‘Light of Being’–News

Nr. 50 – februari 2019

Brief van Anandajay

Lieve vrienden,

Welkom in deze nieuwe nieuwsbrief. Een nieuwe fase is aangebroken, nu het ‘onverwachte’ doek voor de romantische locatie van de panden in Igelmondermühle begin februari definitief is gevallen. Gelukkig zijn de panden in Hergersberg in de loop van de afgelopen jaren steeds mooier geworden, zodat die alle activiteiten nu helemaal en misschien wel beter kunnen overnemen. Iets wat de bewoners eromheen ook heel erg fijn vinden, mede omdat ik nu dicht bij hen woon. De verhuizing en herinrichting is in de loop van de afgelopen maanden gezamenlijk en op een harmonische manier verlopen en de laatste klusjes worden nog doorgevoerd nu ik op La Palma ben. Ik bedank daar heel hartelijk iedereen voor, die bereid is zijn energie daaraan bij te dragen.

Het is bijzonder te merken wat zo’n grote en onverwachte verandering teweegbrengt bij mij en bij allen eromheen die erbij betrokken zijn. Ik heb dan ook de eerste weken hier op La Palma even de tijd genomen om te voelen wat het met me heeft gedaan en hoe ik me in de nieuwe omstandigheden weer op mijn gemak kan gaan voelen en er in overeenstemming mee kan komen.

Niet dat er iets verkeerds gebeurd is, want mijn leven beweegt blijkbaar op deze manier, maar er is wel iets gebeurd wat het onderwerp van menselijke onvoorspelbaarheid weer eens blootlegt. Het is voor mensen blijkbaar lastig om zichzelf eerlijk waar te nemen. We (door)zien doorgaans niet alles wat ons handelen beweegt. Mijn hele leven speelt dit vraagstuk al een belangrijke rol, wat natuurlijk ook samenhangt met mijn activiteiten als spiritueel begeleider. De vraag die me intens bezighoudt, is hoe ik mensen kan ondersteunen om bevrijd te raken uit hun beperkte zien of uit iets wat ze geloven maar wat niet volledig waar is. Als de sleutel daartoe gevonden zou kunnen worden, dan zou dat de deur naar echtheid openen. Er zou dan minder conflict ontstaan tussen onze ideeën en de waarheid van jezelf en elkaar. Als transparante echtheid en liefdevolle eerlijkheid toegankelijk worden, kan de belangrijkste grondstof van het pijnlijke in deze wereld beginnen te ontdooien. Het ontdooien van spanning, conflict en strijd is het diepste gevoel van liefde, dat iedereen ten diepste aanzet om elkaar te helpen en ondersteunen en dus de ruimte te scheppen, waarin liefde kan worden ervaren.

Het wegvallen van de panden van Igelmondermühle is het gevolg van dat een leerlinge, die me deze panden in vruchtgebruik had gegeven, daar de laatste tijd gevoelsmatig niet meer mee in overeenstemming was. Haar gift voelde voor mij daardoor niet meer verblijdend en ik heb daarop aangegeven bereid te zijn de panden weer aan haar terug te geven, hetgeen zij heeft aanvaard. Naast alle jaren waarin ik enorm van haar gift genoten heb, ga ik nu dus verder met het andere deel van mijn Light of Being-centrum, dat al in 2004 is ontstaan in Hergersberg en waar ik nu tegenover woon. Ik ga ervan uit dat de centralisatie van al mijn activiteiten die nu plaats heeft gevonden de kracht van The Light of Being-energie en -boodschap ten goede komt en de nieuwe fase extra licht geeft! Ik ben in ieder geval heel erg blij met de heldere energie, die nu van het Light of Being-centrum in Hergersberg uitgaat. Ik ben dan ook benieuwd hoe de nieuwe energie die nu aan het al bestaande daar is toegevoegd, verder gaat rijpen en doorwerkt op wat er in deze gebouwen weer voor moois en dierbaars plaats gaat vinden (voor een foto-impressie, klik hier.

Hergersberg ligt 6 kilometer van Igelmondermühle en is een klein gehucht van een veertigtal huizen aan een doodlopend weggetje, dat uitmondt in het Eifelse heuvelland, waar je mooi kunt wandelen. Rond dat deel van het centrum wonen meerdere leerlingen en het is de locatie van de ‘School of Spiritual Awareness’. Het centrum heeft tegenwoordig 14 eenpersoonskamers, een gemeenschappelijke eet- en meditatieruimte en een aantal appartementen en ik woon in een apart huis, met een praktijk, ertegenover.

Dan vertel ik jullie graag ook weer even iets over mijn nieuwste boek van maar weer liefst 425 pagina’s. Het krijgt de titel ‘Meditatie – De weldaad van innerlijke afstemming en bevrijdende heelheid’.

Ik heb daar, samen met Raju, nog een bijpassende cd bij gemaakt met een meditatie-puja en een meditatie-raga en heb daarnaast een meditatiemala (gebedssnoer) ontworpen. Dit alles om het vertrouwd raken met de bewustzijnsruimte van meditatie verder te ondersteunen. Ik rond het boek in deze periode af en hoop het in mei uit te kunnen brengen, zodat alles op de GdI in juni verkrijgbaar kan zijn.

Meditatiemala

Het me op La Palma kunnen wijden aan het schrijven van mijn boeken, voelt intens en kloppend. Ik ben dan ook heel dankbaar dat mij de mogelijkheid is geboden om van het huis daar vrij gebruik te mogen maken. Het schrijven begeleidt ook een onderwijl plaatsvindende veranderingsperiode, die betrekking heeft op hoe ik verder om wens te gaan met mijn boodschap van innerlijke vrede en de nog onbekende schoonheid van menselijke echtheid. Dit veranderingsproces is ingeluid met dat ik aangegeven heb dat ik de komende jaren voor het laatst mijn opleidingen geef. Het zal verder gestalte krijgen door in openheid te blijven ervaren welke ruimte het leven me voor de weerklank van mijn boodschap gaat aanbieden en waar het me, indien nodig, naartoe leidt om die te laten resoneren. Kortom, een fantastische tijd om veel en intiem met mijn essentie samen te zijn.

En dan nog even iets over mijn relatie met jullie. Ondanks dat ik me aanhoudend bezighoud met de vraag hoe ik nog moeitelozer, maar wel preciezer, begeleidend zou kunnen zijn bij het opener en vrijer laten worden van mensen in hun tastbare sensitiviteit en spirituele bewustzijn, is het verblijdend om te ervaren hoe jullie mijn boodschap regelmatig verstaan en gelukkig daarvan worden. Het voelen hoe vrijheid en liefde daarin samengaan is het mooiste wat het leven te bieden heeft en ik ben blij om in onze ontmoetingen deze mooie plaats te mogen vervullen. De periodes dat ik in België en Nederland ben, voelen daardoor zeer diepgaand en als een zomerse bloemenweide aan. Ik zie er dan ook naar uit jullie eind april weer in die energie en sfeer te ontmoeten.

Maar nu eerst de nieuwsbrief met mooie foto’s van kwetsbare, lichtdoorlatende rozenblaadjes, nog meer over de diepgang van meditatie, het rooster van het volgende cursusjaar, de aankondiging van het nog mee kunnen doen met de laatste Tantra opleiding en de allround Teachings-Retraite, een nieuwe GdI-optie en nog andere mooie dingen. Veel leesplezier daarmee!

Diepgang is eigen aan de mens. Je kunt haar nooit verliezen. Toch schijnen de veranderingen van de oppervlakte boeiender te zijn. Realiseer je daarom, dat alleen tegen een onveranderlijke achtergrond veranderingen zichtbaar kunnen zijn. Daarom zijn al jouw persoonlijke veranderingen alleen maar zichtbaar tegen de onveranderlijke achtergrond van je essentie.

Anandajay over meditatie

Meditatie verbindt je met je ziel

Meditatie verbindt je weer met de ware aard van je natuur, met je ware thuishaven, waar je je op je gemak en heel voelt, waar liefde stroomt en kracht straalt. De een noemt dit zijn zelf en de ander zijn essentie of zijn. Ik noem het daarnaast graag mijn ziel, maar ook mijn wezen, mijn kern, mijn innerlijk, mijn bron, god en ga zo maar door, allemaal benamingen voor het mooiste wat ik in essentie ben. De Light of Being-Meditatie zet daarom de relatie met dit mooiste, je ziel, centraal. Meditatie voedt, verdiept en verfijnt jouw relatie met je ziel, je wezen, innerlijk of zijn door je uit te nodigen om er open en gelijkwaardig, liefdevol en eerbiedig, voor open te staan.

Het dichter bij jezelf komen, het diepgaander met je ziel in vriendschap leven en daardoor dieper gefundeerd in contact met je zijns-energie komen, zorgt ervoor dat er veel meer helende waarde in je kan vrijkomen en over je tastbare menselijke akkers gaat stromen. Dit werkt zowel heilzaam door op jou als geheel, als op dat wat je doet en van daaruit heeft het zijn uitwerking op iedereen met wie je omgaat.

Meditatie verzacht, door je grotere openheid, je gewoonten en dat maakt je ontvankelijker voor de waarde die vrijkomt vanuit de verbondenheidsmomenten met je ziel. De vervulling die daardoor ontstaat, beantwoordt aan je natuurlijke behoefte en wens naar het thuiskomen in de inhoudelijke liefdesruimte van wat je in essentie bent. Het mooie is dat deze beantwoordende kwaliteit voor iedereen, altijd en overal toegankelijk is en je intens dankbaar, dus gelukkig, maakt.

Bloem-logo The Light of Being

Meditatie begeleidt je om de relatie met je ziel aan te gaan, vanuit je sterke verlangen naar de, in jouw diepte volop aanwezige, bijzondere kostbaarheden van liefdeswarmte, vredesinbedding en bewustzijnslicht. Deze waarde belevingen zullen dan vanzelf doorwerken op al je gedachten, behoeften, emoties, verlangens, handelingen en relaties, kortom op je feitelijkheid en hoe je die beleeft en daarmee omgaat.

Meditatie is dan ook het open, vrije en liefdevolle bewustzijn, dat je lichtend, verwarmend en in verbondenheid met je zijn, als geen ander bij je spirituele ontwaken kan begeleiden. In haar openheid kom je in contact met de kracht van het onvoorwaardelijke zijn dat in ieder van ons aanwezig is en van daaruit ontstaan dan moeiteloos de inzichten waar vanzelf wezenlijke veranderingen uit voortvloeien, die ook op je levenswijze doorwerken. Als je in openheid ontvangt wat er allemaal aan leven in je en om je heen is, komt het voortdurend alerte, ik-gerelateerde willen, vanzelf tot rust. Er ontstaat dan ruimte voor een geheel andere beleving, voor een geheel ander bewustzijn, voor een geheel andere beleving van je bestaan en het leven waar je dan weer zo’n prachtig onderdeel van bent.

Meditatie is er om je de verbinding met je zijn, met je ziel en wezen te laten ervaren, zodat jij je door die inhoud kunt laten voeden. Dus als je je voor deze spirituele bron opent, wordt het zijn de universele moederschoot van alle bestaan, toegankelijk voor je als een universeel geboortegeschenk. De hele schepping komt voort uit deze moederschoot, uit dit zijn, uit deze levensbron en haar energie is steeds in en achter alles aanwezig.

Meditatie brengt je in een liefdevolle dankbaarheid

Je bereidheid om via meditatie ontvankelijk open te staan voor het wezenlijke in je, geeft de essentie de mogelijkheid om als zegening in het tastbare en vormelijke van jouw bestaan uit te kristalliseren en plaats te vinden. Zo krijgt het wezenlijke de mogelijkheid om haar zegenrijke waarde, ook via jouw menselijke zijn, aan de wereld bij te dragen. Dan is meditatie de brenger van verlichting, van de zegenrijke invloed van het liefdevolle vredeslicht. Die verlichting is dan een kloppende verrijking voor jou en, vanuit je liefde voor de wereld om je heen, een prachtige vorm van naastenliefde voor je medemensen en een uiting van dankbaarheid naar haar initiator.

Het is heel buitengewoon, dat je als mens de diep reikende vrijheid hebt om het essentiële bewust en vanuit verlangen in je toe te laten en in je tastbaar waar te laten worden. Meditatie is daarvoor de meest aangewezen begeleiding. Je draagt de mogelijkheid in je om de ‘kristaltedere’ pure waarden van essentie als zegeningen in jezelf toe te laten, te ervaren en ermee samen te zijn en daarmee deze waarden via jouw bestaan en levenswijze aan de wereld bij te dragen.

Bloem-logo The Light of Being

Steeds als je dit toelaat en daardoor bewust voelt dat je aan deze waardevolle waarheid deelneemt en je deze door jou heen laat plaatsvinden, zul je merken dat je dat diep ontroert en aanraakt. Op de momenten dat dit je tot in je liefdevolle hart mag aanraken, voel je dat je, vanuit respect en eerbied naar het leven en je bestaan, diep wenst te buigen, alles wenst te bedanken en je wezen alleen nog maar ernaartoe wenst te laten stralen.

Dan is het je ook in één keer volledig duidelijk, dat de verinnerlijkende bewegingen van meditatie alleen maar met ontvankelijkheid te maken kunnen hebben. Het vanuit ontvankelijkheid krijgen en ervaren van je innerlijke waarde is namelijk zo aanrakend, dat er geen antwoorden meer nodig zijn en organisch meebewegende verzachting en liefdevolle bereidheid overblijven. Die aanrakingen zorgen ervoor dat je verstilt en er een omhullende, vervullende, waarde dragende dankbaarheid om je heen ontstaat. Open je voor die omhulling en dankbaarheid gevende energie, laat die tot in je innerlijk doorwerken, want zo wenst het alles omhullende zijn, liefdevol met je samen te zijn.

Meditatie opent je voor je hart-energie en het relationele bewustzijn

Je bereidheid om je essentie in jou waar te laten zijn, zorgt dat er weer helende energie vanuit je ziel in je menselijke belevingswereld binnen kan stromen. Deze heelt met haar natuurlijke trilling alle vormen van vervreemding die je hebt opgelopen. Vanuit mededogen met het imperfecte, dat eigen is aan deze helende liefdesenergie, heelt de essentie of ziel al je opgelopen relationele verwondingen en vanuit de geweldloze, vredesenergie die ze in zich draagt, werkt ze via jouw gedrag helend in op de dissonante spanningen in de wereld om je heen. Helen betekent ruimte maken voor een natuurlijke, liefdevolle en vrije uitwisseling met het essentiële, waardoor er herstel kan plaatsvinden voor die gevoelsbelevingen van je, die uit de sfeer van natuurlijkheid, liefde en heelheid waren geraakt. De openheid voor deze diepe uitwisseling wordt gedragen door de waarde van je relationele bewustzijn.

Relationeel bewustzijn, de drager van de kracht van heling, maakt dat je, vanuit verbondenheid met je bezieling, bewust bent van je medemens, de aarde, de schepping en de essentie in die schepping en brengt een grote verandering teweeg in de beleving van jezelf en de wereld. Door aan al die aspecten van uitwisseling en relatie ruimte te geven, krijgt je hartchakra meer vrijheid, stroomt de liefde weer vrijuit en voel je je door het leven geliefd. Daardoor ben je niet meer zo bang om je gevoelsmatig en energetisch voor iets anders te openen en met iets of iemand anders vermengd te raken. Je wordt je er dan van bewust dat er, juist door je ego en identiteit los te durven laten en in wisselwerking te durven zijn met iets anders dan jezelf, een diepere, jouw inbeddende en dragende levenskwaliteit ervaarbaar wordt.

Bloem-logo The Light of Being

Als je bereid bent om je niet steeds ergens mee te identificeren, wordt je relationele bewustzijn opener, kan je hart-energie vrijer gaan stromen en zul je jezelf meer als heel, als geheeld en naar de wereld toe als helend gaan ervaren. Je voelt dan dat je, te midden van alle veranderingen die het leven met zich meebrengt, rust, stabiliteit en liefde ervaart, die vanuit je innerlijk naar buiten stromen. Deze diepere laag, deze dragende zijnsgrond, verbindt je liefdevol met alle andere mensen en situaties in je leven. Jouw verlangen naar meditatie, naar het samenzijn met en gevoed worden door je innerlijke waarde, heeft je in dit relationele bewustzijn en zijn helende levenshouding gebracht.

Meditatie begeleidt je dan ook niet alleen naar je innerlijk, maar geeft je door die verinnerlijking ook het vertrouwen om open te durven gaan voor iets anders en dus ook voor een ander mens, voor uitwisseling, voor verandering, voor een andere dimensie, voor heling. Het aangaan van zo’n verdiepende relatie met je ziel, opent je relationele bewustzijn en beantwoordt daarmee aan een diepe betekenis van meditatie om ook relationeel helend te zijn, ook al denken nog veel mensen dat je voor meditatie juist het hebben van relaties op de tweede plaats zou moeten zetten.

In relatie met de liefdesenergie van de schepping

Door meditatie aan te gaan zoals je een liefdesrelatie aangaat, sluit je je nergens voor af en raak je niet teruggetrokken in een isolement, maar kom je, afhankelijk natuurlijk van hoe diep je je voor die relatie opent, in een oceaan van wezenlijkheid en echtheid terecht. Je komt dan in relatie met de liefdesenergie die de gehele schepping doordringt en daarom zowel de waarde als de oorsprong van dat alles is. Alleen de diepte van zo’n relatie laat je tastbaar ervaren dat jij, als onderdeel van het geheel, pure liefde, essentie en wezenlijkheid bent. Meditatie is het aangaan van deze relatie en het in je waar laten worden van de liefde die jij en het leven wezenlijk zijn en dat is zowel voor jou als voor de hele wereld, een vervullende zegening.

Meditatie nodigt je uit om in relatie te gaan met dat wat jij als meest essentieel in jezelf ervaart. Ze nodigt je uit om je te vermengen met wat uit dat ervaarbare essentie-gebied aan volheid in jou binnenstroomt. Vervolgens nodigt ze je uit om die vervullende kwaliteit tot in elke cel van je menselijke bestaan tastbaar waar en ervaarbaar te laten worden. En ze nodigt je uit om die openheid ook tot in je dagelijkse functioneren te laten doorwerken, om ook daar, met zowel alles wat er is als met de waarde van het essentiële in jou, in uitwisseling, in relatie te zijn.

Bloem-logo The Light of Being

Als je eenmaal open bent voor de inhoud van het essentiële in jou, open je je vanzelf ook voor de inhoud van de essentie in alles en ben je, ook weer vanzelf, open voor de essentie van het leven als geheel.

Mag meditatie je uitnodigen om deel te nemen aan dat waar je al zo lang en diep naar verlangt, aan de vrijheid om de essentie van het levende leven over de akkers van je menselijke bestaan te laten stromen? Zo ja, dan dank je wel, ook namens de schepping, de aarde en de wereld, namens al je medemensen en namens de essentie van alles. Dank je, dat je de ware bron van je bestemming en potentie hebt erkend en aangenomen en dat je uit vrijheid en verlangen steeds weer deel wenst te nemen aan het samenzijn met je meest essentiële waarde: de liefde van het zijn.

Activiteiten
dit cursusjaar

Impressies van de Light Living kerst-Retraite 2018

Voor mij betekende de kerstretraite een welkome en aangename landing. Met een rugzakje vermoeidheid en onrust aangekomen, werd ik gewaar, en dat voelde met oudjaar een heel stuk lichter. Heerlijk kunnen wandelen, in dierbaar gezelschap. De middagen met Anandajay als weldadig/verzachtend ervaren. De retraite heeft me dus goedgedaan. Blij dat ik het mee kon maken. — Jan

krul

Ik werd warm ontvangen op een mooie, verzorgde, gemoedelijke, lichte plek en de bewoners bleken allemaal zo hartelijk te zijn. Het programma was prachtig en vond grotendeels in stilte plaats. Ik vond het heel bijzonder dat er voor het diner een tekst van Anandajay werd voorgelezen, de teksten raakten mij. Ik deed enkele helende sessies: yoga, massage en healing en daalde langzaam af naar de diepte van mijn zijn. De omgeving was lekker om een wandeling te maken en het hoogtepunt van de dag vond ik de bijeenkomst met de lieve, spiegelende, doorsnijdende leraar Anandajay die ik nu ook wat beter heb leren kennen. Door hem durf ik me nog meer over te geven aan niet-doen en ontmoet ik bewuster dat wat zich voordoet. Voor mij precies de juiste ingrediënten om het leven langzaam in mij toe te laten. Iets waar ik erg gelukkig van word. — Esther

In de kerstretraite ben ik anders naar kerst gaan kijken en gevoeld hoe dichtbij de geboorte van het Jezuskind in mij is. Anandajay vertelde het kerstverhaal op een bijzondere wijze zodat het heel dichtbij kwam in mij en ik zo de Jezusenergie in mij mocht voelen. Pril en stralend! Het voelde echt samen warm en liefdevol. Een kerst om niet te vergeten. De toevoeging van de massages e.d. dat was enorm welkom en heel veel dank daarvoor. Ook de ruimte om elkaar te ontmoeten en te wandelen voelde welkom. Voor mij mag het volgend jaar weer aangeboden worden. — Maria

krul

Verlangend naar stilte en bezinning in een maatschappij, die daarvan tijdens de feestdagen vooral afleidt, mocht ik mij neervlijen in het prachtig gerenoveerde Light-house en genieten van Anandajay’s inspiratie en wonderschone begeleiding. Hij bracht het verhaal van het Christuskind heel dicht bij mij, bij mijn eigen innerlijke levensverhaal, waarin ik geboren ben, mens geworden ben, een lichaam gekregen heb, om alles tastbaar te mogen ervaren. Ik voelde door de retraite me via de ‘Jezusenergie’ weer bij mijn eigen liefdesenergie teruggebracht, die ik in mijzelf voelde stromen. Het verlangen om mijzelf en mijn lichaam, mijn akker, te verzorgen, en deze liefde over mijn akker te laten stromen, is door de retraite opnieuw aangewakkerd en ik heb weer gevoeld hoe zelfliefde een daad van liefde is voor mijzelf, maar ook voor de wereld. — Carina

Thuiskomen in genegenheid.
Na massage en healing me openen voor mezelf, mezelf ontvangen, van maakbaarheid naar "raakbaarheid". — Gonneke

krul

De kerstretraite heeft veel met mij gedaan. Tijdens de aanrakende bijeenkomsten met Anandajay, die ons de diepere waarde van het kerstverhaal liet ervaren, werd mijn verlangen weer opnieuw bekrachtigd. Het was verblijdend om te voelen dat ik geboren ben om mijn spirituele weg te gaan en dat het een natuurlijke weg is die me voortdurend uitnodigt om me te verbinden met licht en liefde, de Jezus energie die ook in mij aanwezig is. Ik voel me dankbaar met dit geschenk voor mezelf maar ook voor de wereld om mij heen.

Door de liefdevolle begeleiding van Anandajay, de openheid in de groep en de verstilde omhulling van het Light-house waren het volle en rijke dagen. Dank, dank, dank... — Jeanine

De vijf dagen van de kerstretraite waren voor mij ontwakend, verlichtend, verdiepend en verstillend. De bijeenkomsten met Anandajay en de individuele begeleiding van massage of heling maakte dat ik me openende voor het geboortelicht en kwam ik tot vrede en stilte waarin ik mijn vasthoudendheden kon loslaten en mij kon laten verrijken met het licht van liefde en geluk. Het was fijn om dit samen met de groep te delen. — Carla

krul

Een onvergetelijke Kerstretraite in het Light-house met Anandajay die ons tien dagen achter elkaar steeds verder meegenomen heeft in het doorvoelen en waar laten worden in onszelf van de diepere betekenis van de zonnewende vanaf het Kerstverhaal t/m Oud en Nieuw. De omhulling van de groep, de intimiteit die ontstond door het delen, de vrijheid van het programma, de aangeboden begeleidingen (yoga, healing, massage enz) droegen allemaal bij aan de vreugde van dit proces. Heel veel dank! — Annâme

Het was een wonderbaarlijke ervaring, hoe Anandajay ons in 9 dagen meenam in het kerstverhaal, tastbaar ervaarbaar de Jezus energie in ons uitnodigde om tot leven te komen en in een stralen te ontluiken. En hij kwàm tot leven, bij mij en menigeen ontstond weer contact met het diepe gevoel van medemenselijkheid, met het licht vanbinnen, met de bereidheid om het oude los te laten en weer nieuw te zijn, met de ruimte om te stralen en om lief te hebben.

Het was voelbaar in de sfeer in de groep, die vrij en warm was, levendig en beweeglijk, steeds weer anders maar altijd samen op de momenten dat we ook daadwerkelijk samen waren en af en toe heel stil. Het was voelbaar in de healingen en massages die werden doorgegeven, het was voelbaar in het Light-house, dat als een herberg was die al onze processen omhulde en waarin we een vredevol thuis vonden. Het was voelbaar aan Anandajay als de hoeder van ons welbevinden, wonend in zijn eigen herberg aan de overkant van de straat, van waaruit zijn radiatie ons dag en nacht omhulde. Het waren negen innige, lichtvolle en harmonieuze dagen, een periode om nooit te vergeten. — Barbara

Eenvoud,
Wezenlijkheid,
Kwetsbaarheid
Aanraakbaarheid
Zachtheid
Ruimtelijkheid
Affectie
Weldaad
Barmhartigheid
Jezus-energie
Medemenselijkheid
Aura
Engel
Welbehagen

Al deze prachtige kwaliteiten noteerde ik met grote letters als een gedicht in mijn schrift om ze nooit te vergeten, ze kregen in ons samenzijn met Anandajay nieuwe inhoud en betekenis. Moge deze woorden blijvend leven in ons, ze zijn de mooiste die ik ken. Dank je wel lieve Anandajay. — Willemien

Binnenkort

Satsang & introductieavond
‘Light of Being’-dagen met Anandajay

12 mei 2019 in Nijmegen

Op deze avond met meditatie, gesprekken en muziek, gaat Anandajay dieper in op thema’s zoals Licht, Zijn, Genegenheid en Inzicht, en ben je welkom met al je vragen, over dat wat je bezighoudt in jouw (spirituele) ontwikkeling of in de ontwikkeling van de wereld op dit moment. Zo leer je Anandajay kennen in zijn geheel eigen benadering van menszijn en spiritualiteit, en word je uitgenodigd te delen in het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart. Je krijgt op die manier een directe introductie in wat de ‘Genegenheid door Inzicht’-dagen en -retraite voor jou kunnen betekenen. Voor wie dat wenst is er na de bijeenkomst gelegenheid om praktische informatie te ontvangen over de GdI-dagen en -retraite.

Datum: zondag 12 mei 2019 van 19:30 uur tot ca. 21:30 uur.
Locatie: de Vuurvlieg, Tweede Oude Heselaan 179a in Nijmegen.
Bijdrage: €25,-

Om meer over de satsang en introductieavond te lezen, klik hier, of bekijk de flyer (pdf).

Nieuw

Light of Being-Retraite (GdI)

Van 23 t/m 30 augustus 2019 in het Light-house in België

Vanaf deze zomer is het mogelijk om de tot nu toe maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ (GdI) ook in de vorm van een retraite-week te volgen. Het volgen van de maandelijkse bijeenkomsten geeft natuurlijk de meest constante begeleiding, omdat je dan elke maand weer in contact met die andere belevingswereld gebracht wordt en alle onderwerpen een ruime rijpingstijd krijgen. Toch ga ik ervan uit dat deze zomerweek zeker ook zijn waarde kan hebben, bijvoorbeeld als een verdiepende herhaling, als een introductie tot mijn werk voor nieuwe geïnteresseerden of als mogelijkheid, als het deelnemen aan de maandelijkse GdI-dagen niet tot je mogelijkheden behoort.

In de Light of Being-Retraite worden de onderwerpen van het dan afgeronde cursusjaar nog eens doorgenomen en binnen de omhulling van het Light-house en het meditatieve dagprogramma kunnen die dan als bezinning op je inwerken. De zes dagelijkse bijeenkomsten met Anandajay duren ongeveer drie uur en eromheen is er tijd om te wandelen of gewoon buiten te zijn. Degenen die aan de week deelnemen kunnen ook deelnemen aan de GdI-video-dagen in november en maart.

De week is van 23 t/m 30 augustus 2019 en vindt plaats in het Light-house in de Belgische Eifel. De aanvang is vrijdagnamiddag en het vertrek vrijdagochtend en de bijdrage is 975 euro. Je verblijft op een eenpersoonskamer en nieuwe mensen boeken eerst een kennismakingsgesprek (half uur) met Anandajay. Opgeven kan bij het secretariaat.

Aanvullend op de retraite kun je daarnaast deelnemen aan de GdI video-dagen in november en maart, waarin Anandajay de Light of Being-Meditatie middels een video zal begeleiden. Zo kunnen alle deelnemers deze meditatievorm leren kennen en ervaren en kunnen de mensen die er al in zijn ingewijd en er al meer en dieper mee vertrouwd zijn, op deze manier steeds weer een herijking blijven krijgen.

Voor meer informatie over de Genegenheid door Inzicht-Retraite,
zie de brochure (pdf).

‘Light of Being’-Meditatie-Retraite

28 april t/m 3 mei 2019 in het Light-house in België

In het voorjaar 2019 is er een vierdaagse Meditatie-Retraite voor diegenen die een uitgebreidere supervisie van hun Light of Being-Meditatie wensen. In deze retraite, waarbij je op zondag 28 april aankomt (aanvang 17.00 uur), is er aandacht voor waar iedereen staat in zijn meditatieproces en worden alle vier de fases van de meditatie doorgenomen. De retraite eindigt vrijdag 3 mei om 12.00 uur. Voor meer informatie, zie de brochure (pdf).

12-daagse ‘Light of Being’-Teachings-Retraite

9 t/m 22 augustus 2019 in het Light-house in België

Naar aanleiding van vragen die we ontvingen hebben we het stukje over de Teachings-Retraite uitgebreid, met (meer) informatie over het ochtendprogramma en de instroommogelijkheden in de verschillende werkvormen (teachings).

Afgelopen voorjaar heeft Anandajay met de ‘Teachings-Retraite’ een waardige en breed toegankelijke voortzetting gevonden van de vroegere ‘inititiatieweken’. Er is al eerder over deze retraite geschreven, maar naar aanleiding van vragen lichten we haar hieronder nog verder toe.

De Teachings-Retraite die plaatsvindt in augustus is een twaalfdaagse zomerretraite met Anandajay voor iedereen die de GdI-dagen of GdI-retraite volgt. In deze verdiepende retraite komen alle 12 Light of Being werkvormen aan bod als ingang naar jezelf. Het mooie is dat je geen ervaring met de werkvormen hoeft te hebben om deel te kunnen nemen. Anandajay zal je via welke ingang dan ook altijd begeleiden naar de diepgang van jezelf, waar je ook maar bent in je proces. Je kunt op deze manier kennismaken met zijn hele werk en genieten van de diversiteit die je afwisselend naar binnen brengt en tot expressie uitnodigt.

Ochtendprogramma

Omdat de retraite open is voor iedereen, met of zonder ervaring in de teachings, wordt er elke ochtend tijd ingeruimd (maximaal 1 uur) waarin de desbetreffende werkvorm van die dag op hoofdlijnen wordt toegelicht, iedereen kan op die manier met de noodzakelijke basiskennis aan het middag programma met Anandajay meedoen. Die toelichting wordt gegeven door geïnitieerde begeleiders. Degene die al bekend zijn met de werkvormen hebben in de ochtend de tijd aan zichzelf.

Instroomtrajecten

Je kunt er wellicht achter komen dat je je in één of meer van de vormen zou willen verdiepen en die misschien zelfs in de toekomst zou willen doorgeven. Als dat zo zou zijn bestaat de mogelijkheid om via een instroomtraject door begeleiders een ‘basis opleiding’ te ontvangen waarmee je ergens in de komende vier jaar tijdens de Teachings-Retraite door Anandajay geïnitieerd kan worden om door te geven, als hij voelt dat je voldoende in de werkvorm bent gerijpt.

Wanneer je nu al weet dat een bepaalde werkvorm je aanspreekt en je al eerder met een instroomtraject zou willen beginnen, kun je dat aan ons aangeven. In een individueel gesprek met Anandajay voelen jullie dan eerst samen wat past en hoe die wens vorm kan krijgen. De instroom-trajecten worden ook door begeleiders gegeven en zijn altijd maatwerk en hangen qua vorm (aantal uren, tijdsperiode, locatie, en bijdrage) af van de werkvorm en van de wensen en mogelijkheden van de deelnemers en de begeleider(s).

Voor meer informatie hierover kun je altijd contact opnemen met Annâme en met haar kun je ook een afspraak maken voor een gesprek met Anandajay hierover (of met Barbara voor een gesprek in Nijmegen).

Initiatie-avonden

Deze zomerretraite is ook de periode waarin reeds geïnitieerde deelnemers hun contact met de werkvorm verdiepen en in de avonduren tijdens de rituele initiatie-bijeenkomsten hun verbinding met Anandajay in die werkvorm opnieuw bekrachtigen.

Na een onderbreking opnieuw geïnitieerd worden

Nieuw is dat mensen die voorheen initiatieweken gevolgd hebben en daar uit stapten of moesten stappen om wat voor reden dan ook, nu de gelegenheid hebben weer in te stappen en wellicht ook weer geïnitieerd kunnen worden (om door te geven of in de verbinding met Anandajay), als hij dat zo voelt. Dat kan natuurlijk alleen als je je dan ook weer voor het volgend jaar verbindt aan de Teachings-Retraite, of liefst de vier volgende jaren, zoals we ons altijd steeds voor een jaar hebben verbonden. Als er geen wens leeft om (opnieuw) geïnitieerd te worden kun je je per jaar voor deze 12-daagse opgeven.

Samengevat

Zo is de Teachings-Retraite een plek waar veel wensen samenkomen:

  • Je kunt alle Light of Being werkvormen leren kennen.
  • Je hebt een prachtige spirituele ‘zomervakantie’ met Anandajay.
  • De mensen die al geïnitieeerd zijn, verdiepen hun verbinding en kunnen opnieuw worden geïnitieerd.
  • Voor ex-deelnemers aan de initiatieweken bestaat de mogelijkheid weer opnieuw geïnitieerd te worden, nu of in één van de volgende jaren.
  • Je kunt via een instroomtraject door begeleiders opgeleid worden in een (of meer) werkvorm van jouw keuze om in één van de volgende jaren tijdens de Teachings-Retraite door Anandajay geïnitieerd te worden om door te geven.

Al deze mogelijkheden zijn natuurlijk prachtig, temeer daar het de laatste vier jaren zijn dat Anandajay zijn werkvormen door zal geven, maar voorop staat dat het een diepgaande, aanrakende en heel levendige periode zal worden met de diverse sferen, kleuren en energieën die de verschillende ingangen eigen zijn. In al zijn veelzijdigheid een ware zomerretraite!

De Teachings die in de retraite aan bod komen, zijn de Light of Being-Yoga, SacredDance, KoshaMassage, ChakraHealing, PeaceBreathing, HeartSinging, MantraPrayers, Meditatie, LoveSharing, Messenger en AngelGuidance. Voor een overzicht van de 12 Teachings en aanvullende informatie over de zomerretraite, zie de brochure (pdf).

‘Light of Being’-Tantra vervolgopleiding

— laatste instroommogelijkheid
(voor deelnemers aan de Light of Being-dagen)
in september 2019 —

Aangezien Anandajay na de vervolgopleidingen stopt met het geven van de opleidingen, heeft hij deze opengesteld voor alle GdI-deelnemers, ongeacht of je aan de basisopleiding hebt deelgenomen. De Yoga vervolgopleiding is reeds van start gegaan, maar in de Tantra vervolgopleiding kun je nog instromen, deze start in september 2019.

De vervolgopleiding gaat nog dieper in op de bijzonderheid van intermenselijke uitwisseling, samenzijn en ontmoeting. Nadat we in de Tantra basisopleiding de vrijheid hebben verkend om te voelen wat contact betekent op emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel gebied en daardoor meer is geopend, gaat het verlangen om diepgaander in wisselwerking, in relatie en in verbinding te komen met andere mensen en het leven in al zijn verschijningsvormen, je in deze vervolgopleiding steeds duidelijker aanzetten tot een diepgaandere en openere vorm van contact.

Wat in relatie gaan werkelijk betekent en hoe daarbij ook de diepere zielslagen betrokken kunnen worden, zonder dat de fysieke aspecten van relatie gepasseerd worden, komt zo nog duidelijker naar voren. Dit in openheid aangaan van verbondenheid en samenzijn met anderen en met het wezenlijke in jezelf wordt nog versterkt en onderstreept door gebruik te maken van verdieping gevende vakken:

Tantra mandala

De ‘ChakraHealing’, relationele aanrakingsvorm voor energetische heling,

waarin aandacht is voor de verfijnde en respectvolle relatie tussen de gever en de ontvanger, die bepalend is voor de diepgang van de healing en de daaruit voortkomende bewustzijnsveranderingen.

Tantra mandala

De ‘KoshaMassage’, een hapto-energetische massage van je zielsenergieën,

waarbij via een zachte benadering van het lichaam veranderingen kunnen worden aangereikt tot in iemands bewustzijn, tot in iemands relationele openheid.

Tantra mandala

De ‘SacredDance’, gezamenlijk binnengaan in gewijde dans,

waarbij de vrijheid van expressie, seksualiteit en openheid voor energetische doorstroming, het vloeiend in contact gaan met anderen bevordert.

Tantra mandala

De 'SoulPainting’, de uitstraling van je ziel lezen,

waardoor de wereld van het energetisch bewustzijn als verfijnde waarheid van je sensitiviteit je meer inbedding geeft bij het bewustzijn van het contact wat je voelt.

Tantra mandala

De ‘AngelGuidance’, de spirituele gids in jou,

die je laat voelen hoe je vanuit liefde andere mensen op individuele basis begeleid en die je samen met de waarde van...

Tantra mandala

de ‘LoveSharing’, de helende kracht van relatie,

laat ervaren hoe open, diep en ruimtegevend die liefde je ondersteunt in je relatie met alles wat je in je leven aantreft.

Agenda

Voor de agenda, klik hier.

Mededelingen

Muziek

Anandajay heeft ca. 100 mantra’s, puja’s en raga muziekstukken gemaakt. De mantra’s en puja’ zijn een vorm van mantra en bhakti yoga, en de raga’s hebben een helende uitwerking op de chakra’s. Voor een overzicht van alle muziek, klik hier.

Cover art muziek van Anandajay

Boeken

Voor een overzicht van Anandajays boeken, klik hier.

Cover art Anandajay's boeken

Video’s

Cover art video's Anandajay

Mailcontact met Anandajay

Anandajay beantwoordt gedurende het gehele ‘GdI jaar’, van september tot juni - eens per maand mails met inhoudelijke vragen over je spirituele proces. Je kunt je vraag, liefst in een bijlage i.v.m. de privacy, sturen aan [email protected] t.a.v. Jeanine, zij zal de binnengekomen mails maandelijks aan Anandajay doorzenden. Hij beantwoordt de mails na of rondom de GdI weekenden. Met uitzondering van de maanden november en maart, dan verblijft hij in stilte.

Met alle andere vragen over de Light of Being, kun je altijd op ditzelfde emailadres terecht bij Jeanine, Annâme en Barbara (de contactgroep), zij zijn degenen die deze postbus openen en de mails beantwoorden.

Reageren op het ‘Light of Being’–News

Het ‘Light of Being’–News is een brief aan mijn leerlingen om hen op de hoogte te houden van wat er in ‘The Light of Being’ gebeurt en welke ontwikkelingen zich in de loop der tijd aftekenen.

De brief is aan mijn leerlingen geschreven, ook al weet ik, dat er veel andere mensen meelezen vanuit een vaak wat afstandelijkere positie. Zij kunnen zich misschien niet helemaal inleven in het geschrevene, maar hebben blijkbaar wel interesse in hetgeen er binnen ‘The Light of Being’ wordt gedeeld en gedaan.

Het is dus een brief, aan zowel leerlingen als geïnteresseerden, die ik vanuit de relatie met mijn bezielde wezen schrijf en die dus over echt contact en verbondenheid gaat. Daarom wil ik jullie ook duidelijker de mogelijkheid geven om daar als vriend op te kunnen reageren.

Anandajay

Reageren op deze ‘Light of Being’–Nieuwsbrief
kan via email: [email protected].

Ten-slotte

Na alles wat ik in deze nieuwsbrief geschreven heb
en waar ik van voel
hoe mooi deze mogelijkheden zijn
voor wie werkelijk
tot zichzelf, zijn ziel en de ziel van de ander wenst te komen,
kan ik eigenlijk niets anders meer dan stil zijn.

Het meer ligt er
en het is aan jou of je erin wenst te komen zwemmen.
De berg staat er
en het is aan jou of je in rust de uitgestrektheid op je in laat werken.
Liefde is aanwezig
en het is aan jou of je je erdoor laat omhullen en verzachten.

Al deze mogelijkheden hebben,
als je ze, tot in je en tot aan jou, toelaat,
een ding met elkaar gemeen:
ze brengen je in een geheel andere
sfeer, gemoedstoestand en werkelijkheid
en de waardevolle vraag hierbij is
of je dat wenst
en bereid bent,
om dat wat je doorgaans voelt even los te laten,
want dan krijgen ze pas hun invloed
en werken ze vanuit de diepgang door
tot in de oppervlakte van je tastbare leven.

Ze onthullen dan een werkelijkheid,
een andere echtheid,
die er altijd al lag
en die tevoorschijn komt en ervaarbaar wordt
als je het vanzelfsprekende,
waar je je doorgaans mee verbindt,
even laat vervallen.

Deze waarheid ligt al ‘vanaf den beginne’ op je te wachten
en wenst niets anders dan je gelukkig te maken.
En dat is ook mijn gevoel naar jou!

Tot gauw
en leef als je wenst
in de radiatie van je eigen liefde, vrede en vrijheid.

In love,

Anandajay

Anandajay