‘Light of Being’–News

Nr. 51 – juni 2019

Brief van Anandajay

Lieve vrienden,

Alweer is er een studiejaar voorbijgegaan, vol met prachtige weken en dagen, en nu is er weer meer ruimte voor zomerse bezigheden en vakantie. In augustus zijn in België de zomerretraites en in september beginnen we weer opnieuw met alle bekende ontmoetingsmogelijkheden, deze keer aangevuld met een onverwacht extra aanbod van mij, namelijk dat ik, voor mijn doen, korte yoga-bijeenkomsten ga geven onder de naam ShantiYoga. Het kon niet anders dan dat ik, omdat de belangrijkste waarde van mijn levensboodschap vrede is, deze naam aan mijn persoonlijke yogavorm heb gegeven. Ik hoop hiermee mijn spirituele inhoud, op een toegankelijke en tastbare manier, inzichtelijk en ervaarbaar te maken, ook voor nieuw geïnteresseerden. Moge het die brugfunctie dan ook werkelijk krijgen.

Daarnaast was het afgelopen jaar een heel vruchtbaar jaar, waarin het boek over meditatie gepubliceerd is en daar nog twee muziekstukken, de Dhyana Puja en de Dhyana Raga, bij zijn ontstaan. Dit alles om het zo waardevolle meditatieve bewustzijn voor iedereen ondersteunend aan zijn of haar ontwikkeling te laten zijn.

Op dit moment ben ik met nog twee extra muziekstukken bezig. Het zijn ook twee raga’s die ik onder de noemer Soul Resonance ga uitbrengen. Tot nu toe waren alle raga’s instrumentaal en georiënteerd op de energieën van je chakra’s maar nu heb ik aan de tanpuraklanken ook de klanken en bewegingen van mijn stem toegevoegd en daardoor gaan er zielsenergieën resoneren. In september zal ik jullie de nieuwe stukken laten horen.

Het weer verder bezig zijn met schrijven op La Palma doet me heel erg goed en ik ben blij dat ik zo vruchtbaar bezig kan zijn en mijn inhoud zo uitgebreid mag vertolken. Er is zoveel bijzondere kennis en wijsheid naar me toe gekomen in mijn leven, dat het eerbiedig voelt om het zo vorm te mogen geven. Vanuit een diep spiritueel besef voelt het voor mij alsof de boeken die zo (zijn) ontstaan, voortgekomen zijn uit een innerlijke noodzaak om diepgang herkenbaar te maken en die waarde maakt het er nu zo aan werken tot een bijzondere levensperiode.

Dan is er door de verhuizing vanuit Igelmondermühle een centralisatie van The Light of Being naar Hergersberg ontstaan en die is goed verlopen. Beide gerenoveerde huizen sluiten nu goed op elkaar aan en alles staat er weer mooi bij. Natuurlijk is er nog steeds van alles te doen en dat zal in de loop van de tijd ook gebeuren. Alle aandacht is nu voor deze ene plek. Zelf moet ik nog wel wat wennen aan het wonen in een gehucht, maar omdat ik ook veel op La Palma ben, waar ik ook alleen en afgezonderd woon, verloopt dat wennen in Hergersberg geleidelijk en organisch.

Verder verheug ik me zelf heel erg op de Teachingsretraite, omdat het de eerste keer zal zijn dat alle twaalf werkwijzen zo bij elkaar en aan alle deelnemers gegeven worden en de duidelijkheid van het geheel dat ze omvatten nu door iedere deelnemer ervaren kan worden. Twaalf wegen naar één en dezelfde spirituele achtergond, waardoor je nog gemakkelijker kan vertrouwen op die bron tijdens al je levensbewegingen, prachtig gewoon!

Het belangrijkste wat op dit moment in mij speelt, is de vraag hoe ik in mijn leven de diepgang van mijn innerlijke beleving en de waarde van het leven over kan brengen op de mensen die daarnaar zoeken, ook al zouden ze het zo misschien niet noemen. Het is belangrijk dat mensen weer contact kunnen maken met deze andere dimensie achter datgene wat het dagelijkse leven zo lijkt te vullen, zodat er weer meer waarde, respect en liefde kan plaatsvinden in de levensprocessen van mensen individueel en van hen gezamenlijk.

Zou ShantiYoga een brug naar diepgang kunnen zijn? Zou ShantiYoga mensen kunnen laten ervaren hoe belangrijk incarnatie en vrede zijn? Zou mijn vorm van LoveSharing-Tantra hen meer ruimte voor relatie kunnen aanreiken? Zouden de dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ bevrijdende veranderingen teweeg kunnen brengen in de vastzittende overtuigingen waar mensen onbewust zo vol mee zitten? Zou ik meditatie als bevrijdende en heelmakende aandachtsvorm toegankelijker kunnen maken? Zou mijn leven iets mogen bijdragen aan de zo noodzakelijke positieve en verruimende ontwikkeling van de mensheid? Ja, ik weet dat het nogal wat grote wensen zijn, maar dat is wel datgene wat me op aards niveau bezig houdt en waar mijn leven over gaat. We zullen het zien, maar dit is wel de intentie die er mijn hele leven al is. Ooit komt de dood ook mij halen en niets lijkt me fijner dan op dat moment tevreden met hem mee te gaan. Tevreden omdat ik gedaan heb wat ik moest doen om mijn deel van de beweging van het geheel volmondig te hebben vervuld.

Ik nodig je uit om nietsvermoedend en dus ontvankelijk deze nieuwsbrief te lezen en via uitstapjes naar de website in allerlei aspecten van de diepgang te komen die The Light of Being aanbiedt. De brief staat, zoals altijd weer vol met echtheid en schoonheid, misschien zelfs teveel daarvan, maar dat is wat we je graag willen geven.

Met eerbied,

Anandajay

12-daagse ‘Light of Being’ Teachings-Retraite (pdf)

9 t/m 22 augustus 2019
in het Light-house in België

De Teachings-Retraite die plaatsvindt in augustus is een twaalfdaagse zomerretraite met Anandajay voor iedereen die de GdI-dagen of GdI-retraite volgt. In deze verdiepende retraite komen alle 12 Light of Being werkvormen aan bod als ingang naar jezelf. Het mooie is dat je geen ervaring met de werkvormen hoeft te hebben om deel te kunnen nemen. Anandajay zal je via welke ingang dan ook altijd begeleiden naar de diepgang van jezelf, waar je ook maar bent in je proces. Je kunt op deze manier kennismaken met zijn hele werk en genieten van de diversiteit die je afwisselend naar binnen brengt en tot expressie uitnodigt. Voor een overzicht van de 12 Teachings en aanvullende informatie over de zomerretraite, zie de brochure (pdf).

Agenda zomer 2019

YIP vierjarige vervolgopleiding:
Zesdaagse Yoga-retraite van 2 t/m 9 augustus 2019

12-daagse Light of Being Teachings-Retraite (pdf):
9 t/m 22 augustus 2019

Wijzigingen
in het nieuwe seizoen

ShantiYoga met Anandajay

Acht bijeenkomsten van september t/m mei
in de Vuurvlieg in Nijmegen

ShantiYoga is de benaming, die spiritueel leraar Anandajay heeft gekozen om de gevoelswaarde van zijn, vanuit vijftig jaar ervaring gerijpte vorm van yoga, mee te omschrijven. Het is dan ook een unieke vorm van yoga, die Anandajay vanuit zijn levenslange rijping en spirituele diepgang aanbiedt, en waarin beweging, meditatie, mantra’s, energetisch bewustzijn en de inspirerende wijsheid van geweldloosheid harmonisch samenkomen. Hierdoor ontstaat zowel een sensitieve verbinding met innerlijke vrede als een liefdevolle betrokkenheid bij het leven. Het integrale karakter van deze yoga is eenvoudig van aard en door de eenvoud van deze yoga te ervaren, leer je de vredesboodschap kennen, die Anandajay al zijn hele werkzame leven doorgeeft.

De anandajayah shantiyoga (Sanskriet voor de vredesyoga van Anandajay) laat je op een sensitieve wijze je lichaam, adem, gevoel, bewustzijn, levenskracht, ziel en de heelheid van dat alles samen ervaren en brengt je in contact met de spirituele waarde van je menselijke bestaan. Kenmerkend voor Anandajay’s begeleidingen is, dat hij je laat beleven dat je wezen heel eenvoudig, ongekunsteld en van een ongeëvenaarde schoonheid is en dat deze natuurlijke staat van geluk en vrede geen moeite kost. Het daaruit voortkomende bevrijdende licht is een weldaad voor zowel jezelf als voor de mensheid als geheel. Anandajay geeft deze ShantiYoga-bijeenkomsten om je tastbaar de spirituele achtergrond te laten ervaren, die hij ook op de verdiepingsdagen ‘Genegenheid door Inzicht’ aanreikt.

De achtergrond van de naam Anandajayah ShantiYoga

Om duidelijkheid te scheppen over het verschil tussen de meditatieve Light of Being-Yoga, die op allerlei manieren vanuit de School of Spiritual Awareness wordt aangeboden en onderwezen, en de bijeenkomsten waarbij Anandajay zelf yoga geeft, heeft hij voor de term ShantiYoga gekozen. In deze vredebrengende yoga integreert hij alles wat vanuit zijn ruim vijftig jaar ervaring op spiritueel gebied in hem is ontwaakt en in zijn begeleidingen werkzaam is gebleken. In wisselwerking met de groep die bij hem is, ontvouwen deze yoga-bijeenkomsten zich als een creatief proces dat ontstaat door het samenkomen van diepe inzichten en essentiële belevingen, in combinatie met de tastbaarheid en empathie van je menselijkheid. Aan Anandajay’s innerlijke beleving ontspruit zich zo, op een eenvoudige, vrije en toegankelijke manier, een diepgaande, harmonieuze beleving van innerlijke vrede, een kwaliteit die, vanuit zijn diepste bewogenheid, zijn hele leven al zijn spirituele boodschap is.

De ShantiYoga bijeenkomsten worden gegeven op 8 zaterdag- en zondagochtenden van 10.30 tot 12.00 uur in de Vuurvlieg in Nijmegen. Voor meer informatie, klik hier of download de brochure (pdf).

Darshan met Anandajay

Maandagavond 23 september 2019
Van 19.30-21.00 uur, in het Lighthouse, Hergersberg 46, België.
Aanmelding via het secretariaat.

Decoratie

De betekenis van Darshan

Het begrip darshan stamt van het Sanskriet woord ‘zien’ en betekent dat je uitgenodigd wordt om diepgaander te ‘zien, ervaren of bewust te zijn’ dan doorgaans. Het geeft je de ruimte om iets te ontmoeten wat je doorgaans niet ontmoet en om een zegening of positieve energiestroom te ontvangen vanuit een dimensie, waar je doorgaans niet open voor bent. Traditioneel betekent darshan in India dat je je opent voor God, een voorstelling van God of voor je goeroe en daarmee die diepe ontmoeting aangaat, maar feitelijk gaat het over alle ontmoetingen die je met een andere dimensie in contact brengen dan waar je doorgaans mee verbonden bent. Met zien wordt hier dan ook niet bedoeld dat je per se iets met je ogen ziet, maar dat je iets waarneemt, ervaart en bewust wordt.

Darshan is altijd spiritueel, direct en relationeel, vandaar dat je daarvoor naar een spiritueel leraar gaat. Je heimwee naar het wezenlijke, laat je ernaar verlangen om op zo’n manier daarmee samen te willen zijn. De healing die je vanuit de energie van Anandajay ontvangt, de buiging waarmee hij je je waardigheid teruggeeft en de energie-uitwisseling via de aanrakingen tijdens het dicht bij hem zijn in de darshan, brengen je weer in verbinding met je bezieling en het zijnslicht in jezelf.

In de darshan, die ruimte biedt aan een intieme ontmoeting tussen Anandajay en degene die bij hem komt, krijg je de mogelijkheid om even volledig open te gaan voor spirituele energie-uitwisseling met Anandajay. Hij is in deze ontmoeting volledig open voor de zijnskwaliteit die hem draagt en de liefde die daarin stroomt. Door die energieën tot diep in je toe te laten, zul je deze kwaliteiten als de volle waarde van je eigen wezen herkennen. Dit intieme spirituele contact werkt helend in op alle verdichtingen die je doorgaans bij je draagt en laat je weer even ademen in de vrijheid van je eigen zijn.

Via de darshan ga je diep in relatie met iets wat jou verbindt (yoga) met je eigen zijn, je eigen zelf, je eigen ziel. Hoe diepgaander je naar die relatie verlangt, des te opener en ontvankelijker ben je voor de overdracht van dat wat je door de darshan zou kunnen ervaren. Als je op het moment dat je een darshan ontvangt, bereid bent om je daarvoor te openen, is het een ware en diepgaande spirituele uitwisseling.

‘Light of Being’-Tantra vervolgopleiding

— laatste instroommogelijkheid —
drie retraite-weken in september, januari en mei,
in het Light-house in België

Aangezien Anandajay na de vervolgopleidingen stopt met het geven van de opleidingen, heeft hij deze opengesteld voor alle GdI-deelnemers, ongeacht of je aan de basisopleiding hebt deelgenomen. De Yoga vervolgopleiding is reeds van start gegaan, maar in de Tantra vervolgopleiding kun je nog instromen, deze start in september 2019. In de vervolgopleiding wordt dieper ingegaan op diepgaandere en openere vorm van contact, wat in relatie gaan werkelijk betekent en hoe daarbij ook de diepere zielslagen betrokken kunnen worden, zonder dat de fysieke aspecten van relatie gepasseerd worden. Voor meer info over de opleiding, klik hier.

Tanpura & Voice dag en weekend

24 december 2019 en 21 t/m 23 augustus 2020
in het Light-house in België

Na meerdere jaren mensen begeleid te hebben bij het leren bespelen van de tanpura, geven Anandajay en Raju vanaf nu een ‘Tanpura & Voice’ dag en weekend voor deelnemers aan de Light of Being-dagen. Als je altijd de wens had om dit instrument te willen leren bespelen en te ontdekken wat meditatieve zang voor je kan betekenen, dan is daar dan nu gelegenheid toe.

Je brengt zelf je tanpura mee (we kunnen je een adres geven waar je die kunt kopen en soms zijn ze ook op marktplaats te vinden) en je leert dan alles over het voor meditatieve doeleinden bespelen van dit instrument. Tanpura spelen kun je gebruiken voor het begeleiden van meditatie en ontspanning in je yogales, maar je kunt ook zelf genieten van de rustgevende klanken, eventueel ook vooraf aan het mediteren of bij andere verinnerlijkende aandachtsvormen.

Lees meer

Light Living Retraite

24 t/m 31 december 2019
in het Light-house in België

Tijdens de kerstperiode biedt Anandajay ook dit jaar een Light Living Retraite aan voor alle cursisten van The Light of Being die het verlangen voelen om, rondom deze dagen van licht, bezinning en vernieuwing, samen te zijn, tijd voor stilte te hebben en van de inspiratie van Anandajay en The Light of Being te genieten. De retraite is gepland van 24 december om 16 uur tot 31 december 2019 om 12 uur. Je kunt zelf bepalen op welke dagen je mee wenst te doen, met een minimum van vier volle dagen aansluitend op elkaar. De bijdrage voor vier dagen is 500 euro inclusief de individuele begeleidingen (zie hieronder), inclusief overnachtingen en exclusief de maaltijden. Als je meer dagen deelneemt is de bijdrage 100 euro per dag extra.

Er is een lichtvoetig programma, waarin Anandajay dagelijks een bijeenkomst geeft van ongeveer 2,5 uur. Verder ben je vrij om deel te nemen aan de puja, surya of mantra, is er ruimte om te wandelen en ook voor individuele begeleidingen. Verschillende begeleiders verzorgen dagelijks individuele yoga, healing, massage, soulpainting of een peacebreathing-sessie en twee van deze begeleidingen naar wens, zijn bij de prijs inbegrepen. Voor meer informatie over het programma en de retraite, klik hier.

Light of Being Meditatie-Retraite (pdf)

3 t/m 5 januari & 26 april t/m 1 mei 2020
in het Light-house in België

Aangezien de afgelopen Meditatie-Retraite in mei zo goed is ontvangen en er behoefte was aan een grotere continuïteit in het op deze manier samenkomen, is er aankomend cursusjaar een Meditatiesupervisie weekend in de eerste week van het nieuwe jaar gepland en een vierdaagse Meditatie-Retraite in de laatste week van april. Het supervisie weekend en de retraite zijn voor deelnemers aan de GdI-dagen of GdI-retraite die een uitgebreidere supervisie van hun Light of Being-Meditatie wensen. Het weekend geldt voor iedereen die op de Light of Being manier wil mediteren en de retraite is voor degenen die de meditatie een plaats in hun leven wensen te geven door twee keer per dag te mediteren en ter verdieping met Anandajay de vier fases van de meditatie willen doornemen. Voor uitgebreide informatie, zie de brochure (pdf)

Agenda 2019-2020

- van september t/m augustus -

Decoratie

Kennismaken met Anandajay

ShantiYoga met Anandajay

Zaterdagen (in de Vuurvlieg in Nijmegen, van 10.30-12.00 uur):
7 en 28 september, 21 december, 11 januari, 1 februari, 25 april, 9 en 30 mei.

Zondagen (in de Vuurvlieg in Nijmegen, van 10.30-12.00 uur):
8 en 29 september, 22 december, 12 januari, 2 februari, 26 april, 10 en 24 mei.

Darshan met Anandajay:
23 september 2019, van 19.30-21.00 uur.

Satsang & introductieavond ‘Genegenheid door Inzicht’ (pdf):
10 mei 2020 in Nijmegen

Kennismakingsgesprek:
Op afspraak, je kunt je opgeven bij het secretariaat

Decoratie

Basis programma

Light of Being-dagen

Zaterdagen in Nijmegen (Vuurvlieg):
7 en 28 september, 9 november en 21 december 2019, en 11 januari, 1 februari, 14 maart, 25 april, 9 en 30 mei 2020.

Zondagen in Nijmegen (Vuurvlieg):
8 en 29 september, 10 november en 22 december 2019, en 12 januari, 2 februari, 15 maart, 26 april, 10 en 24 mei 2020.

1.) Deelnemers schrijven zich in voor de bijeenkomsten op zaterdag of zondag. Inhalen op de andere dag kan ook.
2.) De bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 17:30 uur.
3.) In verband met Anandajays retraite-periode zijn er in november en maart GdI video-dagen.

Tanpura & Voice dag:
24 december 2019

Light Living Kerst-Retraite:
24 t/m 31 december 2019

‘Light of Being’-Meditatiesupervisie weekend (pdf):
3 t/m 5 januari 2020

Light of Being Meditatie-Retraite (pdf):
26 april t/m 1 mei 2020

12-daagse Light of Being Teachings-Retraite (pdf):
31 juli t/m 13 augustus 2020

Tanpura & Voice weekend:
21 t/m 23 augustus 2020

Light of Being-Retraite ‘Genegenheid door Inzicht’ (pdf):
23 t/m 30 augustus 2020

Decoratie

Opleidingen

‘Light of Being’-Tantra vervolgopleiding

Week 1: 8 t/m 15 september 2019
Week 2: 12 t/m 19 januari 2020
Week 3: 10 t/m 17 mei 2020

‘Light of Being’-Yoga vervolgopleiding

YIP vierjarige vervolgopleiding:
4 Yoga-opleidingsdagen in Nijmegen op 15 en 22 september 2019 en 19 en 26 januari 2020.
1 Yoga-weekend van 1 t/m 3 mei 2020
1 zesdaagse Yoga-retraite van 14 t/m 21 augustus 2020.

YIP driejarige vervolgopleiding:
Week 1: 15 t/m 22 september 2019
Week 2: 19 t/m 26 januari 2020
Week 3: 17 t/m 24 mei 2020

Mededelingen

Nieuw:

Meditatie
- De weldaad van innerlijke afstemming en bevrijdende heelheid -

klik hier voor de inhoudsopgave

Opnieuw geeft Anandajay met dit omvangrijke boek over Meditatie een inkijk in de diepgang van zijn beleving en inzicht in de spirituele waarden van het leven en ons menszijn. Na meer dan vijftig jaar zelf te hebben gemediteerd en er onderricht in te hebben gegeven, reikt Anandajay ons hier nu zijn Light of Being-Meditatie aan waarin je geleidelijk afdaalt naar een intiem contact met de liefdevolle en beantwoordende echtheid van je bestaan. Een echtheid, die als je dierbare en meest wezenlijke partner aanvoelt. Enerzijds omdat je er op spiritueel gebied alsmaar naar verlangt en anderzijds omdat het samenzijn met die echtheid, zoals in meditatie, je diepgaand het gevoel geeft echt geliefd te worden en compleet, heel, te zijn.

In het eerste deel van het boek neemt hij je mee langs alle achtergronden van en inzichten in de waarde van meditatie op filosofisch, traditioneel en psychologisch gebied en op het vlak van spiritualiteit en yoga. Gedetailleerd brengt hij daarbij de inhoudelijke overlappingen tussen zijn vorm van meditatie en het klassieke werk van Patanjali naar voren.

Decoratie

In het tweede deel neemt hij je invoelend mee langs de vier waarden van de Light of Being-Meditatie: liberatie, relatie, incarnatie en realisatie en bespreekt hij de mantra (vibratie) die daarbij gebruikt wordt.

In het derde deel geeft hij je een reeks voorbereidende meditaties en in het vierde deel beschrijft hij de spirituele kracht van licht, dat door meditatie vrijkomt en helend op je algehele menselijke bestaan inwerkt.

In het vijfde deel bespreekt hij de door hem op muziek gezette Dhyana Puja en de Dhyana Raga, die je meditatiebeleving verder kunnen verruimen en in het zesde deel vind je zijn vertaling van de Yoga Sutra van Patanjali, zoals deze traditioneel zijn opgetekend in strofes, in zowel het Devanagari-schrift als in het Sanskriet met daarbij de Nederlandse vertaling.

Decoratie

Het hele boek door word je niet alleen maar begeleid in hoe je met meditatie om zou kunnen gaan, maar wordt er ook ingegaan op hoe je je voor de helende zegeningen van meditatie kunt openen. Juist het ontvankelijk zijn en het opengaan voor dat wat de ziel je aan liefde, inhoud, echtheid en vertrouwen altijd al heeft willen aanreiken, brengt je in meditatie. Met de Light of Being-Meditatie probeert Anandajay je een eerbiedwaardig en sensitief antwoord te geven op je diepe spirituele gemis, dat je herkent aan je verlangen naar heelheid, vrede en liefdevol samenzijn, kwaliteiten die je zowel graag in jezelf waar zou laten worden, als met anderen en met al het leven zou willen delen.

Voor meer informatie en om te bestellen, klik hier.

Bijpassende cd:
Dhyana puja & Dhyana raga

Dhyana - meditation - Puja and Raga

De kernwaarden van de Light of Being-Meditatie heeft Anandajay ter ondersteuning voor het mediteren, vormgegeven in de Dhyana puja en Dhyana raga. In de puja zijn de vier fases van de meditatie teruggebracht naar klanken en gebaren, die het directe contact met de kernwaarden van de meditatie, zoals bijvoorbeeld vrijheid, gedragenheid en geborgenheid, tijdens je meditatie kan vergemakkelijken en verdiepen. De Dhyana raga maakt via klank en gevoelsmatige bewogenheid contact met kernwaarden zoals kalmte, affectie, er zijn en éénzijn en kan op deze wijze op een gemakkelijke manier ondersteunend werken voor de dieptebeleving van je meditatie.

Voor meer informatie, om samples te beluisteren en te bestellen, klik hier.

Bijpassende gebedskrans:
Light of Being-Meditatiemala

Light of Being-Meditatiemala

De Meditatiemala is een gebedskrans die ontworpen is ter ondersteuning van het reciteren van de mantra’s van de Light of Being-Meditatie. De Light of Being-Meditatiemala bestaat uit twaalf ronde rozenkwarts kralen en twaalf ovale bergkristal kralen, met daaronder een rudraksha-kraal (de guru-kraal), een rozenkwarts, bergkristal- en tijgeroog kraal en dan nog een lotuszaad-kraal met als einde een wit flosje. Voor meer informatie over de mala, klik hier.

Muziek

Anandajay heeft ca. 100 mantra’s, puja’s en raga muziekstukken gemaakt. De mantra’s en puja’ zijn een vorm van mantra en bhakti yoga, en de raga’s hebben een helende uitwerking op de chakra’s. Voor een overzicht van alle muziek, klik hier.

Cover art muziek van Anandajay

Boeken

Voor een overzicht van Anandajays boeken, klik hier.

Cover art Anandajay's boeken

Video’s

Cover art video's Anandajay

Mailcontact met Anandajay

Anandajay beantwoordt gedurende het gehele ‘GdI jaar’, van september tot juni - eens per maand mails met inhoudelijke vragen over je spirituele proces. Je kunt je vraag, liefst in een bijlage i.v.m. de privacy, sturen aan [email protected] t.a.v. Jeanine, zij zal de binnengekomen mails maandelijks aan Anandajay doorzenden. Hij beantwoordt de mails na of rondom de GdI weekenden. Met uitzondering van de maanden november en maart, dan verblijft hij in stilte.

Met alle andere vragen over de Light of Being, kun je altijd op ditzelfde emailadres terecht bij Jeanine, Annâme en Barbara (de contactgroep), zij zijn degenen die deze postbus openen en de mails beantwoorden.

Reageren op het ‘Light of Being’–News

Het ‘Light of Being’–News is een brief aan mijn leerlingen om hen op de hoogte te houden van wat er in ‘The Light of Being’ gebeurt en welke ontwikkelingen zich in de loop der tijd aftekenen.

De brief is aan mijn leerlingen geschreven, ook al weet ik, dat er veel andere mensen meelezen vanuit een vaak wat afstandelijkere positie. Zij kunnen zich misschien niet helemaal inleven in het geschrevene, maar hebben blijkbaar wel interesse in hetgeen er binnen ‘The Light of Being’ wordt gedeeld en gedaan.

Het is dus een brief, aan zowel leerlingen als geïnteresseerden, die ik vanuit de relatie met mijn bezielde wezen schrijf en die dus over echt contact en verbondenheid gaat. Daarom wil ik jullie ook duidelijker de mogelijkheid geven om daar als vriend op te kunnen reageren.

Anandajay

Reageren op deze ‘Light of Being’–Nieuwsbrief
kan via email: [email protected].

Bloemen

Ten-slotte

In deze rubriek geef ik steeds nog iets aan voordat deze brief ten einde gaat. Deze keer geef ik jullie een paar spreuken gerelateerd aan de meditatie: allereerst over het je openen voor het licht van het zijn:

Meditatie brengt je in contact
met je innerlijke licht.
Licht,
dat iedereen en alles
als bezieling
in zich meedraagt
en dat afkomstig is
van een soort alomvattende zon,
waar dus ook jouw licht
gelijk aan is,
deel van is
en bij hoort.

Laat meditatie je daarom
ook met die zon,
met die alomvattende bron van licht
verbinden,
zodat je je ook daar
weer in thuis voelt,
er weer je spirituele ondersteuning uit ontvangt
en er je vrede in vindt.

Je thuis voelen in bezielde vrede,
net zoals elk lichtvlekje op aarde,
al is het ver van huis
en is het niet altijd even helder, krachtig en vrij,
zich thuis voelt
in de volle waarde van de zon,
zo ook vindt ware meditatie
altijd plaats
binnen de geborgenheid
van het geheel.

Bloemen

En naar aanleiding van het bevrijdende van meditatie:

Een bevrijde geest
is niet een geest
die klaar is,
maar een geest
die niet gevangen is.

Een verlichte geest
is niet een geest
die door het licht overgenomen is,
maar een geest
die door licht gevoed,
geliefd en geleid wordt.

Een gelukkige geest
is niet een geest
die opgegaan is in geluk,
maar een geest
die in geluk ingebed is.

En verder zou ik je willen uitnodigen om te genieten van je leven, je bewustzijn en je diepgang en moge alles wat we daartoe bijdragen, je daarin ondersteunen.

Vanuit een vredige en liefdevolle ziel,

Anandajay

In love,

Anandajay