Bloem-logo vervolgopleiding Tantra

‘Light of Being’-Tantra
vervolgopleiding

– Exploring the peace of unity –

Bloem-logo Light of Being-Tantra

Tantra vervolgopleiding

De Tantra vervolgopleiding gaat nog dieper in op de bijzonderheid van intermenselijke uitwisseling, samenzijn en ontmoeting. Nadat we de vrijheid hebben verkend om te voelen wat contact betekent op emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel gebied en daardoor meer is geopend, gaat het verlangen om diepgaander in wisselwerking, in relatie en in verbinding te komen met andere mensen en het leven in al zijn verschijningsvormen, je in deze vervolgopleiding steeds duidelijker aanzetten tot een diepgaandere en openere vorm van contact.

Wat in relatie gaan werkelijk betekent en hoe daarbij ook de diepere zielslagen betrokken kunnen worden, zonder dat de fysieke aspecten van relatie gepasseerd worden, komt zo nog duidelijker naar voren. Dit in openheid aangaan van verbondenheid en samenzijn met anderen en met het wezenlijke in jezelf wordt nog versterkt en onderstreept door gebruik te maken van verdieping gevende vakken, zoals de waarde van:

Bloem-logo ChakraHealing

De ‘ChakraHealing’, relationele aanrakingsvorm voor energetische heling

De ‘Light of Being’-ChakraHealing is een relationele en op een diep respect voor de levensenergie georiënteerde vorm van healing, die je weer verbindt met de kracht van het Zijn. In deze Teaching is aandacht voor de verfijnde en respectvolle relatie tussen de gever en de ontvanger, die bepalend is voor de diepgang van de healing en de daaruit voortkomende bewustzijnsveranderingen.

Bloem-logo KoshaMassage

De ‘KoshaMassage’, een hapto-energetische massage van je zielsenergieën

De ‘Light of Being’-KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de energetische lagen (kosha's) rondom je ziel en daar helend op inwerkt. Via een zachte benadering van het lichaam kunnen veranderingen worden aangereikt tot in iemands bewustzijn, tot in iemands relationele openheid.

Bloem-logo SacredDance

De ‘SacredDance’, gezamenlijk binnengaan in gewijde dans

De ‘Light of Being’-SacredDance is een gewijde vorm van dans, die vanuit onderlinge verbondenheid, op verinnerlijking en emotionele vrijheid is georiënteerd. De Teaching bevordert het vloeiend in contact gaan met anderen via de vrijheid van expressie, seksualiteit en openheid voor energetische doorstroming.

Bloem-logo SoulPainting

De 'SoulPainting’, de uitstraling van je ziel lezen

De ‘Light of Being’-SoulPainting is een op je aura-uitstraling georiënteerde vorm van Zelf-ervaring, die je op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en meditatief toelaat tot in je Ziel. Het eigen raken met de wereld van het energetisch bewustzijn als verfijnde waarheid van je sensitiviteit, geeft je meer inbedding bij het bewustzijn van het contact wat je voelt.

Bloem-logo AngelGuidance

De ‘AngelGuidance’, de spirituele gids in jou

De ‘Light of Being’-AngelGuidance is een op je spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van individuele begeleiding, die beantwoord aan je wens om meer met je bezieling in overeenstemming te zijn. De Teaching laat je voelen hoe je vanuit liefde andere mensen op individuele basis begeleid en die je samen met de waarde van de LoveSharing laat ervaren hoe open, diep en ruimtegevend die liefde je ondersteunt in je relatie met alles wat je in je leven aantreft.

Bloem-logo LoveSharing

De ‘LoveSharing’, de helende kracht van relatie

De ‘Light of Being’-LoveSharing is een vorm van ondersteuning aan je zelf, je relatie of aan groepen, georiënteerd op het delen van de liefde die het gevolg is van het vrij tot bloei laten komen van je innerlijk. Deze Teaching laat je ervaren hoe open, diep en ruimtegevend die liefde je ondersteunt in je relatie met alles wat je in je leven aantreft.

Deze ervaringsgebieden, die het energetische bewustzijn en relationele ontwikkelingsproces van je aanspreken, bieden verblijdende mogelijkheden om met de essentiële openheid van tantra en de rijkdom van dualiteit, harmoniserend om te gaan en stellen je in staat om vrijer, en bewust van het bijzondere van menselijke relatie, met anderen aan hun vrijheid op dat gebied te werken.

Na het volgen van deze vervolgopleiding kun je lesgeven in ‘Light of Being’-Tantra. Dit betekent dat je mensen op individuele basis kunt begeleiden bij het vinden van meer relationele vrijheid en een beter contact met hun eigenheid en de bijzondere combinatie van liefde en intimiteit. Via het doorvoelen van hun eigen behoeften, energetische waarden en de in hen aanwezige liefde help je mensen via de ‘Light of Being’-Tantra om hun essentiële zingevende levenskrachten, via het energetische voelen van jezelf en anderen, weer te herkennen en vertrouwen en in hun relaties te integreren. Na deze opleidingen blijft er een Intensief Programma op basis van Tantra bestaan voor verdere ondersteuning en supervisie.

Bloem-logo ChakraHealing

Praktische informatie

Structuur van de opleiding

  • Je kunt instromen in de vervolgopleiding na het afronden van de Tantra basisopleiding.
  • De Tantra vervolgopleiding start in september 2019.
  • De driejarige opleiding bestaat jaarlijks uit de tien maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ in Nederland of België, en drie retraiteweken die jaarlijks in september, januari en mei worden gegeven.
  • Na de vervolgopleiding te hebben gevolgd en instemming van de school te hebben gekregen betreffende je ontwikkelingsproces, krijg je een certificaat voor ‘Light of Being’-Tantra leraar.

Data

Aanvang Tantra vervolgopleiding: september 2019

De data van de ‘Light of Being’-dagen en retraites worden in maart 2019 bekend gemaakt.

Locaties

Het Boeddhahuis

Locatie voor retraites

Igelmondermühle 1
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Boeddhahuis (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

€ 3500,- (incl. ‘Light of Being’-dagen en 3 retraite-weken). Betaling in 12 periodieke overschrijvingen van € 295,- is ook mogelijk.

Als je aan zowel het Tantra IP+ als het Yoga IP+ deelneemt, is de bijdrage € 6000,- of € 500,- per maand (voor TIP, YIP en LoB-dagen).