Puja Mantras (Prayers) set

Sanskriet mantra-gebeden

Album art Puja Mantras set
  • cd: €75 (incl. verzenden)
  • mp3: €60

Onderstaande Puja Mantras serie als set (12 mantra-gebeden).

Kosha & Kriya Puja

Prayer to the Five Sheats of the Soul & Prayer to the Ten Virtues of Living

Album art Kosha and Kriya puja

De Kosha puja is een gebed tot de vijf lagen van de ziel en geeft je een energetische healing. De Kriya puja is een gebed tot de tien waardegevende levenskwaliteiten, de vijf Yama’s en Niyama’s, en geeft je een sociale healing.

Sravana & Pranidhana Puja

Prayer of Spiritual Listening & Prayer of Devotional Surrender

Album art Sravana and Pranidhana puja

De Sravana puja is een gebed van de spirituele ontvankelijkheid. Het gebed sravanam akasha, sravanam anandaveda betekent: "Luister naar het licht, luister naar de wijsheid van het hart". De Pranidhana puja is het gebed van spirituele overgave.

Mahadevata & Chakra Puja

Prayer to the Four Lights of Creation & Prayer to the Seven Lights of Existence

Album art Mahadevata and Chakra puja

De Mahadevata puja opent je voor de vier basiskrachten van je bestaan: inspiratie, ontspanning, ondersteuning en expressie. De Chakra puja is een gebed om op het eind van de dag de verbinding met je elementaire energieniveau’s op te schonen.

Surya & Cittayam Puja

Prayer to the Reflections of the Inner Sun & Prayer to the Enjoyable Richness of the Soul

Album art Surya and Cittayam puja

De Surya puja is een gebed aan de reflecties van de Innerlijk Zon, de Ziel en geeft je een healing van je Zelf. De Cittayam puja is een dankgebed voor je geboorte en het daardoor bewust mogen ervaren van je Ziel. Deze puja geeft je een healing van je mens-zijn.

Shiva-Shakti & Jivatman Puja

Prayer to the Universal Father and Divine Mother & Prayer to Honour the Soul

Album art Shiva-Shakti and Jivatman puja

De Shiva-Shakti puja is een gebed tot de Universele Vader en Goddelijke Moeder (de beginselen van alle schepping) en geeft je een healing van de levenskracht. De Jivatman puja is een gebed ter ere van je Ziel en geeft je een meditatieve healing.

Yoga & Om Adhara Puja

Prayer to the Seven Main Entrances of Unity & Prayer to the Holy Source of Everything

Album art Yoga and Om Adhara puja

De Yoga puja is een gebed tot de zeven belangrijkste Ingangen van Eenzijn (de zeven yoga-vormen) om de verbinding met je Ziel als éénzijn te ervaren. De Adhara puja is een gebed aan de Wezenlijke Oorsprong van Alles.