wordt van de ruimte waarin het meest wezenlijke van je, je ziel en haar zo vertrouwde kwaliteit van gelukzaligheid, ervaarbaar is. Deze Teaching geeft de diepste lagen van je bewustzijn de ruimte om ‘energetisch te ademen’.

Bloem-logo MantraPrayers

Harmonie van de MantraPrayers

Light of Being-‘MantraPrayers’

devotionele gebaren en dankgebeden

De MantraPrayers zijn een op traditionele mantra’s en devotionele gebaren georiënteerde vorm van gebeden (Puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt. Deze Teaching brengt een grotere diepgang en dankbaarheid teweeg in het omgaan met je bestaan. Het boek ‘Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie’ en de twaalf op muziek uitgebrachte puja’s van Anandajay ondersteunen deze specialisatie.

Bloem-logo HeartSinging

Harmonie van de HeartSinging

Light of Being-HeartSinging

de vredesademhaling

De HeartSinging is een vanuit je hart en innerlijke bewogenheid zingen van mantra’s , die georiënteerd zijn op in jezelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid, waarbij je vanuit de liefdesenergie van je hartchakra, de spirituele inhoud van mantra’s aan de wereld om je heen doorgeeft. Deze Teaching geeft het hele emotionele spectrum van je menszijn ruimte, openheid en verzachting. Alle veertig door Anandajay uitgebrachte mantra en muziek cd’s ondersteunen deze specialisatie.

Mandala 'Harmonie van de AuraAwakening'

Harmonie van de AuraAwakening

Light of Being-AuraAwakening

de uitstraling van de ziel en aura lezen

De AuraAwakening is een vorm van energie tekenen, waarin je, door je te openen voor je aura, sensitiever wordt voor de energieën die in jou werkzaam zijn en alle nuances daarvan in trilling en kleur. Door deze energieën op bestaande tekeningen in te kleuren, ontstaat er een schildering van hoe jouw energetische waarheid er op dat moment uitziet. Door deze tekening meditatief, ontvankelijk en diepgaand op je in te laten werken, worden er, vanuit een innerlijk weten en aangedreven door je verlangen naar heelheid, harmoniserende energieën in je werkzaam. Deze Teaching zorgt voor inbedding in je energetische veld en het van daaruit ontmoeten van anderen.

Mandala 'Harmonie van de SacredDance'

Harmonie van de SacredDance

Light of Being-SacredDance

helend bewegen in toegewijde dans

De SacredDance is een gewijde dans, die vanuit onderlinge verbondenheid op verinnerlijking en emotionele vrijheid is georiënteerd. Er wordt ruimte gegeven aan de vrijheid van expressie, seksualiteit en energetische doorstroming. Deze Teaching geeft ruimte aan synchroniciteit, sereniteit en alle andere vormen van harmonie die de sensitiviteit van het bewustzijn verfijnen. De daarvoor op muziek uitgebrachte, 91 minuten durende mantra Sri Ananda Jay Ananda van Anandajay ondersteunt deze specialisatie, samen met de meditatieve Sri Ananda Arati.

Bloem-logo Meditation

Harmonie van de Meditation

Light of Being-Meditation

de liefdesrelatie van jou met je ziel

De Meditation is een op het diepe verlangen naar echtheid georiënteerde vorm van meditatie waarbij je, mede door het gebruik van een specifieke mantra, in eenheid met je inhoud komt. Deze Teaching geeft verstilling en verdiept zowel je incarnatie als je relatie met je bezieling. De ‘Light of Being’-dagen en de meditatieretraites van Anandajay ondersteunen deze specialisatie, alsmede zijn boek ‘Meditatie de weldaad van innerlijke afstemming en bevrijdende heelheid’

Mandala 'Harmonie van de SoulGuidance'

Harmonie van de SoulGuidance

Light of Being-SoulGuidance

de spirituele gids in jou

De SoulGuidance is een op je spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van individuele begeleiding die beantwoordt aan je wens om meer met je bezieling in overeenstemming te zijn. Deze Teaching geeft je een doortastende gevoeligheid voor de onderliggende zielswensen van jezelf en je medemensen. De door Anandajay uitgebrachte boeken ‘Leven in Openheid’, ‘Leven in het Licht’ en ‘Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie’, en alle veertig door Anandajay uitgebrachte mantra en muziek cd’s ondersteunen deze specialisatie

Bloem-logo LightMessenger

Harmonie van de LightMessenger

Light of Being-LightMessenger

de spirituele boodschapper

De LightMessenger is een op relationeel contact georiënteerde vorm van communicatie die zich, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong van het leven, toelegt op het zorgzaam overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede.

Deze Teaching geeft de basisboodschap van het ‘er zijn’ en innerlijke vrede door. De door Anandajay uitgebrachte boeken ‘Jnana Yoga’, ‘Leven in Openheid’ en ‘Leven in het Licht’, ondersteunen deze specialisatie.

Mandala 'Harmonie van de LoveSharing'

Harmonie van de LoveSharing

Light of Being-Tantra

de helende kracht van relatie

De Tantra is een respectvolle, heelheid bevorderende en op vrede gebaseerde wijze van contact maken met je elementaire levensenergieën en hun spirituele waarde en die zo volwaardig mogelijk leren delen met anderen. Het samenzijn en het met anderen delen van die echtheid en liefde (Love Sharing) is iets wat zowel jou als de ander en de wereld het diepst gelukkig maakt. Deze Teaching verdiept je vertrouwen in de essentie van het leven en leert je van daaruit met alles wat je in je leven aantreft in relatie te gaan.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de 12 Teachings,
zie de folder van de TeachingsRetraite (PDF).

Spiritualiteit heeft echt niets te maken met moeizame doelen, ingewikkelde verworvenheden of bijzondere prestaties, maar spiritualiteit is het eenvoudigweg deelnemen aan de vrijheid om het zijn, God, het wezen, de essentie of hoe je het ook maar wenst te noemen, in je toe te laten en in je waar te laten zijn. Dit toelaten is enkel het gevolg van jouw bereidheid om de plaats die je zelf al steeds inneemt en bezet houdt door met van alles geïdentificeerd te zijn, open te stellen voor de waarde van de essentie, die aan jou en iedereen ten grondslag ligt en die altijd, overal en oneindig in je aanwezig is.

Anandajay

Terug naar hoofdpagina