Mandala 'Tantra'

‘Light of Being’-Tantra
vervolgopleiding

– Exploring the peace of unity –

Tantra vervolgopleiding

De Tantra vervolgopleiding gaat nog dieper in op de bijzonderheid van intermenselijke uitwisseling, samenzijn en ontmoeting. Nadat we in de Tantra basisopleiding de vrijheid hebben verkend om te voelen wat contact betekent op emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel gebied en daardoor meer is geopend, gaat het verlangen om diepgaander in wisselwerking, in relatie en in verbinding te komen met andere mensen en het leven in al zijn verschijningsvormen, je in deze vervolgopleiding steeds duidelijker aanzetten tot een diepgaandere en openere vorm van contact.

Wat in relatie gaan werkelijk betekent en hoe daarbij ook de diepere zielslagen betrokken kunnen worden, zonder dat de fysieke aspecten van relatie gepasseerd worden, komt zo nog duidelijker naar voren. Dit in openheid aangaan van verbondenheid en samenzijn met anderen en met het wezenlijke in jezelf wordt nog versterkt en onderstreept door gebruik te maken van verdieping gevende vakken, zoals de waarde van:

Bloem-logo ChakraHealing

De ‘ChakraHealing’, een relationele vorm van heling voor je chakra’s

De ‘Light of Being’-ChakraHealing is een brede op de chakra-energieën georiënteerde vorm van healing waarbij, vanuit een open relationele uitwisseling en diep respect voor elkaar, de belangrijkste levensenergieën weer met de kracht van het Zijn verbonden worden. Daarbij bepaalt de verfijnde en respectvolle relatie tussen de gever en de ontvanger de diepgang van de healing en de daaruit voortkomende bewustzijnsveranderingen. Deze Teaching opent de energetische vrijheid en gevoeligheid. De zeven door Anandajay uitgebrachte Chakra Resonance cd’s (raga’s) ondersteunen deze specialisatie.

Bloem-logo KoshaMassage

De ‘KoshaMassage’, een hapto-energetische massage van je zielsenergieën

De ‘Light of Being’-KoshaMassage is een op de energetische lagen rondom je ziel (kosha’s) georiënteerde, zachte vorm van massage die, vanuit het menselijke verlangen naar harmonie met zijn wezen, daar helend op inwerkt. Via deze benadering van het lichaam kunnen veranderingen tot in de kern van iemands bewustzijn worden aangereikt. Deze Teaching geeft de diepste lagen van je bewustzijn de ruimte om ‘energetische te ademen’.

Bloem-logo SacredDance

De ‘SacredDance’, helend bewegen in toegewijde dans

De ‘Light of Being’-SacredDance is een, op verinnerlijking en emotionele harmonie georiënteerde vorm van dansen waarbij, vanuit zowel innerlijke als onderlinge verbondenheid, ruimte wordt gegeven aan de vrijheid van expressie, seksualiteit en energetische doorstroming. Deze Teaching geeft ruimte aan synchroniciteit, sereniteit en alle andere vormen van harmonie die de sensitiviteit van het bewustzijn verfijnen. De daarvoor op muziek uitgebrachte, 91 minuten durende mantra Sri Ananda Jay Ananda van Anandajay ondersteunt deze specialisatie.

Bloem-logo SoulPainting

De 'SoulPainting’, de uitstraling van de ziel en aura lezen

De ‘Light of Being’-SoulPainting is een op de aura-uitstraling georiënteerde vorm van zielsbeleving die je vervolgens, vanuit de verfijnde waarheid van je energetische sensitiviteit, op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en dan meditatief in je toelaat. Deze Teaching zorgt voor inbedding in je energetische veld en het van daaruit ontmoeten van anderen.

Bloem-logo AngelGuidance

De ‘AngelGuidance’, de spirituele gids in jou

De ‘Light of Being’-AngelGuidance is een op spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van begeleiding waarbij je, vanuit liefde voor de diepste waarden van de ander, deze in overeenkomst leert leven met zijn zielsbestemming. Deze Teaching geeft je een doortastende gevoeligheid voor de onderliggende zielswensen van je zelf en je medemensen. De door Anandajay uitgebrachte boeken Leven in Openheid, Leven in het Licht en Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie, en alle veertig door Anandajay uitgebrachte mantra en muziek cd’s ondersteunen deze specialisatie.

Bloem-logo LoveSharing

De ‘LoveSharing’, de helende kracht van relatie

De ‘Light of Being’-LoveSharing is een op liefde georiënteerde vorm van in relatie gaan, waarbij je, vanuit het licht en de liefde van je bezieling en hart-chakra, degene(n) waarmee je samen bent, ondersteunt in het vrij tot bloei laten komen van zijn/hun innerlijk. Deze Teaching verdiept je vertrouwen in de essentie van het leven en het van daaruit met alles wat je in je leven aantreft in relatie te gaan.

Deze ervaringsgebieden, die het energetische bewustzijn en relationele ontwikkelingsproces van je aanspreken, bieden verblijdende mogelijkheden om met de essentiële openheid van tantra en de rijkdom van dualiteit, harmoniserend om te gaan en stellen je in staat om vrijer, en bewust van het bijzondere van menselijke relatie, met anderen aan hun vrijheid op dat gebied te werken.

Na het volgen van deze vervolgopleiding kun je lesgeven in ‘Light of Being’-Tantra. Dit betekent dat je mensen op individuele basis kunt begeleiden bij het vinden van meer relationele vrijheid en een beter contact met hun eigenheid en de bijzondere combinatie van liefde en intimiteit. Via het doorvoelen van hun eigen behoeften, energetische waarden en de in hen aanwezige liefde help je mensen via de ‘Light of Being’-Tantra om hun essentiële zingevende levenskrachten, via het energetische voelen van jezelf en anderen, weer te herkennen en vertrouwen en in hun relaties te integreren. Na deze opleidingen blijft er een Intensief Programma op basis van Tantra bestaan voor verdere ondersteuning en supervisie.

Praktische informatie

Structuur van de opleiding

  • Je kunt instromen in de vervolgopleiding na het afronden van de Tantra basisopleiding.
  • De Tantra vervolgopleiding start in september 2019.
  • De driejarige opleiding bestaat jaarlijks uit de tien maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ in Nederland of België, en drie retraiteweken die jaarlijks in september, januari en mei worden gegeven.
  • Na de vervolgopleiding te hebben gevolgd en instemming van de school te hebben gekregen betreffende je ontwikkelingsproces, krijg je een certificaat voor ‘Light of Being’-Tantra leraar.

Data

Aanvang Tantra vervolgopleiding: september 2019

De data van de ‘Light of Being’-dagen en retraites worden in maart 2019 bekend gemaakt.

Bijdrage

€ 3500,- (incl. ‘Light of Being’-dagen en 3 retraite-weken). Betaling in 12 periodieke overschrijvingen van € 295,- is ook mogelijk.

Als je aan zowel het Tantra IP+ als het Yoga IP+ deelneemt, is de bijdrage € 6000,- of € 500,- per maand (voor TIP, YIP en LoB-dagen).

Contact

Om je op te geven en voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat:

[email protected]
+32 (0)80 548 638 (België)