Bloem-logo

De spirituele waarde van tantra

Nieuwsbrief van Anandajay, februari 2015

Door
Decoratie

Dierbare vrienden,

Na mijn retraite in de warmte geniet ik nu van het heerlijke koud winterweer. Het door mij zo geliefde wit werd rijkelijk voor me over alle bruinkleuren heen neergelegd.

Na de stilte is er nu weer levendigheid in overvloed. En na het geborgen alleen zijn in meditatie is er nu weer het intense samenzijn. Na het eenvoudige leven in de natuur is er nu weer de schoonheid van mijn verfijnde, verzorgde woonomgeving. Na al die dagen van oningevulde, meditatieve rust is er nu weer de volheid van de dagelijkse ontmoetingen. Na het gast te zijn geweest in het gebied van anderen ben ik nu weer de gastheer voor wie mij opzoekt.

Decoratie

Ik ben zo dankbaar dat beide kwaliteiten in mijn leven voorkomen. Dat ze naast elkaar bestaan en ze zo met elkaar in mijn leven zijn verweven. Hoe saai zou de eenzijdigheid zijn en hoe onvrij zouden we in eenduidigheid zijn. Dualiteit is een zegen, vooral als je de erachter liggende bron als het wezenlijke herkent, en haar daardoor herkent als de twee kanten van volledigheid.

Daarom reik ik jullie hieronder een tekst aan over de door god geweven stof van de schepping, die zich uitspreidt over het totale levensspectrum vanaf seksualiteit tot en met spiritualiteit. Deze geweven stof noemt men in het hindoeïsme tantra. Laat je verrassen en tot in je essentie openen!

Decoratie

De spirituele waarde van tantra

Spiritualiteit en seksualiteit worden vaak als tegenovergestelden van elkaar gezien, omdat men ook het lichamelijke en het spirituele als van elkaar gescheiden beschouwt. Maar zijn ze niet precies hetzelfde, ieder op zijn eigen gebied? Is het verlangen naar het geheel, naar de heelheid van vervulling en evenwichtige geborgenheid, niet op beide gebieden even groot?

Je verlangen naar het samenzijn en éénzijn met het lichaam van je geliefde of jezelf is op fysiek gebied hetzelfde als je spirituele verlangen om één te zijn met alles, met het leven of met god.

Beide verlangens zijn onbevredigbaar en blijven je zodoende je hele leven aansporen om je weer te openen voor de ander of het andere, in ieder geval voor meer dan jij alleen. Beide verlangens zijn uiterst bepalend voor de ervaringen die je leven richting geven, onafhankelijk van of je je wel of niet seksueel vrij voelt of in spirituele ervaringen geïnteresseerd bent.

Decoratie

Spiritualiteit en seksualiteit bieden je beide ervaringen van bevrijding, geluk en waarde. Bevrijding, omdat ze je ontheffen uit het belaste, bekende en beknellende. Geluk, omdat je levensenergie erdoor open gaat en gaat stromen. Waarde, omdat alles opeens veel grootser, ruimer en betekenisvoller voelt, doordat je dan geborgen bent en er liefde ervaarbaar is.

Seksualiteit heeft veel te maken met schoonheid, aantrekkelijkheid en met de wens je bestaansenergie te delen en zich te laten uitbreiden. Ook spiritualiteit is het gevolg van het je aangetrokken voelen tot de schoonheid van het wezenlijke en het daar zowel heel graag mee samen te willen zijn als er meer van te willen ervaren en je nog meer met die energie te kunnen omringen.

Seksualiteit is de aanbidding van de ander waar je naar verlangt en wiens lichaam je dan zo sterk aantrekt dat je er een geheel mee wenst te zijn. Spiritualiteit is de aanbidding van het wezenlijke, van het essentiële in jezelf, in een ander of in de schepping, dat je zo sterk aantrekt dat je ook met die diepgaande waarheid een geheel wenst te zijn.

Decoratie

Seksualiteit is de aanvulling die je zoekt in de fysieke en energetische uitstraling van de ander, om samen een synthese daarvan voort te brengen of samen die energetische synthese te beleven als de diepere waarheid van jullie samen. In spiritualiteit zoek je de aanvulling op je innerlijke gemis van volledigheid, in het open gaan voor het grotere en alomvattende, om daar weer een onderdeel in te zijn en er de diepere waarde van zowel jezelf als van het bestaan in te hervinden.

Via seksualiteit geef je levensenergie door aan een eventuele nieuwe vrucht, aan een nieuw mens, aan een nieuw stukje levensruimte. Via spiritualiteit geef je je levensenergie door aan een nieuwe diepgang of dimensie, aan een nieuw aspect van wat jij allemaal bent, aan een nieuw stukje levensruimte. Hoe anders is het als je deze overeenkomsten ziet en zowel in je seksuele energie als je spirituele verlangen je wens naar heelheid, naar god of naar de waarde van essentie herkent.

Decoratie

Hoe mooi is het als je tijdens het vrijen beseft, dat je met de fysieke equivalent van je spirituele verlangen in verbinding bent. Dan wordt het lichaam van de ander de tempel, in welke jij, via toewijding en aanbidding, met poëtische liefdeswoorden als gebed of met liefdevolle koosnaampjes als mantra's in overgave open gaat voor meer dan dat waar je je doorgaans mee identificeert. Dan wordt elke streling, aanraking en aantrekkingskracht ervaren als een handreiking van het essentiële om je ruimte te geven en te ondersteunen bij het vrijer worden en opener gaan voor het ervaren van liefde als de vervullende kracht, die je laat voelen wat de bedoeling en de waarde van het leven is.

Hoe mooi is het als je tijdens je meditatie en devotie beseft, dat je met de spirituele equivalent van je seksuele verlangen in verbinding bent. Dan is spiritualiteit weer gewoon het vrijen met god, met het grotere, met het wezenlijke. Het woord vrijen betekent immers oorspronkelijk vrij zijn en vrede ervaren. Vrede met het grotere in jezelf of in de volledigheid van het leven, doordat je er mee samen bent, er deel van bent.

Decoratie

Spiritualiteit is het gevolg van de alaantrekkelijkheid (krishna) van het grotere, die je aanzet tot het verlangen naar gemeenschap (meditatie) met god, hetgeen je hele leven actief blijft als de onbevredigbare honger (aanzet tot toewijding) naar heelzijn en heelheid.

Als je seksualiteit beleeft, ben je op fysiek gebied op allerlei, voor jou passende wijzen, je verlangen naar heelheid aan het vertalen, aan het omzetten in handelingen. En als je spiritualiteit beleeft, ben je op geestelijk gebied aan het spelen met je hunkerende verlangen om samen te zijn met iets groters dan jezelf, met iets dat jou aanvult, vervult en omhult.

Als spiritualiteit en seksualiteit zo aan elkaar verwant en daardoor tevens gelijkwaardig mogen zijn, levert seksualiteit geen afwijzing op en levert spiritualiteit geen angstmoraal op. Dan vullen ze elkaar prachtig aan als een wonderschoon koppel dat intens en vol van sensitieve aanwezigheid naar elkaars echtheid en samenzijn verlangt.

Decoratie

Dan herken je ze in elkaar, zijn ze nooit van elkaar gescheiden zijn en zullen ze elkaar nooit storen. Dan kan er nooit een van de twee ontbreken, omdat ze in wezen hetzelfde zijn, in elkaar aanwezig even verweven zijn.

Het verlangen om deze twee krachtige levensenergieën met en in elkaar samen te laten gaan en zich met elkaar te laten verweven, is de ware betekenis van tantra. Tantra betekent immers 'iets dat helpt om je te vermeerderen of uit te breiden', of 'iets dat je helpt je grenzen te verleggen', en je daardoor meer ruimte, vrijheid of diepgang geeft.

Tantra bekent ook 'weven', 'stof' of 'draden'. Als draden op een gelijkwaardige manier met elkaar worden verweven, bevrijden ze zichzelf van hun beperking, geven ze een enorme uitbreiding aan zichzelf en worden ze vanzelf een deel van een groter geheel. Als je vanuit die openheid met spiritualiteit en seksualiteit omgaat, zul je in beide gebieden dezelfde schoonheid, vervulling en waarde aantreffen.

Decoratie

Je seksualiteit wordt er zo veel diepgaander, mooier en inhoudelijker van, dat je niet meer begrijpt hoe je daar ooit iets minderwaardigs of onspiritueels in kon zien. En je spiritualiteit wordt er zoveel tastbaarder, ervaarbaarder en leefbaarder door, dat je niet meer begrijpt hoe je daar ooit iets meerderwaardigs of bovenmenselijks in hebt kunnen zien.

Vrijen, vrij zijn en vrede, in overeenstemming zijn, zijn waarden, die we eigenlijk in alles wat we doen zoeken, omdat alleen zij onze heelheid kunnen herstellen, zowel met onszelf, als met anderen, als met het grotere geheel. Beide komen daardoor dichter bij elkaar en gaan als vanzelf de kwaliteit van tantra aan. Ze verlangen naar elkaar, dragen beide liefde in zich, verweven en mengen zich en vormen samen die wonderbaarlijke werkelijkheid van de mens, zoals ook jij die bent.

Moge bovenstaande tekst, of beter gezegd bovenstaande 'uiting van bezieling', je weer laten genieten van deze wonderbaarlijke wereld en de mens die jij daarin bent temidden van andere mensen. Het zou zo fijn zijn als je de schoonheid van de wereld en jezelf nog intenser mag ervaren en er van mag genieten, want spiritualiteit is net als seksualiteit bedoeld om van te genieten en je heel gelukkig door te voelen.

Decoratie

Seksualiteit is heel duidelijk een gebied van genot, maar spiritualiteit zal een nog groter genot moeten zijn, anders zouden mensen nooit de weg naar hun essentie, ziel of innerlijke thuis gaan bewandelen.

Net zoals jouw seksualiteit niet altijd even gemakkelijk in haar verfijning tot uitdrukking te brengen is, zo is ook de weg van jouw spiritualiteit niet altijd even gemakkelijk te bewandelen of te vinden. Het vinden van wat seksueel voor jou het meest passend is, vraagt een net zo grote verfijning en zorgvuldigheid van je als het vinden van de voor jou meest vervullende spirituele weg.

Krishna, symbool voor de liefdesbron in je ziel, wordt vaak omschreven als 'Het Alaantrekkelijke'. Daarmee wordt aangegeven dat het qua intentie boven alle vormen van aantrekkelijkheid uittoornt en dat spirituele vervulling het meest aantrekkelijke, meest gelukkigmakende, en de meest genietbare kwaliteit van de menselijke beleving is.

Decoratie

Geniet van je seksualiteit maar geniet zeker ook van jouw spiritualiteit, want die laat je samenvallen met je wezen, ziel of zelf. Is er iets meer vervullend en genietbaar dan thuiskomen in of samenvallen met je oorsprong en meest eigen waarde?

Geniet, gelukkig en stralend, van jouw seksualiteit en de bekoorlijkheid van alles wat je fijn vindt en van jouw spiritualiteit en het intense geluksgevoel van samenzijn met het essentiële. Dit alles wordt je op deze manier door het leven gegeven om je zo verlangend terug te laten keren naar de essentie van alles waar je je in bevindt.

In love,

Anandajay

Decoratie

Ten-slotte

Aan het eind van deze, weer zo rijke brief, wens ik jullie nog graag een tekst aan te reiken over schaamte. Schaamte lijkt zo'n oud gevoel, maar velen gaan er jammer genoeg tijdens hun spirituele zoektocht, toch nog onbewust onder gebukt. Hoe kan je ziel als een ochtendzon stralend opkomen als onbewuste schaamte haar achter de wolken verborgen houdt?

Moge deze tekst jullie meer inzicht en contact geven met de wolken van schaamte. En moge je blij zijn met het gegeven dat de wolken, tevens de deur naar die zon zijn.Klop eerbiedig aan die deur en merk dat schaamte niet hard maar doorwaadbaar is. Laat je aangetrokken worden door het licht van de heldere zon achter deze wolken. Ga zacht en met liefde voor de zon door de wolken heen en bevrijd je zo van dat wat tussen jou en de zon, tussen jou en de ziel is komen te staan. Met die bereidheid kan de onderstaande tekst je misschien ondersteunen om in de troebelheid van schaamte binnen te gaan.

Decoratie

Over schaamte

Schaamte is een belangrijk onderwerp omdat het ons allemaal veel meer dan we denken aangaat, maar het wordt doorgaans niet graag ervaren omdat het zo onbehaaglijk aanvoelt. Schaamte is immers de andere kant van stralendheid. Een heleboel aspecten van jezelf stralen niet, omdat ze bewust of onbewust in schaamte verkeren.

Misschien is schaamte voor jou niet zo gemakkelijk herkenbaar, maar merk je wel dat je uitstraling op sommige plekken beperkt aanvoelt. Hoe minder je straalt, hoe meer schaamte er in je aanwezig is. Alle gebieden die geblokkeerd voelen, zijn dat ook omdat er schaamte bij zit waardoor je er niet vrij of gemakkelijk mee in contact gaat.

Wat doet schaamte, wat is schaamte en durf je te voelen dat je je schaamt? Schaamte heeft altijd te maken met dat je bang bent dat je niet geaccepteerd of zelfs veroordeeld wordt als je jezelf laat zien. Als je jezelf te dik, te dun, te lang of te kort of lelijk vindt, laat je dat liever niet zien. Je trekt je dan uit die aspecten van jezelf terug en probeert ze te camoufleren.

Decoratie

Zo kun je je naast uiterlijk zichtbare zaken, zoals bepaalde gedragingen en eigenheden, ook schamen voor specifieke gedachten en gevoelens. Ook de gevoelswaarde van schaamte zelf, is iets waar je misschien liever niet mee in contact bent en je dus voor schaamt.

Schaamte is aanwezig in al die gebieden en al die aspecten van jezelf, die uit onvrijheid naar binnen toe ingetrokken zijn. De eenvoudigste manier om jouw gebieden van schaamte te ontdekken, is door te voelen vanuit welke belevingen je niet vrij en stralend mag zijn. Alles wat teruggetrokken is, wat er niet mag zijn, wat niet zomaar mag stralen, is op de een of andere manier verbonden met schaamte.

Misschien dacht je dat je aan de schaamte voorbij was en heb je de maatschappij willen bewijzen dat je je niet schaamt door juist vrijpostig of assertief te zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat er binnen in je geen schaamte meer is, want het enkel overschreeuwen van je schaamte heft je schaamte niet werkelijk op. Het overschreeuwen van je schaamte geeft je nog niet de ruimte waardoor die aspecten gaan stralen en je vrijelijk kunt zijn wie je bent.

Decoratie

Misschien gebruik je je krachtige ego wel om je schaamte te verbloemen en er iets voor te zetten, zodat de waarheid van je schaamte niet opvalt. Voel eens eerlijk welke aspecten je in je leven teruggetrokken houdt omdat je je ervoor schaamt. Je kunt wel op allerlei manieren gaan proberen om in die gebieden waarvan je gemerkt hebt dat je je er voor schaamt, vrijer te worden en je daarin te ontwikkelen, maar als je niet met de daarbij horende schaamte contact maakt, ontmoet je niet de krachten die ervoor zorgen dat je die gebieden tegen of ingetrokken houdt.

Dan leidt dat proberen er alleen maar toe, dat je iets nieuws neerzet om je schaamte te verdoezelen. Dus waar schaam je je allemaal voor, wat mag er niet gewoon maar zijn, wat van jou mag niet vrijuit stralen? Schaam je je voor je grote ego, voor je seksuele voorkeuren, voor wat je denkt, wenst of onderdrukt?

Decoratie

Schaamte heeft, net als het woord schande en schaduw, iets met donkerte te maken. Dat betekent dat die gebieden buiten het licht vallen of niet gezien mogen worden omdat ze veroordeeld zouden kunnen worden.

Als je gaat ontdekken hoeveel schaamte er eigenlijk in je leeft, kun je dat allemaal wel heel erg vinden, maar dan blijft er geen opening om haar en alles wat ze bewust of onbewust tegenhoudt te ontmoeten. Schaamte is een deel van ieders en jouw realiteit, die je, omdat ze delen van jouw bestaan herbergt, gevraagd wordt te omarmen.

Zou je je gedachten en de woorden die je spreekt nog controleren, als je je niet zou schamen voor wat er zomaar uit je komt? Zou je een ego nodig hebben, dat anderen een beter of ander beeld van jou moet geven, als je je niet zou schamen voor hoe je jezelf ziet of bent?

Decoratie

Schaamte is zo alomtegenwoordig, ook in onze zogenaamde vrije wereld, dat je je misschien wel schaamt voor de mens die jij bent. En daarnaast schaam je je er dan misschien ook nog voor dát je je schaamt.

Dat hoeft niet dramatisch te zijn, want het voelen van je schaamte opent ook de mogelijkheid om er empathie voor te gaan voelen. Alles wat onder schaamte lijdt, vraagt immers eigenlijke naar liefde, licht, steun en aandacht. Het voelen van je schaamte helpt je om, gegrepen door hun vraag naar liefde en licht, een stroom van genegenheid op gang te laten komen. Schaamte en haar boodschap aan jou dat die gebieden behoefte hebben aan licht, geven je de mogelijkheid om deze, door schaamte zwak geworden gebieden, met waarde te verzorgen.

Daarom nodig ik je uit je schaamte te voelen, te durven voelen, want je kunt wel wensen om in overeenstemming met je ziel of jezelf te willen leven en volledig vrij uit te gaan stralen wat je bent, maar zolang schamen het stralen tegenhoudt, is het belangrijk dat je je aandacht eerst aan de schaamte geeft.

Decoratie

Door eerlijk te ervaren dat er best nogal wat ruimte in jou is die niet vrij zichzelf mag zijn, voel je je pijnlijke onvrijheden en maak je op een sensitieve wijze contact met jezelf. Dit voelen van jezelf, ook al zit daar teruggetrokkenheid, schaamte en onvrijheid in, is een vorm van oprechte aandacht voor jezelf. Als deze aandacht met mededogen verbonden mag zijn, ontvouwt zich van daaruit een gevoel van liefde voor jezelf. Door deze affectieve zelfbeleving zal er, juist door het voelen van de nood aan licht en liefde van de schaamte, een stroom van genegenheid op gang komen, die je schaamte zal helpen ontwaken, ontdooien en helen.

Als een ander voor jou zou zitten en je zou diens schaamte om vrij zichzelf te zijn werkelijk zien en onderkennen, dan zou er toch ook een stroom van liefde op gang komen, waarmee je die ander zou ondersteunen om uit die schaamte te ontwaken en weer vrijer te zijn.

Decoratie

Zo gaat dat ook bij jou als je jezelf vanuit oprechte betrokkenheid in die feitelijkheid ervaart. Voel echter wel eerst eerlijk de omvang, diepte en invloed van de schaamte in jouw en hoe alles achter de schaamte je roept om weer vrij te mogen zijn, want zonder het voelen van dat die gebieden liefde en licht nodig hebben, komt die stroom van genegenheid en verzorging niet op gang. Hoe warmhartig zal het aanvoelen om de schaamte in jezelf te ervaren en daar, vanuit oprechte betrokkenheid, onmiddellijk een immense toewijding en liefde naartoe te voelen stromen.

Hoe ontroerend zal het aanvoelen om je schaamte te ervaren en onmiddellijk je bereidheid om het te geven wat het nodig heeft in beweging te zien komen. Hoe waardevol zal het zijn om je schaamte te ervaren en daardoor te merken dat je vanuit je affectie daarvoor onmiddellijk in een diepere relatie met jezelf komt.

Decoratie

Mag je, zonder in sentimenten te vervallen, zo aangedaan zijn door wat schaamte met jou en je leven doet, dat er een liefdesstroom ontstaat naar dat wat door schaamte in de schaduw is komen te staan.

Wordt, door de invloed te voelen die schaamte op jouw leven en vrijheid heeft, in jou niet de liefde voor de schoonheid, heelheid en waarheid van jezelf achter de schaamte wakker? Is het voelen van de schaamte niet hetgeen dat je in een diepere relatie met jezelf brengt en je binnenleidt in het verzorgen en liefhebben van jezelf zoals je bent?

Juist het diepgaand ervaren van hoe beperkend, afwijzend en tegenhoudend jouw schaamte op je leven en je zijn inwerkt, opent de liefde in jou voor jou als mens en schepping. Liefde heelt de schaamte en liefde smelt terughoudendheid om in stralendheid.

Decoratie

Liefde is de ondersteunende hand bij het overbruggen van minderwaardigheid naar waarde, van wegkijken naar relatie, van afgeslotenheid naar openheid en bij het tot vrede komen met je eigenheid en werkelijkheid van wie, wat en hoe je bent.

Mag schaamte en haar behoefte aan licht ook jouw hart stelen en ook in jou die stroom van genegenheid op gang brengen, waar dat wat jij allemaal bent vanuit liefde door zal gaan stralen.

Moge je na het lezen van hetgeen ik, vanuit mijn bezieling, over schaamte schreef meer stralendheid in jezelf ervaren. Straling en uitstraling als een teken van vrijheid, ruimte en bekoorlijkheid, als een teken van dat je geniet van wat je bent en beleeft.

Decoratie

Ieder mens, maar zeker de bewust spiritueel georiënteerde mens verlangt naar meer ruimte om zo uit zijn beperking en vernauwing te komen en via een grotere openheid met de werkelijkheid van het leven en zichzelf in contact te komen.

In ruimtelijkheid ben je eindelijk vrij van je identificaties en in licht ben je eindelijk vrij van dat wat je energetisch belast. In liefdevol contact ben je eindelijk vrij van het denken in goed en kwaad en daarmee van de wortels van schaamte.

Dan staat het gehele menselijke bekoorlijkheidsspectrum vanaf seksualiteit tot en met spiritualiteit weer helemaal voor je open, want zonder schaamte mag je weer volop en grenzeloos genieten van zowel je lichamelijke als spirituele verlangen naar en vervulling van volledigheid en heelheid.

Moge deze brief je weer inspireren en graag tot gauw.

In love,

Anandajay

Anandajay