‘Light of Being’-News

Nr. 45 – juni 2017

Voor je
zullen steeds de dingen liggen
die nog geregeld moeten worden,
onzeker zijn en aangegaan dienen te worden.

Achter je
zal steeds alles liggen
waar je op de een of andere manier mee
in aanraking bent geweest.

Alleen waar je nu bent
ligt de mogelijkheid om te ontmoeten
en vanuit openheid
Liefde in te ervaren.

Brief van Anandajay

Lieve vrienden,

Wat is het weer heerlijk groen overal en wat was het ontluikende voorjaar prachtig! Na mijn verblijf op La Palma om aan mijn boek te werken, is het groen van het Frankental in België overweldigend mooi. Wat staan het Boeddhahuis en mijn huis toch op een prachtige plek! Het is ook mooi om te voelen wat zoveel groen om je heen met je doet. Was de maanden daarvoor vooral de invloed van de Atlantische oceaan die ik daar steeds zie, nu is het de liefdevolle invloed van het groene bos.

Het nieuwe Puja-boek, wat ik op La Palma geschreven heb, is klaar en het was bijzonder om er al die maanden aan te kunnen werken. Verderop in de nieuwsbrief vind je de aankondiging ervan. Ik ben blij dat ik de ruimte heb om me, juist daar waar ik even wat afstand heb van mijn ‘Teachings’, aan het schrijven te kunnen wijden, want het voelt als een diepe boodschap die ik vanuit mijn innerlijk wens te volbrengen. Ik verheug me dan ook nu al weer op het volgende boek dat ik vanaf dit najaar daar weer ga schrijven en dat zal over de Light of Being-Meditation of -ChakraHealing gaan.

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar weer zoveel mooie weken en dagen samen doorgemaakt. Ongelooflijk wat er soms aan harmonie, inzicht en diepgang waar mocht worden en hoe fijn het is dat we samen in zulke andere belevingsgebieden terecht mogen komen om bewust te worden van de diepgang van onszelf en het leven. Naast alle nare en onzekere dingen in het leven is het dan ook zo fijn dat de opening voor de diepgang van het leven groeiende is en steeds meer waar mag worden in onze bijeenkomsten. Er zijn ook weer veranderingen op komst wat betreft mijn manier van werken en vernieuwingen in het aanbod en daar lees je verderop in de brief meer over.

Ik wens jullie weer veel leesplezier met deze brief en wens graag nog iedereen die ook het afgelopen jaar meegewerkt heeft aan het zo gestroomlijnd te laten verlopen van mijn leven, schrijven en werk te bedanken voor al zijn en haar inzet en toewijding. Er is heel veel liefde in voelbaar en de blijdschap die daardoor vrijkomt is een waar levenselixer. Dank jullie wel daarvoor en vol verwachting gaan we door naar het volgende cursusjaar. Maar nu eerst weer deze rijke nieuwsbrief over echtheid, spiritualiteit en realisme en de gewoonheid van het echte en nog veel meer......

Spiritueel realisme

De laatste tijd heb ik een sterk gevoel dat het tijd wordt dat spiritueel georiënteerde en geïnteresseerde mensen zich weer verbinden met de realiteit. Spiritualiteit ligt immers niet buiten de realiteit maar is juist een gevoelige laag van de realiteit.

Vanuit de veelvuldig in de maatschappij voorkomende neiging tot oppervlakkigheid is er ook in de wereld van spiritualiteit meer aandacht voor gedrag dan voor echtheid binnengeslopen. De vorm, de middelen, het bijzondere ervan en vooral wat je er mee kunt, is belangrijker geworden dan de van alles ontdane echtheid waar het in het spirituele bewustzijn eigenlijk om gaat.

Menigeen die bij mij een satsang meemaakt, kijkt oftewel kritisch oftewel accepterend naar een man die iets aparts, bijzonders of buitengewoons weet, kan of heeft en daardoor een bepaalde positie binnen het spirituele wereldje heeft. Maar ik, ik voel me gewoon een gevoelig mens, die niet daar zit om iets te willen afleveren of voor een doel opkomt of zijn weten wenst te etaleren. Ik ben naar die bijeenkomst gekomen om met mensen samen te zijn, samen te voelen waar het in het leven over gaat en samen met hen opnieuw het respect voor het gewone en echte aandacht te geven. Ik ben helemaal niet iemand die ervan uitgaat dat die iets kan, heeft of voorstelt, maar wel iemand die door anderen, vanwege zijn manier van zijn en spreken, op de hoogte is gebracht dat hij voor menigeen waardevol kan zijn. Een spiritueel leraar word je immers doordat mensen zeggen dat je hen op dat gebied blijkbaar iets te leren, vertellen of aan te reiken hebt.

Zelf beleef ik dat beeld van die leraar helemaal niet, maar ben ik gewoon iemand die daar zit om te ontmoeten en te spreken over het bijzondere en soms verwarrende contact met het levend zijn, dat ik als mens met al mijn medemensen deel. Ja, ik houd van witte kleding en een witte omgeving omdat die kleur mij openheid geeft en ik nog steeds graag met mijn witte kleding een signaal van vrede uitzend, zoals ik daar ook vroeger mensenlevens mee gered heb in een oorlogssituatie. Ja, ik houd van de oude Indiase cultuur en voel me thuis in hun uitdrukkingswijze en gevoelsbeleving. Ja, ik houd van schoonheid, orde en verfijning om mij heen, waar ik me in op mijn gemak voel. Ja, maar dat is niet om iets te willen laten zien of neerzetten, niet om een statement te maken of me iets aan te meten, maar gewoon omdat het zo bij mij past.

Omdat mensen zelf met hun gedrag, posities en wat anderen van hen vinden bezig zijn, kijken ze ook zo naar spiritueel georiënteerde mensen of leraren en zien dan niet de echtheid erin, maar denken dat zij dan ook bezig zijn met hun image of voorkomen. Gedrag en uiterlijke signalen worden daarmee tot waarden verheven die ze niet in zich dragen, niet in zich hebben. Ook onderling letten leerlingen of cursisten vaak op elkaars gedrag. Wie komt het meest positief, dankbaar, gelukkig, lenig of vrij over, want die is blijkbaar goed bezig.

Maar is dat wel zo of zijn dat allemaal gedragingen en wordt het gewone menselijke in die persoon helemaal niet meer ontmoet? Wat voelt die persoon als die ‘s avonds naar bed gaat en de wereld en zijn gedrag even helemaal loslaat? Hoe ontmoet hij of zij de echtheid of gewoonheid van zichzelf dan? Gaat spiritualiteit er niet juist over dat de echtheid van die gewoonheid dieper doorvoeld, vollediger omarmd en respectvoller aangenomen wordt? Als spiritualiteit over een bijzonder kunnen, bereiken of neerzetten gaat, is het dan niet eenzelfde soort doelgerichtheid en uiterlijke manifestatie als alles waar het ego zijn innerlijke gemis mee probeert te compenseren?

Willen we de realistische echtheid van het leven ontdekken als basis van hoe we harmonisch en verdiepend met onszelf en elkaar om zouden kunnen gaan of willen we via spirituele ontwikkeling nieuwe krachten en misschien daarmee wel nieuwe wapens ontdekken om ons doel te bereiken en aan de realistische gevoeligheid van het menszijn voorbij te komen? Willen we de diepgang en echtheid van de realiteit ontdekken of willen we de realiteit ontvluchten en daarmee ontkennen?

Wat voor een spiritualiteit zoeken we als dat onbewust onze drijfveren zijn? Klopt het beeld wel dat een spiritueel leraar nergens meer last van zou hebben, alles kan verdragen, alleen nog maar uit liefde en vrede bestaat, altijd de ander voor laat gaan, geen angst, pijn of behoefte meer kent et cetera? Of zijn dit fabels, ontstaan vanuit een ego dat zelf graag aan die moeilijkheden voorbij wil zien te komen en in spiritualiteit daartoe een optie denkt te hebben gevonden, in plaats van de diepgang onder die ongewenste gevoelens te ontdekken.

Als spiritualiteit wordt gebruikt om het innerlijke gemis van echtheid te vereffenen door in een fabel terecht te komen, zal dat zeer frustrerend eindigen. Ook als je zo tegen spirituele leraren, meesters of boodschappers aan blijft kijken, zul je geen ontmoeting meemaken en over de gevoelige echtheid van het bestaan heen kijkend, in een affectieve leegte blijven.

Echtheid ontheft je van niets wat tot het leven behoort. Echtheid maakt je eerder gevoeliger dan dat je nergens meer last van zou hebben, maar het maakt je daarbij ook gevoeliger voor je innerlijke licht, dat je een inbedding geeft om aan het leven deel te nemen. Echtheid brengt je in een gewoonheid waar je niets ophoudt en gedrag duidelijk zichtbaar is als een gevolg van je eigenheid, karma en erfelijkheid. Echtheid stelt niets voor, maar heeft wel waarde en die waarde is afhankelijk van je openheid, omdat waarde alleen gevoeld kan worden en gevoel wordt bepaald door de openheid van je ervaringsruimte.

Echtheid laat je voelen dat je gewoon een sensitief en aandoenlijk mens bent, gewoon en niet groter dan wat het is. Gewoon en echt is dat wat je elke avond weer mag voelen als je in bed alles aflegt, alsof je elke avond sterft voor de opmaak en gaat rusten in je echtheid. Dan voel je wat echtheid is. Hoe dieper je daarvoor open staat, hoe dieper je in contact komt met de spirituele waarden van die realiteit, van de realiteit die jij bent, van het leven dat jij bent.

En in die naakte echtheid zit ik ook voor groepen, waarvan menigeen soms heel anders naar mij kijkt. Dan voel ik dat ze mijn en hun eigen echtheid niet kennen, niet zoeken, niet willen ontmoeten, maar op zoek zijn naar het bijzondere, aparte en verlossende. Dan voel ik hoe pijnlijk die teleurstelling steeds weer voor hen moet zijn, want die verlossing bestaat niet, ook niet via spirituele gedragingen, kennis of vermogens.

Je gewoonheid, je menszijn kun je uiteindelijk niet achterlaten, want iedereen sterft een keer en op zo’n moment ‘moet’ je daar weer naar terug. Ieder mens moet alles wat onecht is weer afleggen voordat hij sterft, voordat hij gaat. Waarom zou je tijdens je leven die echtheid verlaten, haar via spiritualiteit proberen te vinden in bijzonderheden en tegen de tijd dat je deze wereld weer gaat verlaten erin terugkomen om te voelen dat ze de gehele tijd bij je was. De realiteit van wat je gewoonweg bent, kun je niet ontvluchten. Spiritualiteit ligt niet buiten de realiteit, maar is juist die gevoelige laag van deze vaak nog niet diep genoeg verstane realiteit, waarin jij mens bent. Daarom attendeer ik je graag op de waarde van spiritueel realisme, misschien herken je het en kan het iets betekenen voor jou en voor je relatie met mij, met het leven, en in de relatie van mens tot mens.

Mandala

‘Light of Being’-dagen
‘Genegenheid door Inzicht’

‘Genegenheid door Inzicht’ is het jaartraject waarin Anandajay je via geleide meditatie, liefdevolle aandacht, stilte, mantra’s, spirituele lichaamsbeleving en geinspireerd gesprek begeleidt naar een open verbinding met je innerlijke waarde.

De tien maandelijkse groepsbijeenkomsten vormen de basis van elke vorm van scholing en ontwikkeling aan de ‘School of Spiritual Awareness’. Anandajay geeft deze ontmoetingsdagen om het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart, met anderen te delen. Ze gaan over het leren leven vanuit openheid voor de in iedereen aanwezige waardevolle zijnsbeleving. Een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. De ‘Light of Being’-dagen zijn een intense ondersteuning voor je zelfontwaking. Ze brengen je vanuit je onheldere gewoonten weer terug naar je werkelijke bron of essentie en vormen, door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je ontwikkelingsproces... Lees meer

Programma huidige cursusjaar

- september 2017 t/m augustus 2018 -

Veranderingen in het programma

Er zijn een aantal grote structurele veranderingen op komst de komende jaren, waar ik graag iets over wil schrijven. Naar aanleiding van mijn behoefte om aandacht te geven aan het schrijven van boeken over de kennis en waarden die me in de afgelopen 12 jaar via de initiaties zijn gegeven, voelde ik de wens om mijn rooster minder vol te maken. Dat is natuurlijk altijd lastig, omdat dat voor jullie als leerlingen niet altijd gewenst is, maar het lijkt op dit moment toch allemaal goed samen te komen.

Door de nieuwe intensieve programma’s van de Light of Being-Yoga en Tantra Opleiding is het voor meerdere mensen fijn als ik de veelzijdigheid van mijn programma rondom de twaalf spirituele werkvormen wat vereenvoudig. Ook blijkt de diepe waarde van de initiatie-vorm, waarin ik de verschillende werkvormen doorgeef, voor velen niet echt ervaarbaar. De meeste mensen benaderen de diepe verbinding die de initiatie zijn bijzondere begeleiding geeft, dan vanuit een, in deze cultuur heel gewone, meer functioneel ingestelde houding.

Bloem-logo The Light of Being

Daarom breng ik de initiatie-weken vanaf volgend cursusjaar allemaal terug tot vierdaagse programma’s en worden deze twaalf ingangsvormen in de jaren daarna als vakken geïntegreerd in de nog te starten vervolgopleidingen, de zogeheten IP+ en. Deze driejarige vervolgopleidingen gaan van start nadat de basisopleiding is afgerond: voor het Yoga IP+ is dat vanaf september 2018 en het Tantra IP+ begint in september 2019. Vanaf dat moment stoppen de initiaties, behalve de Light of Being-Meditatie die wel als initiatie blijft doorgaan, en worden deze ingangsvormen tot dieptebeleving als vakken ondergebracht in de twee nieuwe vervolgopleidingen.

Wat de ‘Light of Being’-dagen betreft, daar komen geen veranderingen in. De formule van de 10 bijeenkomsten, waarvan twee met video, geeft een mooie begeleiding gedurende het jaar en dat zou ik graag zo willen laten voortgaan. De dagen vormden weer een prachtige basis van waaruit alle andere verdiepingen organisch konden plaatsvinden. Ik hoop dat jullie er ook zo van genoten hebben.

De vervolgopleidingen

Vervolgopleiding Yoga

In het driejarige Intensieve Programma van de Yoga basisopleiding tot Meditatief Yogadocent zijn de basishoudingen van het lichaam aangereikt tot in hun meditatieve waarde en evolutionair gezien vanuit de ontwikkeling van het kind.

Er is een basis gelegd om mensen groepsgewijs te begeleiden bij het vinden van een vreedzame rust, ontspanning en een nieuw lichaamsbewustzijn. Via eenvoudige lichaamshoudingen, ontspannende adembegeleiding en verdiepend lichaamsbewustzijn kun je dan mensen ondersteunen om bewuster te leven in relatie met hun lichaam en de realiteit waarin ze leven, waardoor hun basis voor een spiritueel leven breder en stabieler wordt.

Vanuit deze basis gaan we in de vervolgopleiding verder met de 12 basishoudingen van de yoga, hun spirituele ontwikkelingswaarde voor je menszijn en hun specifieke openingen tot het meditatief beleven van je existentie en bezieling. De diepgaande benadering van Light of Being-Yoga komt zo nog duidelijker naar voren, mede ook door het aan de houdingen en de manier van lesgeven toevoegen van verdieping gevende vakken, zoals de waarde van:

Bloem-logo LightMessenger

De ‘LightMessenger’, de boodschapper,

waarmee je de basisboodschap van het ‘er zijn’ in alle begeleiding een plaats geeft en laat doorklinken.

Bloem-logo PeaceBreathing

De ‘PeaceBreathing’, de vredesademhaling,

de helende ademhaling die de ruimte van alle andere vormen van pranayama (adem-beoefening) omvat en ook tot in je energetische aanwezigheid vreedzaam doorwerkt.

Bloem-logo MantraPrayers

De ‘MantraPrayers’, devotionele gebaren en dankgebeden,

die je helpen om vanuit een grotere diepgang en dankbaarheid met je lichaam en je bestaan om te gaan.

Bloem-logo Meditatie

De ‘Meditation’, de liefdesrelatie tussen jou en je ziel,

waardoor er meer verstilling in de houdingen kan komen en de houdingen weer aansluiten bij hun oorspronkelijke betekenis van roerloosheid.

Bloem-logo HeartSinging

De ‘HeartSinging’, uitingen van je spirituele hart,

waarbij klank en mantra’s en de begeleidende adem daarbij, zowel je lichamelijke als je emotionele openheid vergroten en helen.

Bloem-logo Yoga

De ‘Surya Rituelen’, eerbied voor je innerlijke licht,

zowel van de Surya Namaskar als van de Surya Puja en Surya Prabhana Pranayama, een allesomvattende spirituele lichaamsoefening, puja en ademoefening.

Al deze ervaringsgebieden, die het lichamelijke bewustzijn en het incarnatieproces van je aanspreken, worden in het doen en doorgeven van de 12 elementaire basishoudingen van de yoga als een spirituele verfijning ingebracht, waardoor je yogabeleving met alle chakra-energieën samen kan gaan en weer zijn spirituele diepgang kan krijgen.

Na het volgen van deze vervolgopleiding kun je lesgeven in Light of Being-Yoga. Dit betekent dat je mensen groepsgewijs kunt begeleiden in het vinden van stabiliteit en een beter contact met dat wat je lichaam en de realiteit waarin je leeft je spiegelen. Via lichaamshoudingen, ademoefeningen en ontspanningsvormen help je mensen via de Light of Being-Yoga om essentiële levensinzichten via het tastbare contact met hun lichaam en fysieke bestaan diepgaand te verstaan en in hun levenswijze te integreren. Na deze opleidingen blijft er een Intensief Programma op basis van Yoga bestaan voor verdere ondersteuning en supervisie.

Vervolgopleiding Tantra

In het driejarige Intensieve Programma van de Tantra basisopleiding tot Energetisch Begeleider zijn we diepgaand ingegaan op de basis van ieders relationele levenshouding en is er meer ruimte en vrijheid ontstaan voor wie je bent en wat je voelt.

Er is een bodem gelegd om mensen op individuele basis te begeleiden bij het vinden van een levendiger contact met hun energetische werkelijkheid, de liefde voor hun eigenheid en de sterkst aanwezige energetische patronen in hun manier van omgaan met relaties. Via eenvoudige energetische oefeningen, hernieuwd contact met de waarde van je seksuele verlangens en de bron van liefde in jezelf, kun je mensen dan ondersteunen om bewuster te leven in relatie met zichzelf en anderen, waardoor hun basis voor een harmonieus relationeel leven breder en stabieler wordt.

Vanuit deze basis gaan we in de vervolgopleiding nog dieper in op de bijzonderheid van intermenselijke uitwisseling, samenzijn en ontmoeting. Nadat we de vrijheid hebben verkend om te voelen wat contact betekent op emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel gebied en daardoor meer is geopend, gaat het verlangen om diepgaander in wisselwerking, in relatie en in verbinding te komen met andere mensen en het leven in al zijn verschijningsvormen, je in deze vervolgopleiding steeds duidelijker aanzetten tot een diepgaandere en meer open vorm van contact.

Wat in relatie gaan werkelijk betekent en hoe daarbij ook de diepere zielslagen betrokken kunnen worden, zonder dat de fysieke aspecten van relatie gepasseerd worden, komt zo nog duidelijker naar voren. Dit in openheid aangaan van verbondenheid en samenzijn met anderen en met het wezenlijke in jezelf wordt nog versterkt en onderstreept door gebruik te maken van verdieping gevende vakken, zoals de waarde van:

Bloem-logo ChakraHealing

De ‘ChakraHealing’, relationele aanrakingsvorm voor energetische heling,

waarin aandacht is voor de verfijnde en respectvolle relatie tussen de gever en de ontvanger, die bepalend is voor de diepgang van de healing en de daaruit voortkomende bewustzijnsveranderingen.

Bloem-logo KoshaMassage

De ‘KoshaMassage’, een hapto-energetische massage van je zielsenergieën,

waarbij via een zachte benadering van het lichaam veranderingen kunnen worden aangereikt tot in iemands bewustzijn, tot in iemands relationele openheid.

Bloem-logo SacredDance

De ‘SacredDance’, gezamenlijk binnengaan in gewijde dans,

waarbij de vrijheid van expressie, seksualiteit en openheid voor energetische doorstroming, het vloeiend in contact gaan met anderen bevordert.

Bloem-logo SoulPainting

De 'SoulPainting’, de uitstraling van je ziel lezen,

waardoor de wereld van het energetisch bewustzijn als verfijnde waarheid van je sensitiviteit je meer inbedding geeft bij het bewustzijn van het contact wat je voelt.

Bloem-logo AngelGuidance

De ‘AngelGuidance’, de spirituele gids in jou,

die je laat voelen hoe je vanuit liefde andere mensen op individuele basis begeleid en die je samen met de waarde van...

Bloem-logo LoveSharing

de ‘LoveSharing’, de helende kracht van relatie,

laat ervaren hoe open, diep en ruimtegevend die liefde je ondersteunt in je relatie met alles wat je in je leven aantreft.

Deze ervaringsgebieden, die het energetische bewustzijn en relationele ontwikkelingsproces van je aanspreken, bieden verblijdende mogelijkheden om met de essentiële openheid van tantra en de rijkdom van dualiteit, harmoniserend om te gaan en stellen je in staat om vrijer, en bewust van het bijzondere van menselijke relatie, met anderen aan hun vrijheid op dat gebied te werken.

Na het volgen van deze vervolgopleiding kun je lesgeven in ‘Light of Being’-Tantra. Dit betekent dat je mensen op individuele basis kunt begeleiden bij het vinden van meer relationele vrijheid en een beter contact met hun eigenheid en de bijzondere combinatie van liefde en intimiteit. Via het doorvoelen van hun eigen behoeften, energetische waarden en de in hen aanwezige liefde help je mensen via de ‘Light of Being’-Tantra om hun essentiële zingevende levenskrachten, via het energetische voelen van jezelf en anderen, weer te herkennen en vertrouwen en in hun relaties te integreren. Na deze opleidingen blijft er een Intensief Programma op basis van Tantra bestaan voor verdere ondersteuning en supervisie.

Verdere veranderingen

Nieuwe basisopleidingen

Bij voldoende belangstelling en afhankelijk van wat de agenda als gevolg van al deze veranderingen toelaat, zal ik in september 2018 en 2019 kijken of ik eventueel opnieuw zal beginnen met het geven van een basisopleiding Yoga (spiritueel fysiek bewustzijn) of Tantra (spiritueel energetisch bewustzijn). Deelnemen aan de basisopleidingen kan na eerst minimaal een jaar de tien bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’ te hebben gevolgd.

Bloem-logo The Light of Being

Over de initiaties

De initiaties die als zelfstandige leerjaren ophouden te bestaan, worden voor de deelnemers in het laatste jaar afgerond met een certificaat. De Light of Being-Meditation wordt verkort naar een vierdaagse herijking, maar blijft, juist vanwege de persoonlijk begeleiding erin, wel nog als initiatie bestaan.

Bloem-logo The Light of Being

Spirituele bijdrage

Ik hoop zo tegemoet te zijn gekomen aan zowel de wens van menige deelnemer die de veelheid van mijn zo gewaardeerde aanbod boven het hoofd groeide, als aan mijn eigen wens om meer tijd te hebben om te schrijven over de inhoud en waarde van de initiaties.

Na het uitgebreide boek over de Surya Rituelen, dat vorig jaar zomer verscheen, verschijnt deze zomer een uitgebreid boek over Puja’s, Dankbaarheid en Devotie. In het komende jaar denk ik te gaan schrijven over de waarde van Meditatie en de door mij ontwikkelde Light of Being-Meditation. Ik heb nog acht andere onderwerpen, waar ik graag over zou willen schrijven, dus ik kan voorlopig wel vooruit.

Ik hoop dat al deze veranderingen en aanpassingen weer bekrachtigend door mogen werken aan mijn spirituele bijdrage aan het leven en aan jullie verlangen naar inspiratie, relatie en begeleiding, zodat dat wat in jullie en in ieders diepte leeft nog vrijer en duidelijker tot bloei kan komen. Ook hoop ik zo met de flow van de realiteit en de ontwikkeling van deze tijd, onze tijd, die ons gegeven is om het leven te ontdekken, vrij te geven en waar te laten zijn, mee te bewegen.

Wijzigingen
Light of Being-Meditation

Light of Being-Meditation op de twee GdI-videodagen

Meditatie is de deur naar een andere levenshouding en een voorbode voor vrede in jezelf en de wereld om je heen.

Omdat meditatie zo’n belangrijke ondersteuning kan zijn voor het verkennen en contact onderhouden met je diepere levenswaarde, ga ik vanaf komend seizoen de Light of Being-Meditation aanbieden aan alle deelnemers van de ‘Light of Being’-dagen. Ik wens op deze manier de mogelijkheid om op een bijpassende wijze te mediteren en zo de invloed van de GdI-dagen te bekrachtigen, dichter bij te brengen en toegankelijker te maken.

De Light of Being-Meditation past natuurlijk heel goed bij de rest van mijn werk, ze brengt alles terug tot de kern van mijn spirituele boodschap en ze geeft je een bodem om de ontwikkelings- en zijnsruimten die we samen tijdens de ‘Light of Being’-dagen en in alle activiteiten van ‘The Light of Being’ ontdekken, ook in je dagelijkse leven een waardige plek te geven.

Bloem-logo The Light of Being

Door alle veranderingen in mijn programma als gevolg van de verschillende manieren waarop mensen met deze meditatie-vorm om willen gaan, lijkt het me daarom fijn om vanaf dit jaar op de twee video GdI-dagen in november en maart ook de Light of Being-Meditation middels een video te begeleiden. Op deze manier kunnen alle GdI-deelnemers deze meditatievorm leren kennen en ervaren en ik neem aan dat de mensen die er al in zijn ingewijd en er al meer en dieper mee vertrouwd zijn, het ook fijn vinden op deze manier steeds weer een herijking te blijven krijgen.

Ben je nog niet met deze meditatie bekend en zou je je, naar aanleiding van de meditatievideo’s en wat die met je doen, verder willen verdiepen in deze meditatievorm, dan kun je bij één van de ‘meditatie-doorgevers’ terecht voor een intensievere begeleiding en uitleg. Klik hier om te lezen wie dat zijn. Ook kun je door hier te klikken op de site meer achtergrondinformatie over deze meditatie vinden.

Daarnaast heb ik vanaf dit jaar ook twee meditatie-begeleidingsavonden opgenomen in mijn programma, deze kunnen nog een waardevolle aanvulling zijn op de video’s. Je kunt meer hierover lezen onder het volgende kopje in deze nieuwsbrief.

Ik hoop zo de Light of Being-Meditation toegankelijker te maken voor alle GdI-deelnemers en alle mensen die al op deze manier mediteren en niet in de initiatie-groep zitten toch momenten van herijking aan te bieden. Moge het dienend zijn!

Bloem-logo The Light of Being

Meditatie supervisie bijeenkomsten

Zoals voorheen al aangegeven geef ik komend seizoen ook twee keer per jaar een avond feedback op alle vragen van mensen die in hun leven de Light of Being-Meditation een plaats hebben gegeven. De bijeenkomsten in de meditatie-weekenden bleken zo waardevol, inspirerend en verhelderend door te werken op ieders meditatie, dat van hen uit de vraag kwam voor zulke avonden. Ik vond het een prima idee en heb het meteen vormgegeven. De avonden zijn op zaterdagavond 9 december 2017 na de GdI van die dag en op 27 mei 2018 na een yoga opleidingsdag. Beide bijeenkomsten zijn van 18-21 uur. Als je wilt deelnemen, kun je je aanmelden bij het secretariaat. Ik hoop dat degenen die geen initiatie-verbinding hebben voor hun meditatie deze contactmomenten als ondersteunend zullen ervaren voor het op hun eigen manier omgaan met de waarde van Light of Being-Meditation. Maar ook als deelnemer van een initiatiegroep ben je natuurlijk van harte welkom op deze avonden, om je meditatie te verdiepen en opnieuw te laten inspireren.

Stilte Retraites in het Boeddhahuis

Stilte is de barmhartige aanwezigheid voor alles. Ze is de vriend en vader van alles. Stilte is dat waar alles uit voorkomt en naar terugkeert, zoals geluid erin ontstaat en wegsterft.

Stilte vraagt geen eliminatie maar draagt alles wat zich voordoet
uit de meeste pure liefde die er bestaat. Zelfs je vechten om een kunstmatige stilte te verkrijgen door eliminatie, wordt in liefde door echte stilte gedragen. Stilte is immers je wezen.

Steeds vaker horen we dat mensen ernaar verlangen om vanuit een bezinnende sfeer enkele dagen in stilte in het Lighthouse te zijn en zich te verbinden met de energie van Anandajay. Dat liet ons toch weer nadenken over een nieuw aanbod op dat vlak.

We dachten dat het stille Boeddhahuis, helemaal in de natuur en doorgaans alleen voor doorgaande groepen bestemd, een hele mooie gelegenheid is voor stilte en bezinning voor mensen die de sfeer, de muziek en de spirituele benadering van Anandajay en The Light of Being, een beetje willen proeven, om te voelen wat dat voor hen kan betekenen.

Daarom willen we vanaf dit najaar op deze prachtige locatie stilte retraites aanbieden zowel voor leerlingen en cursisten van Anandajay als voor mensen die nog niet bekend zijn met zijn werk.

Bloem-logo The Light of Being

Om de stilte te ondersteunen en met nieuwe inspiratie te voeden kun je tijdens deze retraite ook naar wens een chakrahealing, energetische massage, of individuele yoga sessie ontvangen. Daarnaast kun je vrijblijvend meedoen aan het Surya programma in de ochtend, de puja in de middag en/of het mantrazingen in de avond. En ook eventueel nog op een avond samen naar een video van Anandajay kijken. Dit alles onder begeleiding van een van de medewerkers die gedurende de hele week bedding geeft aan de stilte en het vrijblijvende programma organiseert.

Het is belangrijk om te weten dat het Boeddhahuis een zeer bewust vormgegeven huis voor bezinning is, waarin net als in een klooster regels zijn die het omgaan ermee en het verblijven met elkaar erin, zo goed mogelijk proberen te laten verlopen. Anandajay noemt dat de zegeningen van het sporen-, tijd- en ruimtebewustzijn, waardoor je met elkaar een sfeer creëert, die veiligheid en openheid biedt om verdiepend met je leven en je bestaan in contact te komen.

Agenda

Voor de geplande activiteiten, klik hier

Mededelingen

Nieuw!

Nieuwe CD: Chakra-Resonance part 7

Album art Chakra Resonance part 7: Tanpura Ragas in C# en F#

Toen ik tijdens een satsang hoorde hoe de tanpura van Raju en Mischa samenklonken, wist ik meteen dat deze combinatie van twee mannelijke tanpura’s, waarvan een vijfsnarig, nog in de Chakra Resonance Set ontbrak. Het was zo te voelen hoe die twee bij elkaar pasten en wat ze energetisch in het hele chakrasysteem teweegbrachten. Daarom heb ik met hen de stemming en de wijze van spelen doorgenomen en hen gevraagd om deze twee duetten op te nemen. Beide muziekstukken hebben via hun frequenties, die je gedeeltelijk niet kunt horen, een specifieke uitwerking op de chakra’s en van daaruit op de energetische, emotionele, mentale en fysieke laag van je menszijn.

Album art Chakra Resonance part 1-7: Tanpura, Swaramandala and Nadatarangini Ragas

De Tanpura male duet (5-strings & 4-strings) in C# brengt de achter- en voorkanten van de chakra’s met elkaar in balans en verbinding, verbindt het basis-chakra met het kruin-chakra en heeft een reinigende werking op de gehele wervelkolom. Deze raga (mood, sfeer, stemming) is geschikt voor een verzachtende healing van het 1e tot en met 7e chakra. Ze verzacht en verruimt de aura, verdiept de flankademhaling, reinigt de wervelkolom van spanning en stagnatie in de energie en herstelt vermoeidheid door concentratie.

De Tanpura male duet (5-strings & 4-strings) in F# heeft een openend effect op je zenuwstelsel, verbindt alle chakra’s met elkaar tot een spirituele dimensie en laat het basischakra alle andere chakra’s ondersteunen en dragen en geeft vrede door overgave aan het onbekende volle leven. Deze raga kan worden gebruikt voor een vernieuwende healing van het 1e tot en met 7e chakra. De raga maakt het zenuwstelsel open voor vernieuwing, opent de chakra’s voor onbekende energieën, brengt je in de toegewijde houding van verlangen naar spirituele voeding en laat de grenzen van je aura uitdijen.

Nieuwe Puja boek

Met heel veel vreugde, ontroering en dankbaarheid kan ik jullie vertellen dat het nieuwe boek - Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie, 12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven - deze zomer uitgebracht gaat worden. Vanaf september is het verkrijgbaar. Het heeft uiteindelijk 465 pagina’s en met zijn vele tekeningen is het ook een juweel om naar te kijken. Het voelt zo rijk en veelomvattend wat ik via de 12 beschreven puja’s kan aanreiken en ook de voorbereidende teksten van het eerste deel bevatten een schat van informatie over het omgaan met toewijding op alle vlakken in je leven.

Het boek begint met een uitleg van wat ik met puja en gebed bedoel en behandelt eerst de thema’s devotie, relatie met de ziel, verlangen, rijkdom, dankbaarheid en seksualiteit, voordat de twaalf verschillende puja’s met hun waarden, gebaren en energiestromingen één voor één worden beschreven. Het zijn allemaal meditatieve oefeningen, waarin je met handgebaren op muziek via mantra’s uitdrukking geeft aan je dankbaarheid voor alles wat je aan beleving van je ziel of je spirituele existentie ontleent.

Bloem-logo The Light of Being

De in het boek aangeboden puja’s dienen enkel om, op een integere en bescheiden manier, gevoelens van dankbaarheid bewust een plaats te geven in je leven. De puja’s geven je zo de mogelijkheid om je beleving van harmonie, van yoga en religieuze schoonheid, via een rituele uitingsvorm tot uitdrukking te brengen. De muziek die ik daarvoor bij de betekenissen van de mantra’s heb gecomponeerd en de gebaren die ik ter ondersteuning daarvan aanreik, versterken nog eens extra de diepe gevoelswaarden van deze eerbiedige en verstillende uitingsvorm.

In het tweede gedeelte van dit boek wordt diep ingegaan op de betekenis, waarde en achterliggende psychologische inzichten van de puja’s en hun mantra’s. Alle gebaren en de daarmee samengaande energetische werkingen zijn in het boek voorzien van verfijnde tekeningen van de hand van Willemien Min. Ook wordt er op de specifieke muziek- en gebedsbeleving van elke puja ingegaan. Bij dit boek zijn 6 albums met de twaalf puja-muziekstukken te koop (zowel op CD en als mp3), die de verschillende meditatieve gebaren van de puja’s begeleiden.

Album Art MantraPrayers set

De diepgaande menselijke waarden en gebeden die in dit boek worden aangereikt, verbinden je weer met de levenskracht en volheid van je innerlijk. De dankbaarheid en het respect dat daardoor ervaarbaar wordt, laten je met nog meer liefde leven en dieper verbonden raken met je bezieling. Mogen de puja’s en dit boek daarmee bijdragen aan de bevrijdende werking van dankbaarheid die je ziel zal laten stralen.

Ik ben heel erg blij ook dit boek aan jullie te kunnen doorgeven en ik hoop van harte dat je er je hele leven veel waarde in en mee blijft ontdekken.

Bloem-logo The Light of Being

Recensies

In de afgelopen tijd zijn er meerdere recensie geschreven, die we hieronder hebben samengevat voor degene die ze zou willen lezen.

Muziek

Anandajay heeft meer dan 100 mantra’s, puja’s en raga muziekstukken gemaakt. De mantra’s en puja’ zijn een vorm van mantra en bhakti yoga, en de raga’s hebben een helende uitwerking op de chakra’s. Voor een overzicht van alle muziek, klik hier.

Cover art muziek van Anandajay

Boeken

Voor een overzicht van Anandajay’s boeken, klik hier.

Cover art Anandajay's boeken

Video’s

Cover art video's Anandajay

Mailcontact met Anandajay

Anandajay beantwoordt gedurende het gehele ‘GdI jaar’, van september tot juni - eens per maand mails met inhoudelijke vragen over je spirituele proces. Je kunt je vraag, liefst in een bijlage i.v.m. de privacy, sturen aan [email protected] t.a.v. Jeanine, zij zal de binnengekomen mails maandelijks aan Anandajay doorzenden. Hij beantwoordt de mails na of rondom de GdI weekenden. Met uitzondering van de maanden november en maart, dan verblijft hij in stilte.

Met alle andere vragen over de Light of Being, kun je altijd op ditzelfde emailadres terecht bij Jeanine, AnnĂ¢me en Barbara (de contactgroep), zij zijn degenen die deze postbus openen en de mails beantwoorden.

Bloem-logo The Light of Being

Reageren op het ‘Light of Being’-News

Het ‘Light of Being’-News is een brief aan mijn leerlingen om hen op de hoogte te houden van wat er in ‘The Light of Being’ gebeurt en welke ontwikkelingen zich in de loop der tijd aftekenen.

De brief is aan mijn leerlingen geschreven, ook al weet ik, dat er veel andere mensen meelezen vanuit een vaak wat afstandelijkere positie. Zij kunnen zich misschien niet helemaal inleven in het geschrevene, maar hebben blijkbaar wel interesse in hetgeen er binnen ‘The Light of Being’ wordt gedeeld en gedaan.

Het is dus een brief, aan zowel leerlingen als geïnteresseerden, die ik vanuit de relatie met mijn bezielde wezen schrijf en die dus over echt contact en verbondenheid gaat. Daarom wil ik jullie ook duidelijker de mogelijkheid geven om daar als vriend op te kunnen reageren.

Anandajay

Reageren op deze ‘Light of Being’-Nieuwsbrief
kan via email: [email protected].

Ten-slotte

Spiritueel leven

Lieve vrienden,

Vaak wordt er gesproken over een spirituele manier van leven, maar wat is spiritueel leven, waar het bij The Light of Being ook vaak over gaat, eigenlijk? Natuurlijk gaat het over een levenswijze waar meer dan alleen de oppervlakte een rol speelt, maar waarom, hoe dan en maakt dat je dan een beter mens?

In het kader van mijn brief over spiritueel realisme is het belangrijk om aan te geven dat spiritueel leven in ieder geval niet een proces naar een levenswijze is, waarbij je boven alle feitelijkheden van het leven uit kunt stijgen. Het is ook niet het proces naar heelheid, zoals menigeen het graag ziet. Als spiritueel leven een proces naar heelheid zou zijn, benadruk je de gehele tijd dat je die heelheid niet hebt, voelt of bent, en dat werkt deprimerend.

Bezig zijn met worden, benadrukt sowieso de gehele tijd die dingen die je steeds maar niet bent of voelt. Spiritueel leven is veel meer het vanaf nu leven met dat wat er aan waarde, menszijn en heelheid in je ervaarbaar is. Natuurlijk is heelheid niet altijd zo vrij te ervaren als dat je zou wensen, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet is.

Daarom is een belangrijk aspect van spiritueel leven dat je je steeds weer opent voor de echtheid, heelheid en waarde zoals die op dit moment in je ervaarbaar is, in plaats van dat je ervan uitgaat dat je die nog moet zien te vinden of bereiken. Daarmee zou je immers alleen maar je ego als touroperator en je gemis van heelheid als onaangenaam hongergevoel aanspreken. Spiritueel leven gaat niet over de reis naar het beloofde land, maar over het verzorgen van dat wat jij aan waarheid, echtheid en heelheid in jouw leven ervaart. Het gaat dus ook niet over wat je van dat wat je op dat gebied in jezelf aantreft, vindt.

Juist door de energieën van verzorging, toewijding, devotie, aandacht, weer toe te laten en te laten stromen, zal je merken dat de gewoontelagen van je bewustzijn zich openen en de eronder liggende en op liefde reagerende lagen van heelheid en harmonie steeds duidelijker op de voorgrond komen en ervaarbaar zijn.

Spiritueel leven gaat dan ook over het licht van het zijn en niet over het licht van het worden. Het gaat over leven in openheid en niet over het bereiken van verlichting. Spiritueel leven gaat over genegenheid door inzicht en niet over succes door inzicht. Spiritueel leven is leven in de openheid voor de beleving van heelheid, niet over het hebben en vasthouden van heelheid.

Deze heelheidsbeleving is er altijd als je als mens even ophoudt met geconcentreerd te zijn op fragmenten en weer ontvankelijk mag zijn. In ontvankelijkheid laat je immers weer alles tegelijkertijd in je beleving toe en wordt alles in en van je weer aangeraakt en daardoor sensitief en ervaarbaar. Door alles tegelijkertijd toe te laten kun je het niet meer volgen en duiden en dat maakt je mentaal vrij en gevoelsmatig open.

Hoe opener je voor die heelheid, die aan alles ten grondslag ligt, mag zijn, hoe meer je gaat ervaren dat die heelheid een middelpunt heeft, dat je je ziel of existentiewaarde zou kunnen noemen. En hoe meer je je daarvoor opent, des te duidelijker word je je ervan bewust dat deze bron de bron van je geluk is.

Spiritueel leven is het leven met deze bron, die niets van het leven verbloemd of onwaar maakt, maar alles inbedt met waarde, volheid en essentie. Het blijft echter altijd zo, dat het aan jou is of je daarmee samenleeft in plaats van enkel te weten dat dat zo is. Dit verschil is juist dat verschil tussen echte openheid en intellectuele openheid, tussen gevoelsmatig toegankelijk zijn of voelen dat je daarnaartoe wilt, tussen ontvankelijkheid in plaats van doelgericht of tussen relationeel zijn in plaats van functioneel te blijven.

In dat proces naar leren leven in die openheid hoop ik jullie te mogen blijven begeleiden om zo de bijzonderheid van de spirituele waarde van het leven te mogen blijven aanreiken.

Ik wens jullie een fijne zomer en zie jullie graag weer in België of in september.

In love,

Anandajay