‘Light of Being’–News

Nr. 49 – oktober 2018

Brief van Anandajay

Lieve vrienden,

Het is eind oktober, en wat was me dat een prachtige zomer zeg! Het was prachtig om de mooie weersomstandigheden zo lang vakantie-achtig in je eigen omgeving mee te mogen maken. Aan de andere kant sta je dan toch ook stil bij alle mensen die de negatieve gevolgen van ons mooie weer mee moeten maken. Wat zou het mooi zijn als we, door de zorg voor het klimaat, uiteindelijk de aarde voor iedereen een goede plek kunnen laten zijn......

Er is zoveel liefde voelbaar als mensen hun wensen voor medemenselijkheid durven te voelen en zich niet door de traagheid van het waar worden daarvan laten ontmoedigen. Gelukkige mensen wensen geluk te delen en dat is goed te voelen in deze tijd. Ook alle misstanden, die immens zijn in vergelijking met hoe het zou moeten zijn, kunnen voor ons stimulansen zijn om onze liefde te laten stromen, haar een stem te geven en haar de richting van ons leven te laten bepalen. Het is daarbij wel belangrijk om te blijven voelen dat geen enkele intentie door zijn eigen gelijk dient te verharden, want dan sneuvelt juist de medemenselijke basis van liefde. Blijf daarom voelen dat je je liefdesstroom niet laat opdrogen door gebrek aan vertrouwen in de voortgang, maar ook dat je je liefdesstroom niet onbewust getransformeerd laat worden tot blind vechten voor het goede doel. Elk mens is tenslotte een drager van leven, van bezieling en van essentie.

Onderwijl ben ik, met dank aan eenieder die mij daarin zo groots ondersteund heeft, verhuisd naar Hergersberg. Wie had dat gedacht! Zo zie je maar dat het leven echt een partner is, waar je mee in relatie dient te staan omdat je samen dit leven leidt en dat zo vredig, zinvol en gezamenlijk mogelijk wenst te doen. Natuurlijk wordt het allemaal weer mooi en kloppend, zowel in mijn nieuwe huis, dat ik het Jay-house heb genoemd, als in het Light-house. Maar het leven gaat natuurlijk vooral om het ervaren van inhoud, waarde en van het waarom je hier bent en wie of wat je in wezen bent.

Je zou kunnen zeggen dat God, een naam voor het onverklaarbare van het leven, een heel langzaam opengaande bloem is en dat wij de cellen daarvan zijn. Wij leven met ons bijzondere bewustzijn steeds weer in verschillende delen van die opengaande en zich openbarende schepping van die bloem die alsmaar doorgroeit. Wat ik daarmee wil zeggen is, dat het niet om het resultaat van de schepping gaat en dus ook niet om wat jij zou kunnen bereiken, maar dat juist het openstaan voor het echte zo waardevol is. De mooiste waarden van het leven zijn toch altijd weer die, waarop je je realiseert dat je leeft en je je daar dan diep voor opent zonder woorden, zonder dat het een doel hoeft te hebben. En dus ook op mijn nieuwe plek, dicht bij de andere bewoners en dicht bij jullie als jullie er op retraite zijn, zullen er weer veel van die momenten zijn, waarop alles stilvalt en alleen het ervaren van het er zijn alles diepgaand, waardevol en daardoor levenskrachtig maakt. Zonder waarom, zonder waarheen, zonder betekenis, zonder woorden, maar wel helemaal vanuit echt contact met het bestaan.

Ik ben nu weer op La Palma om verder aan mijn meditatieboek te schrijven, want het lukte me, door alle commotie rondom de verhuizingen, niet om dat in het vorige half jaar af te ronden. Ik heb weer enkele stukken uit het boek voor jullie klaarliggen, zodat jullie mee kunnen voelen waar ik mee bezig ben en waar jezelf waarschijnlijk ook naar verlangt om mee in contact te zijn. Vanaf dat ik hier ben aangekomen, heb ik me eerst een paar weken helemaal voor mijzelf gegund met wandelen, zitten, stil zijn en voelen wat er in mij eventueel aandacht behoeft en dat dan liefdevol te geven. Vanaf nu ga ik weer in mijn dagelijkse schrijfritme om het meditatieboek af te ronden, zodat het kan worden geredigeerd.

Het voelde bijzonder teder om alleen maar mezelf enkele weken te voelen vanaf mijn oppervlakte tot in de immense diepte en weidsheid van het er gewoon maar zijn. Het gaat dan vaak door me heen, dat dat wat de meeste mensen, gezien hoe ze leven, denken over wat leven is, voor mij zo anders voelt. Ik heb het gevoel dat ze niet voelen waar het leven voor bedoeld is. Ik zie vooral mensen houvast zoeken en zij die dat het hardst doen, vrezen mij het meest, want zij zijn eigenlijk het meest bang en die angst vernauwt hun heldere en liefdevolle levenskwaliteiten. Dan ben ik zo blij dat we het onlangs nog samen over de spirituele veiligheid en bescherming door het uiterlijke levenslicht gehad hebben. Hopelijk heeft jullie dat ook waarlijk licht gegeven.

Nou, nu ligt hier allereerst de nieuwe nieuwsbrief voor je. Voor de komende maand liggen er twee mooie video’s voor je klaar en in december ben ik er weer zelf. Ook kun je dit jaar, rondom de tot bezinning aanzettende winterzonnewende, deelnemen aan een retraite met me rondom de feestdagen. Maar hoe dan ook, wens ik je veel momenten van stil ervaren dat je er bent, dat je leeft, bestaat en een eindeloze, waardevolle en liefdevolle diepgang hebt.

Veel plezier met het lezen van alles in deze brief en vanuit een diep gebaar van namaskar,

In love,

Anandajay

Anandajay over meditatie

Diepgang is eigen aan de mens. Je kunt haar nooit verliezen. Toch schijnen de veranderingen van de oppervlakte boeiender te zijn. Realiseer je daarom, dat alleen tegen een onveranderlijke achtergrond veranderingen zichtbaar kunnen zijn. Daarom zijn al jouw persoonlijke veranderingen alleen maar zichtbaar tegen de onveranderlijke achtergrond van je essentie.

Meditatie brengt je in een andere dimensie

Meditatie is een uitnodiging aan jou, om vanuit openheid contact aan te gaan met ‘het zijn’ als de spirituele grond van je bestaan. Meditatie is daardoor een respectvolle en liefdevolle ode aan jezelf en de gehele schepping, zoals die in het hier en nu plaatsvindt. Dit maakt ook meteen duidelijk hoe groot de impact van meditatie kan zijn op de manier waarop je in het leven staat en het leven ervaart.

Leven is ervaren en elke verandering geeft je een verandering van levensruimte en levenskwaliteit. Alles wat je ervaart, is het gevolg van dat je mens bent en een lichaam ter beschikking hebt gekregen. Zonder jou is het ervaren van jouw werkelijkheden niet mogelijk. Jij bent er, om van dat wat je ervaart bewust te zijn en het daardoor in het licht van je aanwezigheid te ervaren en te beleven. Het lichaam is dan ook een tuin van je ervaringen en in zijn midden staat de poort naar jou, naar de jij die alles ervaart en naar de inhoud daarvan, je innerlijk, het zijn, je ziel.

Bloem-logo The Light of Being

Meditatie ontstaat vanuit jouw respect voor de werkelijkheid die je ervaart en je verlangen om daarvan de diepgang te ontmoeten en een helende invloed op je te laten hebben. Meditatie nodigt je daarom ook uit om alles wat je bent, er vanuit respect ervoor te laten zijn, zodat er daardoor vanzelf ook steeds meer vrede kan ontstaan door het vervallen van de strijd tussen eventueel tegengestelde belevingswerelden in jou. Het sluiten van vrede met dat wat is en met dat wat je ervaart, is steeds de vraag tijdens je meditatie. Alleen vrede kan je immers de gevoelsmatige openheid en vrijheid geven, die je de ruimte geeft om je te openen voor de diepgang in jezelf, voor die andere, innerlijke dimensies, waar je je graag door beïnvloed en geheeld wenst te laten worden.

Innerlijke vrede en de daarmee samengaande gevoelswaarde van geweldloosheid geven je in je meditatie die prachtige ruimte, waarin je essentie, als een opkomende zon, vanzelf tevoorschijn komt. Je meditatie verdiept zich nog verder als jij vervolgens ook bereid bent om je door de straling, warmte en kracht van die opkomende zon te laten beïnvloeden. Je voelt dan hoe groot je wens is om je door het licht van dit ‘magische andere’ te laten gidsen. Het inzicht in dat je gewoonte om aandacht te hebben voor details je heelheidsbeleving alleen maar versnippert, geeft je nog meer ruimte om alles te laten zijn wat het is, waardoor de dragende essentie eronder of erachter, als een geheel andere bestaansdimensie, nog volwaardiger in je ervaarbaar wordt.

Meditatie is een door jezelf toegestane zegening

Meditatie is als een helende zegening. Een zegening, omdat je tijdens meditatie even los bent van alle uiterlijke omstandigheden. Daardoor krijgt je innerlijke licht weer ruimte en dat zorgt ervoor dat je ziel weer schijnt, je hart weer straalt, je essentie zich weer overal toont, kortom dat je innerlijke waarheid op een spirituele wijze feest viert.

Al dat lichtende en schijnende is natuurlijk niets anders dan de glorie van je ziel, van het zijn, van de essentie van het leven. Deze essentie laat je op zo’n moment volledig in en door je heen toe en in je waar zijn, zodat het de ruimte van je krijgt om op al die manieren tastbaar in je vorm te krijgen.

Bloem-logo The Light of Being

Steeds als de glorie van het zijn, van het leven in jou, de ruimte krijgt om in je waar te mogen worden, concreet te mogen worden, vorm en materie te mogen worden, breekt als het ware de spirituele zon door. Dan besef je weer dat jij als mens de grond bent, waarop het mysterie, het leven, het universele zijn, zich mag, kan en zal manifesteren.

Het leven verplicht je niet om aan deze glorie deel te nemen, want je mag gerust bezet blijven door de wilsinspanningen van je ego. Als je dit mysterie wel wenst te ontmoeten en bereid bent het in je vorm te laten krijgen, ga je binnen in de wereld van meditatie en wordt dit mysterie van ware liefde in je eigen menselijke tastbaarheid ervaarbaar voor je.

Meditatie: vanuit je cocon naar relationele openheid en spirituele echtheid

Meditatie is dus niet bedoeld om je terug te trekken uit je relaties met anderen en de wereld en je op jezelf te richten. Dat zou betekenen dat je gaat navelstaren en dat je je in de cocon, in een afgebakende en benauwde ruimte van je ik zou gaan ophouden, waardoor je de openheid voor je wezen juist mist. Meditatie is nooit afsluitend bedoeld, maar altijd openend en ruimte gevend. Elke vorm van beperking, die uit angst of onvermogen is ontstaan, zorgt ervoor dat het leven niet vrij kan stromen en je de diepgang ervan daardoor niet kunt ontmoeten. Tegenovergesteld daaraan is meditatie juist de uitnodiging om je te ontwikkelen, om dat waarmee je je omwikkeld hebt te laten vervallen en weer volop ruimte te geven aan de gaven die je ontvangt vanuit vrijheid.

Door een al te grote, naar buiten gerichte levenswijze, die vanuit argwaan of behoefte aan erkenning kan zijn ontstaan, leven veel mensen niet echt met zichzelf. Meditatie vraagt je daarom om naast alle relaties die het leven je geeft, ook de spirituele relatie met jezelf aan te gaan. Dat betekent dat je de relatie met jezelf, als de ervaarder van alles, bereid bent aan te gaan, omdat je de wens voelt je voor de diepgang daarvan te willen openen.

Meditatie is het beginpunt van die spirituele ontmoeting, het begin van die relatie, van de openheid om het wezenlijke in jezelf ruimte te geven en het dichterbij je te laten komen. In meditatie voel je daarom jezelf, open je je voor het meest essentiële in jezelf en open je zo de deur om in relatie te gaan met de inhoud of waarde die zich daarin bevindt. Alleen al je bereidheid tot meditatie, je openheid voor deze ‘hemelpoort op aarde’, brengt je al in een grote belevingsverandering. Ze verzacht je ego en laat je al direct meer wezenlijke en spirituele waarde ervaren.

Bloem-logo The Light of Being

Met spiritueel bedoel ik niet dat het zou gaan om een veraf, moeizaam doel of een bijzondere prestatie, maar ik bedoel dat je eenvoudigweg mag deelnemen aan de vrijheid om het zijn, het wezen, de essentie of god in je toe te laten en in je waar te laten zijn. Dit toelaten is enkel het gevolg van jouw bereidheid om de plaats die je ego steeds inneemt en bezet houdt door zich met van alles te identificeren, open te stellen voor de waarde die vanuit je essentie door de door meditatie opengezette poort naar je toekomt. In meditatie open je je voor de inhoud die uit die hemelpoort’ in jou binnenstroomt. Je staat daarmee toe dat ze in jou waar mag zijn en daardoor kom je in contact met de oorsprong van alles en ervaar je de zijnsgrond en de liefde van het geheel, waartoe ook jij behoort.

Meditatie is niet bedoeld om opgesloten in je eigen cocon bijzondere ervaringen te hebben, maar wakkert je aan om ruimte te geven aan je verlangen om weer met de inhoud van je essentie in een levende en bewegende relatie te mogen zijn, zodat de essentiële inhoud van je bestaan zich met jou kan vermengen. Als je deze vermenging, deze relatie, in je toestaat, laat je vanzelf alles los waar je je aan vasthield en vind je, weer als vanzelf, de wezenlijke bestaansgrond en het erbij horende geluk waar je zo naar verlangde. Geluk betekent dan niet dat het je meezit en je hebt gekregen of gevonden wat je wilde, maar geluk houdt in dat je weer met de natuurlijke trilling van het zijn, van de essentie van het bestaan, in samenklank en overeenstemming bent.

Meditatie gaat over spirituele vrijheid

In het leven is alles en iedereen, bewust of onbewust, steeds bezig met zich te bevrijden. Dat is de bedoeling van het leven, zodat jij en alles wat er verder nog is in ontwikkeling blijven. Alle ontwikkelingen, verbeteringen, wensen en dergelijke worden op de een of andere manier door deze natuurlijke drang voortgestuwd. Dat geeft natuurlijk ook onrust en een aanhoudend gevoel van onvolmaaktheid, maar het zorgt er tevens voor dat je niet berustend afstompt in een gevoel van gezapige tevredenheid en stilstand.

Ook innerlijk leeft dit prachtige verlangen naar bevrijding in iedereen, maar niet iedereen pakt het innerlijk op. Vaak compenseer je immers innerlijke onvrijheid met het verbreden van je uiterlijke vrijheid. Als je je innerlijk beklemd of bezwaard voelt, zou je daarop kunnen reageren door op vakantie te gaan, iets lekkers te gaan eten of afleiding te zoeken. Het verlangen naar innerlijke bevrijding, is het verlangen om ontlast te zijn van zwaarte en begrenzing en te leven vanuit je natuurlijke eigenheid en haar innerlijke waarde. Het verlangen naar bevrijding is de aangeboren, natuurlijke levensdrang om gelukkig en vreugdevol te zijn, omdat je door gelukkig te zijn weer met je essentie in samenklank bent.

Bloem-logo The Light of Being

Als je naar innerlijke bevrijding verlangt, verlang je dus naar het wegvallen van alle vormen van scheiding en begrenzing in jezelf, maar verlang je er ook naar dat dat wat aan inhoud nog onbewust is, in het licht van je bewuste ervaren plaats kan gaan vinden. Je verlangt er dan naar dat je innerlijke beleving en je echtheid meer aan de oppervlakte mogen komen en dat de ziel ook in die levensruimte mag komen, waar doorgaans het ego alles bepaalt. Dit verlangen voelt mooi, waardevol en als iets wat heel diep uit jou ontspringt, maar ook hier kunnen onrust en het onbevredigd blijven als onprettige bijverschijnselen van je verlangen naar vrijheid, je geluk verstoren.

Meditatie wenst je, juist door al deze gevoelsbelevingen van verwarring en rusteloosheid heen, helend en harmoniserend te begeleiden naar een vrije en spirituele openheid voor de waarde van je innerlijk. Het is daarom belangrijk te verstaan dat meditatie niet bedoeld is om je aan te sporen om al zoekend in de diepte te gaan graven naar je essentie. Zolang je namelijk actief iets blijft ondernemen om tot vrijheid te komen of bevrijding te vinden, ben je niet open om die innerlijke kwaliteiten in je toe te laten. Jij kunt dan niet bevrijd worden. Telkens als jij je inzet en iets onderneemt, ben jij door je betrokkenheid en inspanning ontoegankelijk om werkelijke bevrijding te ontvangen en in je waar te laten worden. Je bent immers de leider van de tocht, het hoofd van het project, de architect van het bouwplan.

Meditatie is een beweging die plaatsvindt zonder de gerichte inzet van je ego. In deze geweldloosheid wordt de essentie niet gezocht, gepakt en binnengehaald, maar komt de essentie naar jou toe omdat zij dat wenst. Ook dit is een belangrijke bewustwording, want niet iedereen ervaart dat al zo. De essentie heeft namelijk ook een immens groot verlangen om jou te willen helen, begeleiden en om dus met haar waarde naar jou toe te komen, net zoals fruit het onaflatende verlangen heeft om te rijpen en bloemen het verlangen hebben om te bloeien en hun nectar vrij te geven. Meditatie nodigt je dus niet uit om te graven naar de diepte en inhoud van je wezen, maar om die inhoud juist ruimte te geven om zich, vanuit ook zijn verlangen, helemaal aan je te tonen en aan te bieden. Meditatie vraagt je daarom om gastvrij te zijn, ruimte aan te bieden, uitnodigend te zijn, nederig aan de kant te gaan, verwachtingsvol open te staan en aanraakbaar benaderbaar te zijn voor dat wat vanuit de essentiële diepte van jou naar jouw menselijke ervaringsterrein toe wil komen. Zolang jij je menselijke bestaan bezet houdt met spanning, strijdvaardigheid of dominantie, voelen die sensitieve, diepe en inhoudelijke kwaliteiten van je ziel zich niet welkom, gewenst en uitgenodigd genoeg. Ze voelen zich dan niet veilig genoeg, omdat er ergens langs de route een ik staat opgesteld, die deze waarden toch zou willen overmeesteren en in beslag zou willen nemen om er zeggenschap over te willen hebben. Daarom doen de eerste vijf schakels van het achtvoudige pad van de Raja Yoga vooral een beroep op je om in je gedrag, lichaam en energie te verzachten en op een respectabele manier ruimte te hebben voor het hooggeëerde bezoek uit je inhoud, wezen of ziel.

De werkelijke verinnerlijking die volgens Patanjali in de laatste drie fases door meditatie wordt aangereikt, houdt niet in dat je naar binnen gaat, maar betekent dat je contact maakt met dat wat binnenin al aanwezig is, om dat dan de ruimte te bieden om naar buiten, naar jou toe, in je leven, menszijn en leefwijze plaats te nemen en waar te worden.

Bloem-logo The Light of Being

Dit is een bijzonder aspect van de meditatie. Op materieel gebied bestaat je leven immers vooral uit die fantastische kracht van je ego om alle onvolmaaktheden steeds maar weer te overdenken, aan te pakken, oplossingen te vinden, uit te werken, aan te passen en te veranderen. Op spiritueel gebied gaat het er bij de verinnerlijkende fases van de meditatie dan ook om dat deze inzet van je ego verstilt en je ontvankelijk wordt. Deze ontvankelijkheid ontstaat als gevolg van dat je inziet en eerbiedig aanneemt dat je innerlijke waarde niet ontwikkelingsbehoeftig is, maar een blijvende waarde is die je gegeven is als teken van dat het leven, jij, de schepping, goed en heel is.

Dat wat jij in essentie bent, is perfectie te midden van al het imperfecte, is harmonie te midden van alle veranderingen, is wit als de grond van alle kleuren, is het zijn als grond van al het worden. Binnen dat eindeloze verlangen naar geluk is je ziel, je wezen, je innerlijk je gegeven om je eraan te herinneren waar je uiteindelijk naar verlangt en naartoe wenst te ontwikkelen, je te herinneren aan hoe geluk echt aanvoelt. Dan realiseer je je dat je als mens eigenlijk altijd al met gelukzaligheid onderweg bent, dat je in jezelf de zijnsgrond waar alles op beweegt met je meedraagt en dat je in je diepte de vrijheidsbeleving waar je naar verlangt, al kent en bent. Daarom hoef je je niet in te zetten om naar je innerlijk toe te werken en het daarna naar de oppervlakte te halen, maar mag je voor het laten ontstaan van de schoonheid van de verinnerlijkte waarden van meditatie, het huis van je menselijke lichaam voorbereiden. Voorbereiden om de perfectie van het innerlijk, van zijn nectar, in je toe te laten als antwoord op je verlangen naar innerlijke vrijheid en geluk.

De bovengenoemde aspecten van meditatie spreken je op je diepere levenshouding aan. Heb jij al aangenomen dat je een innerlijke kern in je meedraagt, die je wenst te laten ervaren wat je essentie, wezenlijkheid, echte vrijheid of god is? Ben je daar al mee in relatie gegaan of was je je niet bewust van die mogelijkheid? Was je zo druk met het omgaan met alles wat gedaan moest worden om je een beetje op je gemak te voelen in dit leven, dat je het licht van je ziel niet opmerkte en er dus ook geen contact mee aanging? Was je zo druk bezig met overleven, dat de essentie van het leven aan je voorbijging?

Zo zou het kunnen zijn, maar omdat je dit boek leest, heeft je verlangen naar vrijheid je wel al naar de wens gebracht om te mediteren en dit allemaal te lezen. Je hebt dus al ervaren dat je huidige uiterlijke vrijheid je diepere verlangen niet helemaal beantwoordt en dat je naar innerlijke vrijheid en spirituele vrijheid verlangt. Het is dan een zegen om te ontdekken dat die innerlijke waarde al in je leeft en aan de grond van je bestaan ligt en ook heel erg graag naar jou toe wil komen om je met de trilling van wezenlijkheid te herijken, je te vervullen en vrij te maken. Ben je dan nu, na het lezen van dit alles, wel bereid om aan te nemen dat de essentie, dat je ziel, dat je wezen, dat je echtheid, dat god al in zijn volmaaktheid in je aanwezig is? Ja, in zijn volmaaktheid, want elke vorm van onvolmaaktheid die je toch nog in dat contact zou kunnen beleven, zal altijd het gevolg zijn van je menselijke gewoonte om het te duiden en vast te pakken en het dus te beperken.

Bloem-logo The Light of Being

Vaak wordt gedacht dat je, om dat te ervaren wat ik hier allemaal schrijf, veel zou moeten mediteren, maar dat is echt niet zo. Een paar druppeltjes echtheid vanuit meditatie zijn al genoeg om je de volheid van spirituele vrijheid te laten ervaren. Een paar druppeltjes essentie zijn al voldoende om je al meer in overeenstemming met je innerlijk te laten leven en daardoor ook meer uiterlijke vrijheid te laten ervaren. Meditatie wordt echter nooit een machtsmiddel om de wilskracht van je ego te dienen, dus de oprechte openheid van de relatie met je ziel blijft de enige ontvankelijke ruimte, van waaruit je druppeltjes nectar van haar kunt ontvangen.

Meditatie gaat over het contact met je ziel en de spirituele vrijheid die je voelt als je met haar samen bent en je door haar inhoud laat voeden. Naast dat dit contact met je ziel prachtig is, is het dus ook van onschatbare waarde dat je weet dat je deze ziel in je draagt, dat zij je altijd herinnert aan het wezenlijke dat je wenst te voeden en dat je nooit echt van deze essentie af kunt dwalen, omdat je haar altijd in je draagt. Dat geeft je veel vrijheid en dus ook rust en gronding als gevolg van dat je je verbonden weet met de bron van onveranderlijke volmaaktheid in jou. Daarom: neem je ziel aan, bereid je lichaam met gastvrijheid voor, laat je in die openheid door de waarde van je ziel voeden en voel je bevrijdt in de omhullende sfeer van haar volmaaktheid en gelukzaligheid. Leef met jezelf, leef met je ziel, leef verbonden met de essentie van het leven in je en om je heen en ben daardoor nooit meer alleen!

Activiteiten
dit cursusjaar

Light Living Retraite

Tijdens de kerstperiode biedt Anandajay een Light Living Retraite aan voor alle cursisten van de Light of Being die het verlangen voelen om, rondom deze dagen van licht, bezinning en vernieuwing, op een informele en vriendschappelijke manier samen te zijn, tijd voor stilte te hebben en van de inspiratie van Anandajay en The Light of Being te genieten. De dagindeling is flexibel, met periodes van stilte als Anandajay dat zo voelt en de bijeenkomsten kunnen ook in de avond plaatsvinden in plaats van overdag, we laten ons verrassen.

De retraite is gepland van 24 december 2018 om 16 uur tot 2 januari 2019 om 12 uur. Je kunt zelf bepalen op welke dagen je mee wenst te doen, met een minimum van vier volle dagen aansluitend op elkaar... Meer info

Light of Being Meditatie-Retraite

In het voorjaar 2020 is er een vierdaagse Meditatie-Retraite voor diegenen die een uitgebreidere supervisie van hun Light of Being-Meditatie wensen. In deze retraite, waarbij je op zondag 26 april aankomt (aanvang 17.00 uur), is er aandacht voor waar iedereen staat in zijn meditatieproces en worden alle vier de fases van de mediatie doorgenomen. De retraite eindigt vrijdag 1 mei om 12.00 uur... Meer info

12-daagse ‘Light of Being’-Teachings-Retraite

Afgelopen voorjaar heeft Anandajay met de ‘Teachings-Retraite’ een waardige en breed toegankelijke voortzetting gevonden van de vroegere ‘inititiatieweken’. Er is al eerder over deze retraite geschreven, maar naar aanleiding van vragen lichten we haar hieronder nog verder toe.

De Teachings-Retraite die plaatsvindt in augustus is een twaalfdaagse zomerretraite met Anandajay voor iedereen die de GdI dagen volgt. In deze verdiepende retraite komen alle 12 Light of Being werkvormen aan bod als ingang naar jezelf. Het mooie is dat je geen ervaring met de werkvormen hoeft te hebben om deel te kunnen nemen. Anandajay zal je via welke ingang dan ook altijd begeleiden naar de diepgang van jezelf , waar je ook maar bent in je proces. Je kunt op deze manier kennismaken met zijn hele werk en genieten van de diversiteit die je afwisselend naar binnen brengt en tot expressie uitnodigt.

Instroomtrajecten

Je kunt er wellicht achter komen dat je je in één of meer van de vormen zou willen verdiepen en die misschien zelfs in de toekomst zou willen doorgeven. Als dat zo zou zijn bestaat de mogelijkheid om via een instroomtraject door begeleiders een ‘basis opleiding’ te ontvangen waarmee je ergens in de komende vier jaar tijdens de Teachings-Retraite door Anandajay geïnitieerd kan worden om door te geven, als hij voelt dat je voldoende in de werkvorm bent gerijpt.

Wanneer je nu al weet dat een bepaalde werkvorm je aanspreekt en je al eerder met een instroomtraject zou willen beginnen, kun je dat aan ons aangeven. In een individueel gesprek met Anandajay voelen jullie dan eerst samen wat past en hoe die wens vorm kan krijgen (maatwerk).

Initiatie-avonden

Deze zomerretraite is ook de periode waarin reeds geïnitieerde deelnemers hun contact met de werkvorm verdiepen en in de avonduren tijdens de rituele initiatie-bijeenkomsten hun verbinding met Anandajay in die werkvorm opnieuw bekrachtigen.

Na een onderbreking opnieuw geïnitieerd worden

Nieuw is dat mensen die voorheen initiatieweken gevolgd hebben en daar uit stapten of moesten stappen om wat voor reden dan ook, nu de gelegenheid hebben weer in te stappen en wellicht ook weer geïnitieerd kunnen worden (om door te geven of in de verbinding met Anandajay), als hij dat zo voelt. Dat kan natuurlijk alleen als je je dan ook weer voor het volgend jaar verbindt aan de Teachings-Retraite, of liefst de vier volgende jaren, zoals we ons altijd steeds voor een jaar hebben verbonden. Als er geen wens leeft om (opnieuw) geïnitieerd te worden kun je je per jaar voor deze 12-daagse opgeven.

Samengevat

Zo is de Teachinsretraite een plek waar veel wensen samenkomen:

  • Je kunt alle Light of Being werkvormen leren kennen.
  • Je hebt een prachtige spirituele ‘zomervakantie’ met Anandajay.
  • De mensen die al geïnitieeerd zijn, verdiepen hun verbinding en kunnen opnieuw worden geïnitieerd.
  • Voor ex-deelnemers aan de initiatieweken bestaat de mogelijkheid weer opnieuw geïnitieerd te worden, nu of in één van de volgende jaren.
  • Je kunt via een instroomtraject door begeleiders opgeleid worden in een (of meer) werkvorm van jouw keuze om in één van de volgende jaren tijdens de Teachings-Retraite door Anandajay geïnitieerd te worden om door te geven.

Al deze mogelijkheden zijn natuurlijk prachtig, temeer daar het de laatste vier jaren zijn dat Anandajay zijn werkvormen door zal geven, maar voorop staat dat het een diepgaande, aanrakende en heel levendige periode zal worden met de diverse sferen, kleuren en energieën die de verschillende ingangen eigen zijn. In al zijn veelzijdigheid een ware zomerretraite!

De Teachings die in de retraite aan bod komen, zijn de Light of Being-Yoga, SacredDance, KoshaMassage, ChakraHealing, PeaceBreathing, HeartSinging, MantraPrayers, Meditatie, LoveSharing, Messenger en AngelGuidance. Voor een overzicht van de 12 Teachings en aanvullende informatie over de zomerretraite, zie de brochure

Nieuw:
Leven in Openheid (LiO) bijeenkomsten in Nijmegen en Rosmalen

Vanaf dit najaar starten in Rosmalen en in Nijmegen bijeenkomsten ‘Leven in Openheid’ (LiO ) die verzorgd worden door een ‘poule’ van daarvoor geïnitieerde doorgevers. Zij zullen om beurten, in tweetallen, de bijeenkomsten begeleiden en ook zelf als deelnemer aanwezig zijn. Naast deelnemers aan de GdI zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Thuiskomen bij jezelf

Tijdens deze meditatieve bijeenkomsten wordt een puja gegeven en een bijpassende tekst van Anandajay voorgelezen, waarna een ieder vanuit de stilte zijn of haar beleving van die ochtend kan delen. Het programma is ingebed in stilte, Tanpura klanken of andere openende muziek en ook wordt soms samen gezongen. Het thuis komen bij jezelf, het daarin met anderen samen zijn en de vreugde daarvan delen is de uitnodiging die in de hele ochtend ligt besloten.

Puja, een muzikaal gebed

Een puja is een muzikaal gebed, waarin je door de klanken, de mantra, de vloeiende armbewegingen en de betekenis van de puja, wordt begeleid om af te dalen in jezelf en de gevoelens die dat oproept tot uitdrukking te brengen in je gebaren.

De begeleiders van de LiO bijeenkomsten zijn door Anandajay in de Light of Being-MantraPrayers (puja’s) ingewijd en volgen jaarlijks verdiepingslessen om zich nog intenser met de puja en haar betekenis in alle lagen van het menszijn te verbinden.

Nieuw leven

Alweer 10 jaar geleden werd het idee geboren om maandelijks, tussen twee GdI dagen met Anandajay in, onderlinge samenkomsten te organiseren ter verdieping van het thema, en voor geïnteresseerden als kennismaking met zijn werk. Op verschillende plaatsen in het land wordt dit idee al vele jaren vorm gegeven in de Leven in Openheid bijeenkomsten en het is verheugend dat er nu in Rosmalen en in Nijmegen, en met de twee teams van doorgevers, weer nieuwe loten aan deze stam komen. Ook Anandajay is blij met deze ontwikkelingen die voor hem levendig en warm aanvoelen in de gezamenlijkheid.

Praktisch

Data:
Nijmegen: donderdagochtenden 1 en 29 november 2018
van 10:00 tot 12:00 uur.
Rosmalen: dinsdagavonden 6 en 27 november en 18 december 2018
van 19:30 tot 21:30 uur.
Data voor 2019 volgen zo spoedig mogelijk.

Aanmelden en meer informatie:
[email protected] t.a.v. Jeanine, secretariaat.

De doorgevers:
Rosmalen: Marije, Jeanine, Elisabeth, Cornelia, Carla en Annâme.
Nijmegen: Alexandra, Annâme, Barbara, Jeanine en Marije.

Uitnodiging
‘Light middag’ in de Vuurvlieg op 9 december

Op 9 december bieden de GdI gastvrouwen alle GdI-ers een feestelijke middag aan in het teken van licht en vrede in de decembermaand. Vanuit hun blijdschap met de onderlinge verbondenheid in the Light of Being ontstond het idee om iedereen uit te nodigen dit samen te vieren met een lichtvoetig en ook verdiepend Light of Being programma, in de sfeer van Anandajay. Daarna is er een gezellig samenzijn met een kopje soep voor wie dat wil.

Aanvang 12:00 uur,
Eindtijd inhoudelijke programma ca 15:00 uur
Eindtijd van het samenzijn ca 16:00 uur

De gastvrouwen bieden de middag deze keer graag kosteloos aan, een vrijwillige bijdrage voor de organisatie is welkom en wordt in dank aangenomen.

Wil je meedoen, meld je dan graag voor 1 december aan bij [email protected] of bij de gastvrouwen.
Wees van harte welkom!

Agenda

Voor de agenda, klik hier.

Mededelingen

Yoga & Tantra vervolgopleidingen

Vanaf september 2018 is de driejarige Yoga vervolgopleiding gestart en is de Tantra basisopleiding begonnen aan het laatste jaar.

Aangezien Anandajay na de vervolgopleidingen stopt met het geven van de opleidingen, heeft hij deze opengesteld voor alle GdI-deelnemers, ongeacht of je aan de basisopleiding hebt deelgenomen of niet. De Tantra vervolgopleiding start in september 2019 en geïnteresseerden kunnen zich daar nog voor aanmelden.

Agenda beter vindbaar

We hebben verschillende meldingen gekregen dat de agenda niet goed te vinden was. Deze is nu aan de hoofdpagina toegevoegd, onder het kopje ‘Binnenkort’

Muziek

Anandajay heeft ca. 100 mantra’s, puja’s en raga muziekstukken gemaakt. De mantra’s en puja’ zijn een vorm van mantra en bhakti yoga, en de raga’s hebben een helende uitwerking op de chakra’s. Voor een overzicht van alle muziek, klik hier.

Cover art muziek van Anandajay

Boeken

Voor een overzicht van Anandajays boeken, klik hier.

Cover art Anandajay's boeken

Video’s

Cover art video's Anandajay

Mailcontact met Anandajay

Anandajay beantwoordt gedurende het gehele ‘GdI jaar’, van september tot juni - eens per maand mails met inhoudelijke vragen over je spirituele proces. Je kunt je vraag, liefst in een bijlage i.v.m. de privacy, sturen aan [email protected] t.a.v. Jeanine, zij zal de binnengekomen mails maandelijks aan Anandajay doorzenden. Hij beantwoordt de mails na of rondom de GdI weekenden. Met uitzondering van de maanden november en maart, dan verblijft hij in stilte.

Met alle andere vragen over de Light of Being, kun je altijd op ditzelfde emailadres terecht bij Jeanine, Annâme en Barbara (de contactgroep), zij zijn degenen die deze postbus openen en de mails beantwoorden.

Reageren op het ‘Light of Being’–News

Het ‘Light of Being’–News is een brief aan mijn leerlingen om hen op de hoogte te houden van wat er in ‘The Light of Being’ gebeurt en welke ontwikkelingen zich in de loop der tijd aftekenen.

De brief is aan mijn leerlingen geschreven, ook al weet ik, dat er veel andere mensen meelezen vanuit een vaak wat afstandelijkere positie. Zij kunnen zich misschien niet helemaal inleven in het geschrevene, maar hebben blijkbaar wel interesse in hetgeen er binnen ‘The Light of Being’ wordt gedeeld en gedaan.

Het is dus een brief, aan zowel leerlingen als geïnteresseerden, die ik vanuit de relatie met mijn bezielde wezen schrijf en die dus over echt contact en verbondenheid gaat. Daarom wil ik jullie ook duidelijker de mogelijkheid geven om daar als vriend op te kunnen reageren.

Anandajay

Reageren op deze ‘Light of Being’–Nieuwsbrief
kan via email: [email protected].

Ten-slotte

Als je zo alles gelezen hebt wat deze nieuwsbrief je aanreikt, dan hoop ik dat je vooral een gevoel van verwantschap ervaart. Verwantschap, omdat we dezelfde dingen belangrijk vinden, voelen, vermoeden, wensen en een plaats in ons leven wensen te geven. Verwantschap, zodat je het fijn vindt dat ik er ben, net zoals ik het fijn vind dat jij er bent, omdat we iets waardevols met elkaar kunnen en wensen te delen. Zo’n gevoel van spiritueel verwantschap kent niet iedereen, is daarom delicaat en voelt daarom juist zo fijn.

Verder hoop ik natuurlijk dat er dingen in stonden, die je verder lieten opengaan dan dat je al was, want dat is het mooiste dat je voor iemand kunt betekenen. Dan voelde je namelijk dat er meer waarde in je voorhanden is dan dat je dacht, kun je de beperking waarin je was gaan geloven weer loslaten en ben je weer wat vrijer. Het leven is immers een constante uitnodiging om je steeds weer verder en opnieuw te openen. Het leven doet alsmaar dat beroep op je en het is mooi, dat als je met haar meebeweegt, je daardoor elk nieuw blaadje aan zijn takken warm verwelkomt en voelt wat het met jou doet. Dan kan dat je ondersteunen om vaker bewust los te laten wat je beperkt, vasthoudend of star hield, zodat je weer gaat genieten van openheid en de liefde die daardoor gaat stromen. Liefde stroomt namelijk niet in vasthoudendheid en liefde is niets anders dan het vrije stromen van het waardevolle leven zelf. Als dat weer bewust gevoeld mag worden, was deze nieuwsbrief weer een fijne bijdrage en ontmoeting en zeg ik dan ook graag: tot de volgende keer.

Om shanti om

Anandajay

Anandajay